21 Οκτ 2012

«Ντροπή μου πού δὲν πῆγα στὸ Γκάζι γιὰ ὁμολογία Χριστοῦ …»

Γράφει ὁ Ἀρχιμ. Σαράντης Σαράντος
«Πᾶς οὒν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώ­πων ὁμολο­γήσω καγῶ ἐν αὐτῶ ἔμπροσθέν του Πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς» (Ματθ. 10,32).
Ὁ παραπάνω στίχος ἀποτελεῖ ἕνα ἀναφορικοϋπο­θε­τι­κὸ λόγο κατὰ τὸ θεσπέσιο ἑλληνικὸ συντακτικό.  Τὰ λόγια του Κυρίου μᾶς Ἰησοῦ Χριστοῦ ἦταν πάντοτε καθαρὰ καὶ ξάστερα.  Κάθε ἁπλός, καλὸς καὶ ἀπροκατάληπτος ἀναγνώστης ἀπολαμβάνει τὴ Χάρη τοῦ θείου λόγου Του καὶ τὶς θεανθρώπινες διαστάσεις Του.
Ὁ ὡς ἄνω στίχος εἶναι ἀδύνατον νὰ παρερμηνευθεῖ.  Καὶ ἀκριβῶς γιὰ νὰ μὴ παρερμηνευθεῖ, συμπλήρωσε ὁ Κύριος καὶ τὴν ἀντίθετη στάση.  «…ὅστις δ’ ἂν ἀρνήσηται μὲ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι αὐτὸν καγῶ ἔμπροσθέν του πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς».  Ὅποιος δὲν ἔχει τὴν ἁπλὴ στοιχειώδη διάθεση νὰ ὁμολογήσει ἀνοιχτὰ καὶ ἀρνεῖται τὸ Χριστὸ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, οὔτε ἐγὼ θὰ τὸν παρουσιάσω σὰν δικό μου μπροστὰ στὸν Πατέρα μου τὸν Οὐράνιο. Φοβεροὶ οἱ λόγοι καὶ ἀπαρερμήνευτοι.
Πιὸ συγκεκριμένα πρέπει νὰ τὰ μεταφέρουμε στὴ σύγχρονη πραγματικότητα.  Κάποιος, κάπου, κάποτε, ποιὸς ξέρει γιὰ ποιοὺς λόγους ἐμπνεύστηκε ἕνα σενάριο.  Ἔγινε θεατρικὸ ἔργο. Παρουσιάζει τὴ....

 θεανδρικὴ προσωπικότητα τοῦ Χριστοῦ μας μετὰ τῶν ἀνδρῶν ἁγίων Ἀποστόλων ὡς ὁμοφυλόφιλους.
Μιὰ δαιμονοποιημένη φαντασία ποῦ ἀρδεύεται ἀπὸ πράξεις καὶ ζωὴ διαποτισμένη ἀπὸ τὸ σοδομισμό, εἶναι ἑπόμενο νὰ ξερνάει τέτοια καλλιτεχνικὰ ἀριστουργήματα.
Ἀσφαλῶς καὶ εἶναι ἐλεύθερος ὁ καθένας νὰ πουλάει τὰ     προϊόντα του σὲ μιὰ πολυπολιτισμικοποιούμενη «δημοκρατικὴ» κοινωνία, ἐκεῖ ποῦ φθάσαμε.
Ἡ μακραίωνη ὅμως παράδοσή μας καὶ ἡ ἀρχαιοελληνικὴ καὶ ἡ χριστιανική, δὲν ἐνεφορεῖτο ἀπὸ σοδομικὲς πρακτικὲς καὶ ἐλεύθε­ρη διακίνηση ἀθέσμων σοδομικῶν προϊόντων.  Ὁ πάντα μεγάλος γιὰ μᾶς πρόγονός μας φιλόσοφος Σωκράτης ἔλεγε ὅτι, ὅταν πᾶς στὴν ἀγορὰ νὰ ψωνίσεις, παίρνεις τὸ καλάθι σου καὶ διαλέγεις  τὰ καλύτερα ἀπὸ τὰ προϊόντα ποῦ βλέπεις ἐκτεθειμένα στοὺς πάγκους.  Ποτὲ δὲν θὰ διαλέξεις τὰ σάπια.  
Ἀλλὰ κι ἂν κάνεις λάθος, δὲν προσέξεις, ὅταν φθάσεις στὸ σπίτι σου καὶ διαπιστώσεις ὅτι μετέφερες καὶ κάτι ἄχρηστο, ἀμέσως τὸ ἀπορρίπτεις στὸν κάλαθο τῶν ἀπορριμμάτων.  Γιαυτό, ἔλεγε ὁ σοφὸς Σωκράτης, μέσα στὴν εὐνο­μούμενη πολιτεία μας, χάριν τῆς ὁποίας προτίμησε νὰ θανατω­θεῖ καὶ ὄχι νὰ δραπετεύσει, ὅπως τοῦ πρότειναν οἱ μαθητές του, πρέπει νὰ προσέχουμε τί ἀκοῦνε καὶ ποιὰ ἀγωγὴ παίρνουν οἱ νέοι μας.  Ἀκό­μα καὶ ἡ ξενόφερτη μουσική, ἡ ἀσύμβατη μὲ τὸν πολιτισμό μας καὶ τὸ δημοκρατικὸ φρόνημά μας, μπορεῖ νὰ ἀλλοτριώσει τὶς συνειδήσεις, τὶς πράξεις καὶ τὴ  δημιουργικότητα τῶν νέων μας καὶ σταδιακὰ ὁλόκληρής της πολιτείας μας.
Ὅσοι λοιπὸν ἀπὸ μᾶς τοὺς ὀρθοδόξους πιστοὺς χριστιανοὺς δὲν βρεθήκαμε ἐκεῖ, ἔξω ἀπὸ τὸ θέατρο τῆς Νέας Ἐποχῆς, στὸ Γκάζι, ἀσφαλῶς εἴμαστε ἔνοχοι μὲ βάση τὰ λόγια του ἰδίου τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου μᾶς Ἰησοῦ Χριστοῦ ποῦ προαναφέραμε.

Αἰσθάνομαι ντροπή, ποῦ δὲν πρόλαβα ἔγκαιρα νὰ βρίσκομαι ὡς ὀρθόδοξος κληρικὸς ἔξω ἀπὸ τὸ θέατρο, στὸ Γκάζι, καὶ νὰ κλαίω μετὰ τῶν πιστῶν χριστιανῶν, γιατί μὲ τὸ χειρότερο τρόπο κάποιοι ἐπώνυμοι ἢ μή, ἀποφασίζουν «δυναμικὰ» νὰ ξανασταυρώσουν τὸ τίμιο πρόσωπο καὶ νὰ βεβηλώσουν τὸ Ὄνομα καὶ τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ.  Ζητῶ εἰλικρινὰ ἄπειρα συγγνώμη γι’ αὐτὴ τὴν σοβαρὴ ἔλλειψη ταπεινῆς, εὐτελοῦς ἀλλὰ ἀπαραίτητης φυσικῆς παρουσίας μου, γιὰ ὁμολογία Ἰησοῦ Χριστοῦ.  Γιαυτὸ ἄλλωστε δημόσια καταθέτω αὐτὴν τὴν ὁμολογία, ἐπιφυλασσόμενος τὸ συντομότερο νὰ ἐξομολογηθῶ αὐτὴ τὴν παράλειψη ὡς ἁμαρτία, στὸν ἅγιο πνευματικό μου πατέρα.

