5 Φεβ 2012

Κυριακή ΙΣΤ. Λουκά, Τελώνου καὶ Φαρισαίου. Ὁ κ ρ ί κ ο ς. (†) ἐπίσκοπος Γεώργιος Παυλίδης Μητροπολίτης Νικαίας

«νθρωποι δύο νέβησαν ες
τ ερν προσεύξασθαι...».
(†) πισκόπου Γεωργίου Παυλίδου Μητροπολίτου Νικαίας
 σημεριν παραβολγαπητοί μου, εναι μι λοζώντανη ζωγραφιά.  Μι ζωγραφι ψυχν. πρε τ πινέλο  Χριστς κα παρουσίασε μ μι καταπληκτικ παραστατικότητα δύο τύπους. τν Φαρισαον κα τν Τελώνη.
Εναι δύο νθρωποι τελείως διαφορετικοί. Δύο ξεχωριστοί κόσμοι.  μελέτη ατν τν τύπων θ μς φελήσ πολ.  Θ μς ποκαλύψ πολλ μυστικ τς ψυχς.  Θ μς προφυλάξσως, π παρόμοια λάθη.
Δι’ ατ  κκλησία μας ρχίζει τ Τριώδιον, τν περίοδον τς ατοπερισυλλογς, μ τν παραβολν ατή.  Δι ν μς διξάξ.
ς τν παρακολουθήσουμε.
1.«... ες Φαρισαος...»
Εναι  διδάσκαλος το λαο.  Εναι πίσημον πρόσωπον, πο τιμ διαιτέρως  κόσμος. Μ φος, λοιπόν, γωϊστικόν· μ κινήσεις πιδεικτικές, μ βμα λύγιστον, διασχίζει τὸ...
 πλθος, νεβαίνει ες τ ερν κα στέκεται ες τ ψηλότερον σημεον δι ν φαίνεται π παντο.  Σηκώνει τ χέρια του πρς τν ορανν κα ρχίζει μ δυνατν φωνήν,  δι ν τν κονε λοι, ν παριθμ τς ρετς του.
«Νηστεύω, λέγει, δυ φορς τν βδομάδα (Δευτέρα κα Πέμπτην)· κάνω λεημοσύνες· μοιράζω στος πτωχος τ δέκατον τν εσοδημάτων μου».  Πρτον....


, λοιπόν, στοιχεον το Φαρισαίου:
α)    α  τ ο δ ι α φ ή μ ι σ ι ς.
Τ διο μως, δελφέ μου, κάνει κα  σύγχρονος Φαρισαος. Δημιουργε θόρυβον γύρω π τ νομά του. ,τι κα ν κάμ, θέλει ν τ γράψουν α φημερίδες. Διαφημίζει τν ρετν του.  Καυχται δι τς πιτυχίας του.  Θέλει κα λοι ο λλοι ν τν ναγνωρίζουν ς νθρωπον ρετς κα δυνάμεως κα δραστηριότητος.
 Κα λησμονε  ταλαίπωρος, τι εναι α μαρτίαι μας βουν νώπιον το Θεο. «Ἐὰν νομίας παρατηρήσς Κύριε, Κύριε, τίς ποστήσεται;» λέγει  Ψαλμωδός. Ἐὰν  Θες θελε ν μς κρίν χι μ τν γάπη Του, λλ μ τν δικαιοσύνη Του, λλοίμονόν μας τότε.  Δν θ σώζετο κανες πολύτως.
Κα ἐὰν λοι ο γιοι τς κκλησίας μας σθάνοντο τν αυτόν των μηδαμινν κα σκώληκα νώπιον το Θεο· ἐὰν  π. Παλος νόμαζε τν αυτν του «κτρωμα» (Α΄ Κορ. ιε΄, 8), ποοι εμεθα τώρα μες ν καυχώμεθα κα ν περηφανευθμεν δι τς ρετς μας κα τς καλωσύνες μας;
Θεέ μου!  Πς γίνεται, λήθεια,  νθρωπος, ταν παύσ ν ζ μέσα στ δικό Σου πνεμα!
