31 Δεκ 2013

Ἐνῶ ἡ Ἑλλάδα παραπαίει ἔρχεται «θύελα» ἀπὸ Ἀνατολᾶς

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Τὸ 2014 θὰ εἶναι ἀπὸ τὶς πιὸ κρίσιμες χρονιὲς γιὰ τὴν Τουρκία ὅπου θὰ παιχτοῦν μεγάλα καὶ πολὺ σημαντικὰ γεωπολιτικὰ παιχνίδια τὰ ὁποῖα σίγουρα θὰ ἔχουν ἄμεσες ἐπιπτώσεις στὴν εὐρύτερη περιοχὴ καὶ φυσικὰ καὶ στὶς ἑλληνοτουρκικὲς σχέσεις.  Ἡ Τουρκία θὰ βρεθεῖ ἀντιμέτωπη μὲ τρεῖς πολὺ κρίσιμες ἐκλογικὲς ἀναμετρήσεις μὲ ἔντονες ἀποσταθεροποιητικὲς προεκτάσεις. Συγκεκριμένα θὰ ἔχουμε τὶς δημοτικὲς ἐκλογὲς στὶς 30/3, στὴ συνέχεια τὴν ἐκλογὴ προέδρου ποὺ ἀπὸ τώρα προκαλεῖ προβλήματα στὴν ἐσωτερικὴ πολιτικὴ σκηνὴ καὶ τέλος βουλευτικὲς ἐκλογὲς μὲ ἕνα ἀβέβαιο πολιτικὸ πεδίο καθὼς κάνεις δὲν γνωρίζει τί θὰ γίνει μὲ τὸν Ἐρντογᾶν.
Ὑπάρχουν τρία δεδομένα στὴν σημερινὴ  κατάσταση ποὺ πρέπει νὰ ἔχουμε ὑπ’ ὄψιν. Τὸ πρῶτο εἶναι ὅτι ὁ Ἐρντογᾶν ἔχει στὴν οὐσία ἀποδιοργανώσει σὲ μεγάλο βαθμὸ τὶς τουρκικὲς ἔνοπλες δυνάμεις καθὼς ἔχει στείλει στὶς φυλακὲς ἑκατοντάδες ἀνώτερους καὶ ἀνώτατους ἀξιωματικούς, ἔχει προκαλέσει τὴν παραίτηση ἑκατοντάδων στελεχῶν ἰδιαίτερα στὸ τουρκικὸ ναυτικό, ἐνῶ παράλληλα ἔχουν ἐμφανιστεῖ φαινόμενα διαλύσεως μὲ ἀθρόες λιποταξίες καὶ πολὺ περίεργα «ἀτυχήματα» μὲ πολλοὺς νεκρούς. Βέβαια δὲν θὰ πρέπει νὰ ἀγνοοῦμε τὸ γεγονὸς...
ὅτι συνεχίζεται μία τρελὴ ἐξοπλιστικὴ κούρσα ποὺ ἔχει ἐξοπλίσει μία τεράστια στρατοκρατικὴ μηχανὴ ἡ ὁποία ἀνεξέλεγκτη εἶναι ἱκανὴ νὰ προκαλέσει θανάσιμα χτυπήματα ὅπως ἕνα πληγωμένο θηρίο ποὺ ἐπιτίθεται στὸν ἐχθρό του. Τὸ δεύτερο δεδομένο εἶναι ὅτι ὁ περίφημος νεοοθωμανιστὴς ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν, Ἀχμὲτ Νταβούτογλου, ἔχει κατορθώσει μέσα σὲ λίγα χρόνια νὰ προκαλέσει τὰ περισσότερα προβλήματα ποὺ εἶχε ποτὲ ἡ Τουρκία μὲ ὅλο τὸν περίγυρό της. Τὸ ρῆγμα στὶς σχέσεις μὲ τὸ Ἰσραὴλ ὄχι μόνο δὲν ἔκλεισε ἀλλὰ βαθαίνει ἀκόμα περισσότερο. Οἱ σχέσεις μὲ τὶς ΗΠΑ ἔχουν διαρραγεῖ ἀνεπανόρθωτα μετὰ τὸ τελευταῖο ταξίδι τοῦ Ἐρντογᾶν στὶς ΗΠΑ τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2013. Μὲ τὴν Αἴγυπτο σοβεῖ μία πρωτοφανῆ κρίση στὴν ἱστορία τῶν δύο χωρῶν. Ὑπάρχουν τὰ προβλήματα μὲ τὸν ἐμφύλιο στὴν Συρία, μὲ τὸ Ἰράκ, ἐνῶ μὲ τὸ Ἰρᾶν ὑπάρχει ἕνα περίεργο αἴνιγμα σχετικὰ μὲ τὶς σχέσεις τῆς Ἄγκυρας μὲ τὴ Τεχεράνη ἀλλὰ ἀναμφίβολα οἱ δύο χῶρες εἶναι κάθετα ἀντίθετες σχετικὰ μὲ τὸ μεῖζον θέμα τῆς Συρίας. Μὲ τὴν Ρωσία ὑπάρχει μία αὐξανόμενη ψυχρότητα ποὺ φτάνει ἀκόμα καὶ γιὰ πρώτη φορὰ στὴν τουρκικὴ  ἱστορία μὲ ἀεροπορικὲς ἐμπλοκὲς στὴν Μαύρη Θάλασσα. Ὅλα αὐτὰ ἔχουν ἀποδυναμώσει ἔντονα τὴν διεθνῆ εἰκόνα τῆς Τουρκίας καὶ σίγουρα δημιουργοῦν ἕνα εὔφλεκτο τοπίο. Τὸ τρίτο δεδομένο εἶναι πὼς στὸ ἐσωτερικὸ μαίνεται ὁ ἐμφύλιος πόλεμος στὸν ἴδιο χῶρο ποὺ ὁ Ἐρντογᾶν στηρίχτηκε γιὰ νὰ ἀνέλθει στὴ ἐξουσία, δηλαδὴ στὸ πολιτικὸ Ἰσλάμ. Ὁ πρώην πνευματικός του «πατέρας», ὁ Φετουλὰχ Γκιουλέν, εἶναι πλέον ὁ μεγαλύτερος ἐχθρὸς καὶ αὐτὸ δημιουργεῖ μία πρωτόγνωρη κατάσταση ποὺ γιὰ πρώτη φορὰ τρίζει τὰ θεμέλια της παντοδυναμίας τοῦ Ἐρντογᾶν. Εἶναι ἐμφανὲς ὅτι αὐτοὶ ποὺ ἐπέλεξαν κάποτε τὸν Ρ.Τ.Ἐρντογᾶν γιὰ ἡγέτη τῆς Τουρκίας, ἔχουν ἀποσύρει πλέον τὴν ἐμπιστοσύνη τους.

Ἡ διαδικασία κλονισμοῦ ἀκόμα καὶ ἀνατροπῆς τῆς ἐξουσίας τοῦ Ἐρντογᾶν περνᾶ ἀπὸ τρεῖς φάσεις, σύμφωνα μὲ ἕνα πολὺ ἀποκαλυπτικὸ δημοσίευμα τοῦ Τούρκου ἀρθρογράφου τῆς ἐφημερίδας Sabah, Mahmut Ovur. Ἡ πρώτη φάση ἦταν τὰ γνωστὰ γεγονότα τοῦ Γκεζὶ πὰρκ τῆς Κωνσταντινούπολης, τὸν Ἰούνιο τοῦ 2013, ὅπου γιὰ πρώτη φορὰ ὁ παντοδύναμος Ἐρντογᾶν φάνηκε νὰ χάνει τὴν παντοδυναμία του ποὺ εἶχε κτίσει τὰ προηγούμενα δέκα χρόνια ἐξουσίας. Παρ’ ὅλα αὐτὰ ὁ Ἐρντογᾶν κατάφερε νὰ ξεπεράσει τὴν κρίση τοῦ Γκεζὶ πὰρκ φυσικὰ μὲ πολλὲς ἀπώλειες ἐνῶ φάνηκε τότε καθαρὰ ποιοὶ τὸν πολεμοῦν στὸ ἐσωτερικὸ ἀλλὰ καὶ  στὸ ἐξωτερικὸ πεδίο. Ἀκολούθησε σχετικὰ γρήγορα ἡ δεύτερη φάση ποὺ ξέσπασε μὲ τὸ σκάνδαλο διαφθορᾶς στὶς 17 Δεκεμβρίου, μὲ τὴν θύελλα τῶν συλλήψεων ποὺ ἀκουμποῦσαν ἀκόμα καὶ τὸν ἴδιο του Τοῦρκο πρωθυπουργό. Τὸ σκάνδαλο αὐτὸ ἐξελίχτηκε σὲ ἀνοιχτὸ πόλεμο μεταξύ του Ἐρντογᾶν καὶ τῆς δικαστικῆς ἐξουσίας καὶ παράλληλα μεταξύ του Ἐρντογᾶν καὶ τοῦ τάγματος τοῦ ἰσλαμιστὴ ἡγέτη, Φετουλὰχ Γκιουλέν. Μὲ τὸν Γκιουλέν, παρὰ τὶς κάποιες προσπάθειες προσέγγισης μεταξύ τους παραμένει ἕνα ἀγεφύρωτο χάσμα μετὰ καὶ τὶς πρωτοφανεῖς κατάρες τοῦ Γκιουλὲν κατὰ τῆς παράταξης τὸ Ἐρντογᾶν. Ἡ τρίτη καὶ ἴσως ἡ πιὸ ἐνδιαφέρουσα φάση, ποὺ δὲν ἔχει ἀκόμα «παιχτεῖ», σύμφωνα μὲ τὸν Mahmut Ovur, εἶναι ἡ ὁμαδικὴ παραίτηση περίπου 50 βουλευτῶν ἀπὸ τὸ κόμμα τοῦ Ἐρντογᾶν οἱ ὁποῖοι στὴν πλειοψηφία τοὺς εἶναι προσκείμενοι στὸ τάγμα τοῦ Γκιουλέν, ἐνῶ κάποιοι ἀπὸ αὐτοὺς διαφώνησαν ριζικὰ μὲ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ Ἐρντογᾶν στὸ δικαστικὸ σῶμα θεωρώντας τὴν στάση του σὰν δικτατορικὴ παρεκτροπὴ τοῦ Τούρκου πρωθυπουργοῦ. Ἂν ἐκδηλωθοῦν αὐτὲς οἱ παραιτήσεις, ἀντιλαμβάνεται κανεὶς τί πρόκειται νὰ ἐπακολουθήσει καὶ σίγουρα θὰ ξεσηκωθεῖ θύελλα ἀποσταθεροποίησης ὅλου του πολιτικοῦ συστήματος ἐνῶ οἱ συνέπειες γιὰ τὴν οἰκονομία θὰ εἶναι ὀλέθριες. Ἡ πλήρης πολιτικὴ ἐπικράτηση τοῦ Ἐρντογᾶν βασίστηκε στὸ περίφημο τουρκικὸ οἰκονομικὸ θαῦμα, ποὺ στηρίχτηκε κυρίως σὲ μεγάλα κατασκευαστικὰ ἔργα ποὺ ἀναλάμβαναν ἐταιρίες  μὲ ἰσλαμικὸ προφίλ. Ἡ τωρινὴ κρίση ποὺ ἤδη ἔχει πλήξει σὲ σοβαρὸ βαθμὸ τὸ χρηματιστήριο καὶ ἡ κατρακύλα τῆς τουρκικῆς λίρας ἂν συνεχιστοῦν, θὰ προκαλέσουν καινούργιες ἐκρηκτικὲς καταστάσεις καθὼς ἡ ἀναστάτωση ποὺ θὰ προκληθεῖ θὰ εἶναι ἄνευ προηγουμένου.

Σὲ ὅλη αὐτὴ τὴν ἐσωτερικὴ διαμάχη ξεχωρίζουν πέντε  πρόσωπα ποὺ θὰ κρίνουν καὶ τὴν ἔκβαση αὐτῆς τῆς κρίσης ποὺ θεωρεῖται σὰν ἡ σοβαρότερη στὴν σύγχρονη ἱστορία τῆς Τουρκίας. Τὸ πρῶτο πρόσωπο φυσικὰ εἶναι ὁ Ἐρντογᾶν ποὺ πρὸς τὸ παρὼν κατευθύνει τὶς ἐξελίξεις καὶ ἐλέγχει σχετικὰ σὲ καλὸ βαθμὸ τὰ πράγματα. Τὸ δεύτερο πρόσωπο εἶναι ὁ νῦν πρόεδρος, Ἀμπντουλὰχ Γκιούλ, ποὺ ἂν καὶ γιὰ πολλοὺς εἶναι τὸ alter ego τοῦ Ἐρντογᾶν ἔχει δείξει ὅτι διαφωνεῖ σὲ ὁρισμένες ἐπιλογὲς τοῦ Τούρκου πρωθυπουργοῦ κάτι ποὺ σημειώνεται σὰν σημαντικὸ στοιχεῖο. Τὰ ἄλλα δύο πρόσωπα εἶναι ὁ νέος ὑπουργὸς Ἐσωτερικῶν, ὁ Efkan Ala, ποὺ ἀνήκει στὸν στενὸ πυρήνα τοῦ Ἐρντογᾶν καὶ ἔχει ἀναλάβει νὰ παίξει τὸν ρόλο τοῦ σκληροῦ στὴν ἀντιμετώπιση τῶν προσκείμενων στὸν Γκιουλὲν στοὺς