Ἔχασα τὴν εὐκαιρία νὰ βρεθῶ στὸ δρόμο, ὅπως στὸ δρόμο (τοῦ μαρτυρίου) βρέθηκε ὁ Κύριός μας καὶ στὸ ὕπαιθρο ἔπαθε, μαρτύρησε καὶ σταυρώθηκε.  Ἔχασα τὴν εὐκαιρία ἴσως νὰ κλεισθῶ γιὰ μερικὲς ὧρες στὴ κλούβα τῶν ΜΑΤ,  ὅπως πληροφορήθηκα ὅτι κλείσθηκαν κάποιοι ἱερωμένοι ἢ κάποια ἀπὸ τὰ πνευματικά μας παιδιά.  Τὸ μόνο δύσκολο, μοῦ ἀνέφερε ἕνα πνευματικό μου τέκνο, ἦταν ποῦ ἐνῶ χρειαζόταν τουαλέτα, δὲν ἐπέτρεπαν τὴν ἔξοδο ἀπὸ τὴν κλούβα, ἂν δὲν δινόταν ἄνωθεν σχετικὴ ἐντολή.
Εἰρήσθω ἐν παρόδω ὅτι ἀνάμεσα στοὺς ἄνδρες τῶν ΜΑΤ δια­πιστώθηκε ὅτι ὑπῆρχαν ἄνθρωποι, ἄνθρωποι διαμάντια, ποῦ μὲ πολλὴ διάκριση χειρίστηκαν τοὺς «διαδηλωτές».  Ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα τὰ περιστατικὰ παρόμοιου τύπου «θεάτρου Χυτήριο» θὰ πληθύνονται καὶ θὰ πρέπει χιλιάδες χιλιάδων πιστῶν νὰ μὴ φοβόμαστε, νὰ μὴ ντρεπόμαστε, νὰ μὴ δειλιάζουμε, ἀλλὰ μὲ ἀξιοπρεπῆ, σεμνή, διακριτικὴ φυσικὴ παρουσία νὰ δίνουμε ἠχηρότατη ὁμολογία στοὺς συγχρόνους σταυρωτές του Θεανθρώπου, ἀλλὰ καὶ μαζὶ στοὺς συγχρόνους βασανιστὲς τοῦ ἀνθρώπου, τοῦ δεινῶς δοκιμαζομένου ἑλληνικοῦ λαοῦ.
Θὰ πρέπει ὡς πιστοὶ χριστιανοὶ νὰ φθάσουμε μὲ τὸ χριστιανικὸ ὕφος καὶ ἦθος νὰ ἑνωνόμαστε, εἰ δυνατόν, μὲ τὶς δυνάμεις καταστολῆς τῶν ΜΑΤ καὶ νὰ δίνουμε στὴν ἐξουσία, ντόπια καὶ ξένη, ἀληθινὴ κοινὴ ὁμολογία Χριστοῦ.
Ἂς θυμηθοῦμε μόνο ὅτι χιλιάδες μουσουλμάνοι σὲ ξένη γι’ αὐτοὺς χώρα, τὴ δική μας, μὲ μουσουλμανικὸ τρόπο διαδήλωσαν γιὰ προσβολὴ ποῦ ἔγινε ἐναντίον τοῦ θρησκευτικοῦ τους ἀρχηγοῦ σὲ ξένη χώρα.
Συγχαρητήρια ἀνήκουν στοὺς ἱερωμένους καὶ στοὺς λαϊκούς, ἄνδρες καὶ γυναῖκες, ποῦ κατέβηκαν καὶ ὁμολόγησαν τὴν πίστη τους στὸ Χριστὸ καὶ τὴ δυνατὴ ἀπαρέσκειά τους στὴν ὠμή, ἀντισυντα­γματική, ἀντιδημοκρατικὴ πρόκληση στὸν ἑλληνικὸ λαό, ἡ συντριπτικὴ πλειονότητα τοῦ ὁποίου ἀγαπᾶ καὶ λατρεύει τὸν Ἕνα της Τριάδος, Κύριό μας θεάνθρωπο Ἰησοῦ Χριστό.

ἐλάχιστος ἐν πρεσβυτέροις
ἀρχιμ.  Σαράντης Σαράντος ἐφημέριος Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἁμαρουσίου

25 σχόλια:

 1. ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟ ΜΠΛΟΓΚ ΣΑΣ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Πρέπει νά τό πάρουμε ἀπόφαση οἱ Χριστιανοί:

  Ἀγῶνας χωρίς ἀγωνιστές δέν ὑπάρχει.
  Ἐπίσης δέν ὑπάρχει ἀγωνιστής χωρίς ἀρένα.

  Ὅποιος δέν ὁμολογεῖ τόν Χριστό, δέν εἶναι ἀγωνιστής τοῦ Χριστοῦ.
  Ὅποιος ἀποφεύγει τίς ἀρένες ( τά πεδία κατάθεσης ὁμολογίας, ὅποια κι ἄν εἶναι αὐτά ), δέν ἔχει ἀγῶνα.

  Ὁ Πατέρας Σαράντης Σαράντος ἐν προκειμένῳ, ἔχει δείξει τήν ἀγωνιστικότητά του πολλάκις καί γιά διάφορα φλέγοντα θέματα πού ἀφοροῦν τήν Ὀρθοδοξία καί τήν Ἑλλάδα καί πού μᾶς βομβαρδίζει ἐσκεμμένα μέ πολλά ἀπ' αὐτά καί ταυτόχρονα, ἡ Νέα Τάξη Πραγμάτων, ὥστε νά μήν παίρνουμε ἀνάσα. Ὁ π. Σαράντος τρέχει, γράφει, κηρύττει, ἐνημερώνει καί πολλά ἄλλα πού ὁ Θεός κι ἐκεῖνος ξέρουν καλύτερα.
  Ἡ "ἀπουσία" του ἀπό τήν διαμαρτυρία, ἐνδέχεται νά ἦταν δικαιολογημένη ἐξαιτίας κάποιου ἄλλου ἀγῶνος του σέ ἄλλο "πεδίο δράσης". Παρόλ' αὐτά, συγχαρητήρια γιά τό θάρρος του νά τήν χρεώσει στόν ἑαυτό του ὡς ἀτόπημα καί ὡς στέρηση τοῦ γλυκασμοῦ πού δίνει ὁ Χριστός, σ' αὐτούς πού κακοπαθοῦν γιά τήν ἀγάπη Του.

  Ἡ συντριπτική πλειοψηφία τῶν ὑπόλοιπων ρασοφόρων, καθώς καί ἡ ἡγεσία τῆς Ἐκκλησίας, ποῦ ἦταν ἄραγε; Συμπτωματικά εἶχαν ὅλοι τίς ἐπίμαχες ἡμέρες σοβαρώτερα πράγματα ν' ἀντιμετωπίσουν;
  Τό θέμα Corpus-Christi ἦταν γνωστό σέ ὅλους, εἰδικά στό διαδίκτυο, καθώς καί οἱ διαμαρτυρίες πού ἀνακοινώνονταν, μέρες πρίν γίνουν.

