25 Ιουλ 2012

Ἐντυπώσεις ἀπὸ τὴν Πανήγυρη τῶν Βατοπαιδινῶν Ἁγίων (23 Ἰουλίου 2012)

Ἔρχομαι ἀπὸ μικρὸ παιδὶ στὸ Ἅγιον Ὅρος. Ἐρχόμουν μὲ τὸν πατέρα μου καὶ διάφορους φίλους του καὶ ἐπισκεπτόμασταν πολλὲς Μονές. Κάθε φορᾶ ποὺ ἐπισκέπτομαι τὸ Ἅγιον Ὅρος ὅλο καὶ περισσότερο εἰρηνεύει ἡ ψυχή μου καὶ ἀνακαλύπτω τὴν μεγάλη εὐλογία τοῦ Θεοῦ ποὺ φαίνεται στὶς Μονές.
Τὴν Μονὴ Βατοπαιδίου τὴν ξεχώρισα γιὰ τὴν ἰδιαίτερη ὀργάνωση καὶ φιλοξενία της, καθὼς καὶ τὴν ἀγάπη τῶν μοναχῶν της, οἱ ὁποῖοι ἀναπαύουν πνευματικά τους προσκυνητές.
Φέτος ὡς φοιτητὴς πλέον ἀποφασίσαμε νὰ πᾶμε μαζὶ μὲ τὸν μικρότερο ἀδελφό μου, Ἀλέξιο, καὶ νὰ ἔρθουμε στὸ Βατοπαίδι μόνοι μας.
Ὅταν φτάσαμε δὲν εἴχαμε ἐνημερωθεῖ γιὰ τὴν πανήγυρη τῆς Σύναξης τῶν Βατοπαιδινῶν Ἁγίων καὶ ἔτσι ὅταν μᾶς τὸ εἶπαν οἱ Πατέρες χαρήκαμε ἰδαιτέρως, καθὼς (ὅλως τυχαίως ἄραγε;) ἐπιλέξαμε νὰ ἔρθουμε τὴν παραμονὴ τῆς πανηγύρεως.
Τὴν Κυριακὴ 12 Ἰουλίου τὸ μεσημέρι ὑποδεχθήκαμε τὸν μητροπολίτη Σισανίου καὶ Σιατίστης κ. Παῦλο ποὺ ἦταν προσκεκλημένος γιὰ νὰ χοροστατήσει στὴν πανηγύρη καὶ νὰ τελέσει τὴν Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία τὴν Δεύτερα. Οἱ Πατέρες καὶ οἱ προσκυνητὲς τοῦ ἑτοίμασαν μία μαζικὴ ὑποδοχὴ δημιουργώντας ἕνα εὐχάριστο καὶ ἑορταστικὸ κλίμα. Αὐτὸ πού μου ἔκανε ἐντύπωση ἦταν ἡ χαρὰ στὰ πρόσωπα τῶν μοναχῶν γιὰ νὰ ἑορτάσουν τοὺς Βατοπαιδινοὺς Ἁγίους. Οἱ ἐργασίες προετοιμασίας ἀπὸ τοὺς μοναχοὺς γιὰ νὰ εἶναι ὅλα ἕτοιμα στὴν πανήγυρη ἦταν ἄξια...
θαυμασμοῦ.
Ὁ μικρὸς Ἑσπερινὸς ἄρχισε στὶς 18:00. Μετὰ εἶχε Τράπεζα καὶ στὶς 20:00 ἄρχισε ἡ Ἀγρυπνία.
Στὴν Ἀγρυπνία στὸ δεξιὸ χορὸ ἔψαλλε ἡ χορωδία τῶν Πατέρων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Καρακάλλου, ἐνῶ στὸν ἀριστερὸ ἔψαλλαν ὁ ἱερομόναχος Ἀντίπας τοῦ Κελλίου Ἁγίας Ἄννης στὶς Καρυὲς καὶ ὁ γέροντας Ἰωσὴφ ἀπὸ τὴν Βίγλα τῆς Ἱερᾶς Μεγίστης Λαύρας. Ἐπίσης τοὺς δύο χοροὺς πλαισίωναν οἱ βατοπαιδινοὶ Πατέρες, ἀλλὰ καὶ οἱ πρωτοψάλτες Γεώργιος Κωνσταντίνου καὶ Ἠλίας Φραγκάκης.
