30 Σεπ 2010

«Εἰπὲ τῆἘκκλησία»

ρχ. Παλος Δημητρακόπουλος
«Επ τ κκλησία» (Μάτθ.18,17)
Γιατί διώχθηκα π τν Ι. Μητρόπολη Βεροίας.
θεώρησα ναγκαο ν δημοσιεύσω τ παρν ρθρο, τ ποο ναφέρεται στ σύντομη μιλία μου πρς τν ερατικ σύναξη τν κληρικν τς ερς Μητροπόλεως Βεροίας μ θέμα τν αρεση το Οκουμενισμο, 1) διότι ρμηνεύει τν ατία γι τν ποία διώχθηκα π τν ν λόγω Μητρόπολη κα νημερώνει τ πνευματικά μου τέκνα κα τος φίλους της Ι. Μονς Μεταμορφώσεως Μουτσιάλης γι τ γεγονς τς διώξεώς μου, 2) δίνω τν εκαιρία ν τν ναγνώσουν σοι κ τν κληρικν τ πιθυμον, φο κατ τν παραπάνω σύναξη κάποιοι Πατέρες κα ν τέλει διος Μητροπολίτης Βεροίας μ διέκοψαν κα δν μο πέτρεψαν ν τν λοκληρώσω, κα 3) διότι μιλία ατ ποτέλεσε τ τελευταο βμα, σύμφωνα μ τν λόγο το Κυρίου μς «επ τ κκλησία» (Μάτθ.18,17), μις μακροχρόνιας προσπάθειας πλέον τν τριν τν, μ πομνήματα, πιστολές, πολογίες κα κατ’ δίαν συζητήσεις, ν πισημάνω στν γιο Βεροίας τν κίνδυνο τς αρέσεως το Οκουμενισμο κα ν τν πείσω ν πράξει τ καθκον του, ν ναλάβει δηλαδ ντιαιρετικ γώνα, πλν ματαίως, διότι πως ποδείχθηκε κα πως θ φανε στ συνέχεια, χι μόνο δν πείσθηκε, λλ πραξε τ κριβς ντίθετο.
προσπάθειά μου ξεκίνησε τν Μάϊο το 2007, μ τν σύνταξη κτενούς  π-μνήματος περ Οκουμενισμο, τ ποο πέγραψαν δύο κόμη κ τν κληρικν τς Μητροπόλεώς μας. Στ πόμνημα κφράζουμε στν Σεβασμιώτατο τος προβληματισμος κα τν γωνία μας γι τν καλπάζουσα ξάπλωση τς αρέσεως, παραθέτουμε ρισμένες αρετικς θεωρίες πο ναπτύχθηκαν μέσα στος κόλπους το Οκουμενισμο κα ν τέλει τν παρακαλομε ν πράξη τ ατονόητο, δηλαδ ν ναλάβει ντιαιρετικν γώνα. Σεβασμιώτατος δν τόλμησε ν νατρέψει ν μφισβητήσει κάτι π σα το γράψαμε, οτε μως πείσθηκε ν πράξει τ καθκον του.
Τ Σεπτέμβριο το 2009 το ζήτησα ν μο πιτρέψει ν μιλήσω περ Οκου-μενισμο σ ερατικ σύναξη κληρικν. ρνήθηκε κατηγορηματικ κα πιμόνως. Γιατί ραγε; Δν πάρχει λευθερία λόγου μέσα στν κκλησία; ν ατ πο θ λεγα θεωροσε λανθασμένα, θ μποροσε μετ τν μιλία μου ν μ διορθώσει μ κατάλληλες μαρτυρίες π τν γία Γραφ κα τος γίους Πατέρες τς κκλησίας νώπιον λων τν πατέρων τς Μητροπόλεως. Τ ν θέλει μως ν μο φράξει τ στόμα, μαρτυρε νοχη προσπάθεια συγκαλύψεως τς αρέσεως, λλειψη γκυρου θεολογικο λόγου, τμόσφαιρα δεσποτισμο κα ποικίλλες σκοπιμότητες πο δν ξυπηρετον τν λήθεια τς πίστεως. Μία τέτοια στάση πωσδήποτε δν τν τιμ καθόλου.
