1 Ιαν 2014

Οἱ σπουδαιότερες στιγμὲς τοῦ Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ τὸ 2013...

Ἄλλη μία χρονιὰ ἔδυσε... Σίγουρα τὸ 2013 θὰ μείνει στὶς μνῆμες μας σὰν τὸ ἔτος μὲ πολυκύμαντα καὶ πολυπίκοιλα γεγονότα ποὺ συντάραξαν καὶ μᾶς ἀπασχόλησαν σὲ ὅλες τὶς περσινὲς ἀναρτήσεις. Ὅπως τὸ συνηθίζουμε κάθε χρονιά, ἔτσι καὶ φέτος, θὰ προσπαθίσουμε νὰ σταχυολογήσουμε ὅσο τὸ δυνατὸν πιὸ εὐσύνοπτα ὁρισμένα ἀπὸ τὰ θέματα ποὺ ἀναδείχθηκαν ἀποκλειστικὰ ἀπὸ τὸ Ρωμαίικο Ὁδοιπορικὸ καὶ κέρδισαν τὶς ἐντυπώσεις τῶν ἀναγνωστῶν μας.
Ἴσως τὸ θέμα ποὺ προκάλεσε τὶς περισσότερες συζητήσεις ἦταν οἱ ἀποκλειστικὲς φωτογραφίες τοῦ ἄνδρα τῶν ΕΚΑΜ μὲ τὸ κοσμποσχοίνι στὸ χέρι ΕΔΩ καί ΕΔΩ. Ὑπενθυμίζουμε ὅτι οἱ φωτογραφίες λήφθηκαν τὴν Τσικοπέμπτη τὴν ὥρα ποὺ στὴν πόλη τῆς Ἱερισσοῦ ἐκτυλλίσονταν σοβαρὰ ἐπεισόδια στὸ πλαίσιο τῶν ἐκδηλώσεων κατὰ τῶν μεταλλείων χρυσοῦ στὴν εὐρύτερη περιοχὴ τῆς Ἱερισσοῦ. Ἡ συγκεκριμένη ἀνάρτηση ἀναπαράχθηκε ἀπὸ μεγάλα εἰδησεογραφικὰ πρακτορεῖα ἐγχώρια καὶ μὴ καὶ τὸ θέμα εἶχε πάρει μεγάλες διαστάσεις.
Ὅπως θὰ ἔχετε προσέξει τὸ Βορειοηπειρωτικὸ εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ ἐθνικὰ θέματα ποὺ μᾶς ἀπασχολεῖ ἰδιαίτερα σὲ πολλὲς ἀπὸ τὶς ἀναρτήσεις μας. Στὴν ἐθνικὴ ἐπέτειο τῆς 25ης Μαρτίου βρεθήκαμε στὴν Δερβιτσάνη τῆς Βορείου Ἠπείρου καὶ σᾶς μεταδώσαμε πλούσιο φωτογραφικὸ ὑλικὸ ἀπὸ...
τὶς ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις τῶν σχολείων τῆς περιοχῆς ΕΔΩ. Λίγους μῆνες ἀργότερα, στὶς 11 Αὐγούστου, ταξιδέψαμε στὴν Χειμάρρα ὅπου τελέστηκε τριασάγιο στὴν μνήμη τοῦ Βορειοηπειρώτη Ἐθνομάρτυρα Ἀριστοτέλη Γκούμα ποὺ δολοφονήθηκε γιατί ἐπέμενε νὰ μιλᾶ τὴν ἑλληνικὴ γλώσσα ΕΔΩ. Ἡ ἐνόχληση κάποιων Ἀλβανικῶν κέντρων ἀπὸ τὴν μετάδωση τοῦ τρισαγίου ἦταν τόσο ἔντονη ποὺ ὕστερα ἀπὸ ἀλλεπάλληλες ἠλεκτρονικὲς ἐπιθέσεις κατάφεραν νὰ μᾶς "ρίξουν" ἕνα ἀπὸ τὰ βίντεο καὶ νὰ μᾶς "κλειδώσουν" ἐπ' ἀόριστον τὸ κανάλι μας στό youtube.

