17 Απρ 2012

Τό ΙΚΑ ἀντιμετωπίζει τούς Βορειοηπειρῶτες ὡς ἀλλοδαπούς!

Τό λληνικό κράτος χαρακτηρίζει τούς Βορειηπειρτες δελφούς ς λλόδαπους, πως καταγγέλουν ο διοι! 
"Τό δρυμα Κοινωνικν σφαλίσεων (ΙΚΑ-ETAM) προέβη σέ λλη μία πρωτοφαν καί προκλητική διάκριση ναντι τν Βορειοηπειρωτν. Πολλοί συμπατριτες μας, κατήγγειλαν τι δέν τούς γράφουν στά μητρα του δρύματος (πως καί στά βιβλιάρια) μέ λληνικούς χαρακτρες, θεωρώντας τούς λλοδαπούς!
Συμπατριτες μας, καί χι πό μόνο να ποκατάστημα το δρύματος, κατήγγειλαν πίσης τι ο πάλληλοι το ΙΚΑ ρνονται νά θεωρήσουν τά βιβλιάρια τν προστατευόμενων μελν τς οκογένειας, καθώς νήκουν στήν εδική κατηγορία τν λλοδαπν!
Σύμφωνα μέ τά πρόσφατα σχύοντα, λοι ο σφαλισμένοι το ΙΚΑ μπορον νά σφαλίσουν τά παιδιά τούς ως τό 26 τος τς λικίας τους. Μέ τήν πουργική γκύκλιο (ρ. 75/4-10-201), διευκρινίζεται πώς ταν πρόκειται γιά λλοδαπούς, τό νώτερο λικιακό ριο τν σφαλισμένων τέκνων εναι τό 18ο. Χωρίς νά πάρχει κάποια διευκρίνιση γιά τούς μογενες, ο πάλληλοι το ΙΚΑ, ντάσσουν τούς Βορειοηπειρτες στή δεύτερη κατηγορία κόμα καί ν χουν λάβει τήν λληνική...
 πηκοότητα.
Σύνδεσμος Βορειοηπειρωτν Θεσσαλίας «Ο ΠΥΡΡΟΣ», κπροσωπώντας τούς Βορειοηπειρτες τς Θεσσαλίας, κφράζει τήν ντονη δυσφορία γιά ατή τήν ξέλιξη καί κάνει κκληση στούς ρμοδίους νά διευθετήσουν τό θέμα πάραυτα.
Σέ κάποιους τεχνοκράτες, ναγραφή τν νομάτων μας μέ λατινικούς χαρακτρες, νδεχομένως νά κούγεται τυπικό καί σήμαντο, λλά γιά μς καί τούς γονες μας πού διατήρησαν τόν λληνισμό μέ θυσίες, ατός διαχωρισμός θίγει τήν θνική μας ξιοπρέπεια! πίσης, διαχωρισμός στήν σφάλεια τν προστατευόμενων μελλών πού γίνεται γιά κάποιους λόγους, δέν μπορε νά ντάσσει τούς Βορειοηπειρτες σέ λλη κοινωνική μάδα πό ατή τν πόλοιπων λλήνων καί θεωρομε περιττό καί προσβλητικό νά πιχειρηματολογήσουμε γιά ατό τό θέμα."
Μέ κτίμηση
Σύνδεσμος Βορειοηπειρωτν Θεσσαλίας «Ο ΠΥΡΡΟΣ »

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.