8 Μαρ 2014

Τὸ γεωπολιτικὸ μονοπάτι τῶν Ρώσων

Γράφεἰ ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Ἀπὸ ποῦ νὰ ἀρχίσουμε, ἀπὸ πάνω, ἀπὸ κάτω ἢ ἀπὸ τὴν μέση;
Μὲ τὸ ποὺ θὰ ἔμπαινε ἡ ἄνοιξη τοῦ 2014 ἡ Ἀρκούδα μεριμνοῦσε νὰ εἶναι σίγουρό το κάτω Στενό το μονοπατιοῦ Ναυσιπλοίας της ποὺ λέγεται Στενό το Σουὲζ καὶ μάλιστα ἐν μέσω τῆς δίνης τῶν γεγονότων ποὺ προέκυψαν ἀπὸ τὴν ἀραβικὴ ἄνοιξη
Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2014: Ξεκάθαρη στήριξη στὸν ἰσχυρὸ ἄνδρα τῆς Αἰγύπτου Ἀμπντὲλ Φατὰχ ἇλ Σίσι, γιὰ τὴ διεκδίκηση τῆς προεδρίας τῆς χώρας, προσέφερε ὁ ρῶσος πρόεδρος Βλαντιμὶρ Πούτιν κατὰ τὴ συνάντησή τους στὴ Μόσχα. Ὁ ἇλ Σίσι ἡγήθηκε τῆς προσπάθειας ἀνατροπῆς τοῦ πρώην προέδρου Μόρσι τὸν περασμένο Ἰούλιο καὶ σύμφωνα μὲ τὸ νέο Σύνταγμα, οἱ ἐκλογὲς θὰ διενεργηθοῦν στὰ μέσα Ἀπριλίου (enet.gr). 
Καὶ ξαφνικά!! Προέκυψε ἄνοιξη στὴν Οὐκρανία...
Παρασκευὴ 21 Φεβρουαρίου 2014: Ὁ Γιανουκόβιτς πιέζεται νὰ δεχτεῖ πρόωρες προεδρικὲς καὶ βουλευτικὲς ἐκλογὲς ἐντός το 2014, ἐνῶ τὸ χάος στὸ Κίεβο παραμένει.  Τουλάχιστον 100 οἱ νεκροὶ λένε οἱ....
ἀντικυβερνητικοὶ διαδηλωτὲς - Ἐπισήμως «75 οἱ νεκροὶ» ἀνακοίνωσε τὸ ὑπουργεῖο Ὑγείας τῆς Οὐκρανίας - Νέα τηλεφωνικὴ παρέμβαση Μπάιντεν - Κυρώσεις ἀποφάσισε ἡ ΕΕ (tanea.gr). 
Τὴν συνέχεια τὴν γνωρίζουμε, ἡ Ἀρκούδα ξύπνησε νωρίτερα ἀπὸ τὴν χειμερία νάρκη  καὶ ψάχνει τώρα νὰ ἐξασφαλίσει τὰ σίγουρα περάσματα  ποὺ κάποιοι ἐποφθαλμιοῦν νὰ τὶς κλείσουν.

ΑΡΚΤΙΚΗ
Γιὰ πρώτη φορὰ ἀπὸ τὴν κατάρρευση τῆς ΕΣΣΔ μιὰ τεράστια νηοπομπὴ ἀπὸ δέκα πολεμικὰ πλοῖα καὶ πυρηνοκίνητα παγοθραυστικὰ διέσχισε μιὰ ἀπόσταση 2.000 ναυτικῶν μιλίων στὴ ζώνη τῆς Ἀρκτικῆς. Στὴν πρώτη θέση βρισκόταν τὸ καταδρομικὸ Πέτρος ὁ Μέγας, τὸ ὁποῖο ἀποτελεῖ τὸ καμάρι τοῦ ρωσικοῦ στόλου. «Ἤρθαμε γιὰ νὰ μείνουμε» δήλωσε λίγες ἡμέρες ἀργότερα ὁ Ρῶσος ἀναπληρωτὴς ὑπουργὸς Ἄμυνας, στρατηγὸς Ἀρκάντι Μπακίν.
