27 Νοε 2011

Κάτω τὰ χέρια ἀπὸ τοὺς Εὐέλπιδες


Γράφει ὁ Σπύρος Σταματόπουλος Συνταγματάρχης ἐ.α.
Σύμφωνα μὲ τὸ «Κυριακάτικο Βῆμα» τῆς 27/11/11, ἀνήμερα τῆς ἐπετείου τοῦ Πολυτεχνείου, ὁ τεταρτοετὴς εὔελπις ἀρχηγὸς τῆς Σχολῆς Εὐελπίδων ἔβγαλε λόγο ὑπὲρ τῆς χούντας καὶ ἔβαλε τοὺς συναδέλφους του νὰ τραγουδήσουν τὸν ὕμνο τῆς χούντας. Ἐπίσης ἀφοῦ κάλεσε πρῶτα τους ἀλλοδαποὺς καὶ τοὺς Κύπριους νὰ ἀποχωρήσουν ἀπὸ τὸ ἀμφιθέατρο, νὰ κλείσουν οἱ πόρτες καὶ νὰ κατέβει ἡ ἀφίσα τοῦ Πολυτεχνείου ἔβγαλε λόγο κατὰ τῆς ἐξέγερσης τοῦ Πολυτεχνείου καὶ ὑπὲρ τῆς χούντας. Σύμφωνα μὲ τὶς δικές μου ἔγκυρες πληροφορίες μέσα ἀπὸ τὴ Σχολὴ Εὐελπίδων καὶ μάλιστα ἀπὸ εὐέλπιδες ποὺ ἦταν παρόντες στὴ συγκεκριμένη ἐκδήλωση, τὰ πράγματα δὲν ἔγιναν ὅπως τὰ περιγράφει τὸ «Βῆμα» καὶ ὅπως παρουσιάστηκαν ἀπὸ τὰ κανάλια ALPHA καὶ MEGA τὸ βράδυ τοῦ Σαββάτου 26/11/11.
Συγκεκριμένα μετὰ τὴν τελετὴ τῆς 17 Νοεμβρίου κάποιοι εὐέλπιδες εἶχαν τὴν ἰδέα νὰ τραγουδήσουν ἕνα τραγούδι, ποὺ ἦταν αὐτὸ ποὺ χρησιμοποίησε καὶ ἡ χούντα ὡς ὕμνο της γιὰ προπαγανδιστικοὺς λόγους ἐκείνης τῆς ἐποχῆς. Ἕνας ἐκ τῶν εὐελπίδων, μοῦ εἶπε τοὺς στίχους τοῦ τραγουδιοῦ ποὺ εἶναι οἱ παρακάτω:
«Μεσ’ στοῦ Νοέμβρη τὴ γιορτή, τὸ μέλλον χτίζει ἡ νιότη
μὲ ἐργάτη ἀγρότη φοιτητὴ
καὶ πρῶτο τὸ στρατιώτη
ἀδελφωμένοι δυνατοὶ γιὰ μία Ἑλλάδα πρώτη»
Ὅποιος διαβάσει τοὺς στίχους αὐτοὺς πουθενὰ δὲν θὰ διαπιστώσει οὔτε ἀνατρεπτικὴ διάθεση, οὔτε χουντικὰ συνθήματα οὔτε κάποια αἰχμὴ κατὰ τῆς δημοκρατίας. Ἀντίθετα ἐμεῖς βλέπουμε ἕνα ἑνωτικὸ χαρακτήρα τοῦ τραγουδιοῦ τὴ στιγμὴ μάλιστα ποὺ...

 οὔτε ἀναφέρεται στὸν Ἀπρίλη ὅπως ἦταν τὸ τραγούδι τῆς χούντας ἀλλὰ στὸ Νοέμβρη.

Δὲν καταλαβαίνουμε λοιπὸν γιατί γίνεται προσπάθεια παραπληροφόρησης τῆς κοινῆς γνώμης, διανθίζοντας μάλιστα ἕνα ἀσήμαντο περιστατικὸ μὲ ψευδῆ γεγονότα, τὰ ὁποῖα σύμφωνα μὲ τὶς ἔγκυρες καὶ ἀπὸ μέσα πληροφορίες μας οὐδέποτε ἔλαβαν χώρα.