Σ κατ’ δίαν συναντήσεις κα συζητήσεις περ το ν λόγω θέματος, πο εχα κατ καιρος μαζί του, το θεσα τ πλ ρώτημα: «Εναι Οκουμενισμς αρεση χι;». Οδέποτε μέχρι τώρα μου δωσε ξεκάθαρη πάντηση. Πς ξηγεται νας πίσκοπος μ τόση πληθωρικ δραστηριότητα ν μν χει ποκρυσταλώσει μία γνώμη πάνω σ’ να τόσο καίριο κα ζωτικς σημασίας θέμα, πως εναι αρεση το Οκουμενισμο; Πς ξηγεται ν μν θέλει ν πάρει θέση πάνω σ’ να θέμα, τ ποο τν τελευταο καιρ βρίσκεται στν κκλησιαστικ πικαιρότητα κα λόγω τν Διαχριστιανικν Διαλόγων λλ κα λόγω τς ερείας κυκλοφορίας ν τν λλάδα κα λο τν ρθόδοξο κόσμο το γνωστο φυλλαδίου «μολογία Πίστεως κατ το Οκουμενισμο»; πιστς λας το Θεο τς παρχίας το περιμένει ν πληροφορηθε τν πίσημη θέση το οκείου ποιμένος, καθ’ σον μάλιστα κούει ποικίλλες ντικρουόμενες γνμες κα πόψεις κα προβληματίζεται. δη... τ παραπάνω κείμενο χουν πογράψει περισσότεροι π 20000 πρόσωπα, κ τν ποίων 8 ρχιερες, 70 γούμενοι ερν Μονν, περίπου 1000 κληρικοί, μοναχο κα μοναχς π τν λλάδα κα τ ξωτερικό, γέροντες σκητς π τ γιον ρος, καθηγητς Θεολογικν Σχολν, καδημαϊκο διδάσκαλοι, πρόεδροι συλλόγων κα σωματείων, κπαιδευτικο λων τν βαθμίδων κα πολλο λλοι, ν ριθμς συνεχς νεβαίνει. Τ ν θέλει ν προσπεράσει τν νέα διαμορφωθεσα κατάσταση κα ν κλείσει τ θέμα σν ν μν φίσταται, εναι σν ν κλείνει τ μάτια μπροστ στν πραγματικότητα. Σχετικ μ τ παραπάνω ρώτημα οτε γ προσωπικά, οτε σοι πογράψαμε τ κείμενο «μολογία Πίστεως», χουμε τν παραμικρ μφιβολία. ν Σεβασμιώτατος πιστεύει τι Οκουμενισμς δν εναι αρεση ς τ διακηρύξει εθέως κα ς μς τ ποδείξει μ μαρτυρίες π τν γία Γραφή, τος γίους Πατέρες, κα τος κανόνες τς κκλησίας. ς μς ποδείξει τι ο θεωρίες «τν κλάδων», «το δογματικο μινιμαλισμο», «τς περιεκτικότητος», «τς βαπτισματικς νότητος», «τν δελφν κκλησιν», «τν δύο πνευμόνων», κα λλες, πο ναπτύχθηκαν μέσα στος κόλπους το Οκουμενισμο, δν εναι αρετικές, λλ σύμφωνες μ τν δογματικ διδασκαλία