7 Νοε 2013

«Θὰ κατεβοῦμε μόνοι μας ἀπὸ τὸν Σταυρὸ ἢ θὰ μᾶς κατεβάσουν;»

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Ὁ σκοπὸς τῆς ἐπικεφαλίδας δὲν εἶναι γιὰ νὰ ἐντυπωσιάσει ἀλλὰ γιὰ νὰ φτάσει τὸν ἀναγνώστη πιὸ γρήγορα στὴν οὐσία τοῦ προβλήματος ποὺ πραγματεύεται τὸ παρακάτω κείμενο.
Δὲν νομίζω ὅτι εἶναι δύσκολο νὰ καταλάβουμε ποιὸς εἶναι σήμερα πάνω σὲ Σταυρό;
Ὁ Ἕλληνας καὶ ὁ Ἑλληνικὸς Λαός.
Ποιοὶ τὸν ἀνέβασαν πάνω στὸ Σταυρικὸ Ἰκρίωμα;
Καὶ αὐτὸ εἶναι εὔκολο, ὅταν καθημερινὰ καὶ μὲ πόνο ψυχῆς παρακολουθοῦμε ἀπὸ τὸ ὕψος τοῦ Σταυροῦ μας τοὺς Σταυρωτὲς  τοκογλύφους νὰ ξεδιψοῦν τὴν ἀγωνία καὶ τὰ ἀδιέξοδά μας μὲ ὄξο καὶ χολή.
Πῶς μᾶς ἀνέβασαν;
Ἀφοῦ πρῶτα μᾶς παραπλάνησαν μὲ ψεύτικες ὑποσχέσεις καὶ λόγια μεγάλα, ξαφνικὰ ἀπὸ τὴν "παραδεισένια ζωὴ" τοῦ Εὐρὼ βρεθήκαμε ἀναρτημένοι στὸ Σταυρὸ τῶν μνημονίων.
"Ω τοῦ πλανεμένου θαύματος τῆς ψεύτικης καὶ ἀπατηλῆς ζωής" θὰ μποροῦσε κάποιος να "ψάλλει" κάτω ἀπὸ αὐτὸν τὸν Σταυρὸ τῆς  καθημερινότητάς μας
Ἦταν ἄραγε ἕνα στιγμιαῖο ἀτύχημα στὴν Ἐθνικὴ ζωή μας τὸ ὁποῖο προσπαθεῖ σήμερα νὰ τὸ διαχειρισθεῖ ἡ κυβερνητικὴ ἐξουσία;
Μὴν γελιόμαστε ἡ δυστυχία δὲν διαχειρίζεται καὶ μάλιστα ὅπως τὴν βιώνει ἡ παιδικὴ ψυχὴ ποὺ καθημερινὰ τὴν ψηλαφὰ μέσα στὴν ἄνεργη οἰκογένεια μὲ πείνα καὶ...
ἀνέχεια.
Καὶ τώρα Κύριε δάσκαλε…
Οἱ τόσες διεθνεῖς οἰκονομοτεχνικὲς μελέτες καὶ ἀναλύσεις ποῦ μᾶς προειδοποιοῦσαν ὅτι κατεβαίνουμε στὴν σκάλα τοῦ κακοῦ, μήπως ἦταν γιὰ τὰ παιδιὰ τοῦ νηπιαγωγείου ποῦ δὲν ξερουν "νὰ διαβάζουν" μνημόνια;  ἐρώτησαν  τὰ παιδιὰ τῆς Γ΄ Δημοτικοῦ τὸν δασκαλάκο.
Καὶ αὐτὸς μὲ τὴν σειρὰ του θυμήθηκε τοὺς βουλευτὲς ποὺ δὲν πρόλαβαν νὰ τὸ διαβάσουν καὶ τὴν ἑπόμενη ἡμέρα ψήφισαν ΝΑΙ σὲ ὅλες τὶς  σημερινὲς δυστυχίες.

