28 Απρ 2014

Μᾶς κυβερνοῦν τὰ ἄλαλα καὶ τὰ μπάλαλα

Γράφει  Παναγιώτης Ἀποστόλου
 νεοφιλελευθερισμὸς ὡς ἰδεολογικὴ καὶ πολιτικὴ ἀντίληψη, γεννήθηκε τὴν δεκαετία τοῦ ’40 ἀπὸ τὸν Οἰκονομολόγο Μίλτον Φρίντμαν, γιὸ Οὐγγροεβραίων μεταναστῶν καὶ εἶναι ἡ ἀπόλυτη ἔκφραση ἑνὸς ἄκρατου οἰκονομικοῦ φιλελευθερισμοῦ. Ὁ νεοφιλελευθερισμὸς βασίζεται στὸ δόγμα γιὰ περισσότερο ἐλεύθερη ἀγορά, δηλαδὴ περισσότερο καπιταλισμὸ καὶ λιγότερο κράτος. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ μαρξιστὲς διανοητὲς θεωροῦν τὸν νεοφιλελευθερισμὸ ὡς τὸ μέσον μετάβασης τῶν κοινωνιῶν στὸν ὁλοκληρωτικὸ καπιταλισμό. Αὐτὴ τὴν ἰδεολογία τῆς ἐποχῆς μας, τῆς οἰκονομικῆς ἐπανάστασης τῶν ἐλεύθερων ἀγορῶν, πολλοὶ οἰκονομολόγοι τὴν ὀνόμασαν «ὁ καπιταλισμὸς τῆς καταστροφῆς». Τὸ δόγμα τοῦ νεοφιλελευθερισμοῦ διατυμπάνιζε, ψευδῶς, πὼς ἡ παγκόσμια ἐπιβολὴ τοῦ κινήματος θὰ ἦταν εἰρηνική. Ἀντίθετα, ἐπανειλημμένα ἐκμεταλλεύτηκε τὴ βία καὶ μιὰ σειρὰ ἀπὸ τρομακτικὰ σὸκ γιὰ νὰ ἐπιβάλει τὶς ἀκραῖες πολιτικές του. Αὐτὸ τὸ μέγα ψεῦδος καταρρίφτηκε ἀπὸ τὴ στιγμὴ κατὰ τὴν ὁποία ἡ πρώτη χώρα ὅπου....
ἐφαρμόστηκαν αὐτὲς οἱ νεοφιλελεύθερες ἀντιλήψεις ἦταν ἡ Χιλὴ τοῦ 1973. Τότε, δηλαδή, ποὺ ὁ Πινοσὲτ ἐπιβάλλοντας στυγνὴ δικτατορία στὴ χώρα, ἀνάτρεψε τὴν ἐκλεγμένη κυβέρνηση Σαλβαδὸρ Ἁγιέντε καὶ τὴν αἱματοκύλησε ὀδηγώντας τὴν στὴν καταστροφὴ μὲ τὴ ραγδαία ἐξάπλωση τῆς ἀνεργίας καὶ τὴν ὑποβάθμιση τῶν κοινωνικῶν ὑπηρεσιῶν. Αὐτὲς οἱ πολιτικὲς ἀντιλήψεις ἐφαρμόστηκαν καὶ σὲ ἄλλα αὐταρχικὰ καθεστῶτα στὴν λατινικὴ Ἀμερική, ἀλλὰ καὶ στὸ σημερινὸ Ἰράκ.