κα τν παράδοση τς κκλησίας μας κα ς δημοσιεύσει τς πεποιθήσεις το ατς στς κκλησιαστικς φημερίδες κα μαζικ μέσα νημερώσεως. Πς ξηγεται Σεβασμιώτατος ν μν θέλει ν παντήσει στ παραπάνω ρώτημα καθ’ ν χρόνον γιοι γέροντες κα σιακς μορφς τν μερν μς διέκριναν κα πεσήμαναν τν πλάνη το Οκουμενισμο κα τν καταπολέμησαν ργω κα λόγω; Θ περιοριστ ν ναφέρω τρες μόνο περιπτώσεις:
α) τν μαρτυρία το Γέροντος Παϊσίου το γιορείτου, μεγάλου χαρισματούχου γέροντος, το ποίου γιότης μαρτυρεται π λους πανορθοδόξως. γέροντας ατός, φωτισμένος π τν Χάρη το γίου Πνεύματος, πο εχε πλούσια μέσα του, διέκρινε τν λέθρια ατ αρεση κα τν καταπολέμησε μ λες του τς δυνάμεις. φθασε μάλιστα στ σημεο, μαζ μ λο σχεδν τ γιον ρος ν διακόψει γι να διάστημα τ μνημόσυνο το Πατριάρχου θηναγόρα, σν μία φων διαμαρτυρίας γι τ πικίνδυνα νοίγματά του πρς τος Ρωμαιοκαθολικούς.[1] Σ λλες περιπτώσεις, σ συνάξεις μοναζουσν λεγε: «Οκουμενισμς κα Κοιν γορά, να κράτος μεγάλο, μία θρησκεία στ μέτρα τους. Ατ εναι σχέδια διαβόλων»[2]. «Μο κανε ντύπωση ατ πού μου επε νας πίσκοπος π τ Πατριαρχεο. Το εχα πε: «Μ τί κατάσταση εναι ατή; π τ μι Οκουμενισμός, π τν λλη Σιωνισμός, Σατανισμός!...Σ λίγο θ προσκυνομε τν διάβολο μ τ δύο κέρατα ντ γι τν δικέφαλο ετό».[3] τελευταία μαρτυρία μφανίζει τν γέροντα ν διαμαρτύρεται σ κάποιον πατριαρχικ πίσκοπο, κατ τς αρέσεως το Οκουμενισμο κα ν παρουσιάζει τν Οκουμενισμ κα τν Σιωνισμ ς τ δύο κέρατα το διαβόλου.
β) τν μαρτυρία το σχάτως νακηρυχθέντος γίου ουστίνου Πόποβιτς, καθηγητο τς Δογματικς στ Πανεπιστήμιο το Βελιγραδίου: « Οκομε-νισμς εναι κοινν νομα δι τος ψευδοχριστιανούς, δι τς ψευδοεκκλησίας τς Δυτικς Ερώπης. Μέσα το ερίσκεται καρδία λων τν ερωπαϊκν ομανισμν μ π κεφαλς τν Παπισμόν. λοι δ ατο ο ψευδοχριστιανισμοί, λαι α ψευδοεκκλησίαι, δν εναι τίποτε λλο παρ μία αρεσις παραπλεύρως ες τν λλην αρεσιν. Τ κοινν εαγγελικν νομα τν εναι παναίρεσις»[4].