Ὁ ἴδιος ὁ πρόεδρος τῆς Ρωσίας, Βλαντιμὶρ Πούτιν ἔχει ὑποστηρίξει ἀρκετὲς φορὲς ὅτι ἡ περιοχὴ μπορεῖ νὰ ἀποτελέσει σύντομα τὴ «νέα διώρυγα τοῦ Σουέζ.
Ἡ περιπολία τοῦ ρωσικοῦ στόλου συνοδεύτηκε ἀπὸ τὴ σταδιακὴ ἀνακατασκευὴ τῆς σοβιετικῆς ἀεροπορικῆς βάσης στὴ νῆσο Κοτέλνι, στὶς βόρειες ἀκτὲς τῆς ἀνατολικῆς Σιβηρίας. Τὰ ἀεροσκάφη ποὺ θὰ ἀπογειώνονται ἀπὸ ἐκεῖ θὰ μποροῦν νὰ ἐλέγχουν μιὰ τεράστια περιοχὴ τῶν ρωσικῶν χωρικῶν ὑδάτων στὰ ὁποῖα πολὺ σύντομα ἀναμένεται νὰ μεταφερθεῖ ἕνα πολὺ μεγάλο τμῆμα τῆς παγκόσμιας ναυσιπλοΐας.
Ἡ μεταφορὰ μεγάλου μέρους τοῦ παγκόσμιου ἐμπορείου στὴν ἀρκτικὴ θὰ ἀποτελέσει τὴ σημαντικότερη ἀλλαγὴ στὴ διεθνῆ ναυσιπλοΐα ἀπὸ τὸ 1869, ὅταν ἄνοιξε ἡ διώρυγα τοῦ Σουέζ. Καὶ ἂν κρίνουμε ἀπὸ τὶς πολεμικὲς ἀναμετρήσεις ποὺ πυροδότησε αὐτὴ ἡ ἀλλαγὴ τὸ μέλλον διαγράφεται ἰδιαίτερα θερμὸ στοὺς πάγους τῆς Ἀρκτικῆς. Ἡ προσπάθεια ἐλέγχου τῆς διώρυγας τοῦ Σουὲζ ἐπηρεάσει τὸ μέλλον ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων καθὼς οἱ μεγαλύτερες δυνάμεις κάθε ἐποχῆς ἐπεδίωκαν νὰ ἐξασφαλίσουν πρόσβαση γιὰ τὰ πλοῖα τους. Ἀποκορύφωμα τῶν συγκρούσεων ἀποτέλεσε φυσικὰ ἡ λεγόμενη κρίση τοῦ Σουὲζ ποὺ σήμανε τὸ ὁριστικὸ τέλος τῆς Βρετανικῆς αὐτοκρατορίας καὶ τὴν ἐπικράτηση τῶν ΗΠΑ καὶ τῆς ΕΣΣΔ ὡς τῶν δυὸ σημαντικότερων πυλώνων τῆς διεθνοῦς ἀρχιτεκτονικῆς ἰσχύος (Ἄρης Χατζηστεφάνου ΕΠΙΚΑΙΡΑ Σεπτέμβριος 2013 http://info-war.gr/3). Καὶ πᾶμε ἀπὸ τὸ πολύ της κρύο Ἀρκτικῆς στὴν ζέστη τῆς Μέσης Ἀνατολῆς.

