6 Μαρ 2013

Ὅλες οἱ εἰσηγήσεις στὴν ἡμερίδα: «Ὀρθοδοξία καὶ Ἑλληνισμὸς»

π. Γεώργιος Μεταλληνός: "Ἡ συνάντηση Ὀρθοδοξίας-Ἑλληνισμοῦ καὶ τὰ ἀποτελέσματά της"

  
Ἡ ὁμιλία τοῦ πρωτ. π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ στὴν ἡμερίδα μὲ θέμα "Ὀρθοδοξία καὶ Ἑλληνισμὸς" ποὺ διοργανώθηκε ἀπὸ τὸ Γενικὸ Ἐκκλησιαστικὸ Γυμνάσιο-Λύκειο Νεαπόλεως Θεσσαλονίκης, ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Μητρόπολης Νεαπόλεως καὶ Σταυρουπόλεως.

Δημήτριος Τσελεγγίδης: "Ἡ ἐν Χριστῷ ταυτότητά μας ὡς ὀρθοδόξων"

 


Ἡ ὁμιλία τοῦ καθηγήτή τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ Δημητρίου Τσελεγγίδη στὴν ἡμερίδα μὲ θέμα "Ὀρθοδοξία καὶ Ἑλληνισμὸς" πού διοργανώθηκε ἀπὸ τὸ Γενικὸ Ἐκκλησιαστικὸ Γυμνάσιο-Λύκειο Νεαπόλεως Θεσσαλονίκης, ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Μητρόπολης Νεαπόλεως καὶ Σταυρουπόλεως

Μιχαὴλ Τρίτος: "Ἀντιστάσεις κατὰ τοῦ ἐξισλαμισμοῦ. Οἱ περιπτώσεις τοῦ Δρυϊνουπόλεως Σοφιανοῦ, Νεκταρίου Τέρπου καὶ Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ"

  
Ἡ ὁμιλία τοῦ κοσμήτορα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ Μιχαὴλ Τρίτου στὴν ἡμερίδα μὲ θέμα "Ὀρθοδοξία καὶ Ἑλληνισμὸς" πού διοργανώθηκε ἀπὸ τὸ Γενικὸ Ἐκκλησιαστικὸ Γυμνάσιο-Λύκειο Νεαπόλεως Θεσσαλονίκης, ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Μητρόπολης Νεαπόλεως καὶ Σταυρουπόλεως.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.