  Καί ἄντε ἄς ὑποθέσουμε ἀπουσίαζαν δικαιολογημένα. Ὅμως, γιατί μόνο ἕνα παληκάρι ( Μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφείμ ) βρέθηκε νά ὑποβάλλει μήνυση ἀπό πλευρᾶς κλήρου; Οἱ ὑπόλοιποι δέν ἐθίχθησαν ἀπό τίς ἀκατανόμαστες ὕβρεις-βλασφημίες-γελοιοποιήσεις ἐνάντια στό Πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ καί Θεοῦ ( καί ὄχι μόνο ), Τοῦ Ὁποίου εἶναι τύπος καί ὑπηρέτες ταυτόχρονα;

  Η ΣΙΩΠΗ ΤΩΝ ΠΟΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΜΝΩΝ, φοβοῦμαι ὅτι δέν ἀποτελεῖ Ὁμολογία Πίστεως. Δέν θέλω νά σχολιάσω τί εἶναι καί ποῦ ὀφείλεται, γιατί θά θεωρηθεῖ ἀπό κάποιους κατάκριση, ἐνῶ εἶναι ἁπλῶς ἔμπονη ἐκ καρδίας κατάθεση μιᾶς πραγματικότητας πού κατασκευάσαμε ὅλοι, κλῆρος καί λαός, ὁ καθένας μέ τήν προσωπική του εὐθύνη. Μίας πραγματικότητας πού δέν ἀποπνέει Πνεῦμα Ἅγιον καί πού χτίστηκε ἀπό τά πετραδάκια, τίς κοτρῶνες και τά βράχια πού ἔβαλε ὁ καθένας μας σ' αὐτή τή χώρα, σ' αὐτή τή ζωή. Μίας πραγματικότητας, ξένης ἀπό τήν ἀγάπη πού πρέπει νά ἔχουμε ὅλοι ( ἐμῆς συμπεριλαμβανομένης ) πρός τόν Κύριό μας!

  Ἄν δέν ὑπάρχει Ὁμολογία Πίστεως, εἶναι σαφές ὅτι δέν ὑπάρχει Πϊστη! Πῶς νά ὁμολογήσει κανείς κάτι πού δέν ἔχει;
  Σκληρό ἀκούγεται, ἀλλά ἄς μοῦ ἀντιπαραθέσει κάποιος πνευματικά ἐπιχειρήματα, πού νά δικαιολογοῦν τήν ἔνοχη σιωπή κι ἀπουσία...

  Καί κάτι ἀκόμα, γιά νά μήν βλέπουμε μονάχα ἀπ' τό παράθυρο τοῦ σπιτιοῦ μας τί γίνεται ἔξω, ἀλλά εἶναι σωφρονέστερο πρῶτα τά βλέπουμε τά τοῦ οἴκου μας!
  Στήν προκειμένη περίπτωση, ἐγώ προσωπικά, δέν ξέρω τί πρέπει νά θρηνήσω πρῶτα, γιατί τά "πτώματα πού ὄζουν" εἶναι δύο:
  Νά κλαύσωμεν τό βλάσφημο Corpus-Christi καί τούς ἐμπλεκόμενούς του;
  ἤ τήν δική μας πνευματική ἔνδεια;
  Φοβᾶμαι ὅτι τό δεύτερο εἶναι σοβαρώτερο. Διότι ἄν δέν ὑπῆρχε τό δεύτερο, εἴτε δέν θά ὑπῆρχαν τά ἔκτροπα, εἴτε θά ἐξολοθρεύονταν ἄμα τῇ ἐμφανίσει τους!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. μπραβο μπραβο μπραβο! και σε εσας και τον Αρχιμανδρίτη π. Σαράντη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Πανοσιολογιοτατε πατέρα Σαραντή καί αδέλφια.Ο κύριος μαζί σας. Θά σάς παρακαλούσα νά ακούσετε καί μιά άλλη γνώμη εάν συμφωνειται.Ας είναι λοιπόν γνωστό ότι ο ΚΥΡΙΟΣ μας καί αρχηγός τής πίστεώς μάς δίδαξε καί μέ λόγια καί μέ έργα. Επάνω λοιπόν στόν σταυρο μέσα στούς αφόρητους πόνους καί στόν απόλυτο εξευτελισμό πού δέχεται παρακαλεί τόν ουράνιο πατέρα μας νά μήν πειράξει ούτε κατ'ελάχιστον τούς σταυρωτές του.Καί μάς διδάσκει έμπρακτα τήν ανεξικακία .Οι πονηροί άνθρωποι καί γόητες προκόψουσι επί τό χείρον πλανοντες καί πλανόμενοι.Γενικά ο απόστολος Παύλος μάς κατατοπίζει γιά τούς ανθρώπους τής ανομίας οί οποίοι δέν υπήρξε εποχή πού νά μήν υφίστανται.Εάν διαβάσουμε τήν επιστολή τού ΙΟΥΔΑ πού μάς λέει σέ ένα εδάφιο:ΟΥΤΟΙ ΔΕ ΟΣΑ ΜΕΝ ΔΕΝ ΕΞΕΥΡΟΥΣΙ ΒΛΣΦΗΜΟΥΣΙΝ ΟΣΑ ΔΕ ΦΥΣΙΚΩΣ ΩΣ ΤΑ ΑΛΟΓΑ ΖΩΑ ΕΞΕΥΡΟΥΣΙ ΕΙΣ ΤΑΥΤΑ ΦΘΕΙΡΟΝΤΑΙ.Ξέρουμε αδέλφια ότι ο Πέτρος τράβηξε μαχέρι στό κήπο της Γεθσημανή καί ή απάντηση τού Κυρίου :ΠΕΤΡΟ ΒΑΛΕ ΤΗΝ ΜΑΧΑΙΡΑ ΣΤΗΝ ΘΗΚΗ ΓΙΑΤΙ Ο ΔΙΔΟΥΣ ΜΑΧΑΙΡΑ ΜΑΧΑΙΡΑ ΘΑ ΛΑΒΗ καί συνεχιζει ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑ ΝΑ ΠΑΡΑΚΑΛΕΣΩ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΙΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΟΥ ΝΑ ΣΤΕΙΛΗ ΛΕΓΕΩΝΕΣ ΑΓΓΕΛΩΝ ΝΑ ΜΕ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΘΟΥΝ; Ας συγχωρήσουμαι καί εμείς τούς βλάσφημους καί αμαρτωλούς όπως επιτάση ό ουρανός μήπως έλθουν είς επίγνωση αληθείας καί σωθώσι μέγα παραδειγμα ο απόστολος Παύλος πού έλεγε πάντα ότι εγώ υπήρξα διώκτης αλλά τό έλεος καί η μακροθυμία τού Θεού μέ έσωσε.Η δέ μοναχή Γαβριηλία ελεγε πάντα : Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΈΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ. Αδέλφια η λεξης ομολογώ ομολογία δέν έχει τήν ένοια όπως τήν νομίζουμε.Η ζωή μου είναι ή ομολογία πίστεως; άς ελεγξω τόν εαυτό μου εάν εχω αγάπη ενότητα ειρήνη πρώτα μέ τόν ευτόμου καί μετά μέ τόν συνάνθρωπό μου . Ο γέροντας ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ έλεγε άν αλάξω εγω τότε θά αλλάξουν καί οί άλλοι. Ας μάς αξιώσει ο Θεός όταν θά έλθει η πραγματική ώρα τής ομολογίας νά μήν κανομαι πίσω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αυτά που γράψεις είναι εκτός πραγματικότητας.
   Ομολογία πρώτα απο όλα σημαίνει να διαμαρτύρομαι στις ασέβειες και στις βλασφημίες.
   Όσο για την καραμέλα ότι ο Θεός δεν χρειάζεται υπεράσπιση, έχει δοθεί απάντησει ότι την ομολογία την χρειάζονται οι Πιστοί για να σωθούν αλλά και για είναι παράδειγμα προς όλους.
   Αυτά που γράψεις είναι των κοσμικών. ή είσαι παρασυρμένος ή είσαι προβοκάτορας ελεεινός.