ΣΟΥΕΖ
Ἀπὸ τὸν Νοέμβριο τοῦ 1869, ὁπότε παραδόθηκε ἡ διώρυγα τοῦ Σουέζ, ἡ γεωπολιτικὴ σημασία τῆς Αἰγύπτου εἶναι τεράστια. Ἐκεῖνα τὰ χρόνια συντόμευσε κατὰ 44% τὴ θαλάσσια διαδρομὴ ἀπὸ τὸ Λονδίνο στὶς Ἰνδίες γιὰ τὸν ἀγγλικὸ ἐμπορικὸ στόλο ποὺ κυριαρχοῦσε διεθνῶς. Ἀργότερα ἡ σημασία τῆς αὐξήθηκε, καθὼς τὸ σαουδαραβικὸ πετρέλαιο ἀπὸ τότε μέχρι σήμερα μεταφέρεται πρὸς τὴν Εὐρώπη καὶ τὶς ΗΠΑ μέσω τῆς διώρυγας. Περίπου τὸ 8% τῆς παγκόσμιας κίνησης τῶν πλοίων καλύπτεται ἀπὸ τὸ Σουέζ, ἐνῶ 15.000 πλοῖα περνοῦν ἐτησίως ἀπὸ ἐκεῖ. Ὑπολογίζεται ὅτι καθημερινὰ περνοῦν μέσω τῆς διώρυγας τοῦ Σουὲζ τάνκερ μὲ φορτίο 1,5-2 ἑκατομμυρίων βαρελιῶν.
Τὸ 1956 ὁ Νάσερ κρατικοποίησε τὴ διώρυγα καὶ ὅταν μὲ τὸν πόλεμο τῶν ἕξι ἡμερῶν, τὸν Ἰούνιο τοῦ 1967, καὶ τὸν ἀραβοϊσραηλινὸ πόλεμο ἀργότερα ἡ διώρυγα ἔμεινε κλειστὴ ἐπὶ ἑπτὰ χρόνια, προκλήθηκε ἡ πετρελαϊκὴ κρίση. Ἡ τιμὴ τοῦ πετρελαίου ἀνέβηκε, γιὰ χρόνια ἀκολούθησε διεθνὴς ὕφεση, ἐνῶ τὴν περίοδο ποὺ ἦταν κλειστὴ ἄλλαξε ὁ τρόπος ναυπήγησης καὶ δημιουργήθηκαν τὰ «ὑπερτάνκερ».
Αὐτὸ ἔγινε γιὰ νὰ αὐξηθοῦν τὰ φορτία ποὺ μετέφεραν τὰ τάνκερ, καθὼς ἔπρεπε νὰ περιπλεύσουν ὅλη τὴν Ἀφρικὴ ἀπὸ τὸ ἀκρωτήριο τῆς Καλῆς Ἐλπίδας, καὶ ἡ μεγάλη διαδρομὴ αὔξανε τὰ κόστη ἀνὰ φορτίο. Γιὰ νὰ μειωθοῦν τὰ κόστη, οἱ ἐφοπλιστὲς μεγάλωσαν τὰ φορτία, μὲ πλοῖα ποὺ εἶχαν χωρητικότητα ἀκόμα καὶ 500.000 τόνους, ἀφοῦ δὲν εἶχαν ἄλλωστε τοὺς περιορισμοὺς ποὺ ἐπέβαλλε τὸ βάθος τῆς διώρυγας (ΝΙΚΟΣ ΚΩΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ http://www.enet.gr/ 20 Αὐγούστου 2013).

Καὶ ὅμως τὸ μεσαῖο πέρασμα αὐτοῦ του γεωπολιτικοῦ μονοπατιοῦ τῆς Ἀρκούδας εἶναι καὶ τὸ πιὸ ¨καυτὸ¨ σημεῖο καὶ λέγεται Βόσπορος. Ἐδῶ καταλαβαίνει ὅτι θὰ τῆς στήσουν τὴν  μεγάλη παγίδα γιὰ νὰ ἀχρηστευθεῖ ὅλο το πέρασμα-κατεβασιά της.
Δὲν ἀρκεῖ νὰ ἔχεις στρατιωτικὴ ὑπεροχὴ ἂν δὲν ἔχεις τὴν δυνατότητα νὰ κινηθεῖς  ἄμεσα καὶ ταχύτατα στὶς τέσσερες ἄκρες της γῆς δίνοντας παρὸν στὶς τρέχουσες ἐξελίξεις. Καὶ αὐτὸ κατορθώνεται ἀπὸ αὐτὸν ποὺ ἐλέγχει τὸν γεωπολιτικὸ   αὐτὸν ἄξονα ἀπὸ τὴν Ἀρκτικὴ μέσω τῆς Μαύρης Θάλασσας- Στενῶν Βοσπόρου- Αἰγαίου – Διώρυγα Σουὲζ- Ἐρυθρᾶς Θάλασσας- Ἰνδικοῦ Ὠκεανοῦ…

ΒΟΣΠΟΡΟΣ 
Τὸ ὄνομα Βόσπορος προέρχεται ἀπὸ τὴν λέξη "βούς" καὶ "πόρος", καὶ σχετίζεται μὲ τὸν Ἑλληνικὸ Μύθο τῆς Ἰοὺς καὶ τοῦ ταξιδιοῦ τῆς μετὰ τὴν μετατροπή της σὲ βόδι ἀπὸ τὸν Δία γιὰ νὰ τὴν προστατέψει. Φυσικὰ ὑπάρχουν καὶ ἄλλες ἐτυμολογίες. Δὲν εἶναι τυχαῖο ποὺ ὁ Μέγας καὶ Ἰσαπόστολος Ἅγιος Κωνσταντῖνος ἔκτισε τὴν ΝΕΑ ΡΩΜΗ ἀκριβῶς στὸ μέσο αὐτοῦ το διαδρόμου.
Καὶ φυσικὰ δὲν τὴν ἔκτισε οὔτε γιὰ τοὺς Τούρκους ἀλλὰ οὔτε γιὰ τοὺς Ρώσους, ἀλλὰ μὲ τὴν ἀνοικοδόμηση τῆς Κωνσταντινούπολης ἔδωσε τὸ νέο στίγμα τοῦ Ἀνθρώπινου Πολιτισμοῦ ποὺ σήμερα οἱ μακελλάρηδες τῶν Ἐθνῶν καὶ περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλη φορᾶ ἐπιθυμοῦν μετὰ μανίας νὰ τὸν ἐκριζώσουν.
Καὶ ὅμως σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο ποὺ ἡ ἱστορία ἔγραψε τὶς καλύτερες στιγμές της, σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο ποὺ ἡ μακρινὴ Αἰγαιοπελαγίτικη Αὔρα μὲ τὸ παγωμένο ἀγέρι τῆς Μαύρης Θάλασσας φτιάχνουν τὸ καλύτερο μικροκλίμα τῆς Εὐρώπης πρόκειται νὰ στηθεῖ ἡ μεγαλύτερη στρατηγικὴ παγίδα καὶ νὰ διαδραματισθεῖ καὶ ἡ ἀντίστοιχη τραγωδία.
Ἡ παγίδα θὰ στηθεῖ ἀπέναντί σε στρατιωτικοὺς ἀντιπάλους καὶ ἡ μετέπειτα τραγωδία θὰ ἀφορᾶ τὴν βίαιη μετακίνηση πολυπληθῶν πληθυσμῶν ποὺ συσσωρεύτηκαν μαζικὰ ἀπὸ τὴν τουρκικὴ ἐνδοχώρα καὶ κατοίκησαν πέριξ τς Πόλης καὶ τῶν Στενῶν το Βοσπόρου. 
Οἱ Σύμμαχοι Τοῦρκοι θὰ προβληματισθοῦν νὰ κλείσουν τὰ Στενά το Βοσπόρου καὶ τῶν Δαρδανελίων τὴν στιγμὴ μάλιστα ποὺ ἡ ἀπόσταση καὶ ὁ χρόνος δράσης τῶν Ρωσικῶν Δυνάμεων Ταχείας Ἐπέμβασης  μειώθηκε κατὰ πολὺ μετὰ τὴν ἠπειρωτικὴ προβολὴ τῆς Ρωσικῆς Κυριαρχίας  μέσω τῆς Κριμαίας στὴν Μαύρη Θάλασσα.