Ο ΣΤΑΥΡΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ἔχει μία ἰδιαιτερότητα. Ὁ Ἐσταυρωμένος Ἑλληνισμὸς τῶν ἡμερῶν μας ἀπὸ τὸ ὕψος τοῦ ἰκριώματος βλέπει τοὺς σταυρωτές του τοκογλύφους ἀπὸ ΨΗΛΑ, ἐνῶ αὐτοὶ ἀτενίζουν τὴν σταυρωμένη ἀδικία τους ἀπὸ τὰ ΧΑΜΗΛΑ.
Ἔστω καὶ σὲ αὐτὴ τὴν δύσκολη συγκυρία αὐτὴ εἶναι ἡ θέση τοῦ ΕΛΛΗΝΑ ἐκεῖ ψηλὰ μὲ ὅλη τὴν ἱστορικὴ σημειολογία της.
Ἀλλὰ καὶ ἡ πνευματικὴ σημειολογία τοῦ γεγονότος αὐτοῦ εἶναι ἀνώτερη γιατί προσεγγίζουμε Θεολογικὰ ΑΥΤΟΝ τὸν ΙΔΙΟΝ τὸν ΕΤΑΥΡΩΜΕΝΟ ΚΥΡΙΟ μας ποὺ ἔκανε τὴν Ἀρχὴ καὶ ἀποτελείωσε τὸ κέντρο τοῦ θανάτου καὶ τὴν ἀδικία τῶν διαχρονικῶν τοκογλύφων ὅλων τῶν ἐποχῶν.
Ἔτσι πλέον ἡ ἐπώδυνη αὐτὴ γνώση τοῦ στημένου Ἐθνικοῦ μας Σταυροῦ εἶναι καὶ τὸ πνευματικὸ νίκος καὶ τὸ κλειδὶ τῶν ἐπερχομένων ἐξελίξεων.
Ἂς προσπαθήσουμε νὰ προσεγγίσουμε αὐτὸ τὸ γεγονὸς μὲ τὴν Πνευματικὴ καὶ τὴν οἰκονομικὴ διάστασή του ἀνάμεσα στὶς ὁποῖες μπορεῖ νὰ τοποθετηθεῖ καὶ ἡ κοινωνικὴ συνέπεια.
Πῶς μᾶς βάλανε στὴν διαφημιζόμενη ζώνη τοῦ Εὐρώ:
Κάποιοι  ἰσχυρίζονται μὲ νοθευμένα καὶ παραποιημένα στοιχεῖα.
Νὰ λοιπὸν βρέθηκαν γρήγορα - γρήγορα τὰ καρφιὰ τῆς μελλοντικῆς σταύρωσής μας καὶ ἦταν δυστυχῶς τὸ ἴδιο τὸ Εὐρὼ ποὺ στὴν εἰκονικὴ Ἑλληνικὴ πραγματικότητα δὲν ἔδωσε κανένα στοιχεῖο ἀνάπτυξης ἐνῶ σὲ ἀντίθετη περίπτωση θὰ μποροῦσε νὰ δώσει.
Πᾶμε παρακάτω. Ὁ Σταυρικὸς θάνατος ἦταν πρὶν τὸ ΧΡΙΣΤΟ, θάνατος αἰσχύνης καὶ μὲ αὐτὸν θανατώνανε τοὺς κακούργους καὶ τοὺς ἀπατεῶνες.
Ἔτσι καὶ οἱ σύγχρονοι τοκογλύφοι δανειστὲς μᾶς βρῆκαν τὶς ἀμέτρητες περιπτώσεις διαφθορᾶς, διαπλοκῆς καὶ κακουργηματικῆς ἀπάτης τοῦ νεο-ἑλληνικοῦ μορφώματος σὰν τὴν καταλληλότερη περίπτωση γιὰ νὰ μᾶς ἀναρτήσουν πάνω στὸ ξύλο τῆς αἰσχύνης τοῦ Σταυροῦ. Μὲ τὴν μόνη διαφορὰ δὲν σταύρωσαν τὸν ὑπεύθυνο κακοῦργο Βαραββὰ ἀλλὰ τὸ ἀθῶο Λαὸ τῆς Ἑλλάδας.
Συγχωρεῖστε με γιὰ τὸν παραλληλισμὸ αὐτὸ ἀλλὰ νομίζω ἐκφράζει τὴν τραγικὴ καθημερινότητά μας.

Καὶ τώρα τί γίνεται;
Κάποιοι λένε νὰ βγάλουμε τὰ καρφιὰ δηλ. νὰ βγοῦμε ἀπὸ τὸ Εὐρὼ καὶ  νὰ κατεβοῦμε ἀπὸ τὸν Σταυρὸ μόνοι μας.
Ἄλλοι ἀντιδιαλέγουν ὅτι ἂν βγάλουμε τὰ καρφιὰ δηλ. τὸ Εὐρὼ θὰ πεθάνουμε ἀπὸ αἱμορραγία οἰκονομική.
Ποιὸς μπορεῖ νὰ βγάλει ἄκρη ὅταν κάποιοι ἐδῶ καὶ χρόνια δούλεψαν γιὰ νὰ μᾶς φέρουν σὲ αὐτὸ τὸ προμελετημένο ἀδιέξοδο.
Ἂν κατορθώσουμε σὲ αὐτὴ τὴν συγκυρία νὰ πιάσουμε τὴν ἄκρη τοῦ νήματος ἀπὸ τὸ μπερδεμένο κουβάρι τῆς ζωῆς μας καὶ νὰ ἀρχίσουμε νὰ ξεπλέκουμε τοὺς κόμπους μπορεῖ νὰ συλλάβουμε τὴν πραγματικότητα ποὺ μᾶς στέρησαν.
Ψήγματα πραγματικότητας μπορεῖ νὰ εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ ψεύτικη Ἑλλάδα τῆς διαφθορᾶς καὶ τῆς λαμογιὰς ἤδη πέθανε. Αὐτὴ σταυρώσανε "καὶ ἐπὶ τὸν ἱματισμὸ τῆς ἔβαλαν κλήρον". Δηλαδὴ ἀπὸ αὐτὴν τὴν ψεύτικη χώρα μοιράσανε τὰ ἐνεργειακὰ πλούτη της ποὺ ἦταν ἄλλωστε καὶ ἡ αἰτία αὐτοῦ το θανάτου της.