Ἂν ὁ ὑπεύθυνός του ἐπεισοδίου αὐτοῦ εἶναι ὁ ἀρχηγὸς καὶ διέπραξε πειθαρχικὸ παράπτωμα τότε καλῶς νὰ τιμωρηθεῖ. Ὅμως ἡ παραπομπή του σὲ πειθαρχικὸ συμβούλιο γιὰ ἀποπομπὴ ἀπὸ τὴ Σχολὴ εἶναι ἐντελῶς ἄστοχη καὶ ὑπερβολικὴ γιὰ τοὺς ἑξῆς λόγους:

α. Ὅσον ἀφορᾶ στὸ τραγούδι:

1/ Τὸ νὰ τραγουδᾶς ἕνα τραγούδι παραλλαγμένο, ποὺ γράφτηκε ἀπὸ τὴ χούντα δὲν σημαίνει ὅτι εἶσαι χουντικός. Ἄλλωστε τὴ μουσικὴ τοῦ αὐθεντικοῦ τραγουδιοῦ, κατὰ μία ἐκδοχὴ τὴν εἶχε γράψει ὁ συνθέτης Γιῶργος Κατσαρός, ὁ ὁποῖος ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν εἶναι ὁ καλλιτεχνικὸς διευθυντὴς τοῦ Δήμου Ἀθηναίων. Εἶναι χουντικός;

2/ Κατὰ μία ἄλλη ἐκδοχὴ τὴ μουσικὴ συνέθεσε ὁ ἀρχιμουσικὸς τῆς στρατιωτικῆς μουσικῆς Ἀναστάσιος Ρεμοῦνδος, ὁ ὁποῖος εἶχε συνθέσει σωρεία στρατιωτικῶν ἐμβατηρίων, πολλὰ ἀπὸ τὰ ὁποία τραγουδιοῦνται σήμερα στὶς ἔνοπλες δυνάμεις καὶ ἀκούγονται στὶς παρελάσεις ὅπως «ὁ ναύτης τοῦ Αἰγαίου», «τὸ Πυροβολικό», «Περνοῦν στρατιῶτες» κλπ. Κι αὐτὸς χουντικός;

3/ Τοὺς στίχους τοὺς ἔγραψε ὁ γνωστὸς σὲ ὅλους θεατράνθωπος Γιῶργος Οἰκονομίδης, ὁ ὁποῖος εἶχε γράψει τὸν ὕμνο τοῦ Παναθηναϊκοῦ καὶ τὸ «Κορόϊδο Μουσολίνι» ποὺ ἐμψύχωνε τοὺς Ἕλληνες στρατιῶτες κατὰ τὸν ἑλληνοϊταλικὸ πόλεμο 1940-41 καὶ τραγουδιέται σὲ ὅλες τὶς σχολικὲς γιορτὲς τὴν 28η Ὀκτωβρίου. Δηλαδὴ τὸν διαγράφουμε ὡς χουντικό;

4/ Τὴν Πέμπτη 13 Ἰουλίου 1967 σὲ μία καλλιτεχνικὴ βραδιὰ ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Κεντρικοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ Ἐνόπλων Δυνάμεων, στὸ κέντρο «Δειλινὰ» τῆς Γλυφάδας, ἡ Βίκυ Μοσχολιοὺ καὶ ὁ Γρηγόρης Μπιθικώτσης τραγούδησαν, σὲ πρώτη ἐκτέλεση, τὸν Ὕμνο τῆς δικτατορίας. Νὰ τοὺς καταδικάσουμε καὶ αὐτοὺς ὡς χουντικούς;

β. Ὅσον ἀφορᾶ στὴν πράξη:

1/ Ὅταν ὁμάδες φοιτητῶν καταλαμβάνουν ἀνώτατα ἐκπαιδευτικὰ ἱδρύματα καὶ καῖνε καὶ καταστρέφουν ἢ χτίζουν μέσα στὸ γραφεῖο τοῦ τὸν πρύτανη, οὐδεὶς ὄχι μόνο τιμωρεῖται ἀλλὰ οὔτε καὶ τὸ εὐαίσθητο «Βῆμα» ἢ τὰ κανάλια ALPHA καιMEGA ποτὲ ἀντιδροῦν. Οὔτε τὶς ἀνομίες αὐτὲς καταδίκασαν ποτὲ ἀλλὰ οὔτε ζητοῦσαν νὰ τιμωρηθεῖ κανείς. Συγκρίνονται οἱ δύο πράξεις;

2/ Ὅταν ἐλάχιστοι μαθητὲς μὲ ἐξωσχολικοὺς ἀναρχικοὺς καταλάμβαναν σχολικὰ κτίρια καὶ προέβαιναν σὲ ἀπίστευτης βαρβαρότητας βανδαλισμοὺς δὲν εἴδαμε οὔτε τὸ «ΒΗΜΑ» οὔτε τὰ ALPHA καὶ MEGA νὰ χύνουν ἔστω καὶ ἕνα δάκρυ ἢ λίγο μελάνι. Γιατί ἕνα τραγούδι προκαλεῖ μεγαλύτερη ἀντίδραση;