Μωραίνεται, ξευτελίζεται, καταστρέφεται τελείως.
β)    κ α τ ά κ ρ ι σ ι ς
λλ’  Φαρισαος δν σταματ κε.  Προχωρε.  Κατακρίνει τος πάντας μ δριμύτητα κα σκληρότητα. «λοι, λέγει, εναι ρπαγες, δικοι, νήθικοι, πως κα ατς δ  Τελώνης.  Μόνον γ εμαι δίκαιος κα νάρετος.  Σ εχαριστ, διότι δν γινε σν ατούς».
Μαχαρι, δελφέ μου,  γλσσά του. λοι ο λλοι μαρτωλοί... Μόνον ατς εναι  γγελος! ...
Φαρισαε!
Τί σο καμαν ο λλοι κα τος κατηγορες; Τί σο φταιξε κα  ταλαίπωρος Τελώνης, πο θρηνε τ δυστυχία του; Γιατ κατηγορες τόσο σκληρά; Γιατί δν συμπονς τος λλους νθρώπους; Γιατ δν προσεύχεται γι’ ατούς; Ποιός εσαι πειτα σύ, πο κατακρίνεις; Ποιός σο δωσε ατ τ δικαίωμα;
«Σ τίς ε  κρίνων λλότριον οκέτην;»  (Ρωμ. ιδ΄4). Ταλαίπωρε Φαρισαε!  Θες συγχωρε τος μαρτωλος κα τος χαρίζει  τν ετυχίαν Του. Σ εσαι πρ τν Θεόν; Σκληρ κα νάγλητε ποκριτά! 
Γεμάτη, δελφέ,  κοινωνία, δυστυχς, π Φαρισαίους. Κόλακες, θορυβοποιοί, γωϊσταί, φίλαυτοι, συμφεροντολόγοι, καιροσκόποι, δουλοπρεπες, ποκριταί, φυγόπονοι, διαλυτικ στοιχεα, φθονεροί, σεβες, πο στ τέλος ταπεινώνονται κα συντρίβονται.  Διότι τ επε σαφς  Κύριος:
 «Πς  ψν αυτν ταπεινωθήσεται....»
Κύριε! πάλλαξε μας π τν φαρισαϊσμν κα χάρισε ες τν κοινωνίαν μας γίους!
2. «....κα  τερος Τελώνης»
Σκυμμένος σ μι γωνι  Τελώνης, θλιμμένος, θρηνε χωρς ν μπορ ν μιλήσ. Οτε τ μάτια του δν τολμ ν ψώσ πρς τν ορανόν.  Δν κατηγορε κανένα. Χτυπάει μόνον μ δύνη τ στήθη του κα ζητε τ λεος το Θεο.  Εναι  σκλαβωμένος ετός.  Τν πλήγωσεν  μαρτία μ τ φαρμεακερό της βέλος. Το σπασε τ φτερποφέρει. Κα κράζει:
« Θες λάσθητι μοι τ ματωλ
Μόνον ατ λέγει.
λήθεια, πς τν συμαπαθομε;
δελφέ, μες εμεθα ο Τελναι.  νας φταιξεν ες τοτο·  λλος ες κενο. λοι εμεθα πόλογοι νώπιον το Θεομως!
ς μ λιποψυχήσωμε!
Ψηλ τ μάτια!  νοιγμένες ο καρδις!
 Κύριος εναι σπλαχνικός. Μς δέχεται λους. Δν τν κοτε; «Δετε πρς Μ πάντες ο κοπιντες κα πεφορτισμένοι, κγ ναπαύσω μς» (Ματθ. ια΄ 28).
λτε κοντά μου ο κουρασμένοι, ο φορτωμένοι μ μαρτίες. γ θ σς ξεκουράσω.  Ναί. κε ψηλά, μ λησμονομεν, εναι στημένος  Σταυρός.  Γι μένα κα γι σς στήθηκε.
