23 Φεβ 2012

Θαυμαστή μετάνοια στή Γαλάτεια Ἐορδαίας, πού ματαιώνει τό καρναβάλι τῆς μετά τή συγκλονιστική ἐπιστολή τοῦ Μητροπολίτη Φλωρίνης κατά τῶν καρναβαλιῶν!

Μέ παρέμβαση τοῦ Μητροπολίτη ματαιώθηκε τό καρναβάλι!
Ματαιώνουν στήν Γαλάτεια Ἐορδαίας τίς Καρναβαλικές ἐκδηλώσεις, μετά τήν ἐγκύκλιο τοῦ Μητροπολίτη Φλωρίνης κ. Θεοκλήτου κατά τοῦ καρναβαλιοῦ. Ὁ κ. Θεοκλητός μέ πρόσφατη ἐπιστολή τοῦ καυτηρίαζε τό ἔθιμο πού ἀντίκειται στά ἤθη τῆς ἐκκλησίας προειδοποιώντας τούς φορεῖς καί τούς συλλόγους νά μήν ἐπιχειρήσουν παρόμοιες ἐκδηλώσεις. Ἡ κινητικότητα τό τελευταῖο διάστημα ἀπό πλευρᾶς ἐκπροσώπων τοῦ Μητροπολίτη Φλωρίνης στήν Γαλάτεια θορύβησε τούς κατοίκους φοβούμενοι γιά τυχόν συνέπειες. Ἀποτέλεσμα ὁ Πολιτιστικός Σύλλογος τῆς συγκεκριμένης τοπικῆς ἑνότητας νά προχωρήσει στή ματαίωση τῶν καρναβαλικῶν ἐκδηλώσεων πού ἦταν προγραμματισμένες γιά τήν ἐρχόμενη Κυριακή. Διαβάστε παρακάτω τήν ἐπιστολή τοῦ κ. Θεοκλήτου:...


«Ἀποθώμεθα τά ἔργα τοῦ σκότους
καί ἐνδυσώμεθα τά ὄπλα τοῦ φωτός»
(Ρωμ. 13,12)
Πρίν ἀπό δύο ἑβδομάδες ἡ Ἐκκλησία μᾶς εἰσῆλθε στήν εὐλογημένη περίοδο τοῦ Τριωδίου. Τό Τριώδιο εἶναι μία περίοδος κατά τήν ὁποία κάθε χριστιανός καλεῖται σέ αὐτογνωσία, σέ μετάνοια, σέ ἐξομολόγηση, σέ προσευχή καί σέ ἐντονώτερη προσπάθεια γιά μία πιό συνεπῆ χριστιανική ζωή.

Γιά τόν σκοπό αὐτό ἡ Ἐκκλησία μᾶς προτείνει τή νηστεία, μέ τήν ὁποία ἐξασκοῦμε τήν θέληση καί τήν αὐτοκυριαρχία. Ἐπίσης μᾶς καλεῖ σέ τακτικώτερο ἐκκλησιασμό, γιά νά συμμετάσχουμε στίς κατανυκτικές ἀκολουθίες τῆς περιόδου αὐτῆς, τούς Χαιρετισμούς, τίς Θεῖες Λειτουργίες τῶν Προηγιασμένων Δώρων, τά Ἀπόδειπνα, τούς Κατανυκτικούς Ἑσπερινούς.

Ἀλλ’ ἐνῶ ἡ Ἐκκλησία καλεῖ τόν λαό σέ μετάνοια καί ἐπιστροφή στόν Θεό, ἔρχεται ὁ διάβολος νά τόν ἀποπροσανατολίσει καί νά τόν ὁδηγήσει σέ ἕναν ἀκριβῶς ἀντίθετο τρόπο ζωῆς, μέ ἕνα δικό του Τριώδιο, τό «ἀντιτριώδιο». Τόν καλεῖ σέ μεθύσια, σέ ἀποκριάτικους χορούς, σέ καρναβαλικές μεταμφιέσεις καί σέ κάθε εἴδους ἀσωτία.

Τά καρναβάλια, ὅπως ὅλοι καλά γνωρίζουμε, εἶναι ἔθιμα εἰδωλολατρικά, τά ὁποῖα ἡ Ἐκκλησία μᾶς πολλές φορές τά ἔχει καταδικάσει.

Εἶναι κατάλοιπα τῶν ἀρχαίων ὀργιαστικῶν τελετῶν πού γίνονταν πρός τιμήν τοῦ Διονύσου καί τοῦ Βάκχου, ἀλλά καί ἄλλων Ρωμαϊκῶν θεοτήτων. Ἀποτελοῦν δέ κατάπτωση τῆς ἀνθρωπίνης προσωπικότητος.

