17 Απρ 2012

Ἅγιος Μακάριος Νοταρᾶς, Ἐπίσκοπος Κορίνθου

agios-makarios(17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ)
γιος Μακάριος ( κατά κόσμον Μιχαήλ) γεννήθηκε τό 1731 στά Τρίκαλα τς Κορινθίας καί καταγόταν πό τή σπουδαία οκογένεια τν Νοταράδων. πατέρας το Γεωργαντς ( Γεώργιος), πρόκριτος τς περιοχς Κορινθίας, πέκτησε πό τό γάμο του μέ τήν νάρετη ναστασία ννιά παιδιά. πό τόν Εστάθιο, δάσκαλο πό τήν Κεφαλληνία, διδάχθηκε τά πρτα γράμματα στό μοναστήρι τς Παναγίας. δειξε τήν κλήση του πρός τά ργα τς εσέβειας καί τήν γάπη του πρός τήν κκλησία πό μικρός. ς πιστάτης τν οκογενειακν κτημάτων πέτυχε φο χι μόνο δέν μποροσε νά εσπράξει τά νοίκια πό τούς χωρικούς λλά μοίραζε καί τά δικά του στούς φτωχούς. πατέρας του δέν το πέτρεψε νά γίνει μοναχός στή Μονή το Μεγάλου Σπηλαίου καί τσι πιδόθηκε στή μελέτη τν θείων γραφν καί πατερικν κειμένων.
Μετά τό θάνατο το δασκάλου το νέλαβε δωρεάν γιά ξι χρόνια νά διδάξει τούς μαθητές τς Κορίνθου. Ατό δημιούργησε τό μεγάλο θαυμασμό καί τήν κτίμηση τν συμπολιτν του μέ ποτέλεσμα τό 1764 λος κλρος καί λαός τς περιοχς νά ζητήσει πό τό Οκουμενικό Πατριαρχεο νά τόν χειροτονήσει ς πίσκοπο Κορίνθου μετά τή χηρεία το μητροπολιτικο θρόνου. γιος Μακάριος θεώρησε τήν μόφωνη γνώμη κλήρου καί λαο ς...
κλήση Θεο καί δέχθηκε τό ξίωμα τς ρχιεροσύνης. Κατά τήν χειροτονία το νομάσθηκε Μακάριος.
ς ρχιερέας κανε μεγάλο ναμορφωτικό ργο. Φρόντισε γιά τήν πιμόρφωση το κλήρου. παυσε τούς γράμματους πέργηρους κληρικούς καί σους εχαν ναμειχθε σέ πολιτικά ζητήματα. Πρόσεχε πολύ τίς χειροτονίες του καί ταν πιστός τηρητής τν ερν κανόνων. Φρόντισε γιά τήν δρυση σχολείων καί γιά τό κήρυγμα τς μετανοίας στό καλλιέργητο λαό τς παρχίας του.
Τό ργο το διέκοψε Ρωσοτουρκικός πόλεμος (1768-1774). Μετά τήν καταστολή τς ξέγερσης λόγω τν αματηρν ντιποίνων τν Τούρκων κατέφυγε μέ τήν οκογένειά του στή ρχή στή Ζάκυνθο, στήν ποία γιά τρία χρόνια δίδασκε τό λαό, καί μετά στή δρα. Ποτέ δέν πέτρεψε στήν παρχία του. ντικαταστάθηκε χωρίς νά παραιτηθε πό νέο πίσκοπο πού ναγκάσθηκε μετά πό πιέσεις νά διορίσει τό Οκ. Πατριαρχεο. πό τότε πογράφει « πό Κορίνθου Μακάριος».
Στήν δρα συνάντησε τόν μετέπειτα συνεργάτη το γιο Νικόδημο τόν γιορείτη, τότε λαϊκό Νικόλαο, καί τόν «ξακουστό Σίλβεστρο τόν ρημίτη» μεγάλη σκητική προσωπικότητα. πό τήν δρα πγε στή Χίο καί μετά στό γιον ρος τό 1777. μεινε στό βατοπαιδινό Κελλί το γίου ντωνίου κοντά στόν συντοπίτη το Γερό – Δαβίδ. κε γινε σημαντική συνάντησή του μέ τό μοναχό της Μονς Διονυσίου γιο Νικόδημο στόν ποον παρέδωσε χειρόγραφο τή «Φιλοκαλία» γιά νά διορθώσει τά σφάλματα πού πρχαν, νά τοιμάσει πρόλογο καί σύντομους βίους τν γίων συγγραφέων το ργου. Τό περιεχόμενο τς « Φιλοκαλίας» τό ντέγραψε πό χειρόγραφα γιορειτικν βιβλιοθηκν «προπάντων μως ες τήν βιβλιοθήκην τς νδόξου καί μεγάλης μονς το βατοπαιδίου νακάλυψε θησαυρόν, τοι βιβλίον περί νώσεως το νοός μετά το Θεο, συλλεχθέν ες ρχαίους χρόνους πό μεγάλων ζηλωτν κ πάντων τν γίων, καί τερα περί προσευχς… » πως γράφει σέ πιστολή το σιος Παΐσιος Βελιτσκόφσκυ. Τό πυρήνα τς Φιλοκαλίας πρε γιος Μακάριος πό τό Βατοπαιδινό Κώδικα 605 το 13ου αώνα πως ποστηρίζει καθηγητής κ. Α. Ταχιάος. «Φιλοκαλία» κδόθηκε τό 1782, ποτέλεσε σταθμό στήν ρθόδοξη πνευματική ζωή καί δίκαια γιος Μακάριος νομάσθηκε Γενάρχης το φιλοκαλισμο.