Γι ν μς σώσ π τν μαρτία.
Κουράγιο, λοιπόν. Ο Τελναι θ γεμίσουν τν Παράδεισον. Ο μετανοήσαντες Τελναι.
Διότι πρν τελειώσ  παραβολή,  Κύριος καμε τν πι βαρυσήμαντη δήλωσι:
τι π τος δύο, κατέβηκε δικαιωμένος στ σπίτι του χι  Φαρισαος, λλ’  μετανοήσας μαρτωλς Τελώνης.  Διότι: « ταπεινν αυτν ψωθήσεται».
Δν τν σωσαν τν Φαρισαον α νηστεαί του, οτε α λεημοσύναι του. δικαιώθη  λλος,  μαρτωλος, λλ ταπεινς κα μεταμεληθες Τελώνης. Πόσες τέτοιες κπλήξεις θ δ  κόσμος ες τν λλην ζωήν!  νθρωποι, πο θεωροντο γιοι, θ καταδικασθον.  Κα λλοι πάλιν πο νομίζοντο μαρτωλοί, θ κερδίσουν τ στεφάνι, διότι εχαν ληθινά μετανοήσει.
γαπητοί,

ταν κάπου να ποτάμι.  Μεγάλο κα πλατύ.  Συχν βάρκες πλεαν κα μετέφεραν μπορεύματα στ χωριά, πο σαν κτισμένα κατ μκος το ποταμο.  Κάποτε πλεαν τρες πιβάτες μ μι τέτοια βάρκα. Εχε βρέξει στ βουνό.  Κα ξαφνιν κατέβασε πολ θολό, ρμητικό νερό.   βάρκα παρεσύρετο, τ κουπι σαν νίσχυρα ν τν κατευθύνουν.  Ο τρες καλοσαν πελπισμένοι ες βοήθειαν. Λίγο πι κάτω το νας τρομερς καταρράκτης.  Ποιός μως κα πς θ βοηθησ; Τότε κάποιοι σκέφθηκαν ν ρίξουν μίαν λυσίδα. ταν μεγάλη. φθασε μέχρι τ βάρκα.  Τν πιασαν ο πιβάται. π τν λλη μερι ο χωρικο ρχισαν ν τν σύρουν.
 βάρκα λο κα πλησίαζεν ες τν χθην.
Αφνης μως.....τρομερόν !   λυσίδα κόπηκε.  βάρκα βρέθηκε στ διάθεσι πάλιν τν δάτων. Σ λίγο  καταρράκτης εχε ρουφήξει τ βάρκα μ τος τυχες πιβάτας.
Τί εχε συμβε λυσίδα ταν γερή.
νας μόνον κρίκος ταν χαλασμένος. νοιξε ατς π τν πίεσι. Κα  λυσίδα ....κόπηκε.
δελφέ,
  ζω εναι ρμητικ ποτάμι. Κινδυνεύουμε λοι π στιγμς ες στιγμήν. Εναι ρά γε ο κρίκοι τς ψυχς μας γεροί; Μήπως χωμεν καμμίαν δυναμίαν, κανένα λάττωμα; Μήπως νομίζωμεν τι λα πνε καλά, ν δν εναι τσι;
Κα ν να κρίκος εναι χαλασμένος;
Κα ν μαρτίαι εναι μέσα μας πως το Φαρισαίου;
Κα ν κοπ  λυσίδα;
Κα ν δν μετανοήσωμεν πως  Τελώνης;
Τότε τί θά γίν  ψυχή μας, λήθεια, τότε;
Μητροπολίτου Νικαίας
Λύχνος τος ποσί μου
Λόγοι ες τ Εαγγέλια τν Κυριακν
κδόσεις Β΄
ποστολική διακονία 
τς κκλησίας τς λλάδος 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.