Τότε θὰ μοῦ πεῖτε γιατί πονᾶμε ἐμεῖς;
Ἀκριβῶς γιατί μέσα στὴν ψεύτικη αὐτὴ Ἑλλάδα γίναμε καὶ ἐμεῖς ψεύτικοι, πρῶτα σὰν ἄνθρωποι  καὶ μετὰ σὰν Ἕλληνες.
Δήλ. μήπως ἡ Σταύρωσή μας εἶναι εἰκονική;
ΝΑΙ εἶναι ΕΙΚΟΝΙΚΗ ἀλλὰ μόνο στὴν οἰκονομικὴ διάστασή της.
Γιατί θέλουν μὲ τὴν ἄγρια δυστυχία νὰ μᾶς φοβίσουν καὶ ἔτσι νὰ μᾶς καθυποτάξουν ὅλα τὰ νούμερα τῆς νέας ἐποχῆς.
Μὲ αὐτὸ τὸ σκεπτικὸ μπορεῖ καὶ νὰ τολμήσουν νὰ μᾶς ξεκαρφώσουν ἀπὸ τὸ Εὐρώ, ἄσχετα ἂν οἱ δηλώσεις τους δὲν συμβαδίζουν μὲ τὶς προθέσεις τους καὶ αὐτὸ τὸ γνωρίζουμε πολὺ καλὰ. Ἔτσι τὸ κουφάρι τῆς "ψεύτικης Ἑλλάδας" θὰ πέσει κατευθείαν ἀπὸ τὸ σταυρικὸ ἰκρίωμα στὸ κενοτάφιο τῆς οἰκονομικῆς λήθης .Καὶ μπορεῖ πάνω σὲ αὐτὸ νὰ βάλουν καὶ ἕνα δυσθεώρατο λίθο χρεωστασίου γιὰ νὰ μὴν μπορέσουν νὰ ἀναπνεύσουν οἱ ἑπόμενες γενιὲς τῶν Ἑλλήνων. Ἔτσι θὰ ἡσυχάσουν μία καὶ καλὴ μαζί μας.

Θὰ ἡσυχάσουν ἄραγε ἢ τότε πρέπει νὰ ἀνησυχοῦν;
Γιατί ἡ δομὴ τῆς παγκόσμιας οἰκονομίας καὶ τῶν ἄπληστων παραγωγν τῆς ἂν μολυνθεῖ στὸ ἐλάχιστο ἡ γάγγραινα δὲν σταματάει μὲ τίποτε τὴν στιγμὴ μάλιστα ποὺ καὶ οἱ ἰσχυρὲς οἰκονομίες δηλώνουν ἀπὸ τώρα μολυσματικὴ προσβολή.  Πιθανῶς τὴν ὥρα ποὺ ἄλλοι νοσοῦν χειρότερα ἀπὸ ἐμᾶς νὰ θέλουν νὰ μᾶς χρησιμοποιήσουν φαινομενικὰ σὰν τὴν αἰτία ἔναρξης μίας παγκόσμιας κρίσης.
Ἐν κατακλείδι μόνοι μας Σταυρωθήκαμε γιατί ἀπεμπολήσαμε τὶς ἀξίες καὶ τὰ ἰδανικὰ τῆς ράτσας μας καὶ δώσαμε τὸ δικαίωμα σὲ ὑπάνθρωπους  νὰ χειραγωγήσουν τὶς ζωὲς τῶν οἰκογενειῶν μας.

Δηλ ἡ Σταύρωσή μας εἶναι κατεξοχὴν πνευματικὴ - κοινωνικὴ καὶ ὄχι τόσο οἰκονομικὴ ὅπως θέλει νὰ φαίνεται.
Ἄρα μποροῦμε μόνοι μας νὰ πάρουμε τὴν ἀπόφαση νὰ κατεβοῦμε ἀπὸ τοὺς Σταυρούς μας καὶ ἔχοντάς τους σὰν πνευματικὰ ὄπλα νὰ τροπώσουμε τὶς φάλαγγες τῶν δαιμόνων τοκογλύφων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.