σχέση το γίου Μακαρίου μέ τή μονή Βατοπαιδίου καλλιεργήθηκε μέσω τς σχολς τς θωνιάδος. Σχολάρχης, μετέπειτα βιογράφος καί κόλουθος το γίου στή Χίο, γιος θανάσιος Πάριος χει ς σύμβουλό του τόν πρώην Κορίνθου Μακάριο. γιος Μακάριος γίνεται πνευματικός καθοδηγητής τς Σχολς. Στό Κελλί το γίου Γεωργίου τν Σκουρταίων γινε μεγαλόσχημος μοναχός πό τόν νάρετο Γέροντα Παρθένιο.
φο συμμετεχε στό ναγεννητικό καί ναμορφωτικό κίνημα τν εροπρεπν Κολλυβάδων μετέβει στή Χίο, μετά στή Πάτμο, στήν ποία παρέμεινε στό Κάθισμα τν γίων Πάντων Κουμάνας περίπου δέκα χρόνια. φο τακτοποίησε κληρονομικές του ποθέσεις στήν δρα καί τήν Κόρινθο πέστρεψε στή Χίο στήν ποία παρέμεινε τά τελευταία δώδεκα χρόνια της ζως το σχολούμενος μέ σκηση, μελέτη, συγγραφή καί διδασκαλία.
Τό ταπεινό Κελλί το βρίσκεται στό ναό τν γίων ποστόλων Πέτρου καί Παύλου, πού μετά τήν κοίμηση το εναι γνωστό μέ τό νομα γιος Μακάριος γινε «φροντιστήριο, θεραπευτήριο, διδακτήριο καί ξομολογητήριο πολλν ελαβν Χιωτν λλά καί θύρα λέους». Μέ τό κήρυγμα το φελοσε τούς πάντας. πως γράφει βιογράφος του: « Πώς τον βολετόν νά μήν φελονται ο Χριστιανοί κενοι, ο ποοι πρτον μέν βλεπον να ρχιερέα Κορίνθου νά τούς διδάσκη μέ να σχμα ταπεινότατον, μέ νδύματα πενιχρότατα, μέ να φαινόμενον ετελέστατον· κατ’ λήθειαν, λέγω τό καλυμμαύχι τς κεφαλς το λλος κανένας δέν θελε νά καταδεχθ νά φορέση».
γιος Μακάριος προετοίμαζε μέσα στά χρόνια της σκλαβις το γένους χριστιανούς γιά τό μαρτύριο. γινε «λείπτης», μπνευστής, χειραγωγός, ξομολόγος τν νεομαρτύρων Πολυδώρου το Κυπρίου (+1794), Θεοδώρου Βυζαντίου (+1795), Δημητρίου το Πελοπονησίου (+1803), Μάρκου το Νέου (+1801) καί γγελή το ργείου (+1813).
Πλθος εναι τά ργα του, κυρίως γιολογικ, προσωπικά σέ συνεργασία μέ τούς γίους Νικόδημο γιορείτη καί θανάσιο Πάριο. ν τοίμαζε τό βιβλίο το «Νέον Λειμωνάριον» σθένησε πό μιπληγία καί παρέλυσε δεξιά το πλευρά. Παρέμεινε κατάκοιτος γιά κτώ μνες προσευχόμενος συνεχς μέ πολλά δάκρυα, γιατί πως λεγε δέν ρχισε νά μετανοε, κοινωνοσε καθημερινά καί συμβούλευε σους ρχονταν νά πάρουν τήν ελογία του.
Μετά τούς μεγάλους γνες το κοιμήθηκε στίς 17.4.1805. τάφη στή νότια πλευρά το προαυλίου το ναο τν ποστόλων Πέτρου καί Παύλου, που βρίσκεται σήμερα τάφος του. νακομιδή τν τιμίων λειψάνων το γινε τό 1808. Πλθος θαυματουργικν άσεων ναφέρονται σέ πιστούς πο σπάζονται τά ερά του λείψανα. Ο κάτοικοι τς Χίου τόν τιμοσαν ταν ζοσε ς γιο, τιμή πού διαδόθηκε σέ λη τήν κκλησία.
Τας ατο γίαις πρεσβείαις Θεός, λέησον μς. μήν

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.