γ) Τν μαρτυρία το σίου γέροντος κα μεγάλου Ρώσου γιορείτου σκητο, δρυτο τς ερς Μονς Τιμίου Προδρόμου το σσεξ γγλίας, ρχ. Σωφρονίου Σαχάρωφ, τν ποία διασώζει Μητροπολίτης Ναυπάκτου ερόθεος στ βιβλίο το «Οδα νθρωπον ν Χριστ»: «ς ρθόδοξος μπειρικς θεολόγος δν μπορε ν δεχθε τν περιορισμ τς ρθοδόξου κκλησίας κα τν θεωρία το Οκουμενισμο, τν ποο θεωρε «ς μία π τς πιο  πικίνδυνες αρέσεις. προσπάθεια μερικν ν δημιουργήσουν μι «παγκόσμια κα ποστολικ κκλησία» εναι μία πλανεμένη προσπάθεια».[5]
Στ πλαίσια τν κατ’ δίαν συζητήσεων, πο εχα μ τν Σεβασμιώτατο, διετύπωσε τς παρακάτω πόψεις ρωτήματα: 1) «Πρς τ παρν δν μπορομε ν πάρουμε θέση πέναντι στν Οκουμενισμό, λλ φείλουμε, κολουθώντας τν διοικοσα κκλησία, ν περιμένουμε τν πίσημη θέση κα συνοδική της πόφαση σχετικ μ τ ν λόγω θέμα». Ο γιοι Πατέρες μας δν περίμεναν την  πίσημη συνοδικ καταδίκη της αρέσεως, γι ν πάρουν θέση κα ν ρχίσουν τν ντιαιρετικό τους γώνα, λλ ρχιζαν τν γώνα μέσως μετ τν μφάνισή της. Κα κριβς ο δικο τος γνες φερναν τελικ σν ποτέλεσμα τν σύγκληση συνόδου κα τν συνοδικ καταδίκη της αρέσεως. Μία ματι στν κκλησιαστική μας στορία μαρτυρε, τι πάντοτε προηγετο ντιαιρετικς γώνας κα πακολουθοσε σύνοδος, ποτ δν γινόταν τ ντίθετο. ς πάρουμε να παράδειγμα, τν γιο Γρηγόριο τν Παλαμά, τν ποο διαίτερα τίμησε τοπικ κκλησία τς Βέροιας πέρυσι μ τν εκαιρία τν 650 χρόνων π τν κοίμησή του. ντιαιρετικός του γώνας ρχίζει περ τ 1334.Τότε ταν νας πλς ερομόναχος, οτε καν πίσκοπος. ταν πληροφορήθηκε π μοναχικος κύκλους τς Θεσσαλονίκης τς αρετικς διδασκαλίες το Βαρλαάμ, θεώρησε χρέος του ν γκαταλείψει τ ρημητήριο κα ν κατέβει στν γώνα. Μετ π πτ χρόνια γώνων, τ 1341, συγκροτήθηκε πρώτη Σύνοδος τς Κωνσταντι-νουπόλεως, ποία πανηγυρικ τν δικαίωσε. λοίμονο ν γιος περίμενε ν προηγηθε σύνοδος κα μετ ν ρχίσει τν γώνα. Τώρα θ μασταν Ονίτες κα χι ρθόδοξοι.
2) «Μ κουσες ποτ ν διδάσκω κάτι αρετικό;». χι δν τν κουσα, λλ δν ρκε ατό, τ χρέος του δν φτάνει μέχρις δ. Ο γιοι Πατέρες μας δν π-ριορίζονταν μόνον ν μ διδάξουν κάποια αρετικ διδασκαλία, (ν τ καναν ατ θ ταν αρετικοί, δν θ ταν γιοι), λλ π πλέον θεωροσαν χρέος τους ν καταπολεμήσουν τς αρέσεις. Χάριν ατο του γνος γραφαν ντιαιρετικ συγγράμματα, συγκροτοσαν συνόδους, που ναθεμάτιζαν τος αρετικούς, πέφεραν ξορίες, διωγμούς, καθαιρέσεις, μαρτύρια κα ατν κόμη τν θάνατον. Τος ντιαιρετικούς τους λόγους πηύθυναν πρς λο τ λαό, γιατί κριναν τι λοι πρεπε ν πληροφορηθον γύρω π τν αρεση, κόμη κα ο πλέον γράμματοι, πο δν γνώριζαν θεολογικ ρολογία.