3/ Ἀκόμη περισσότερο ὅταν ἀλλοδαποὶ καταληψίες μπαίνουν σὲ ἐγκαταλελειμμένα δημόσια κτίρια καὶ προκαλοῦν φθορὲς καὶ καταπατοῦν τοὺς νόμους ὄχι μόνο τὰ συγκεκριμένα ΜΜΕ δὲν συγκινοῦνται ἀλλὰ τοὺς ὑποστηρίζουν κι ἀπὸ πάνω. Γιὰ ἕνα ὅμως τραγούδι διαρρηγνύουν τὰ ἱμάτιά τους ἀπὸ ὀργὴ καὶ δημοκρατικὴ εὐαισθησία.

γ. Ὅσον ἀφορᾶ στὸν εὔελπι ἀρχηγὸ ποὺ φέρεται ὅτι εἶναι ὁ ὑπεύθυνος:

1/ Εἶναι ὁ καλύτερος μαθητὴς τῆς σχολῆς, μπῆκε ἀριστοῦχος τὸ 2008 καὶ εἶναι ἀρχηγὸς τῆς τάξης του γιὰ 4 συνεχῆ χρόνια. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι δὲν εἶναι οὔτε ἀφελὴς οὔτε τυχαῖος. Ἀλλοίμονο ἂν ἕνας μελλοντικὸς ἀξιωματικὸς τέτοιας ἀξίας ἀποπέμπεται γιὰ ἕνα τραγούδι.

2/ Οἱ ἀξιωματικοί του, οἱ συμμαθητές του καὶ οἱ μικρότεροι εὐέλπιδες τὸν σέβονται καὶ τὸν ἀγαποῦν. Ὁ ἀρχηγὸς γιὰ τὴ Σχολὴ Εὐελπίδων εἶναι σύμβολο ἑνότητας ὅλων τῶν εὐελπίδων καὶ ὁποιαδήποτε ἐσφαλμένη ἢ ἀκραία εἰς βάρος τοῦ ἀντιμετώπιση ἔχει ἄμεσο ἀντίκτυπο στὸ ἠθικὸ τῶν εὐελπίδων.

3/ Εἶναι ὁ ἀρχηγὸς τοῦ τμήματος παρελάσεως ποὺ κρατοῦσε τὴ σημαία τῆς Σχολῆς Εὐελπίδων στὴν παρέλαση τῆς Θεσσαλονίκης τῆς 28ης Ὀκτωβρίου, ποὺ μὲ τὴ στάση τοῦ χειροκροτήθηκε ἀπὸ ὅλο τὸ λαὸ τῆς Θεσσαλονίκης.

δ. Ὅσον ἀφορᾶ στὸν κίνδυνο πραξικοπήματος:

1/ Πρόκειται περὶ ἀνοήτων φημῶν ποὺ ἐντέχνως εἶχαν διαδώσει οἱ ὑπεύθυνοί του Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Ἄμυνας τῆς προηγούμενης ἀποτυχημένης κυβέρνησης, γιὰ νὰ δικαιολογήσουν τὴν πρωτοφανῆ καρατόμηση τῆς στρατιωτικῆς ἡγεσίας .

2/ Εἶναι ἕνα προφανὲς καλοσχεδιασμένο ἐπικοινωνιακὸ κόλπο, προκειμένου νὰ δικαιολογηθεῖ ἡ ἀφελὴς ἀνακοίνωση τοῦ προηγούμενου πρωθυπουργοῦ, περὶ διενεργείας δημοψηφίσματος, ἀφοῦ ξεσήκωσε θύελλα ἀντιδράσεων σὲ ὅλο τὸν πολιτικὸ κόσμο τῆς Εὐρώπης.

3/ Νὰ θυμίσω στοὺς παλαιότερους ὅτι ὅταν τὸν Ἰούνιο τοῦ 1984 ἔγιναν οἱ εὐρωεκλογὲς καὶ οἱ τότε εὐέλπιδες ψήφισαν στὴ Βάρη, παρουσιάστηκε μία τεράστια αὔξηση στὰ ἀποτελέσματα ὑπὲρ τῆς ΕΠΕΝ. Αὐτοὶ οἱ τότε εὐέλπιδες ψηφοφόροι σήμερα πιθανότατα εἶναι ἀντισυνταγματάρχες ἢ συνταγματάρχες καὶ ποτὲ μέχρι σήμερα δὲν ἐπιχείρησαν κανένα πραξικόπημα. Εἶναι λοιπὸν ἀστεῖο νὰ μιλᾶμε καὶ γιὰ ὑποψία διάθεσης γιὰ πραξικόπημα ἐπειδὴ οἱ εὐέλπιδες τραγούδησαν ἕνα τραγούδι ποὺ ἡ χούντα τὸ εἶχε ὡς ὕμνο της.