            Ἐπιπρόσθετα, στον  Φρίντμαν ἀποδίδεται ἡ θεωρία τοῦ δόγματος τοῦ σὸκ ἢ τῆς θεραπείας σὸκ ἡ ὁποία βασίζεται στὴν ἰδέα ὅτι μιὰ οἰκονομικὴ κρίση ἢ ἕνα γεγονὸς καταστροφῆς ἢ πολέμου εἶναι ἡ εὐκαιρία γιὰ μεγάλες ἀλλαγὲς καὶ μεταρρυθμίσεις σὲ ἕνα κράτος. Ἡ ἐπιτυχία τῆς πολιτικῆς αὐτῆς βασίζεται στὸ γεγονὸς ὅτι ὁ φόβος καὶ οἱ ἐνοχὲς γιὰ τὰ ἀποτελέσματα τῆς κρίσης ἢ τῆς καταστροφῆς κάνει τοὺς πολίτες ἀνεκτικοὺς καὶ ἀπαθεῖς σὲ ἐπαναλαμβανόμενες ἀλλαγὲς καὶ μεταρρυθμίσεις ἀκριβῶς ἐπειδὴ πιστεύουν ὅτι κάτι ἄλλο χειρότερο ἔρχεται. Ἀρκετοὶ πιστεύουν πὼς ὁ νεοφιλελευθερισμὸς ἔφτασε στὸ ἀπόγειό του στὶς ΗΠΑ μετὰ τὴν πτώση τῆς προεδρίας τοῦ Κάρτερ, ἐπὶ προεδρίας Ρόλαλντ  Ρίγκαν (ὁ Φρίντμαν ἦταν βασικὸς οἰκονομικὸς σύμβουλός του) καὶ τὴν ἀνάληψη τῆς διοίκησης τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Τράπεζας Ἀποθεμάτων ἀπὸ τὸν Πὸλ Βόλκερ. Ἡ ἐπιτυχία τῆς πολιτικῆς Βόλκερ ἄνοιξε τὸ δρόμο γιὰ τὴν παγκόσμια ἀπήχηση καὶ υἱοθέτηση τῶν ἰδεῶν τοῦ Νεοφιλελευθερισμοῦ. Ὅπως, ἐπίσης, στὴ Μεγάλη Βρετανία ἐπὶ πρωθυπουργίας Μάργκαρετ Θάτσερ, ἡ ὁποία ἐφάρμοσε πιστὰ ἕναν ἄκρατο νεοφιλελευθερισμὸ καὶ γιαυτὸ τῆς ἀποδόθηκε ὁ χαρακτηρισμὸς τῆς «σιδηρᾶς κυρίας». Στὸ πλαίσιο αὐτοῦ του νεοφιλελευθερισμοῦ ἔγινε καὶ ὁ πόλεμος στὰ νησιὰ Φώκλαντ. Αὐτὴ ἡ ἰσοπεδωτικὴ πολιτικὴ τοῦ νεοφιλελευθερισμοῦ προκάλεσε καὶ τὴ γενικὴ ἀπορύθμιση τῶν ἀγορῶν καὶ τὴν οἰκονομικὴ κρίση τοῦ 2008.
  Στὴν πατρίδα μᾶς σήμερα, ἀπὸ τὴν κυβέρνηση Σαμαρὰ ἐφαρμόζεται πιστὰ ὁ νεοφιλελευθερισμὸς μέσω τῶν ἐκβιαστικῶν τεχνικῶν της Παγκόσμιας Τράπεζας, τοῦ ΔΝΤ καὶ τῆς ΕΕ τῆς Μέρκελ. Ἡ μεγάλη οἰκονομικὴ κρίση ποὺ μαστίζει τὴ χώρα ἀντιμετωπίζεται μὲ τὸ δόγμα τοῦ σόκ. Τὰ ἐπιθυμητά, γὶ΄αὐτοὺς ἀποτελέσματα, αὐτῆς τῆς νεοφιλελεύθερης πολιτικῆς στὴν Ἑλλάδα, εἶναι ἡ ἐπιβουλὴ τοῦ νεοκαπιταλισμοῦ τῆς καταστροφῆς σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο. Ἄλλωστε, πολλοί, μεταξὺ αὐτῶν καὶ ὁ ὑπογράφων ἀναφέραμε κατὰ τὸ παρελθὸν πὼς χρησιμοποιεῖται ἡ πατρίδα μας ὡς πειραματόζωο τῆς ΕΕ γιὰ τὴν ἐπιβολὴ τοῦ νεοφιλελευθερισμοῦ. Ἐπιπρόσθετα ἰσχυρίστηκα στὸ παρελθὸν καὶ ἐξακολουθῶ νὰ πιστεύω πὼς σ΄αὐτὸ τὸ πλαίσιο μεταχειρίζεται ἡ ΕΕ τὴν Ἑλλάδα, δηλαδὴ ὡς δανειολήπτη καὶ ὄχι ὡς ἰσότιμο ἑταῖρο.