3)«φο στν παρχία μου δν δρ πλέον αρεση, δν κινδυνεύει τ ποίμνιό μου κα ρα χω πράξει τ καθκον μου». Ο γιοι Πατέρες κα διαίτερα σοι ξ’ ατν ταν πίσκοποι, δν νδιαφέρονταν μόνον γι τν παρχία τους, λλ γι λη τν ν τν Οκουμένην ρθοδοξία. Μπορε στ δική τους παρχία ν μν δροσε αρεση, δροσε μως σ λλες κα ατ τος κανε ν πονον κα ν πάσχουν, σύμφωνα μ τν λόγο το π. Παύλου: «κα ετε πάσχει ν μέλος συμπ-σχε πάντα τ μέλη»(΄Κόρ.-12,26). ν νδιαφέρονταν μόνο γι τν παρχία τος ποτ δν θ συγκροτοσαν τοπικς Οκουμενικς Συνόδους, στε ν κατ-πολεμήσουν τν αρεση σ πανορθόδοξο πίπεδο.κτς ατο εναι πέρα γι πέρα βέβαιο, τι τ δηλητήριο τς αρέσεως μεταδίδεται εχερέστατα στς ψυχς το λογικο του ποιμνίου μέσα π τ μαζικ μέσα νημερώσεως.
4) «λοι ατο πο πέγραψαν (τ κείμενο «μολογία Πίστεως») ν κυτάξουν τν σωτηρία τς ψυχς τν, ν φροντίσουν τ ποιμαντικά τους καθήκοντα κα ν μν σχολονται μ τν Οκουμενισμό». σφαλς κατ’ οδένα λόγο θ πρέπει ν παραμελήσουμε τ ποιμαντικά μας καθήκοντα κα τν πνευματικ καλλιέργεια τς ψυχς μας κα τν ψυχν το λογικο μας ποιμνίου. Τ χρέος μας μως κα ποστολή μας ς ποιμένων δν ξαντλεται μόνον σ’ ατά, λλ’ πωσδήποτε πέραν ατν κα στν κπλήρωση τς ποστολικς ντολς, τν ποία πηύθυνε π. Παλος πρς τος πρεσβυτέρους τς κκλησίας τς φέσου κα δ’ ατν πρς λους μς: «Προσέχετε ον αυτος κα παντ τ ποιμνίω ν μς τ Πνεμα τ γιον θετο πισκόπους ποιμαίνειν τν κκλησίαν το Κυρίου κα Θεο, ν περιεποιήσατο δι το δίου αματος. γ γρ οδα τοτο, τι εσε-λεύσονται μετ τν φιξίν μου λύκοι βαρες ες μς μ φειδόμενοι το ποιμνίου» (Πράξ. 20,28-30). Μ τος λόγους ατος πόστολος πισημαίνει τν κίνδυνο π τος ψευδοδιδασκάλους κα αρετικούς, τος ποίους νομάζει «λύκους βαρες» κα φιστ τν γρυπνη προσοχ π’ ατν, διότι προβλέπει, τι μετ τν ναχώρησή του θ εσέλθουν στ μάνδρα τς κκλησίας «μ φειδόμενοι το ποιμνίου…λαλοντες διεστραμμένα το ποσπν τος μαθητς πίσω ατν». Τος προτρέπει ν γίνουν «καλο ποιμένες» κα χι «μισθωτοί». « ποιμν κ-λός», σύμφωνα μ τν γνωστ παραβολ το Κυρίου, «τν ψυχν ατο τίθησιν πρ τν προβάτων», κάνει δηλαδ τ πν γι ν σώσει τ λογικ πρόβατα π τν λύκο τς αρέσεως, ν ντίθετα « μισθωτός…θεωρε τν λύκον ρχόμενον κα φίησι τ πρόβατα κα φεύγει κα λύκος ρπάζει