Στὶς 14 Ἰουνίου πραγματοποιήθηκε στὸν προαύλιο χῶρο τοῦ Ἁγίου Δημητρίου στὴ Θεσσαλονίκη ἐκδήλωση διαμαρτυρίας κατὰ τῆς παρέλασης τῶν ὁμοφυλοφίλων ποὺ δυστυχῶς τείνει νὰ καθιερωθεῖ καὶ στὴν συμπρωτεύσουσα. Τὸ Ρωμαίικο βρέθηκε ἐκεῖ καὶ ἀναμετέδωσε φωτογραφικὸ ὑλικὸ ΕΔΩ ὅπως καθὼς καὶ βίντεο μὲ πολλὲς ἀπὸ τὶς εἰσηγήσεις τῶν ὁμιλητῶν ΕΔΩ, ΕΔΩ, ΕΔΩ καί ΕΔΩ μὲ συνέπεια νὰ δεχτεῖ σφοδρὸ πόλεμο σχολίων δυστυχῶς καὶ ἀπὸ πολλὲς ἐκκλησιαστικὲς σελίδες.

Ἄξιες ἀναφορὲς εἶναι καὶ οἱ ὁμιλίες ποὺ καταγράψαμε σὲ βίντεο ὅπως αὐτὲς τῆς ἡμερίδας μὲ θέμα "Ὀρθοδοξία-Ἑλληνισμός" ΕΔΩ, αὐτὴ τοῦ μαχητικοῦ δασκάλου κ. Δημητρίου Νατσιοῦ γιὰ τὰ σχολικὰ βιβλία τοῦ Δημοτικοῦ ΕΔΩ, τὴν ὁμιλία τοῦ Γέροντος Νίκωνος μὲ θέμα τὴν μεταθανάτια ζωὴ ΕΔΩ καθὼς καὶ αὐτὴ τοῦ κ. Παπανικολόπουλου γιὰ τὶς προκλήσεις τῶν Τούρκων στὸ Αἰγαῖο ΕΔΩ. Ἐπίσης ἀξιωθήκαμε νὰ συνομιλήσουμε ἀπὸ κοντὰ μὲ δύο σπουδαίους ὁμιλητές: τὸν Γέροντα Νίκωνα ἀπὸ τὴν Νέα Σκήτη Ἁγίου Ὅρους ΕΔΩ καὶ τὸν π. Ἀνδρέα Κονάνο ΕΔΩ. Στὶς συνεντεύξεις ποὺ μᾶς παραχώρησαν μᾶς δόθηκε ἡ εὐκαιρία νὰ τοὺς ρωτήσουμε γιὰ πολλὰ θέματα πνευματικῆς ζωῆς τοῦ σύγχρονου πιστοῦ ὅπως τὴν οὐσιαστικὴ σχέση τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸν Θεό, τὴν προσέλκυση τῶν νέων στὴν Ἐκκλησία, τὴν ἄσκηση μέσα στὸν κόσμο, τὴν σωστὴ χρήση τῆς τεχνολογίας καὶ πολλὰ ἄλλα.

Ἀρκετὲς ἀναρτήσεις ἀφιερώσαμε ἀκόμα στὶς ἐκδηλώσεις τῶν Δημητρίων ΕΔΩ καὶ στὴν μεγάλη στρατιωτικὴ παρέλαση τῆς Θεσσαλονίκης τὴν 28η Ὀκτωβρίου ΕΔΩ καί ΕΔΩ. Ὁ ἀποκλεισμὸς καὶ φέτος τοῦ ναοῦ μόνο γιὰ τοὺς ἐπισήμους τὴν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Δημητρίου προκάλεσε πολλὲς ἀντιδράσεις τοῦ πιστοῦ λαοῦ τῆς Θεσσαλονίκης καὶ οἱ φωτογραφίες τοῦ Ρωμαίικου ΕΔΩ ἀναμεταδόθηκαν ἀπὸ ἑκατοντάδες ἄλλες ἰστοσελίδες μὲ ἀποτέλεσμα νὰ διαδοθεῖ εὐρύτερα τὸ ζήτημα. Ἴσως ὅμως ὅλοι ἀποζημιώθηκαν ἀπὸ τὴν λαμπρὴ παρέλαση τῆς ἐθνικῆς ἐπετείου μὲ τὰ γιγαντιαία τάνκς τοῦ στρατοῦ ΕΔΩ νὰ ἐμφανίζονται ὕστερα ἀπὸ ἀπὸ ἀπουσία ὁρισμένων ἐτῶν. Τὰ συνθήματα τῶν Εὐέλπιδων ΕΔΩ καὶ ὄχι μόνο καθὼς καὶ ὁ ἦχος τῶν ἀεροπλάνων τῆς πολεμικῆς ἀεροπορίας προξένησαν ρίγη συγκίνησης στὸν πολυπληθῆ λαὸ ποὺ παρακολουθοῦσε.

