25 Οκτ 2012

Ὑποτροφίες τοῦ παπικοῦ «Ποντιφικοῦ Συμβουλίου» χορηγεῖ ἡ Ἀποστολικὴ Διακονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος!

Ἁρμονικὴ συνεργασία λοιπὸν μεταξὺ παπικῶν καὶ Ὀρθοδόξων στὶς θεολογικὲς σπουδές; Καὶ μὲ τὴ σύμφωνη γνώμη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου; Τὸ περιεχόμενο τῶν σπουδῶν Ὀρθοδόξων κληρικῶν καὶ θεολόγων στὴ Ρώμη δὲν ἀπασχολεῖ τοὺς Συνοδικούς;
Ἡ σχετικὴ εἴδηση στὴν ἰστοσελίδα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀναφέρει (οἱ ὑπογραμμίσεις δικές μας):
Τρεῖς ὑποτροφίες γιὰ μεταπτυχιακὲς θεολογικὲς σπουδὲς κατὰ τὸ προσεχὲς ἀκαδημαϊκὸ ἔτος 2013-2014 χορηγεῖ ἡ Ἀποστολικὴ Διακονία, μὲ τὴν ἔγκριση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Τὶς ὑποτροφίες διαθέτει στὸν Ὀργανισμὸ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας το Ποντιφικὸ Συμβούλιο γιὰ τὴν ἑνότητα τῶν Χριστιανῶν. Αἰτήσεις μποροῦν νὰ ὑποβάλουν κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ καὶ οἱ ὑποψήφιοι πρέπει νὰ ἔχουν ὁλοκληρώσει τὶς βασικὲς θεολογικὲς σπουδές τους καὶ νὰ μὴν ὑπερβαίνουν τὸ 30ο ἔτος ἡλικίας (ὁ περιορισμὸς στὴν ἡλικία ἰσχύει μόνο γιὰ τοὺς λαϊκούς).
Οἱ αἰτήσεις γιὰ τὶς ὑποτροφίες πρέπει νὰ ὑποβληθοῦν στὴν Ἀποστολικὴ Διακονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τὸ ἀργότερο μέχρι τὴν 20η Δεκεμβρίου 2012. Οἱ αἰτήσεις θὰ ἀξιολογηθοῦν ἀπὸ τὸ Κεντρικὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο τοῦ Ὀργανισμοῦ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας κατὰ τὸν μήνα...
Ἰανουάριο 2013.
Ἔξοδα ποὺ καλύπτονται ἀπὸ τὴν ὑποτροφία Στέγαση καὶ σίτιση σὲ Κολλέγιο ἢ Θεολογικὸ Ἰνστιτοῦτο τῆς Ρώμης. Ἡ ὑποτροφία χορηγεῖται ἀπὸ τὸν Ὀκτώβριο ἕως τὸν Ἰούνιο. Διδασκαλία ἐκμάθησης τῆς ἰταλικῆς γλώσσας (Ἰούλιος-Σεπτέμβριος), πρὶν ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῶν σπουδῶν, στὴν περίπτωση ποὺ ὁ ὑποψήφιος δὲν κατέχει τὴ γλώσσα. Τὰ ἔξοδα τοῦ Πανεπιστημίου (ἐτήσια ἐγγραφή, ἐξέταστρα, κλπ.). Ἕνα μικρὸ μηνιαῖο ποσὸ (€ 100) γιὰ τὴν κάλυψη διαφόρων ἐξόδων τοῦ ὑποψηφίου (π. χ. ὅπως ἔξοδα μετακινήσεως). Ἀσφάλιση ὑγείας καθ' ὅλη τὴ διάρκεια τῆς ὑποτροφίας.
 Ἀπαιτούμενα δικαιολογητικά 1. Αἴτηση τοῦ ὑποψηφίου πρὸς τὸν οἰκεῖο Ἱεράρχη. 2. Ἐπιστολὴ τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου πρὸς τὴν Ἀποστολικὴ Διακονία διὰ τῆς ὁποίας συνιστᾶ τὸν ὑποψήφιο. 3. Βιογραφικὸ σημείωμα τοῦ ὑποψηφίου. 4. Πιστοποιητικὸ γεννήσεως. 5. Θεωρημένα ἀντίγραφα τίτλων σπουδῶν καὶ πιστοποιητικῶν γνώσεως ξένων γλωσσῶν. 6. Βεβαίωση δύο Καθηγητῶν τοῦ ὑποψηφίου περὶ τῆς ἐπιστημονικῆς ἱκανότητος αὐτοῦ.
7. Ἀναφορὰ τοῦ τομέα τῶν μεταπτυχιακῶν σπουδῶν καὶ τυχὸν προτίμηση γιὰ τὴν ἐπιλογὴ πανεπιστημίου στὴν Ρώμη.
8. Πιστοποιητικὸ ὑγείας τοῦ ὑποψηφίου. 9. Φωτοτυπία τοῦ διαβατηρίου τοῦ ὑποψηφίου. 10. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες τοῦ ὑποψηφίου.
Τὰ δικαιολογητικὰ (Νὸ 5) πρέπει νὰ ὑποβληθοῦν στὴν ἰταλική, ἀγγλικὴ ἢ γαλλικὴ γλώσσα.

1 σχόλιο:

 1. θΑΥΜΑΣΙΑ!
  Ὅταν εἶναι νά μᾶς "οἰκουμενοποιήσουν", "λατινοποιήσουν" καί "παπικοποιήσουν", οἱ ὑποτροφίες καί τό χρῆμα "ρέουν ἄφθονα" γιά τούς Ἕλληνες!!!

  Φανταστεῖτε τί γενιές θεολόγων καί κληρικῶν στούς Ὀρθόδοξους κόλπους, θά προκύψουν ἀπ' ὅλη αὐτήν τήν "προθυμία" τῶν παπικῶν νά μᾶς ἐναγκαλιστοῦν θεολογικά!

  Ὅσον ἀφορᾶ τή στάση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, τῶν οἰκείων Ἱεραρχῶν πού θά ἐγκρίνουν τίς αἰτήσεις, καθώς καί τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας,...μόνο αὐτό θά πῶ, παρμένο ἀπό τίτλο βιβλίου:
  "Ὁ Ἰούδας φιλοῦσε ὑπέροχα" καί συμπληρώνω, τά ἴδια του τά τέκνα.
  Ὁ νοῶν, νοείτω...

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.