   Διαγραφή
  2. Δεν είσαι αγράμματος μόνο μορφωτικά είσαι και άγράμματος και στα εκκλησιαστικά.

   Διαγραφή
  3. Απαντήσεις στο ερώτημά σου θα βρείς στον γέροντα Παΐσιο: http://anavaseis.blogspot.gr/2012/10/blog-post_2004.html στον Μητροπολίτη Γόρτυνος Ιερεμία: http://anavaseis.blogspot.gr/2012/10/corpus-christi_16.html στήν επιστολή του Ιερομανάχου Σάββα Αγιορείτου http://anavaseis.blogspot.gr/2012/10/corpus-christi_18.html στον Άγιο Νικόδημο Αγιορείτη, αποσπάσματα του οποίου εμπεριέχονται στην ανωτέρω επιστολή του Μητροπολίτου Γόρτυνος, και εν γένει σε ολόκληρη την ιστορία της Ορθοδόξου Εκκλησίας.
   Σπύρος
   Από την Διαχείριση των "Αναβάσεων"

   Διαγραφή
 5. Αδέρφια καλησπέρα 4:27 καί 4:28 Σάς ευχαριστώ από τάβάθη τής καρδιάς μου έτσι ακριβώς όπως τό γράφεις καί αγράμματος είμαι καί παρασυρμένος καί προβοκάτορας ελεεινός εγώ θά προσθέσω καί τρισάθλιος καί κοσμικός καί λίγα είπες΄. Εύχομαι σέ εσένα καί στήν οικογένειά σου ο άγιος ΘΕΟΣ νά είναι πάντα μαζί σας καί η χάριτου καί τό έλεός του νά σάς συνοδεύουν πάντα΄. Καί πάλι ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΣΤΟ ΟΡΘΟΝ

  Ἀγαπητέ Ἀγράμματε.
  Ἔχεις κάνει μία μεγάλη παρανόηση. Ὅταν ὁμολογεῖ κάποιος τόν Κύριο, δέ σημαίνει ὅτι δέν ἔχει ἀγάπη γιά τούς ἐχθρούς τοῦ Χριστοῦ, τῆς Πίστεως καί τῶν πιστῶν! Τό ἀντίθετο, οἱ ὁμολογητές δείχνουν ὑπέρτατη ἀγάπη, γιατί τήν σκορποῦν δημόσια στούς συνανθρώπους τους καί εἰδικά στούς πλανεμένους, μήπως καί δοῦν κι αὐτοί τόν πραγματικό Θεό καί συνέλθουν πρός σωτηρίαν τους.
  Ἀπόδειξις; Τόσοι καί τόσοι διῶκτες καί δήμιοι Ἁγίων, βλέποντας τήν ὁμολογία τους, πίστεψαν, βαπτίστηκαν καί σώθηκαν!!!
  Οἱ ὁμολογητές δέν ὑβρίζουν, οὔτε καταρρῶνται, δέν κρατοῦν κακία καί δέν δείχνουν ἀσυγχωρησία στούς διῶκτες τοῦ Χριστοῦ καί Θεοῦ καί δικούς τους κατ' ἐπέκτασιν.
  Τηροῦν τό λεγόμενο διά στόματος τοῦ ἰδίου τοῦ Χριστοῦ: «Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοί ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώ­πων ὁμολο­γήσω κἀγώ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ Πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς» (Ματθ. 10,32).
  Κι ἐπειδή φαίνεται νά σοῦ διαφεύγουν οἱ δύο πρῶτες καί βασικότερες ἐντολές πού μέσα τους ἐμπεριέχεται ὅλος ὁ πνευματικός νόμος κι ἐπειδή ἐπίσης μᾶς μίλησες περί ἀγάπης ( ἀγαπολογίας θά ἔλεγα ἀκριβέστερα ), σοῦ ὑπενθυμίζω τίς δύο αὐτές ἐντολές καί πρόσεξε καί μέ τί σειρά μᾶς τίς παρέδωσε ὁ Κύριος:
  1. "θέλεις ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου".
  2. "ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν".
  Καί τώρα σέ ρωτῶ:
  Ἄν δέ διαμαρτυρηθεῖ ὁ Χριστιανός ὅταν ὑβρίζονται καί βλασφημοῦνται ὁ Θεός, ἡ Παναγία, οἱ Ἅγιοι καί τά Ἱερά καί Ὅσια, πῶς τηρεῖται ἡ πρώτη ἐντολή;
  Ἐπίσης ἄν δέν καταδείξεις στόν πλησίον σου ὅτι μέ τά ἔκτροπα πού κάνει κολάζεται καί θά χάσει τήν ψυχή του, ἄν τόν ἀφήσεις "ἀνενόχλητο", δίχως νουθεσία καί ἔλεγχο, αὐτός θά πιστεύει ὅτι κάνει τό σωστό ἐφόσον κανείς δέν ἀντιδρᾶ στά πεπραγμένα του καί τότε, πῶς τηρεῖται ἡ δεύτερη ἐντολή;

  Θά συμφωνήσω μέ τόν προηγούμενο σχολιαστή, ὅτι ὄχι μόνο δέν εἶναι ἐκκλησιαστικῶς ὀρθά αὐτά πού ἔγραψες περί τοῦ νά μείνουμε ἄπραγοι καί μέ σταυρωμένα τά χέρια στή δαιμονοπληξία πού μᾶς καταδιώκει, ἀλλά εἶναι κι ἐπικίνδυνα, διότι εἰσηγοῦνται νά ἀφήνουμε τό κακό νά πολλαπλασιάζεται κι ἐπομένως νά μολύνει κι ἄλλους συνανθρώπους μας.
  Αύτά πού λές, θυμίζουν τή ΝΕΟΕΠΟΧΙΤΙΚΗ "ἀγαπολογία" , ἡ ὁποία εἰσηγεῖται νά ἀγαπιώμαστε ὅλοι, ὅποιοι καί νά εἴμαστε ἀπροϋπόθετα. Δηλαδή νά ἀνακατεύονται οἱ ἀκαθαρσίες ( ἁμαρτίες, αἱρέσεις ), μέ τά Ἁγιοπνευματικά κι Ὀρθόδοξα πιστεύω!
  Ἔ ὄχι ἀγαπητέ!