Ἡ ἀπόφαση αὐτὴ τῶν Τούρκων θὰ εἶναι τελικὴ διεργασία ἐσωτερικῶν πολιτικῶν ἐξελίξεων τοὺς, ἀφόρητων πιέσεων, διπλωματίας ἀνταλλαγμάτων περιοχῶν στὴν εὐρύτερη περιοχὴ ἢ καὶ προβοκάτσιας ποὺ συνηθίζεται στὶς μέρες μας. Ὅμως θὰ συνιστᾶ ἕνα ρίσκο ποὺ θὰ προσπαθήσουν νὰ τὸ νομιμοποιήσουν . Ἄλλωστε ἀπὸ τὴν ἱστορία τῶν διασκέψεων ποὺ ἀφοροῦν τὰ Στενὰ διαβάζουμε (Ἔθνος, 27.5.19970). 
Ἡ διάσκεψη στήθηκε στὴν ἑλβετικὴ πόλη Μοντρὲ μὲ διαπραγματευτὲς ἀπὸ τὴ Βρετανία, τὴ Γαλλία, τὴν Ἑλλάδα, τὴ Γιουγκοσλαβία καὶ τὶς τότε χῶρες ποὺ βρέχονται ἀπὸ τὴ Μαύρη Θάλασσα. Στὶς 20 Ἰουλίου 1936, ὑπογράφτηκε ἡ συνθήκη. Ἡ Τουρκία ἀποκτοῦσε πάλι τὸ δικαίωμα νὰ ὀχυρώσει τὰ στενά το Βοσπόρου καὶ τῶν Δαρδανελίων. Τὴν ἴδια μέρα, 30.000 Τοῦρκοι στρατιῶτες ἀναπτύχθηκαν στὶς ἐπίμαχες περιοχές.
Νέοι κανονισμοὶ καθόρισαν τὸ συνολικὸ ἐκτόπισμα τῶν πολεμικῶν πλοίων ποὺ τὰ περνοῦν σὲ καιρὸ εἰρήνης, ἐνῶ εἰδικὰ ἡ Σοβιετικὴ Ἕνωση δὲν χρειαζόταν ἄδεια γιὰ τὰ δικά της πλοῖα, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ἀεροπλανοφόρα καὶ τὰ ὑποβρύχια. Σὲ περίπτωση πολέμου, ἡ Τουρκία μπορεῖ νὰ ἀπαγορεύει τὴ διέλευση πολεμικῶν πλοίων.

Ἄν, ὅμως, δὲ μετέχει στὸν πόλεμο, δὲν μπορεῖ νὰ ἀπαγορεύσει τὴ διέλευση ναυτικῶν δυνάμεων ποὺ ἐκτελοῦν ἀπόφαση τῆς Κοινωνίας τῶν Ἐθνῶν (τοῦ ΟΗΕ πλέον) ἢ δυνάμεων ποὺ ἀνήκουν σὲ κράτος μὲ τὸ ὁποῖο ἔχει ὑπογράψει συνθήκη ἀμοιβαίας βοήθειας (π.χ. χώρας μέλους τοῦ κατοπινοῦ ΝΑΤΟ). Τὰ Στενά (Ἔθνος, 27.5.1997, τελευταία ἐπεξεργασία, 3.2.2009).

