25 Ιουλ 2012

Διαβάστε πῶς νὰ ἀντιμετωπίσουμε τοὺς χαλεποὺς καιρούς: «Μὲ ἀπελπισία ἢ ἐλπίδα;»

Ἀγαπητοὶ φίλοι, διανύουμε δύσκολους καιρούς. Αὐτὸ ὅμως δὲν θὰ πρέπει νὰ μᾶς τρομάζει σὲ καμμία περίπτωση. Ἀντιθέτως, τὸ γεγονὸς ὅτι καλούμαστε νὰ περάσουμε ἡμέρες δοκιμασίας καὶ διωγμοῦ, πρέπει νὰ ἀποτελέσει ἕνα μέσο ἐπαγρύπνησης καὶ προσανατολισμοῦ γιὰ μετάνοια. Ἡ μετάνοια εἶναι ἡ μοναδικὴ λύση, ποὺ δίνει ἀνάπαυση στὴν ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου. Ὅταν ἕνας ἄνθρωπος ταλαιπωρεῖται ἀπὸ τὶς ἁμαρτίες ποὺ κουβαλάει, καὶ δὲν πηγαίνει νὰ ἐξομολογηθεῖ σὲ κάποιον πνευματικό, τότε ἔχει μηδαμινὲς ἐλπίδες καὶ δυνάμεις νὰ μπορέσει νὰ ξεπεράσει τὰ προβλήματά του. Εἶναι γεγονός, ὅτι ὁ σύγχρονος κόσμος χαρακτηρίζεται ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ἄλλα καὶ ἀπὸ τὴν ἀμετανοησία. Ἡ ἀμετανοησία ἦταν ὁ λόγος ποὺ χάθηκαν Ἔθνη καὶ λαοί. Εἶναι ἀνάγκη νὰ ἀντιληφθοῦμε, ὅτι μόνοι μας, χωρὶς τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ θὰ ἀποτύχουμε. Ἂς ἐναποθέσουμε τὶς ἁμαρτίες ἀρχικὰ στὸν γλυκὺ Ἰησοῦ καὶ ἂς ἐλπίσουμε στὸ σοφὸ πατρικὸ σχέδιό του, χωρὶς νὰ στηριζόμαστε σὲ πρόσκαιρες καὶ ψεύτικες ἀπολαύσεις.
Ὁ Θεὸς περιμένει νὰ μετανοήσουμε καὶ νὰ ἀλλάξουμε ἐπιτέλους τακτική. Νὰ θυμᾶσαι ὅτι ὁ Θεὸς δὲν θέλει νὰ σὲ παιδεύει χωρὶς λόγο. Καὶ κάτι ἀκόμα. Τὸ Ἔθνος ἔζησε καὶ ἐπιβίωσε καὶ σὲ δυσκολοτέρες ἐποχές. Μήπως τὴν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας οἱ Χριστιανοὶ μποροῦσαν ἐλεύθερα νὰ πιστεύουν στὸν Χριστό; Νὰ ἐκκλησιάζονται; Νὰ ἐξομολογοῦνται; Νὰ κοινωνοῦν; Ἢ μήπως εἶχαν τότε περισσότερα τρόφιμα καὶ...
ἀνέσεις. Φυσικὰ καὶ ὄχι. Καὶ ὅμως μπόρεσαν καὶ ἔζησαν καὶ ἄντεξαν στὴν πίστη καὶ μεγαλούργησαν ἀλλὰ καὶ ἐλευθερώθηκαν. 
Λοιπόν, αὐτὰ ποὺ εἶναι ἀδύνατα γιὰ τοὺς ἀνθρώπους εἶναι δυνατὰ γιὰ τὸν Θεό. Καὶ τὸ Ἔθνος μας θὰ ἐπιβιώσει. Καὶ ἡ οἰκογένειά σου θὰ ζήσει ὡραία καὶ θὰ μεγαλώσει καὶ δουλειὰ θὰ βρεῖς! 
Ναί, ἀκούγονται παράξενα ὅλα αὐτὰ καὶ ἀπίστευτα, ἀλλὰ μήπως δὲν ἦταν ἀνήκουστο ὅταν ὁ Χριστὸς εἶπε στὸν Πέτρο νὰ περπατήσει πάνω στὰ κύματα; Μήπως δὲν ἦταν παράξενο ὅταν ἀνέστησε τὸν Λάζαρο καὶ ὅταν τέλεσε τὸν πολλαπλασιασμὸ τῶν πέντε ἄρτων καὶ τῶν δύο ἰχθύων, μαζὶ μὲ τόσα ἄλλο θαύματα;
Μετάνοια καὶ πίστη εὔχομαι νὰ μᾶς συνοδεύει πάντα...
Ἀναγνώστης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.