    Μέσα στὰ χρόνια ἐφαρμογῆς τῶν Μνημονίων, τὰ ὁποῖα εἶναι ἐργαλεῖα τοῦ νεοφιλελευθερισμοῦ, διαπιστώνουμε τὰ τραγικὰ ἕως ἐγκληματικὰ ἀποτελέσματα αὐτῆς τῆς πολιτικῆς. Σ΄ αὐτὰ τὰ χρόνια, πολιτικοὶ τρομοκράτες, συνέθλιψαν τὰ ἐργασιακὰ καὶ κοινωνικὰ δικαιώματα τῶν πολιτῶν. Περιέκοψαν τοὺς μισθοὺς καὶ τὶς συντάξεις, τὰ ἐπιδόματα πολύτεκνων οἰκογενειῶν, τὰ ἐπιδόματα τῆς μητρότητας καὶ ὁδηγοῦν καθημερινὰ στὴν ἀνεργία χιλιάδες γυναῖκες, ἐνῶ ὅσες ἔχουν ἀκόμη ἐργασία ὑπόκεινται σὲ ἐξαντλητικὰ ὡράρια καὶ σὲ ἀρκετὲς περιπτώσεις κακομεταχειρίζονται ἀπὸ τοὺς ἐργοδότες τους. Νεκρώνουν τὴν Ἑλλάδα μας, ἀπαγορεύοντας τὶς γεννήσεις Ἑλλήνων ἀφοῦ θεωροῦν τὰ παιδιὰ τεκμήριο καὶ καταργοῦν τὸ ἐπίδομα γάμου στὰ νέα ζευγάρια. Αὐτὸ ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα, 4 στὶς 10 γυναῖκες νὰ μὴν κάνουν παιδί! Ἔχουμε 9 μόνο γεννήσεις ἀνὰ 1000 κατοίκους. Στὸ 2012 εἴχαμε 85 χίλ. γεννήσεις Ἑλληνόπουλων καὶ 15 χίλ. γεννήσεις ἀπὸ γυναῖκες λαθρομεταναστῶν. Σὲ 6 χρόνια θὰ ἔχουν κλείσει τὰ μισὰ σχολεῖα. Διαλύουν τὴ ραχοκοκαλιὰ τῆς κοινωνίας μας, τὴ μεσαία ἀστικὴ τάξη, διὰ μέσω καὶ τῆς δραστικῆς ἐπιβολῆς φορομπηχτικῶν μέτρων ποὺ αὐξάνουν ραγδαία τὴν ἀνεργία καὶ ὑποβαθμίζουν τὶς κοινωνικὲς ὑπηρεσίες. Ἀναγκάζουν τοὺς νέους μας σὲ μετανάστευση καὶ μετατρέπουν τὴ χώρα σὲ μιὰ χώρα γερόντων καὶ πολλῶν λαθρομεταναστῶν. Ἐξισλαμίζουν τὴν πατρίδα μας. Διαπράττουν συνειδητὰ γενοκτονία κατὰ τοῦ Ἔθνους τῶν Ἑλλήνων. Αὐτή,  λοιπόν, ἡ ἐφαρμογὴ αὐτῆς τῆς πολιτικῆς ἀπὸ τὴν Μνημονιακὴ κυβέρνηση Σαμαρά, πὼς ἀλλιῶς λέγεται ἐκτὸς ἀπὸ Ἐσχάτη Προδοσία κατὰ τῆς πατρίδας καὶ τοῦ λαοῦ της; Δὲν εἶναι Ἐσχάτη Προδοσία ὅταν ἐξακολουθοῦν νὰ τρομοκρατοῦν τὸν λαὸ μᾶς ἰσχυριζόμενοι πὼς θὰ εἶναι καταστροφὴ ἡ ἔξοδός μας ἀπὸ τὴν ΕΕ καὶ τὸ εὐρώ; Ποιὸς μᾶς ὁδήγησε στὴν σημερινὴ ἀποσυνθετικὴ κατάσταση; Δὲν μᾶς ὁδήγησε ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ τὸ «σκληρὸ» νόμισμα τοῦ εὐρώ, κατὰ Σημίτη;   
 Συνεπῶς, στόχος τοῦ νεοφιλελευθερισμοῦ καὶ τῶν ἐξουσιοδοτημένων ἐργαλείων τοὺς εἶναι μετὰ τὴν ἀπόλυτη ἐξαθλίωση τῶν πολιτῶν καὶ τὴν πώληση σὲ τρίτους της δημόσιας καὶ ἰδιωτικῆς περιουσίας, ὁ τεμαχισμὸς τῆς πατρίδας μας σὲ μικρὰ κρατίδια, δηλαδὴ ἡ κοσοβοποίησή της.  Ναί, ὅσο ἀπίστευτο καὶ νὰ φαίνεται, τόσο πραγματικὸ εἶναι! Μετατρέπουν τὴν Ἑλλάδα σὲ Κόσσοβο.