 Στὶς 20 Ἰουλίου 1936 ὑπεγράφη, ἡ Σύμβαση το Montreux που ἀφορᾶ τὸ καθεστὼς τῶν Στενῶν παρέχοντας στὴν Τουρκία τὸν πλήρη ἔλεγχό τους καὶ ἡ ὁποία ἐγγυᾶται τὴν ἐλεύθερη διέλευση τῶν πολεμικῶν πλοίων σὲ καιρὸ εἰρήνης καὶ παρέχει τὸ δικαίωμα στὴν Τουρκία νὰ ἐπανεξετάσει τὴν στρατικοποίηση τῶν Στενῶν.
Τὰ ἕξι σημεῖα:
1. Ο σκοπὸς τῆς Σύμβασης τοῦ Μοντρὲ εἶναι νὰ ρυθμίζει τὴ διέλευση τῶν πολεμικῶν καὶ μὴ πολεμικῶν πλοίων, μέσω τῶν Στενῶν των Δαρδανελίων.
2. Με τὴν ὀνομασία Στενὰ καθορίζονται τὰ Δαρδανέλια, ἡ Θάλασσα τοῦ Μαρμαρὰ καὶ ὁ Βόσπορος.
3. Η σύμβαση προβαίνει σὲ σαφῆ διαφοροποίηση μεταξύ των χωρῶν τῆς Μαύρης Θάλασσας – Τουρκία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Οὐκρανία, Ρωσία, Γεωργία- καὶ χωρῶν ποὺ δὲν βρίσκονται στὴ Μαύρη Θάλασσα.
4. Τὰ ἐμπορικὰ πλοῖα ἔχουν ἀπόλυτη ἐλευθερία διέλευσης μέσω τῶν Στενῶν. Στὰ Στενά το «Κέντρο Ἐλέγχου Κυκλοφορίας Πλοίων» [Vessel Traffic Services Centre] ρυθμίζει τὶς διελεύσεις σύμφωνα μὲ τοὺς κανονισμοὺς θαλάσσιας κυκλοφορίας γιὰ τὰ Στενὰ ἀπὸ τὸ 1998.
5. Οι χῶρες τῆς Μαύρης Θάλασσας.
 Δεν μποροῦν νὰ περάσουν πολεμικὰ πλοῖα τὰ ὁποῖα εἶναι ἀποκλειστικὰ σχεδιασμένα γιὰ νὰ μεταφέρουν ἀεροπλάνα μέσω τῶν Στενῶν.
Μποροῦν νὰ διέλθουν ὑποβρύχια, ἐὰν ἔχουν φύγει ἀπὸ τὴ βάση τους στὴ Μαύρη Θάλασσα, γιὰ πρώτη φορὰ μετὰ τὴν κατασκευή τους ἢ τὴν ἀγορά τους, ἢ ἂν ἐπιστρέφουν ἀπὸ μιὰ ἐπισκευὴ σὲ ναυπηγεῖα ἐκτός της Μαύρης Θάλασσας.
Μποροῦν νὰ περάσουν πολεμικὰ πλοῖα μέσω τῶν Στενῶν, κοινοποιώντας αἴτημα στὴν Τουρκία, μέσω διπλωματικῆς ὁδοῦ, 8 ἡμέρες πρὶν ἀπὸ τὴ διέλευση.
6. Οι χῶρες ἐκτὸς  Μαύρης Θάλασσας.
 Δεν μποροῦν νὰ περάσουν πολεμικὰ πλοῖα τὰ ὁποῖα εἶναι σχεδιασμένα γιὰ νὰ μεταφέρουν ἀεροπλάνα μέσω τῶν Στενῶν.
Δὲν μποροῦν νὰ περάσουν τὰ ὑποβρύχια. Μποροῦν νὰ περάσουν πολεμικὰ πλοῖα ξένων χωρῶν πρὸς τὴ Μαύρη Θάλασσα, ὅταν τὸ ἐκτόπισμά τους δὲν ὑπερβαίνει τοὺς 45.000 τόνους.
Δὲν μποροῦν νὰ διατηρήσουν τὰ πλοῖα τους στὴ Μαύρη Θάλασσα πλέον τῶν 21 ἡμερῶν.