Οὔτε πάλι προσφέρουν καμία οὐσιαστική ψυχαγωγία, πέρα ἀπό μία προσωρινή ἐφορία καί ἕνα ἐφήμερο ξέσπασμα.

Τήν πρόσκαιρη διασκέδαση διαδέχεται ἡ ἀπογοήτευση, ἡ λύπη καί τό κενό. Ἡ ψυχή τοῦ ἀνθρώπου δέν γεμίζει μέ τέτοιες ψεύτικες χαρές.

Φέτος ὅμως, ὑπάρχει καί ἄλλος ἕνας λόγος γιά τόν ὁποῖον δέν πρέπει νά γίνουν καρναβαλικές ἐκδηλώσεις.

Ἡ πατρίδα μᾶς διέρχεται μεγάλη οἰκονομική κρίση. Περνᾶ μία νέα κατοχή. Πολλοί συνάνθρωποί μας βρίσκονται σέ δύσκολη κατάσταση. Ἄλλοι πεινοῦν καί ἄλλοι κρυώνουν. Οἱ μισθοί καί οἱ συντάξεις μειώνονται. Νέοι δυσβάστακτοι φόροι συνεχῶς προστίθενται.

Ὑπάλληλοι ἀπολύονται. Πλῆθος καταστήματα καί ἐπιχειρήσεις κλείνουν. Καί πάνω σέ αὐτό τό φάσμα, οἱ τοκογλύφοι δανειστές μᾶς ἐπισείουν τά χρεόγραφα μέ τά τεράστια χρέη μας καί μᾶς ἀπειλοῦν καθημερινά. Χάσαμε τήν ἐθνική μας κυριαρχία• χάσαμε τήν ἐθνική ἀξιοπρέπειά μας.

Καί ἐμεῖς, ἀντί νά πέσουμε στά γόνατα καί νά παρακαλέσουμε τόν Θεό νά μᾶς βοηθήσει, ἀντί νά τρέξουμε καί νά μοιραστοῦμε τά ἀγαθά πού μᾶς χαρίζει ὁ Θεός μέ τούς πτωχούς, ἑτοιμαζόμαστε νά ὑποδεχθοῦμε τόν «θεό καρνάβαλο» καί νά κάψουμε τά λιγοστά χρήματά μας, ἀλλά καί τά χιλιάδες εὐρώ τοῦ κρατικοῦ κορβανά  στό βωμό του.

Ὤ τῆς παραφροσύνης! Πότε, λοιπόν, θά συνετιστοῦμε; Καί, ἐπί τέλους, δέν θά βρεθεῖ ἕνας ἡγέτης πού νά πονᾶ ἀληθινά αὐτή τή δύσμοιρη πατρίδα, γιά νά βάλει φρένο στίς τόσες ἀπερίσκεπτες σπατάλες καί στά τόσα ἀλόγιστα ἔξοδα;

Ἀγαπητά μου πνευματικά παιδιά,

Μπροστά σέ αὐτήν τήν κατάσταση, οἱ ὑπεύθυνοι ἀποποιοῦνται τίς εὐθύνες καί οἱ ἔνοχοι σιωποῦν. Ἐμεῖς ὅμως ἀρνούμαστε νά σιωπήσουμε.

Ἀρνούμαστε νά σιωπήσουμε, γιατί θεωροῦμε ὅτι εἶναι ὑποχρέωση τοῦ ἐπισκόπου νά καταγγέλλει τά κακῶς κείμενα καί νά προστατεύει τό ποίμνιό του ἀπό τίς πλάνες.

Δηλώνω δέ πρός ὅλους, πώς μου εἶναι ἐντελῶς ἀδιάφορο ἄν κάποιοι ἀπό τούς λεγομένους «προοδευτικούς» καί «ἐκσυγχρονιστές» μέ χαρακτηρίσουν ὀπισθοδρομικό καί φανατικό.

Ἐξ ἄλλου, ὅλοι μας σήμερα γευόμαστε στό πετσί μας τά ἀποτελέσματα τῆς «προοδευτικότητάς» τους.

Ἔχοντας,  λοιπόν, βαθειά συναίσθηση τῆς ἐπισκοπικῆς εὐθύνης μου, ἀπευθύνομαι σέ ἐσένα πιστέ λαέ τῆς ἀκριτικῆς ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας καί σέ προτρέπω πατρικά νά μή συμμετάσχεις σέ καμιά καρναβαλική ἐκδήλωση.