  Ὁ Χριστός ἐπέπληξε τόν Πέτρο πού ἔκοψε τόν ἀφτί τοῦ στρατιώτη, διότι διαμαρτυρήθηκε μέ βία, ὄχι γιατί διαμαρτυρήθηκε πού συλλαμβάνουν τόν Κύριο του.
  Ξέχασες ὅμως νά μᾶς πεῖς, ὅτι ὅταν τήρησε σιγή ἰχθύος καί Τόν ἀρνήθηκε τρεῖς φορές, τοῦ χρεώθηκε ὡς προδοσία, μετανόησε κλαίγοντας πικρῶς καί τήν ὁποία προδοσία τοῦ συγχώρησε ὁ Κύριος μετά τήν Ἀνάστασή Του!
  Αὐτήν τή σιγή μᾶς προτείνεις νά ἔχουμε οἱ Χριστιανοί, γιά νά μποροῦν τά ὄργανα τῶν δαιμόνων καί πλανεμένοι ἄνθρωποι νά προδίδουν καί νά σταυρώνουν τόν Κύριο ἀνενόχλητοι;
  Ἔ ξανά ΟΧΙ ἀγαπητέ!

  Ἀπό κεῖ καί πέρα, δέ σέ ἐμποδίζει τίποτε, οὔτε ἐσένα, οὔτε κανέναν, νά ἀγαπᾶ καί νά πονᾶ γιά τούς ἐχθροῦς τοῦ Κυρίου καί τῆς Πίστεως. Κι οὔτε σέ ἐμποδίζει ἐσένα, οὔτε κανέναν, νά ἀλλάξεις κατά τό λεγόμενον τοῦ Γέροντος Πορφυρίου, νά γίνεις "Χριστοφόρος" ὥστε νά ἀλλοιώνονται ὅλοι γύρω σου.
  Πρός τό παρόν ὅμως, σίγουρα πρέπει νά ἀλλάξεις κι ἐσύ καί πολλοί ἄλλοι, ἀλλά μυαλά...καί νά τά εὐθυγραμμίσεις μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ!


  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Καί κάτι ἄλλο ἀγαπητέ Ἀγράμματε.
  Εὔχεσαι στό τέλος τοῦ σχολίου σου καί λές, ὅταν ἔλθει ἡ πραγματική ὥρα τῆς ὁμολογίας, τότε νά μᾶς ἀξιώσει ὁ Θεός νά μήν κάνουμε πίσω. Μά ἀγαπητέ συνάνθρωπε, κάθε ὥρα καί στιγμή εἶναι ὥρα ὁμολογίας γιά τόν Χριστιανό! Μέ τά λόγια του, μέ τά ἔργα του, μέ τίς σκέψεις καί τίς ἐπιθυμίες του,μέ τίς ἐπιλογές του, μέ τήν ὅλη στάση του στά περιβάλλοντα πού ζεῖ καί δρᾶ. Ἄν σ' αὐτές τίς καθημερινές ὧρες καί στιγμές καί στά μικρότερης φαινομενικά σημασίας γεγονότα δέν ἔχουμε διάθεση ὁμολογίας ( ἄν θεωρεῖται ἀσήμαντη ἡ παρουσίαση τοῦ Χριστοῦ καί τῶν Ἀποστόλων ὡς ὁμοφυλόφιλοι, ὡς γελοῖοι καί ὡς διεστραμμένοι πόρνοι!!! ), πῶς εἶναι δυνατόν νά μᾶς καταφλέξει ζῆλος ὁμολογίας σέ κάτι ἀκόμη πιό βαρύ καί δύσκολο ( ἔχει μείνει καί τίποτε χειρότερο ); Πῶς νά ἔχουμε ἀπαίτηση ἀπό τόν Κύριο τότε νά μᾶς ἀξιώσει νά Τόν ὁμολογήσουμε, ὅταν μέχρι ἐκείνη τή στιγμή περιφερόμαστε ὡς ὁ Πέτρος πρίν ὁ ἀλέκτωρ λαλήσει τρίς, γιά νά μήν πῶ ὡς ὁ Ἰούδας.
  Καί κάτι ἀκόμα ἐπ' αὐτοῦ. Ξέρεις πότε θά πεθάνεις; Ξέρει κανείς; Ὄχι! Οὔτε κι αὐτούς πού τούς περιμένουν κατά τό κοινῶς λεγόμενον, δέν ξέρουμε ἀκριβῶς τή στιγμή πού θά πεθάνουν. Καί λέω τώρα, ἄν αὐτό πού συνέβη μέ τήν ἐπαίσχυντη αὐτή παράσταση, ἦταν ἡ τελευταῖα μας εὐκαιρία ὁμολογίας κι ἀγάπης μας πρός τό Πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ καί δέν τό κάναμε καί σέ λίγο μᾶς περιμένει ὁ θάνατος, τότε τί; Δέν θά κλαίγαμε κι ἐμεῖς πικρῶς ὅπως ὁ Πέτρος;...

  Ὁ Χριστιανός ζεῖ γιά νά πεθαίνει κάθε στιγμή γιά τόν Κύριο. Καί μέ τό θέλημά του καί μέ τή ζωή του ἄν χρειαστεῖ καί δέν περιμένει κάποια συγκεκριμένη στιγμή πού θά ἔλθει μέ τυμπανοκρουσίες, ἐνῶ μέχρι τότε θά ραθυμεῖ ὡς οἱ μωρές παρθένες.
  Ἐπίσης ὄπως ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι, ἐπιθυμοῦμε στίς σχέσεις μέ τούς ἄλλους τίς ἐκδηλώσεις ἐνδιαφέροντος κι ἀγάπης τους καθημερινῶς καί στά μικρά πράγματα καί δυσανασχετοῦμε ὅταν αὐτά λείπουν κι ἐμφανίζονται μία στίς τόσες, τό ἴδιο θέλει κι ὁ Χριστός. Νά ἔχουμε σχέση μαζί Του συνέχεια κι ὄχι μέ διαλείμματα, μέ κενά κι ἐπιλεκτικά. Αὐτό δέν εἶναι ἀγάπη. Ἡ ἀγάπη δέν κάνει διακοπές.

  Κατά τ' ἄλλα συμφωνῶ ἀπόλυτα μέ αὐτό πού ἔγραψες γιά τόν Γέροντα Πορφύριο. Πώς ἄν ἀλλάξουμε ἐμεῖς μέσα μας ἐν Κυρίῳ, θά ἀλλοιώσουμε πρός τό θεάρεστον κι ἄλλους συνανθρώπους μας.
  Καί γεννᾶται τό ἐρώτημα: χωρίς νά ὁμολογοῦμε ὅποτε προκύπτει θέμα, τόν Χριστό, ...πῶς θά ἀλλάξουμε ; Οἱ Ἄγιοι πού εἶχαν τόν Χριστό μέσα τους ἀδελφέ Ἀγράμματε, εἶδες ἀπό πουθενά νά Τόν ὁμολογοῦνε μόνο σέ κάτι συγκεκριμένο καί ὄχι παντοῦ καί πάντα;
  Ἐγώ πάντως, δέν εἶδα. Δεῖξε μου ἕναν. Κι ἀφοῦ ὁ σκοπός τοῦ κάθε Χριστιανοῦ εἶναι ν' ἁγιάσει, πρέπει νά μιμηθοῦμε τούς Ἁγίους καί σ' αὐτό!

