26 Φεβ 2012

Τό στάδιο τῶν ἀρετῶν ἠνέωκται, οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι εἰσέλθετε…Κύριε καί Δέσποτα τς ζως μου,
Πνεῦμα ἀργίας, περιεργείας, φιλαρχίας
Καί ἀργολογίας μή μοί δῶς.
Πνεῦμα δέ σωφροσύνης, ταπεινοφροσύνης,
Ὑπομονῆς καί ἀγάπης 
Χάρισαι μοί τῷ σῶ δούλω.
Ναί, Κύριε Βασιλεῦ, δώρησαι μοί 
Τοῦ ὁρᾶν τά ἐμᾶ πταίσματα, καί
Μή κατακρίνειν τόν ἀδελφόν μού`
Ὅτι εὐλογητός εἰ εἰς τούς αἰώνας τῶν αἰώνων,
Ἀμήν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.