  Τὴν Θράκη μᾶς διαφεντεύει τὸ Τούρκικο Προξενεῖο τῆς Κομοτηνῆς καὶ ἡ πλειάδα «Τούρκικων» ὀργανώσεων, ποὺ δροῦν ἀνενόχλητες παρὰ τὶς ἀνέκκλητες ἀποφάσεις τοῦ Ἀρείου Πάγου ποὺ τὶς ἔχει κηρύξει παράνομες. Ἡ κυβερνητικὴ ἀνοχή, ἀτολμία καὶ ἀδιαφορία (ὅλων των μεταπολιτευτικῶν κυβερνήσεων) ἐπιτρέπει στὴν Τουρκία νὰ διεισδύει οἰκονομικὰ στὴν Θράκη μας καὶ νὰ κηδεμονεύει τὸν χειμαζόμενο πληθυσμό της. Ὁ πληθυσμὸς τῆς Μουσουλμανικῆς μειονότητας αὐξάνεται ραγδαία σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν Χριστιανικὸ πληθυσμὸ ποὺ ἔχει σοβαρὸ δημογραφικὸ πρόβλημα.
   Τὸ  ὄνομα τῆς Μακεδονίας το ἔχουμε ἤδη ἐκχωρήσει στοὺς γυφτοσκοπιανοὺς καὶ ἀπομένει μόνο ὁ γεωγραφικὸς προσδιορισμός.
   Οἱ Ἀλβανοὶ καθημερινὰ ἐγείρουν θέμα «Τσαμουριᾶς» καὶ θέτουν ὡς πρῶτο ζήτημά τους στοὺς Διεθνεῖς ὀργανισμοὺς τὴν διεκδίκηση ἀπὸ μέρους τους, ἐδαφῶν τῆς Θεσπρωτίας.
       Ἡ κυριαρχία μας στὸ Αἰγαῖο καθημερινὰ ἀμφισβητεῖται ἀπὸ τοὺς Τούρκους καὶ ἡ παραβίαση τοῦ ἐναέριου χώρου μας ἀπὸ τὰ τουρκικὰ μαχητικὰ γίνεται καθημερινά, ὑπενθυμίζοντάς μας τὴν ἀποδοχὴ μᾶς περὶ γκρίζων ζωνῶν στὴν περιοχὴ τῶν Ἰμίων καὶ πὼς δὲν πρέπει νὰ ξεχνᾶμε πὼς ἀκόμη ἰσχύει τὸ “casusbelli”.    