  Χαῖρε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΕΥΓΕ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ!!! Η ΧΑΡΙΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΕΣΕΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΟΥ. ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΕΤΣΙ ΔΙΝΕΙΣ Σ ΟΛΟΥΣ ΦΩΤΕΙΝΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ. Ο ΘΕΟΣ ΜΑΖΙ ΣΟΥ!!!

   Διαγραφή
 8. Ο Θεός μας έδωσε το στόμα για να Τον ομολογούμε
  http://niksothropoulos.wordpress.com/2012/10/21/a-58/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Όποιος δεν υπερασπίζεται την Ορθόδοξη Πίστη, όταν προσβάλλεται, δεν είναι Χριστιανός
  http://niksothropoulos.wordpress.com/2012/10/16/a-52/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ. Αδελφέ πρώτα ήθελα νά σέ ευχαριστήσω πού διέθεσες τόν πολύτιμο χρόνο σου γιά τίς μακροσκελής καί εποικοδομητηκές αναφορέ σου.Καθώς καί γιά τό πνεύμασου τό καλοπροαιρετο ΄. Αδελφέ κατάλαβα ότι παρεξηγήθηκα.Καί ερωτώ η ομολογία πίστεως έξω από τό κατάπτυστο χυτηριο είναι η ίδια μέ τών μαρτύρων και αγίων ;Δέν μπορώ νά φανταστώ κανέναν ομολογητή η μάρτυρα τής εκκλησίας νά κρατά πλακάτ η πανώ καί νά διαμαρτύρεται μπροστά στούς αιμοχαρής αυτοκράτορες τής Ρώμης η Τούρκους η σέ καθε διεστραμμένο ηγεμόνα.Μάρτυρες καί ομολογητές δημιουργήθηκαν στούς διωγμούς κατά τήν διάρκεια τών οποίων η εκκλησία στερείται τήν εξωτερική ειρήνη καί μέσα σέ πολλά βάσανα καί καταπιέσεις ομολογούσαν τήν πίστη τους.Εν καιρώ ειρήνης συμφωνείς μέ τά γραφόμενά μου ότι ομολογία είναι η ίδια ή ζωή μου τό φέρσιμό μου μέ λόγια μέ έργα κ.τ.λ όπως πολύ σωστά προαναφέρεις . Μία γνώμη δική μου μπορεί νά είναι καί βλακεια . Δέν θά ήταν καλύτερο ό ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος μέ μιά ομάδα επισκόπων καί πιστών αφού έκαναν προσευχή στά γόνατα αλλά καί μέ τήν πνευματική συμπαράσταση τών χριστιανών νά επισκευθούν τούς επικεφαλής αυτής τής παραστάσεως ως άρωστους ψυχής καί σώματος καί νά τούς συμβουλεψουν παροτρυνουν μέ λόγια αγάπης μήπως καταλάβουν τί θά πεί ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΙΟ καί μετανοήσουν . Καί άν όλλη ή προσπάθεια έπεφτε στό κενό τότε ο αρχιεπισκοπος μέσω τής πολιτείας νά διαμαρτυρονταν.Αδελφέ όταν γράφω γιά τήν πραγματική ομολογία πίστεως όταν ελθει ή ώρα καί να μάς δώση τήν δύναμη ο θεός ενοώ τίς μέρες τού αντιχρίστου πού εκεί θά σβύσουν τά πάντα καί εκεί δέν θά Υπάρχουν ΜΑΤ αλλά στρατος μέ όπλα καί θά σκοτώνουν μέ τό παραμικρό.Εκεί θά δούμε τί εστί ομολογία πιστεως. Αδελφε αρκετά σέ ζάλισα ο Θεός νά είναι πάντα εκ δεξιόν σου καί νά ευλογεί εσένα καί τήν οικογένειάσου ότι δέν είναι σωστό αδελφέ διέγραψέτο από τήν μνήμη σου αγράμματος είμαι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγράμματε καένας απο τους αιμοχαρείς αυτοκράτορες τής Ρώμης ή Τούρκους ή διεστραμμένοι ηγεμόνες δεν εξύβριζαν και μάλιστα τόσο χυδαία τον Χριστό.
   Άρα η σύγκριση σου είναι ανόητη. Αν Τον εξύβριζαν να είσαι σίγουρος ότι όπως ο π. Παϊσιος θα κατέβαιναν να Τον υπερασπίσουν με δυναμικές διαμαρτυρίες όσο και αν τους κόστιζε αυτό.

   Στάθης

   Διαγραφή
 11. Ἀγαπητέ Ἀγράμματε, θέλω νά σέ ἀντιμετωπίζω ὡς καλοπροαίρετο, ἄν καί ἀρχίζω νά ἀδυνατῶ βλέποντας ὅτι εἶσαι πολύ ἄνετος μέ τήν ἀκατανόμαστη προσβολή πού ἔγινε στόν Χριστό. Ἐσύ κοιτᾶς τό τέλειο, ἀλλά ἐξωπραγματικό κι ἀναποτελεσματικό στήν προκειμένη περίπτωση. Δηλαδή, νά ἔχουμε γίνει ἐμεῖς Ἅγιοι καί ἡ ἐκπέμπουσα ἁγιότητά μας νά διασκορπᾶται στούς ἄλλους καί νά τούς μεταλλάσσει. Αὐτό ὅμως δέ γίνεται γιά δύο λόγους:
  1. Γιατί πρός τό παρόν δέν εἴμαστε Ἅγιοι, ἀλλά κι ἀπό τήν ἄλλη δέ γίνεται νά ἀφήνουμε ἄπραγοι τά ἀντίχριστα γεγονότα νά τρέχουν ἀνενόχλητα καί κάποιους νά ἐπιβουλεύονται τήν Πίστη μας ἀνεμπόδιστα.
  2. Γιατί ἀκόμη κι ἄν εἴμασταν Ἅγιοι, κάποιοι πάλι θά συντάσσονταν μέ τόν Διάβολο. Ἐδῶ ὁ Χριστός καί Πανάγιος Θεός ἔκανε τόσα θαύματα μπροστά στά μάτια ὅλων κι ἐλάχιστοι μόνο Τόν ἀκολούθησαν. Καί μετά ἀπό δύο χιλιάδες χρόνια καί βάλε, ἀκόμη Τόν "κυνηγοῦν".