Ἀντίθετα σέ παρακαλῶ, νά εἰσέλθεις στήν ἁγία περίοδο τοῦ Τριωδίου καί τῆς ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς μέ πίστη, εὐλάβεια καί κατάνυξη.

Ἀπευθύνομαι ἰδιαίτερα στούς γονεῖς, οἱ ὁποῖοι μέ ἀγάπη καί πολλούς κόπους γαλουχοῦν τά παιδιά τους καί τούς παρακαλῶ μέ διάκριση καί σύνεση νά ἀποτρέψουν τά παιδιά τους ἀπό τά μασκαρέματα, ὅπως ἐπίσης ἀπευθύνομαι καί στούς καλούς δασκάλους καί καθηγητές πού ἐπαξίως διακονοῦν τήν ἐκπαίδευση καί τούς προτρέπω νά μήν συναινέσουν στή δημιουργία ἀποκριάτικων ἑορτῶν στόν χῶρο τοῦ σχολείου.

Παιδιά μου εὐλογημένα,

μέ ἀφορμή τήν σημερινή ἐπικοινωνία μας σᾶς καλῶ καί πάλι ὅλους, μικρούς καί μεγάλους, ὡς «φωνή βοῶντος ἐν τή ἐρήμω», νά μετανοήσουμε γιά ὅλες αὐτές τίς πράξεις μας πού παρόργισαν τήν δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ.

Νά μετανοήσουμε εἰλικρινά, γιατί μόνον ἡ ἀληθινή μετάνοια ἔχει τή δύναμη νά προσελκύσει τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ καί νά μεταβάλει θετικά τήν τραγική κατάσταση πού ζοῦμε.

Ἀρκετά γευτήκαμε τά ξυλοκέρατα τῆς ἀποστασίας. Καιρός νά ἔλθουμε «εἰς ἑαυτόν». Καιρός νά συνέλθουμε καί νά ἐπιστρέψουμε στόν Θεό τῶν πατέρων μας.

Καιρός νά ἐπιστρέψουμε στήν γλυκιά μας μάνα, τήν Ἐκκλησία μας, τήν μάνα πού ποτέ δέν μᾶς πρόδωσε, ἀλλά ἔμεινε δίπλα μας σ’ ὅλες τίς δύσκολες στιγμές καί ἔδωσε καί τό αἷμα της γιά νά ἀναστήσει τήν πατρίδα μας.

Ἡ μετάνοιά μας, προσωπική καί συλλογική, εἶναι ἡ μοναδική διέξοδος στά τραγικά ἀδιέξοδά μας.

Ἐλπίζοντας ὅτι θά εἰσακούσετε τήν φωνή τοῦ ἐπισκόπου σας καί  ὅτι ἔτσι ἡ ἱερά Μητρόπολή μας θά μετατραπεῖ σέ στήλη μετανοίας καί προσευχῆς, σᾶς εὐλογῶ ἕναν ἕναν ξέχωρα καί σᾶς εὔχομαι ἡ χάρη τοῦ Κυρίου μᾶς Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ Πατέρα καί ἡ κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος νά εἶναι μέ ὅλους σας.


Καλή κι εὐλογημένη Τεσσαρακοστή.
Μετά πολλῶν πατρικῶν εὐχῶν
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Φλωρίνης, Πρεσπῶν & Ἐορδαίας
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

7 σχόλια:

 1. Τί θέλετε νά πεῖτε μέ τήν παρακάτω φράση σας;
  "Ἡ κινητικότητα τό τελευταῖο διάστημα ἀπό πλευρᾶς ἐκπροσώπων τοῦ Μητροπολίτη Φλωρίνης στήν Γαλάτεια θορύβησε τούς κατοίκους φοβούμενοι γιά τυχόν συνέπειες."
  Ὑπονοεῖτε ὅτι ἐκβιάστηκαν οἱ κάτοικοι;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Και να εκβιάστηκαν καλά να πάθουν! Τα πρόβατα για να τα βάλεις στο μαντρί θέλει να πέσει γκλίτσα (Αγία Ράβδος)! Με το διάλογο δεν μπαίνει στο μαντρί η προβατίνα. Άμα της πάρεις, όμως, το προβατάκι της και το βάλεις μέσα, τότε μπαίνει κι αυτή...Και η προβατίνα δεν έχει λογική, έτσι; Αλλά και τέτοιες αισχρότητες που γίνονται στα καρναβάλια, η άλογη προβατίνα δεν τις κάνει...Η μόνη μας διαφορά η προοπτική μετανοίας. Μέχρι τότε και όσο πιο κτηνώδη συμπεριφορά αναπτύσσουμε τον θέλουμε το βούρδουλά μας, υπέρμαχε της ελευθερίας των κατοίκων CUMMULUS...

  ΜΑΤΑΠΑΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΕΤΣΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΑΝΤΟΥ ΑΥΤΟ ΓΙΑΤΙ ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ Η ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΑΣ ΠΕΣΕΙ ΚΑΙ ΛΙΓΗ ΡΑΒΔΟΣ ΦΛΟΜΟΣΑΜΕ ΑΠΟ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΜΑΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΜΠΟΥΧΤΙΣΑΜΕ ΠΙΑ ΑΠΟ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟΥΣ ΑΦΗΣΤΕ ΜΑΣ ΝΑ ΑΝΑΣΑΝΟΥΜΕ ΝΑ ΞΕΒΡΟΜΙΣΟΥΜΕ ΠΝΙΓΟΜΑΣΤΕ ΘΕΛΟΥΜΕ ΚΑΘΑΡΟ ΑΕΡΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ.ΚΑΙ ΑΝ ΤΟ ΠΑΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΛΛΙΩΣ ΟΠΩΣ ΘΑ ΗΘΕΛΕ Ο ΚΥΡΙΟΣ CUMMULUS ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο ΕΚΒΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΟΥ ΦΩΝΑΖΟΥΝ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΝΑ Η ΚΑΤΑΝΤΙΑ ΜΑΣ ΠΟΥ ΑΠΟ ΑΓΑΠΗ ΦΩΝΑΖΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΤΙΣΤΟΥΜΕ ΠΑΡΑ Ο ΕΚΒΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΔΗΘΕΝ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΧΑ ΜΟΥ ΥΠΕΡΜΑΧΟΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΣΑΣ ΒΑΡΕΘΗΚΑ ΠΝΙΓΟΜΕ ΘΕΛΩ ΑΕΡΑ.

   Διαγραφή
  2. και γιατί να μην υπάρχει θρησκευτική αστυνομία ε;ή αστυνομία περί ηθών;και γιατί να μην γίνονται και φυλακίσεις σε όποιον δεν συμφωνεί με την κρατούσα θρησκεία ε;και γιατί εν τέλει να μην υπάρχουν και βασανιστήρια αφού έτσι σώζουμε και την ψυχή του βασανιζόμενου ε;τι όμορφο που είναι το Ιράν!

   Διαγραφή
  3. Όλα τα παραπάνω αφορούν τους χριστιανούς. Εσύ τι κόπτεσαι; Ακολούθα ό,τι θες και άφησε την δήθεν "προοδευτικότητα" κατά μέρος.

   Διαγραφή
 3. Μᾶλλον μέ παρεξηγήσατε, ἀλλά δέν πειράζει. Μιά ἀπλή ἐρώτηση ἐκανα, γιατί δέν μπορῶ νά φανταστῶ, τί σόϊ "κινητικότητα" ἠταν αὐτή πού θορύβησε τούς κατοίκους. Πιθανολόγησα -μέ ἐρωτηση-ὅτι ὴταν ἐκβιασμός. Ἁπό τἰς ἀπαντήσεις, βλέπω ὅτι ὄντως ἠταν ἐκβιασμός. Μήπως μπορῶ νά μάθω ποιό ἦταν τό ἀντικείμενο αὐτοῦ τοῦ ἐκβιασμοῦ; Τέλος γιά νά σᾶς πληροφορήσω, εἶμαι ΚΑΤΑ τῶν καρναβαλιῶν, ἀκολουθῶντας τήν Ἐκκλησία μας. Όπότε, αὐτή ἡ ἐπίθεση -πού δείχνει συντονισμένη -μέ ἐξέπληξε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ακριβώς όπως τα λέτε παραπάνω.
  Εμείς τιμωρούμε επαιδευτικά τα παιδιά μας για το καλό τους όπως λέμε, αλλά από τον Θεό απαιτούμε ελευθερία. Δεν θέλουμε Θεό τιμωρό. Η ελευθερία έχει τα όριά της και είναι το βαρύτερο φορτίο και δυστυχώς δεν ξέρουμε να το σηκώσουμε. Το είχαμε παρακάνει όλοι μας. Ας δούμε λοιπόν τα λάθη που κάναμε και καταντήσαμε τους εαυτούς μας και τη χώρα μας σε αυτό το χάλι και ας μετανοήσουμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.