23 Φεβ 2012

Κύριοι πολιτικοί ἔχετε γράμμα

Ἀξιότιμε κύριε Πρόεδρε τῆς Κυβέρνησης,
Ἀξιότιμοι κύριοι Πρόεδροι τῶν Κομμάτων,
Ἀξιότιμοι ἀντιπρόσωποι τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ,
Στόν θαλασσινό πολιτισμό πού βίωσα σέ ὅλη τή διάρκεια τῶν 82 μοῦ χρόνων, τό πρῶτο ἀξίωμα πού ἐνστερνιστήκαμε ἦταν αὐτό τοῦ «οὐδέν μορφώνει ὅσο τό παράδειγμα». Καί τό ὑπηρετήσαμε μέ ἦθος καί ἀνιδιοτέλεια στά ὁποῖα μᾶς γαλούχησαν ἄξιοι γονεῖς καί ἀκαδημαϊκοί καί ἐπαγγελματικοί δάσκαλοι. Ἡ σημερινή κρίση τῆς πατρίδας μας, πέρα ἀπό οἰκονομική, χαρακτηρίζεται καί ἀπό τήν κοινωνική ἀποσύνθεση, κατάσταση πού ὁδηγεῖ, ἄν καί σφόδρα ἀπεύχομαι, σέ τραγικά ἀδιέξοδα καί ἐθνική καταστροφή. Κύριος παράγοντας στήν ἐπικίνδυνη αὐτή φάση τοῦ ἑλληνισμοῦ εἶναι καί ἡ διαχείριση τῆς ἡγεσίας σέ ὅλα τά ἐπίπεδα. Ἡ κοινωνία μᾶς ἔχει ἀνάγκη ἡγετῶν- ἰνδαλμάτων, πού νά δείχνουν στήν πράξη ὅτι συμμερίζονται καί συμμετέχουν ἔμπρακτα στίς δυσκολίες πού ἀντιμετωπίζει ὁ λαός τοῦ ὁποίου ἡγοῦνται. Ἡ ἀσυλία καί ἡ ἀτιμωρησία τῶν ἡγητόρων πού ἐνήργησαν ἰδιοτελῶς, ἡ διατήρηση προνομίων, ἀπολαβῶν καί προκλητικῶν περιουσιῶν, ἐξοργίζουν τούς πολίτες, πού βλέπουν τίς δικές τους περιουσίες νά ἐξαϋλώνονται καί ὑποσκάπτουν τήν ἐμπιστοσύνη πρός τούς ἡγέτες, ὁδηγώντας τούς μαζικά, ἰδίως τούς νέους χωρίς μέλλον, πρός τήν ἀναρχία καί τήν αὐτοδικία. Εἶναι καιρός νά ἐνστερνιστεῖτε κι ἐσεῖς τό «οὐδέν μορφώνει ὅσο τό παράδειγμα». Ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας μέ τήν παραίτησή του ἀπό τήν Προεδρική ἀποζημίωση ἄς εἶναι φωτεινό παράδειγμα γιά ὅλους σας. Πάρτε σκληρά μέτρα καί γιά ἐσᾶς. Ἐφαρμόστε ἄμεσα τή δυνατότητα πού σᾶς δίνει τό Σύνταγμα ὥστε ἡ ἑπόμενη Βουλή νά ἔχει 200 μόνο Βουλευτές. Μειῶστε τίς....

 ὑπουργικές καί βουλευτικές ἀποζημιώσεις σας στόν μέσο ὄρο μισθοδοσίας τοῦ Δημοσίου. Καταργεῖστε τίς βουλευτικές συντάξεις καί θεωρεῖστε τόν βουλευτικό χρόνο ἀντίστοιχό του ἐπαγγέλματος ἑνός ἑκάστου Βουλευτή μέ τίς ἀνάλογες κρατήσεις γιά τήν ἐπαγγελματική καί μόνο σύνταξή του. Περιορίστε τούς ὑπουργούς σέ 15. Εἶναι τραγικός ἐμπαιγμός νά κόβετε τίς συντάξεις τῶν πολιτῶν καί νά διατηρεῖτε 4 Ὑπουργούς Ἐθνικῆς Ἄμυνας! Περιορίστε τίς στρατιές τῶν αὐλικῶν, συμβούλων καί φυλάκων σας. Καταργεῖστε ἐπιτέλους τούς Γενικούς Γραμματεῖς, Διευθυντές καί Διοικητές πού διορίζονται στίς θέσεις αὐτές μέ μόνο κριτήριο τήν ἀποτυχία τους νά ἐκλεγοῦν βουλευτές καί διορίστε Μόνιμους Γενικούς Γραμματεῖς μέ ἀξιοκρατικά κριτήρια καί εὐρεία κοινοβουλευτική στήριξη. Μόνο ἀπό αὐτά τά μέτρα θά ἐξοικονομούσατε περισσότερα ἀπό τά 300 ἑκατομμύρια πού ψάχνετε εὐτελίζοντάς μας στήν παγκόσμια κοινότητα. Τιμωρεῖστε ἐπιτέλους τούς ἀνάμεσά σας εὐρισκόμενους ἰδιοτελεῖς ἐκμεταλλευτές τοῦ δημόσιου χρήματος. Μόνον ἔτσι ἔχετε ἐλπίδα νά καταστεῖτε ἡγήτορες πού θά ἐμπνέουν τόν θαυμασμό καί τήν ἀγάπη, κυρίως δέ τήν ἐμπιστοσύνη τῶν πολιτῶν πού σᾶς ἀκολουθοῦν. Ἀγάθων ἔφη: « Ὁ ἄρχων, τριῶν δεῖ μέμνησθαι: Πρῶτον, ὅτι ἀνθρώπων ἄρχει, Δεύτερον ὅτι κατά Νόμον ἄρχει, καί Τρίτον, ὅτι οὐκ ἀεί ἄρχει.»
Ναύαρχος Νίκος Παππᾶς
Π.Ν. Ἐπίτιμος Ἀρχηγός ΓΕΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.