  Προείνεις νά πήγαινε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καί ὁμάδα Ἐπισκόπων νά νουθετήσουν προσωπικά τούς συντελεστές τῆς παράστασης, καθώς καί ἡ Πολιτεία ? ( αὐτή τῶν μασόνων, σατανιστῶν καί προδοτῶν πού μᾶς βουλιάζουν ἐθνικά ). Τώρα μάλιστα! Ὄνειρο θερινῆς νυχτός καί νά πού δέν ἔγινε! Ὁπότε τί θά κάνουμε ἐμεῖς οἱ ἁπλοί πιστοί, θά καθίσουμε μέ σταυρωμένα χέρια; Σέ τέτοιες τραβηγμένες ἀπό τά μαλλιά περιπτώσεις ὑψίστης βλασφημίας, πρωταρχικός στόχος εἶναι ἡ διακοπή τοῦ κακοῦ σέ πρώτη φάση κι ὄχι διάλογοι μέ ἀνθρώπους πού ὄχι ἁπλῶς δέν πιστεύουν στόν Χριστό, ἀλλά Τόν "κακοποιοῦν" μέ αἴσχιστο τρόπο καί ἔδειξαν πλήρη ἄρνηση νά ἀκούσουν. Ἀπορῶ μαζί σου.
  Θυμήσου στήν ἐποχή τοῦ Χριστοῦ. Πλακάτ καί πανώ δέν ὑπῆρχαν τότε μιά πού τά ἀνέφερες, ὅμως ὁ ἴδιος ὁ Χριστός καί Θεός, δέν ἔπιασε διάλογο μέ τούς Γραμματεῖς καί τούς Φαρισαίους γιά νά τούς χαϊδεύει τήν ἀκοή ( γιατί ἡ ἀρρώστεια τῆς ψυχῆς τους ἦταν προχωρημένη ), ἀλλά τούς ἀποκαλοῦσε καί μάλιστα δημόσια ( βλέπε δημόσια διαμαρτυρία ): ὑποκριτές, γεννήματα ἐχιδνῶν, τάφους ἀνεωγμένους καί ἄλλα παρόμοια στολίδια.
  Ἐπίσης θυμήσου ὅταν πῆρε τό φραγγέλιο καί χτυποῦσε μέ ἱερά ἀγανάκτηση τά τραπέζια καί ἀναποδογύριζε τά ἐμπορεύματα στό Ναό, γιατί ἦταν ἀσέβεια καί βλασφημία ἡ παρουσία τους ἐκεῖ.
  Ἔπεσε σέ αὐτές τίς περιπτώσεις στά γόνατα γιά προσευχή; Μήπως ἔπιασε διάλογο μαζί τους; ΟΧΙ! ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑΤΙ ΕΤΣΙ ΑΡΜΟΖΕ Σ’ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΑΚΡΑΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΗΨΗΣ!

  Θέλει διάκριση πῶς θά πλησιάσεις ἕναν ἄνθρωπο καί μία κατάσταση.
  Σέ ἕναν λιπόθυμο, τοῦ δίνεις τό φιλί τῆς ζωῆς. Ἄν δέ συνέλθει, τοῦ δίνεις χαστούκι κι ἄν συνεχίζει νά εἶναι ἀναίσθητος, τοῦ κάνεις ἡλεκτροσόκ γιά νά τόν τραντάξεις, μήπως καί τόν σώσεις!
  Ἐσύ τώρα τί πιστεύεις; Ὅτι αὐτή ἡ ὁμάδα τῶν ταλαίπωρων ἀνθρώπων ( εἶδα σκηνές ἀπό τήν παράσταση ), πού ἀσελγοῦν μέ τόν πιό διεστραμμένο τρόπο στό Πρόσωπο τοῦ Θεοῦ, τῆς Παναγίας καί τῶν Ἁγίων, διακατέχονται ἀπό ἁπλή "λιποθυμία ψυχῆς" ἤ ἀπό "ἀναισθησία ψυχῆς";
  Εἶναι σαφές ἐκ τῶν πεπραγμένων τους, ἀλλά κι ἀπό τίς δηλώσεις τους, πώς συμβαίνει τό δεύτερο! Ὁπότε μιμούμενοι κι ἐμεῖς τόν Χριστό, στήν τραβηγμένη κι ὑπερβλάσφημη αὐτή περίπτωση καταφεύγουμε σέ δημόσια κατακραυγή καί "φραγγέλιο"! Σημειωτέον δέ, ὄτι οἱ ἐμπλεκόμενοι τῆς ἐπαίσχυντης παράστασης, ξεπέρασαν καί τούς Φαρισαίους πού αὐτοί τουλάχιστον ἦταν κόσμιοι καί τούς ἐμπόρους πού κι αὐτοί πουλοῦσαν πράγματα καί ζῶα κι ὄχι τίς σάρκες τοῦ Χριστοῦ, τῆς Παναγίας και τῶν Ἁγίων!
  Ὁ θυμός εἶναι ἁμαρτία. Ἡ ἔλλειψη ἱερᾶς ἀγανάκτησης...ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΜΑΡΤΙΑ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Καί μή προσπαθεῖς νά μᾶς πείσεις πώς πρέπει νά ΚΛΕΙΣΟΥΜΕ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΜΑΣ, χρησμιοποιώντας ἀκαίρως πνευματικά τάχα μου, ἀλλά ἀδιάκριτα ἐπιχειρήματα. ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΜΙΣΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΔΟΥΝ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΕΙΟ ΠΡΟΒΑΤΟΥ. Τό μόνο σίγουρο εἶναι ὅτι δέν σέ πόνεσε αὐτό πού ἔγινε στό Πρόσωπο τοῦ Κυρίου. Ἄν σέ πόναγε, θά "πεταγόσουν ἀπ' τόν πόνο" καί θά φώναζες δικαιολογημένα κι ἐσύ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ!

   ΕΥΓΕ! ΕΥΓΕ!

   Διαγραφή
 13. Πάντοτε ο Χριστιανός πρέπει να είναι ομολογητής

  http://www.youtube.com/watch?v=p7BrqNU6P1E&feature=player_embedded

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ: Ο Θεός της αγάπης να είναι μαζί σου αδελφέ μου. Σού απαντώ έν περιλήψει στα γραφόμενά σου. Αδελφέ παρεξηγήθηκα γιατί δεν καταλάβατε το πνεύμα μου. Τα γραφόμενά μου είναι σκέψεις μέσα απότό λόγο του Θεού και την αγιοπατερική παράδοση και την εμπειρί α των αγίων. Ποτέ δεν επέβαλα στην ζωή μου την γνώμη μου στον συνάνθρωπό μου.Αλλά διεπίστωσα στην πορεία της ζωής μου ότι πράγματι αυτά πού προανέφερα λειτουργούν γιατί τα βίωσε πρώτα ο Κύριος και εν συνεχεία οί απόστολοι και οι πατέρες και θα ήθελα να μοιραστώ τις σκέψεις μου με αδελφούς μου στα πλαίσια της ελευθερίας του πνεύματος.Δέν είμαι άγιος ούτε και άγγελος .
  Αρχίζοντας την κρίση μού γράφεις ότι αδυνατέίς να με δείς καλοπροαίρετα σύμφωνα με την ακατανόμαστη προσβολή πού έγινε στο ΧΡΙΣΤΟ. Καλά αυτό κατάλαβες από τα γραφόμενά μου; Σού ξαναγράφω ό Κύριος μας δίδαξε ανεξικακία . Πατέρα συγχωρεσέτους γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν.Πρωτομαρτυρας Στέφανος:Κύριε μη στησεις την ανομία τους. Συμπέρασμα από τα λόγια των αγίων Πατέρων: Δεν μισούμε τον συνάνθρωπο αλλά την αμαρτία ο συνανθρωπος πρεπει να σωθεί διά μέσου της εκκλησίας . Εφαρμογή των ως άνω μέσα στην καθημερινότητα θα έχει σαν αποτέλεσμα την σωτηρία του ανθρώπου. Ερωτώ : αυτοί οί ανθρωποι στο κατάπτυστο ΧΥΤΗΡΙΟ και το ξανα τονίζω στο κατάπτυστο χυτήριο, δεν πρέπει να μετανοήσουν; Αλλά πώς θα μετανοήσουν αν δεν ακούσουν και πώς θα ακούσουν εάν δεν αποσταλώσι ( λόγια του Απ. Παύλου).Δύναται η χάρις και το έλεος του να τους μεταστρέψει και να τους κάνει καλύτερους και από εμάς ναι ή όχι; Ποιος ήταν ο Απ.Παύλος ένας διώκτης ένας φονιάς πού ήθελε να διαλύσει τον χριστιανισμό. Αλλά η βουλή του θεόυ ήταν άλλη. Και πόσοι μετέπειτα Αγιοι πού ο πρότερος βίος τους ήταν αμαρτωλός , και το έλεος και η χάρι τους έσωσε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Βεβαίως και θα αντισταθέίς θα πολεμήσεις θα ομολογήσεις αλλά όμως με τα όπλα του φωτός πού είναι η αδιάλειπτη προσευχή και η δύναμη της ζώσας πίστης.Τί είπε ο θεός στον Μωυσή: σήμερα εγώ θα πολεμήσω υπέρ σας και εσείς θα σιγήσεται . Διάβασε το ΙΑ κεφ. Προς Εβραιους επιστολή να δείς τι δύναμη έχει η προσευχή και η πιστη.Τόν Πέτρο τον έχουν πιάσει και θέλουν να τον σκοτωσουν τι κάνει η εκκλησία ; Προσεύχεται αδιαλείπτως . Γίνονται φοβερά πράγματα σίδερα πέφτουν πόρτες ανοίγουν και σώζεται ο Πέτρος. Ολα λοιπόν αυτά πού σού γράφω είναι εξωπραγματικά και αναποτελεσματικά και ότι εγώ κοιτώ το τέλειο;

