5 Φεβ 2012

Ἐπιστολή Ἁγιορείτου Γέροντος: Τί πληρώνουν οἱ Ἁγιορεῖται οἱ φιλοπάτριδες καί φιλογενεῖς

Ἐπειδή τό πλεῖστον του Ἑλληνικοῦ λαοῦ, μηδέ τῶν ἀξιοτίμων βουλευτῶν καί ὑπουργῶν ἑξαιρουμένων, ἔχει ἄγνοια τῆς φιλοπατρίας καί φιλογενείας τῶν Ἁγιορειτῶν, πρέπει νά γνωρίζουν ὅτι οἱ Ἁγιορεῖται Πατέρες, ὄτε ἐτέθη ὑπό τῶν μεγάλων Δυνάμεων τό θέμα τῆς ἐντάξεως τοῦ Ἁγίου Ὅρους μετά τήν ἀπελευθέρωσιν ἀπό τόν Τουρκικόν ζυγόν, τό πού θά ἀνήκη, σύσσωμοι ὑπέγραψαν τήν ἐπιθυμίαν τῶν καί τήν θέλησιν τῶν, νά ἐνσωματωθῆ εἰς τό τότε Ἑλληνικόν Βασίλειον, τήν στιγμήν πού σκοτειναί δυνάμεις, παντοιοτρόπως ἐνεργοῦσαι ἠγωνίζοντο ὑπέρ τῆς διεθνοποιήσεώς του.
Δί λον ατόν τόν γώνα πέρ τς ντάξεως ες τόν λλαδικόν κορμόν τί πραξεν τό τότε κράτος; Τό νεγνώρισεν; Τί καμεν τότε; Αξήθηκεν μέ μίαν πιπλέον χερσόνησον πού ποτελοσεν τό μλον τς ριδος, φάρον φωτεινόν μουσεο ζν τς πάλαι ποτέ γίας νατολικς Ρωμαϊκς Ατοκρατορίας, θησαυροφυλάκειον τν σίων καί ερν της πίστεως καί τς ρωμιοσύνης.
Μήπως τώρα ατά λησμονήθησαν; Μήπως πρεπε ατά νά διδαχθον; Μήπως ατά πρεπε νά τά γνωρίζη λαός κάτι πο ποτέ δέν γινε; Φοβομαι τι μέ τήν πάρχουσαν  γνοιαν βαδίζομεν πρός κε. τε τότε δέν δυνήθησαν νά τό πραγματοποιήσουν τώρα προφασιζόμενοι προφάσεις ν μαρτίαις καί μέ ξιλαστήριον θύμα τόν...
Καθηγούμενον ρχιμανδρίτην Γέροντα φραίμ, καί στηριζόμενοι ες βασίμους καί στηρίκτους καί δίκους κατηγορίας προσπαθον παντοιοτρόπως καί ποικιλοτρόπως νά γεν ατό πού τότε δέν κατορθώθη. Μή γένοιτο.
Ες τά τραγικά, ναληθ καί δίκως διαδραματισθέντα, κατά το γιωνύμου ρους, ν τ προσώπω το Βατοπαιδινο Καθηγουμένου Γέροντος φραίμ, στις πομένη πάσαν θλίψιν καί στεναχώριαν διά τήν Βασιλείαν τν Ορανν, πίκαιρος εναι λόγος  το μνογράφου κατά τήν Μεγάλην Πέμπτην. «Λαός μου τί ποίησα σοί καί τί μοί νταπέδωκας; ντί το μάνα, χολήν, ντί το δατος, ξος, ντί το γαπν μέ, Κελλίω προσεδήσατε».
νθυμηθτε καί σες προσφυγικό στοιχεο, πρόσφυγες τς δευτέρας καί τρίτης γενις τς Βορείου λλάδος, τι διαμένετε ες κτάσεις γής πού δωρήθησαν πό τν ερν Μονν το γίου ρους. Μάθετε τι δώθησαν ες τούς προγόνους σας, ξ λης της καρδις χωρίς δυσανασχέτησιν πό τούς γιορείτας, ΟΤΕ ατοί ερέθησαν  ες τήν λλάδα «διωκόμενοι, στερούμενοι, κακουχούμενοι.»
ναλογισθτε, σοι ξιοποιήσατε τήν δωρηθείσαν περιουσίαν, ες τούς προγόνους σας, τι σες ερέθητε ες τήν εεργετικοτέραν θέσιν, ξ λων τν προσφύγων, γενόμενοι κάτοχοι, «φιλέτων», ποδειχθέντες καλοί διαχειρισταί καί οκονόμοι τν δωρηθέντων.
Τί θά εχατε άν ατά δέν δίδοντο; φιλογένεια τν γιορειτν δέν πέτρεπεν καί λλην ταλαιπωρίαν τν προσφύγων Ρωμιν δελφν τν καί, διά τοτο πραξαν ς πρεπεν. Γνωρίσατε δέ τι ναντι ατν τν χιλιάδων κτάσεων τό γιον ρος λαβεν ψιχία καί μως τά ξιοποίησεν. Δόξα τ Θε.
χοντες λοιπόν κατά νον τά νωτέρω μέγιστα εεργετήματα, δηλαδή, τήν μέτ πιμονς ζητηθεσαν νταξιν το γιωνύμου ρους ες τήν φιλτάτην μν πατρίδα, φ νός καί, φ τέρου, τήν πρός τούς δυστυχες πρόσφυγας, το 1922-24 παραχώρησιν τς Μοναστηριακς περιουσίας, παύσατε λληνες τόν πόλεμον κατά το γίου ρους καί τν ατο καί κατ’ πέκτασιν κατά τς κκλησίας διότι φθόνος καί χαριστία πού βασιλεύουν ες τήν ταλαίπωρον χώραν μας καί ποφέρει τά πάνδεινα τώρα καί, τίς οδεν κόμη, θά τιμωρηθον ποικιλοτρόπως, διότι Δίκαιος Κύριος καί, δικαιοσύνας γάπησεν, εθύτητας οδεν τό πρόσωπον Ατο.  «Μή καταφέρεσθε κατά το γίου ρους λλά νά εσθε περήφανοι πού ερίσκεται ες τήν λλάδα καί ποτελε φάρον καί σχολεον δί λους. Κλείσετε τά ατιά σας καί ες τούς δημοσιογραφίσκους ο ποοι, «ς κόρακες, κρά, ρεύγονται κατά τούς ρχαίους, λλ’ κούσατε τούς γκριτους ατν, ο ποοι καί γνσται εναι τν πραγμάτων καί τν θεμάτων καί δίκαιοι ες τάς κρίσεις τν καί ντικειμενικοί. Δέν πωλον τήν διότητα τν ες τούς τυχόντας ναντι μεγάλης προβολς τν.
Κυβερνται καί κυβερνόμενοι, διαφυλάξατε τό γιον ρος ς κόρην φθαλμο καθώς καί ατό διαφυλάξεν καί διατηρσεν πί αώνας τήν θνικοθρησκευτικήν μς κληρονομίαν καί τήν παρέδωσαν πως πρεπεν μέχρις τν μερν μας. Μή γένητε συμμέτοχοι ες τό γκλημα τς διώξεως καί το διεθνισμο. στορία χει γράψει πολλούς  φιάλτας μή συγκαταριθμηθτε καί σες μέ ατούς. Τό γιον ρος νήκη ες τήν λλάδα. Τό γιον ρος φυλλάτει τήν λλάδα.
 Σπυρίδων Μοναχός Μικραγιαννανίτης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.