    Ὡστόσο, ὅλοι τους, ντόπια καὶ ξένα πολιτικὰ νεοφιλελεύθερα παχύδερμα, παραγνωρίζουν πὼς ἡ μήτρα τῆς Ἑλληνίδας μάνας δὲν θὰ πάψει ποτὲ – ὅσο καὶ νὰ τὸ προσπαθοῦν - νὰ γεννᾶ Σπαρτιάτισσες, οἱ ὁποῖες θὰ παραδίδουν τὴν ἀσπίδα στὰ παιδιὰ τοὺς παροτρύνοντάς τα «ἢ τᾶν ἢ ἐπὶ τάς». Δὲν θὰ πάψει νὰ γεννᾶ Σουλιώτισσες, οἱ ὁποῖες θὰ σέρνουν τὸ χορὸ τοῦ Ζαλόγγου προκειμένου νὰ μὴν ὑποταχτοῦν στὸν κατακτητή. Δὲν θὰ πάψει νὰ γεννᾶ γυναῖκες Ἠπειρώτισσες «ξαφνιάσματα τῆς φύσης, ἐχθρὲ γιατί δὲν ρώτησες ποιὸν πᾶς νὰ κατακτήσεις». Δὲν θὰ πάψει νὰ γεννᾶ Κολοκοτρωναίους, Καραϊσκάκηδες, Μποτσαραίους. Δὲν θὰ πάψει νὰ γεννᾶ Φεραίους ποὺ θὰ βροντοφωνάζουν «καλύτερα μιᾶς ὥρας ἐλεύθερη ζωή, παρὰ σαράντα χρόνια σκλαβιὰ καὶ φυλακή». Δυστυχῶς, στὶς ἡμέρες μας, ἔμελλε νὰ ἐπαληθευτεῖ ἡ προφητεία τοῦ ἱεραπόστολου τῆς Ὀρθοδοξίας Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, ὁ ὁποῖος εἶχε πεῖ: «Μιὰ μέρα θὰ μᾶς κυβερνοῦν τὰ ἄλαλα καὶ τὰ μπάλαλα».
   Ἄλλωστε, ἤδη ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς στέλνει μηνύματα πρὸς ὅλους αὐτοὺς τους  ἀμοραλιστές, ὄργανα τῆς νέας τάξεως πραγμάτων καὶ τῆς παγκοσμιοποίησης, πὼς «ὁ τράχηλος τοῦ Ἕλληνα ζυγὸ δὲν ὑπομένει» καὶ πολὺ σύντομα θὰ ἀνατρέψει τὶς πολιτικές τους καὶ θὰ τοὺς ἐξοστρακίσει ἀπὸ τὴν πατρίδα.        

1 σχόλιο:

  1. έτσι ακριβώς!! Πολύ καλά τα γράφεις κ.Παναγιώτη. μας έχουν κάτσει στο σβέρκο και νομίζουν πως κάνουν κουμάντο. Εαν εμείς αυτό το διάστημα περνάμε αυτά τα δεινά είναι γιατί χρωστάμε στον Θεό και σε κανέναν άλλον. Στον Θεό ξοφλάμε τώρα και αυτοί νομίζουν πως "πιάσαν την καλή" με τους Έλληνες. Εαν όμως η μετάνοιά μας είναι αληθινή και ο Θεός κρίνει πως ήρθε η ώρα, τότε θα τους πάρει και θα τους σηκώσει όλους αυτούς που πρόδωσαν και εκμεταλεύτηκαν αυτήν την δύσκολη στιγμή της Ελλάδας μας. Δεν τους φοβόμαστε καθόλου! Γιατί όπως λες κύριε Παναγιώτη εμείς οι Ελληνίδες μητέρες συνεχίζουμε να ανατρέφουμε τα παιδιά μας φορτώνοντας τους τον σταυρό του Έλληνα που είναι ποτισμένος από τα δάκρυα και τα αίματα των προγόνων μας. Ναι είναι σταυρός αλλά με την χάρη του Θεού τον σηκώνουμε με την αξιοπρέπεια του του αρμόζει, γιατί αυτός ο σταυρός είναι η ψυχή μας. Κανένα έθνος (ειδικά ευρωπαικό) δεν μπορεί να νιώσει το βαρύ μας φορτίο. Και ούτε που υποψιάζονται την εξέλιξη των γεγονότων που εμείς με πίστη περιμένουμε γιατί απλά... πιστεύουμε στα θαύματα!!!

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.