κόλπους τῆς ἀστυνομίας καὶ τῆς τουρκικῆς ἀσφάλειας. Τὸ ἄλλο πρόσωπο δὲν εἶναι ἄλλος ἀπὸ τὸν Hakan F?dan, ἀρχηγὸ  τῆς ΜΙΤ, ποὺ ἐπίσης εἶναι ἀπὸ τὰ πιὸ ἔμπιστα πρόσωπα τοῦ Ἐρντογᾶν ἀλλὰ θεωρεῖται τὸ «κόκκινο πανὶ» γιὰ τοὺς Ἰσραηλινοὺς καὶ γιὰ τοὺς Ἀμερικανοὺς καθὼς ἔχει συμβάλει καθοριστικὰ τὶς φιλοιρανικὲς ἐπιλογὲς τοῦ Ἐρντογᾶν κάτι ποὺ ἔχει ἐξοργίσει τοὺς Ἰσραηλινούς. Τέλος ὑπάρχει ἕνα ἀκόμα πρόσωπο ποὺ θὰ παίξει σημαντικὸ ρόλο καὶ ὁ ὁποῖος εἶναι σχετικὰ ἄγνωστος στὴν Ἑλλάδα. Αὐτὸς εἶναι ὁ ὑποψήφιος δήμαρχος τῆς Κωνσταντινούπολης τῆς κεμαλικῆς παράταξης καὶ πρώην δήμαρχος τῆς περιοχῆς τοῦ Sisli, Mustafa Sar?gul. Ο Mustafa Sar?gul εἶναι πολὺ δημοφιλής, προορίζεται νὰ ἀναλάβει τὴν ἡγεσία τῶν κεμαλικῶν καὶ ἔχει καταφέρει γιὰ πρώτη φορὰ νὰ περάσει στὶς σφυγμομετρήσεις τὸν ὑποψήφιό του Ἐρντογᾶν γιὰ τὴν δημαρχία τῆς Κωνσταντινούπολης, νῦν δήμαρχο, Kadir Topbas. Ἄλλωστε νὰ μὴν ξεχνᾶμε ὅτι καὶ ὁ Ἐρντογᾶν ξεκίνησε ἀπὸ τὴν δημαρχία τῆς Κωνσταντινούπολης.  

Τὸ σημαντικὸ εἶναι ὅμως νὰ ἐξετάσουμε  ἀπὸ ὅλη αὐτὴ τὴν κρίση  ποιοὶ πιθανοὶ κίνδυνοι διαγράφονται γιὰ τὴν χώρα μας. Ἡ πιὸ πιθανὴ προοπτικὴ γιὰ τὴ Τουρκία ἂν συνεχιστεῖ, (καὶ αὐτὸ εἶναι τὸ πιὸ πιθανό), ἡ κρίση εἶναι ὅτι ὁ Ἐρντογᾶν θὰ κατρακυλήσει σὲ πιὸ ἀδιάλλακτες θέσεις καὶ σὲ πιὸ βίαιη καταστολὴ τῶν ἀντιδράσεων. Αὐτὸ ἐγκυμονεῖ τὸν μεγάλο κίνδυνο ἐσωτερικῶν ταραχῶν ποὺ μπορεῖ νὰ κλονίσουν ἀκόμα καὶ τὴν ἴδια τὴν συνοχὴ τῆς Τουρκίας.  Αὐτὸ μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει τὸ τουρκικὸ καθεστὼς γιὰ ἐκτόνωση τῆς κρίσης σὲ  μεγαλύτερη προκλητικότητα πρὸς ἐξωτερικὲς κατευθύνσεις. Μία Ἑλλάδα πλήρως ἀποδυναμωμένη, μία Ἑλλάδα ὑπὸ εὐρωπαϊκὴ κατοχὴ καὶ μία ἑλληνικὴ κοινωνία καταπονημένη καὶ ἐξαντλημένη ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ κρίση, φαντάζει νὰ εἶναι προκλητικὸ δέλεαρ γιὰ κάποιους ἀνεγκέφαλους στὴν Ἄγκυρα, (τὸν τελευταῖο καιρὸ συνεχῶς πληθαίνουν τὰ εἰρωνικὰ δημοσιεύματα στὸν τουρκικὸ τύπο γιὰ τὴν κατάσταση στὴν χώρα μας). Ἄραγε ἔχουν γνώση οἱ φύλακες;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.