ατ κα σκορπίζει τ πρόβατα» π τ παρ πάνω κείμενα συνάγεται, τι δν χει δικαίωμα Σεβα-σμιώτατος ν διαφορήσει πέναντι στν κίνδυνο τς αρέσεως το Οκου-μενισμο. Εναι πίσης ξιον προσοχς τ γεγονός, τι π. Παλος δν πη-θυνε τος λόγους ατος μόνον πρς τν τοπικν πίσκοπόν της φέσου, λλ πρς λους τους πρεσβυτέρους τς τοπικς ατς κκλησίας. Ατ σημαίνει τι λους τους καθιστ πεύθυνους κα χι μόνο τν πίσκοπο. Τ συμπέρασμα εναι τι τν εθύνη γι τν διαφύλαξη τς πίστεως δν τν χει μόνον πίσκοπος, λλ κα λο τ πρεσβυτέριο. Ἐὰν δ λάβουμε π’ ψη μας κα τν εστοχη παρατήρηση το ρχ. Γεωργίου Καψάνη γουμένου τς ερς Μονς Γρηγορίου στ περισπούδαστο ργο του « ποιμαντικ διακονία κατ τος ερος κανόνας»: «σον φορ δ ες τν διοίκησιν κα τν διδασκαλίαν συμμετοχ το λαο εναι θεμελιώδης, φ’ σον οτος, χαρισματοχος ν κα διδακτς Θεο, ποτελε μετ το κλήρου τν γρυπνοσαν συνείδησιν τς κκλησίας, τις μαρτυρε (κρίνει, διακρίνει, γκρίνει κα ποδέχεται κατακρίνει κα πορρίπτει) τν διδασκαλίαν κα τς πράξεις τς εραρχίας, ς πεφάνθησαν κα ο Πατριάρχαι τς νατολς ν τ γκυκλίω ατν τς 6ης Μαΐου 1848: « φύλαξ τς ρθοδοξίας, τ σμα τς κκλησίας τ.ε. λας ατς στίν»,[6] τότε φθάνουμε στ συμπέρασμα, τι ξ’ σου μεγάλη εθύνη γι τν διαφύλαξη τς πίστεως χει κα ατς οτος λας το Θεο. πομένως δν εναι ρθν Σεβασμιώτατος ν ποφασίζει γι θέματα πίστεως, χωρς ν λαμβάνει π’ ψιν το «τν γρυπνοσαν συνείδησιν τς κκλησίας», τν κλρο κα τν πιστ λαό. Οτε εναι ρθ  ν φιμώνει ν κβιάζει μ πειλς κα τιμωρίες κα μ διωγμ κόμη π τν Μητρόπολη ατ τν «γρυπνοσα συνείδηση», διότι τότε τν καταπνίγει, λλ φείλει ν τν φήσει ν κφραστε λεύθερα κα βίαστα. Ἐὰν δν τ κάνει ατ θ εναι πεύθυνος νώπιόν του Θεο ν μέρα κρίσεως. Πέραν τούτου διος π. Παλος καταπολέμησε τος ψευδαποστόλους κα ψευδ-προφτες, τος παδος τς περιτομς κα τος αρετικούς του γνωστικισμο τς ποχς του, τος ποίους ποκαλύπτει στος Κορινθίους: «ο γρ τοιοτοι ψευδαπότολοι, ργται δόλιοι, μετασχηματιζόμενοι ες ποστόλους Χριστο» (Β΄Κόρ. 11,13), ν παράλληλά μας προτρέπει: «μιμηταί μου γίνεσθε»( Κόρ.4,16). μίμηση ατή, στν ποία μς καλε πόστολος δν φορ μόνον τν εραποστολικ φιλανθρωπικ τομέα τς δράσεώς του, λλ’ πωσδήποτε κα τος ντιαιρετικούς του γνες.  