Ἡ σημερινὴ ἡγεσία τοῦ ὑπουργείου ἄμυνας, ὑπουργός, ἀναπληρωτές, ἀρχηγὸς ΓΕΕΘΑ καὶ Α/ΓΕΣ εἶναι ἐμπειρότατοι καθὼς καὶ ἡ κυβέρνηση αὐτή, ποὺ χαρακτηρίζεται ἀπὸ πνεῦμα ἐθνικῆς ἑνότητας, καὶ ἔχει πολὺ σοβαρότερα θέματα νὰ ἀσχοληθεῖ κυρίως μὲ τὸ μεῖζον ἐθνικὸ ζήτημα τῆς οἰκονομίας.

Εἶναι λοιπὸν ἐπιβεβλημένο νὰ θέσει τὸ θέμα ποὺ δημιουργήθηκε στὴ Σχολὴ Εὐελπίδων στὴν πραγματική του διάσταση, νὰ τὸ ἀντιμετωπίσει μὲ σοβαρότητα καὶ κυρίως νὰ μὴν ἐπιτρέψει σὲ ἐκείνους ποὺ καραδοκοῦν, νὰ τὸ ἐκμεταλλευθοῦν πολιτικὰ καὶ εἰς βάρος τῶν ἐνόπλων μας δυνάμεων.

Εἶναι ἀπαράδεκτο, σὲ μία κρίσιμη γιὰ τὴ χώρα περίοδο, ἡ ἡγεσία τοῦ ὑπουργείου ἐθνικῆς ἄμυνας νὰ πέσει στὴν παγίδα τῶν συγκεκριμένων ΜΜΕ, ποὺ βρῆκαν τὴν εὐκαιρία, ἀπὸ ἕνα ἀσήμαντο γεγονὸς νὰ ὑποστηρίξουν τὸν ὑποτιθέμενο κίνδυνο πραξικοπήματος ἢ ὕπαρξης σκοτεινῶν δυνάμεων καὶ δῆθεν νοσταλγῶν τῆς χούντας.

Τέλος ἂς διαβάσει ὁ κάθε δύσπιστός τους στίχους αὐτοὺς καὶ ἂς πεῖ μὲ τὸ χέρι στὴν καρδιὰ ἂν μιλᾶνε γιὰ χούντα, γιὰ ἀνατροπὴ ἢ γιὰ ἑνότητα τῶν Ἑλλήνων καὶ στήριξη τῆς μεγάλης προσπάθειας, ποὺ κάνει ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ἀπὸ τὸ ὑστέρημά του γιὰ νὰ βγεῖ ἡ χώρα μας ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ κρίση:

«Μεσ’ στοῦ Νοέμβρη τὴ γιορτή, τὸ μέλλον χτίζει ἡ νιότη
μὲ ἐργάτη ἀγρότη φοιτητὴ καὶ πρῶτο τὸ στρατιώτη
ἀδελφωμένοι δυνατοὶ γιὰ μία Ἑλλάδα πρώτη»

Τελικὰ ἡ οὐσία εἶναι τὸ τί λέει τὸ κάθε τραγούδι καὶ ὄχι πότε καὶ ποιοὶ τὸ τραγούδησαν. Εἶναι θέμα ὀπτικῆς γωνίας καὶ ὀξυδέρκειας. Ἂς ἀφήσουμε στὴν ἄκρη αὐτοὺς ποὺ διψᾶνε γιὰ αἷμα καὶ στρέφονται κατὰ τῆς Σχολῆς Εὐελπίδων.
Κάτω λοιπὸν τὰ χέρια ἀπὸ τοὺς Εὐέλπιδες!

3 σχόλια:

 1. Κάτω τα χέρια από τους Ευέλπιδες !

  ΕΛΛΑΣ - ΣΤΡΑΤΟΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΦΕΡΤΕ ΤΗ ΧΟΥΝΤΑ ΝΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΚΥΠΡΟ!!!
  Α ΡΕ ΕΛΛΗΝΑΡΑΔΕΣ..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Δεν έχω καμία συμπάθεια για την χούντα,πρακτοριλίκι εξασκούσαν και πρακτοράκια ήταν,όχι τόσο ο Παπαδόπουλος αλλά ο αόρατος Ιωαννίδης που έφερε το Πολυτεχνείο (εκεί πρέπει να εστιάσουμε και όχι σε γελοία τραγούδια και ανοησίες) ώστε να επιτελεστεί η προδοσία της Κύπρου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.