Δὲν μποροῦν νὰ ἔχουν περισσότερα ἀπὸ 9 πλοῖα στὴ Μαύρη Θάλασσα τὴν ἴδια περίοδο Μποροῦν νὰ περάσουν πολεμικὰ πλοῖα ἀπὸ τὰ Στενά, κοινοποιώντας στὴν Τουρκία μέσω τῆς διπλωματικῆς ὁδοῦ 15 ἡμέρες πρὶν ἀπὸ τὴ διέλευση--

Ὅπως βλέπουμε τὸ νομικὸ πλαίσιο χρήζει πολλῶν ἑρμηνειῶν καὶ εἶναι στὴν εὐχέρεια τοῦ ἐλεγκτοῦ τῶν Στενῶν νὰ τὸ ἑρμηνεύσει κατὰ τὸ δοκοῦν. Ἐμεῖς σὰν ΕΛΛΑΔΑ πῶς μποροῦμε νὰ ἑρμηνεύσουμε τὴν πρόσφατη ἀπόφαση τοῦ  Συνταγματικοῦ Δικαστηρίου ποῦ διέταξε τὴν ἀπελευθέρωση τοῦ πρώην ἀρχηγοῦ τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Στρατοῦ, στρατηγοῦ Ἰλκὲρ Μπασμπούγκ, ὁ ὁποῖος εἶχε καταδικασθεῖ τὸ 2013 σὲ ἰσόβια κάθειρξη; Αὐτὸς καὶ ἄνθρωπος τῶν Συμμάχων Ἀμερικάνων λογιζόταν καὶ κάτι παραπάνω ξέρει ἀπὸ Στενά.
Τί σημαίνει ἐπίσης ἡ δήλωση τοῦ prime minister;
«Ἐμεῖς δὲν θὰ ἀφήσουμε τοὺς Τατάρους τῆς Κριμαίας στὴ μοίρα τους», δήλωσε ὁ Ἐρντογᾶν κατὰ τὴ διάρκεια προεκλογικῆς συγκέντρωσης στὴν πόλη τῆς κεντρικῆς Ἀνατολίας, Ἐσκισεχίρ, ἐν ὄψει τῶν δημοτικῶν ἐκλογῶν τῆς 30ηςΜαρτίου.
Τί σημαίνει ἀκόμη καὶ ἡ σημερινὴ πληροφορία;
 Ἐπιχείρηση εἰκονικοῦ βομβαρδισμοῦ τῶν Φούρνων προχώρησε ἡ τουρκικὴ Ἀεροπορία πρὶν λίγο στὸ κεντρικὸ Αἰγαῖο μὲ ἕξι F-16 ἀπὸ τὶς βάσεις τῆς Μπαντίρμα καὶ τοῦ Μπαλίκεσιρ (defencenet.gr).

Ὅλα αὐτὰ σημαίνουν ἀκριβῶς…
Ὅτι κάποιοι πρὶν δημιουργήσουν ἀδιέξοδα  στὸν ἀνωτέρω γεωπολιτικὸ ἄξονα ΑΡΚΤΙΚΗ- ΒΟΣΠΟΡΟΣ- ΣΟΥΕΖ  θὰ στήσουν παγίδα στὴν Ἑλλάδα τοῦ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ. Γι'  αὐτοὺς πάντα μέσα στὶς ἐξελίξεις ποὺ δημιουργοῦν μόνοι τους εἴμαστε ἀναλώσιμοι καὶ μᾶς  ἑτοίμαζαν   ἐκπλήξεις  σὲ   πολλὲς  φάσεις.  Μὲ τὴν μόνη διαφορὰ ὅτι τὴν ΓΙΑΛΤΑ τοῦ παρελθόντος τώρα θὰ τὴν λένε ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ  γιατί σὲ αὐτὴν τὴν σύγκρουση δὲν θὰ μπορέσουν νὰ ἐλέγξουν τὰ δρώμενά τους.

1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.