Στν ερατικ σύναξη το παρελθόντος ανουαρίου (2010) μς δωσε τν ρητ ντολή: «Σς παγορεύω ποιοδήποτε λόγο νέργεια πρ κατ το Οκομε-νισμο. Μν ξεχντε τι Μητρόπολή μας νήκει στ κλίμα το Οκουμενικο Πατριαρχείου». Οδέτερη στάση πέναντι στν αρεση δν χωράει, διότι πως μς βεβαιώνει Κύριος, « μ ν μετ’ μο κατ’ μο στι κα μ συνάγων μετ’ μο σκορπίζει» (Μάτθ.12,30). πομένως Σεβασμιώτατος θ πάει μ τν λήθεια το εαγγελίου θ πάει μ τν αρεση.Δν πάρχει κάτι νδιάμεσο μεταξ ληθείας κα ψεύδους, οτε μεταξ φωτς κα σκότους. γιος Γρηγόριος Παλαμς χαρακτηρίζει τν σιωπ πέναντι στν αρεση τρίτο εδος θεΐας. Πέραν τούτου οδες Πατρ τς κκλησίας τήρησε ποτ οδέτερη στάση, λλ λοι τους γωνίστηκαν ναντίον τν αρέσεων. λοίμονο ν φόβος το Π-τριαρχείου, σπουδ ν μν ρθει σ σύγκρουση μ τ Πατριαρχεο, τν πομακρύνει π τ καθκον ν φαρμόσει τς ντολς το εαγγελίου κα ν βαδίσει πάνω στ χνάρια τν γίων Πατέρων μας. γιος ωάννης Χρυσ-στομος πισημαίνει: «ε πο τν εσέβειαν παραβλαπτομένην δοις μ προτίμα τν μόνοιαν τς ληθείας, λλ’ στασο γενναίως ως θανάτου…τν λήθειαν μηδαμο προδιδος»[7]. ξ’ λλου κα γιος Γρηγόριος Παλαμς στ διο κλίμα δρασε. Δν φοβήθηκε μως οτε τν Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Καλέκα, οτε τν Βαρλαάμ, οτε πολόγισε ν θ τν φυλακίσουν, βρίσουν, συκοφαντήσουν, λλ λα ατ τ πέμεινε εχαρίστως, γι τν γάπη το Χριστο κα τν λήθεια τς ρθοδοξίας. Ποο τ φελος πο τίμησε τν γιο Γρηγόριο πέρυσι (2009), μ τν εκαιρία τς συμπληρώσεως 650 τν π τν κοίμησή του, μ γιορτς κα πανηγύρια, μ συνέδρια κα ρχιερατικ συλλείτουργα, καθ’ ν χρόνον δν θέλει ν τν μιμηθε, λλ κουκουλώνει τν αρεση ντ ν τν καταπολεμήσει; Τί τν φελον ο γιορτς κα τ πανηγύρια, πο διοργανώνει κάθε χρόνο πρς τιμν το π. Παύλου (Παύλεια), καθ’ ν χρόνον δν τν μπνέει προτροπή του: «μιμηταί μου γίνεσθε», στε ν τν μιμηθε στος ντιαιρετικούς του γνες; Τί πολογία θ δώσει ν μέρα κρίσεως; ν Σεβασμιώτατος, κουκουλώνοντας τν αρεση π φόβο κα δειλία πρς τ Πατριαρχεο, θέλει ν πάει στν κόλαση εναι δικαίωμά του. γ δν πρόκειται ν τν κολουθήσω. Συμβιβασμος μ τν αρεση δν δέχομαι. ς γνωρίζει τι δν θ παύσω ν καταπολεμ μέχρι τελευταίας μου ναπνος τν αρεση το Οκουμενισμο.