Ἰδιαίτερη εὐλάβεια τρέφουμε πρὸς τὸν Γέροντα Παΐσιο γι' αὐτὸ βρεθήκαμε στὸ τρισάγιο εἰς μνήμην του στὸ ἐκκλησάκι τῆς Ἁγίας Βαρβάρας κοντὰ στὴν πατρική του κατοικία στὴν Κόνιτσα ΕΔΩ, ὅπου εἶχε τὴν πρώτη του θεοπτία σὲ παιδικὴ ἡλικία καθὼς καὶ στὴν ἀγρυπνία ποὺ τελεῖται κάθε χρόνο τὴν ἡμέρα τῶν Γενεθλίων τῆς Θεοτόκου στὸ μοναστήρι τοῦ Στομίου ΕΔΩ ὅπου μόνασε γιὰ τέσσερα χρόνια. Μάλιστα τὶς ἑπόμενες ἡμέρες θὰ "ἀνέβει" στὴν σελίδα μας μία συνομιλία ποὺ εἴχαμε μὲ ἕναν σπουδαῖο ὁμιλητὴ ποὺ ἔζησε ἀπὸ κοντὰ τὸν Γέροντα καὶ εἶχε πολλὲς προσωπικὲς ἐμπειρίες μαζί του.

Αὐτὲς ἦταν σὲ ἁδρὲς γραμμὲς κάποιες ἀπὸ τὶς σημαντικότερες ἀναρτήσεις γιὰ τὴν περασμένη χρονιά. Ἰδιαίτερες εὐχαριστίες ὀφείλουμε νὰ ἀποδώσουμε σὲ τακτικοὺς συνεργάτες ποὺ μᾶς τροφοδοτοῦν μὲ τὰ κείμενά τους καὶ τὶς ἰδέες τους ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλους ἐσᾶς τοὺς ἀναγνῶστες γιὰ τὴν ἐμπιστοσύνη ποὺ μᾶς δείχνετε. Ἡ ἀνταπόκριση τῆς σελίδας μας ἔχει ξεπεράσει κάθε ἀναμενόμενη προσδοκία κι αὐτὸ μᾶς συγκινεῖ ἀλλὰ παράλληλά μᾶς γεμίζει μὲ μεγαλύτερες εὐθύνες.
Κλείνοντας σᾶς εὐχόμαστε ὁλόψυχα χρόνια πολλά, Ρωμαίικα, γεμάτα δυναμισμὸ καὶ ἐλπίδα καὶ πάνω ἀπὸ ὅλα ἀντισταστασιακὰ σὲ κάθε εἴδους σκλαβιὰ πνευματικὴ καὶ μή! Καλὴ Χρονιά!

2 σχόλια:

 1. Καλή χρονιά, αδέλφια!
  Καλή δύναμη και φώτιση από τον Θεό να έχουμε όσοι ασχολούμαστε με το blogging...Είναι και αυτό μια μορφή αντίστασης, αν και μεγαλύτερη δύναμη από την προσευχή δεν νομίζω να υπάρχει...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Συγχαρητήρια για το έργο σας.
  Μετά την σαβούρα που έχουν φάει για δεκαετίες τα παιδιά μας στα σχολεία, έφθασε η ώρα να μάθουν και την αλήθεια, για τα ιδανικά μας. Και ίσως η πιο αποδοτική λύση γι αυτό είναι το ελεύθερο διαδίκτυο.
  Καλή δύναμη, ο Θεός και η Παναγιά μαζί σας!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.