  Πάμε τώρα στον Αρχιεπίσκοπο επισκόπους πρεσβυτέρους αυτούς ο Θεός δεν έχει χρήσει να προίστανται στην εκκλησία στα καλά έργα αλλά και στα προβλήματα
  άσχετα εάν κάνουν η δεν κάνου ν το έργο πού έχουν ανατεθεί.

  Μού γράφεις για τους γραμματείς και φαρισαίους πού είδες ότι δεν κάνει διάλογο μαζί τους ο Κύριος; Απλά τους αποστομώνει και τους μιλεί με παραβολές. Με τον Νικόδημο δεν κάνει διάλογο ; Ο Ιάειρος τι είναι δεν είναι υψηλόβαθμος του συνεδρίου και μάλιστα τον σπλαχνίζεται. Αδελφέ αυτή η καραμέλα πού την έχει πιστέψει ο χριστιανικός κόσμος ότι να και ο Χριστός εποίησε φραγγέλιο και εκδίωξε τους πωλούντας και αγοραζοντες μέσα από τον Ναό άρα και εγώ πρέπει να το εφαρμόζω. Μέγα λάθος διότι μόνο ο Χριστος εχει το δικαιωμα και κανένας άλλος. Ιερή αγανάκτηση έχει ΄μόνο εκείνος ίσως και μερική άγιοι διότι είναι τέλειος άνθρωπος και τέλειος Θεός. Εμείς έχομε θυμό και μίσος διάβασε τον γέροντα Πορφύριο να δείς πώς τα εξηγεί . Αν θέλεις κάνε ένα πείραμα κατέβα στην διαδήλωση για το επίμαχο θέμα την αισχρότητα και την μομφή στο πρόσωπο του Κυρίου. Σταματα ξαφνικά καποια στιγμή και έλεγξε τον εαυτό σου και πές τώρα τι νοιώθω ; Αδελφέ εάν σού βάλουν πιεσόμετρο ξέρεις πού θα είναι η πίεσή σου και οι παλμοί σου για να μην σού πώ οι αρτηρίες σου τι σπασμούς θα κάνουν.Αυτό λοιπόν λέγεται θυμός.Aλα τόσα θα μπορούσα να σού γράψω αλά δεν είναι εκεί το θέμα.Επαναλαμβάνω κλεινοντας δεν έχω σκοπό να ταράξω τα νερά της πίστεως κανενός αδελφού κάθε ένας πιστεύει ότι θέλει και όπως νομίζει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Δέν μπαίνω στή διαδικασία νά σοῦ ἀπαντήσω, γιατί ΠΑΡΑΠΛΑΝΑΣ τόν κόσμο μέ τά γραφόμενά σου καί εἶναι μάταιο.
  Ἐπιμένεις νά περάσεις στόν κόσμο ὅτι δέν ἔχουμε ἀγάπη κι ὅτι στρεφόμαστε κατά προσώπων κι ὄχι κατά τῶν ἁμαρτιῶν τους. Οἱ Ἅγιοι, ἔδιναν ἀκόμη καί χαστούκια μέσα σέ Οἰκουμενικές Συνόδους στόν συνάνθρωπό τους προκειμένου νά τόν συνετίσουν στή μεγάλη του κατρακύλα ( βλέπε Ἅγιο Νικόλαο στόν αἱρετικό Ἄρειο ). Καί μή προβεῖς νά μᾶς πεῖς μέ ἀφηρημένες-ἀνυπόστατες ἔννοιες κι ὄχι ἁγιοπνευματικῶς ὅπως κάνεις μέχρι τώρα, ὅτι αὐτοί ἦταν ἄγιοι, γιατί εἶναι ἐντολή νά τούς μιμηθοῦμε: "μιμηταί μου γίνεσθε καθὼς καγὼ Χριστοῦ". ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 11:1. Μέ τούς Ἐπισκόπους πού ἀνέφερες νά πᾶμε τώρα, ἔχουν ἤδη ἔλθει σέ ἐπαφή Πιστοί, ὅπως θά ἔπρεπε νά ξέρεις καί κάποιοι διαμαρτύρονται πλέον ἀνοιχτά, ἐνῶ ταυτόχρονα ἔχουν προβεῖ σέ διάφορες ἐνέργειες κατά τῆς παράστασης! Ἐπίσης δέν ἔδωσαν εὐλογία νά μήν γίνει ἡ διαμαρτυρία, τό ἀντίθετο! Ἐσύ κάτσε στόν καναπέ σου καί μήν ἀντιδρᾶς ὅταν κάνουν τόν Χριστό καί τούς Ἀποστόλους ὁμοφυλόφιλους κι ὅταν κολάζονται ταλαίπωροι συνάνθρωποί σου πού δέν ἔχουν Ἱερό καί Ὅσιο καί μή μᾶς πουλᾶς ψεύτικες ἀγάπες τοῦ ἀέρα! Κι ἄσε ἐμᾶς νά κάνουμε αὐτό πού ἔχουμε χρέος ἀγάπης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Την ίδια στιγμή που υβρίζεται το πρόσωπο του Θεανθρώπου κάποιοι δεσποτάδες σιωπούν αλλά στα συλλείτουργα πρώτοι και καλύτεροι!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. http://www.amen.gr/index.php?mod=news&op=article&aid=10894
  Παπα-Θερμός ασχημονών κατά των διαμαρτυρόμενων χριστιανών.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.