Στὴν Λιτὴ κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἀγρυπνίας πήγαμε στὸ συνοδικὸ γιὰ κέρασμα, ὅπου μετὰ τὴν προσφώνηση τοῦ γέροντα Ἐφραὶμ μᾶς μίλησε ὁ Σεβασμιώτατος καὶ μετὰ ἀπὸ παρότρυνση τοῦ γέροντα ἀναφέρθηκε στὸν μακάριο γέροντα Ἰάκωβο Τσαλίκη. Ὁ Σεβασμιώτατος διηγήθηκε πολλὰ θαυμαστὰ περιστατικὰ ἀπὸ τὴν πολυετῆ συναναστροφή του μὲ τὸν γέροντα Ἰάκωβο καὶ ἀπὸ τὴν ἱερατική του διακονία στὸ προσκύνημα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσου. Ἔμεινα ἔκπληκτος ἀπὸ τὰ θαύματα τοῦ γέροντα Ἰακώβου, ποὺ μᾶς διηγήθηκε ὁ μητροπολίτης, ὅπως καὶ γιὰ τὰ σύγχρονα θαύματα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσου.
Ἡ ἀγρυπνία συνεχιζόταν ἡ ὁποία ἦταν σαγηνευτικὴ κάτω ἀπὸ τὶς ψαλμωδίες τῶν μοναχῶν καὶ ψαλτῶν καὶ τελείωσε περίπου στὶ 4:00 τὸ πρωί.
Ἀφοῦ ἔγινε μία μικρὴ διακοπὴ γιὰ ξεκούραση στὶς 6:30 τὸ πρωὶ ἄρχισε ἡ Ἀκολουθία μὲ τὶς Ὧρες, τὴν Ἔνδυση τοῦ Ἀρχιερέα καὶ τὴν Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία. Στὴν Θεία Λειτουργία συμμετεῖχε καὶ ὁ Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Καρακάλλου ἀρχιμ. Φιλόθεος. Ἐπίσης παρευρέθηκε καὶ ὁ Διοικητὴς τοῦ Ἁγίου Ὅρους κ. Ἀρίστος Κασμίρογλου. Κατόπιν ἀκολούθησε ἡ Τράπεζα καὶ ἡ Δέηση στὸ Καθολικό. Τελειώσαμε μετὰ τὶς 12:00 τὸ μεσημέρι.
Οἱ Ἁγιορείτικες ἀγρυπνίες καὶ ἰδιαίτερα οἱ Βατοπαιδινὲς ἔχουν ἕναν ἰδιαίτερο χαρακτήρα καθὼς νοιώθεις τὴν ἄμεση ἐπικοινωνία μὲ τὴν Παναγία καὶ τὴν παρουσία Της.
Σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο πρέπει νὰ ἀναφερθῶ στὴν ἡγετικὴ προσωπικότητα τοῦ γέροντα Ἔφραιμ, καθὼς καλεῖται νὰ ἐκπροσωπήσει καὶ νὰ διασώσει μία τεράστια πνευματικὴ ἀλλὰ καὶ ὑλικὴ κληρονομιὰ ἀπὸ τοὺς προκάτοχούς του. Μεριμνᾶ γιὰ ὅλους τους προσκυνητὲς καὶ δὲν κάνει διαχωρισμοὺς καθὼς δέχεται μὲ μέγαλη ἀγάπη ὅλους τους προσκυνητὲς στὶς ἀπογευματινές του ὁμιλίες πρὸς αὐτούς. Ὡστόσο ἔχει ἀμφισβητηθεῖ πολλάκις γιὰ τὶς πνευματικὲς καὶ διοικητικές του ἱκανότητες καὶ πολλοὶ ἐκφέρουν διάφορες ἐπιπόλαιες κρίσεις. Ἐγὼ θέτω τὸ ἑξῆς ἐρώτημα καὶ προβληματισμό, ὅταν 130 μοναχοὶ καὶ πλῆθος προσκυνητῶν δείχνουν ἀπεριόριστη πίστη καὶ ἀγάπη στὸ πρόσωπό του, τότε τί σημασία ἔχει αὐτὴ ἡ κριτική;
Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος ὅσα ἄρθρα καὶ βιβλία καὶ ἂν διαβάσει, ποτὲ δὲν θὰ καταφέρει νὰ γευτεῖ τὴν εὐλογία τῆς Παναγίας ἡ ὁποία εἶναι ὁλοφάνερη, ἀρκεῖ κάποιος νὰ ἔχει τὴν θέληση νὰ τὴν ἀναζητήσει στὸ περιβόλι Της.
Ἀπὸ τὰ πολλὰ προσκυνήματα ποὺ ἔχω κάνει στὸ Ἅγιον Ὅρος ἔχω συμπεράνει ὅτι δὲν εἶναι ἕνας τόπος μόνο γιὰ τοὺς πιστοὺς καὶ εὐσεβεῖς, ἀλλὰ γιὰ ὅλους τους ἀνθρώπους ποὺ θέλουν νὰ ἀλλάξουν τὶς ζωές τους καὶ νὰ φωλιάσουν τὴν ἀγάπη τῆς Παναγίας στὶς ψυχές τους.
Χαράλαμπος Δημητρίου, φοιτητὴς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.