Πληροφορηθήκαμε π ατόπτες μάρτυρες, λλ εδαμε κα σ σχετικς φωτο-γραφίες, τι πέρυσι τν Νοέμβριο το 2009, συμμετεχε στ Φανάρι στ θρονικ ορτ το Πατριαρχείου στ ορταστικ συλλείτουργο, καί, παρόντων τν Καρδι-ναλίων το Πάπα, συμπροσευχήθηκε μ τος αρετικούς.Ατ ποτελε σοβ-ρώτατο λίσθημα κα προξενε μεγάλη θλίψη κα δύνη στς ψυχές μας.Δν γνωρίζει Σεβασμιώτατος, τι παγορεύονται ο συμπροσευχς π τος ερος κανόνες π ποιν καθαιρέσεως; σφαλς κα γνωρίζει. μήπως παυσαν ν σχύουν; Κα βέβαια σχύουν. πειδ λοιπν τος καταπατον κάποιοι λλοι ρχιερες πρέπει ν τος καταπατήσει κα ατός; Δν μ νδιαφέρει δ ν κρίνω τος πατριαρχικούς, διότι δν εμαι ρμόδιος πρς τοτο. Ατ θ τ κάνουν λλα πρόσωπα, τν ποίων λόγος χει κύρος κα βαρύτητα μεγαλύτερη π μένα, που κα ταν χρειάζεται. χω μως καθκον ν λέγξω κα κφράσω δημοσίως τν ντονη διαμαρτυρία κα ποδοκιμασία μου πρς τν γιο Βεροίας, πρς τν ποο εχα μία μεση κκλησιαστικ ξάρτηση κα ναφορά, διότι μ τν πράξη το ατ προκαλε σκάνδαλο στ ποίμνιό του κα γίνεται κακ παράδειγμα πρς μίμηση.
Δν θ κρίνω τ σα τραγικ συνέβησαν κατ τν τελευταία ερατικ Σύναξη το Μαΐου, που ζήτησα ν λάβω τν λόγο. Κα μόνο τ τι δν νέχθηκαν ν μ κούσουν μέχρι τέλους κα δν μο πέτρεψαν ν λοκληρώσω τν μιλία μου, ατ λέγει πολλ κα καθένας ς βγάλει τ συμπεράσματά του. Οτε θ κρίνω  τς βρεις κα τς βιαιοπραγίες ρισμένων πατέρων κατ τν διάρκεια ατς της  Συνάξεως, που ς «ταροι πίονες» πεσαν κατ πάνω μου, πειδ τόλμησα ν ξεσκεπάσω τν αρεση το Οκουμενισμο κα τν νοχη συγκάλυψή της π τν Σεβασμιώτατο.νας ξ’ ατν μ ρπαξε π πίσω μ τ χέρι του κα μ κάθισε δι τς βίας πάνω στ κάθισμα, ν νας λλος ρπαξε μ τ χέρια το τ κεφάλι μου κα τ τράνταζε πέρα δώθε. Οτε θ κρίνω τς βρεις το Σεβασμιωτάτου πρς τ πρόσωπό μου: «Πήγαινε ν πάρης τ χάπια σου», «εσαι αρετικός», «εσαι φανατικός», πρώτη δημοσίως, ο δύο τελευταες π τηλεφώνου. Οτε πίσης τ γεγονς τι δν μο πέτρεψε ν νέβω στ  βμα κα ν παντήσω στς κατηγορίες, πο διετύπωσε ναντίον μου νώπιον λων τν πατέρων. κρίση νήκει στν δικαιοκρίτη Θεό.  Εναι σύνηθες φαινόμενο, ταν ξεσκεπάζεται πλάνη, ν κατάφευγει σ τέτοιου εδους μεθοδεύσεις γι ν κρύψει τ γύμνια κα τ ασχος της. γ τος συγχωρ λους π καρδίας κα ξακολουθ ν τος γαπ, διότι προξένησαν μεγάλο πνευματικ κέρδος στν ψυχή μου. Δν θ σχολιάσω πίσης τν πόφαση το Σεβασμιωτάτου τι «δν χω θέση μέσα στ Μητρόπολη κα τι εμαι να ξένο σμα μέσα σ’ ατήν». Ποις εναι ξένο σμα θ τ κρίνει Θεός. Τοτο μόνο θ π κλείνοντας, τι χαίρομαι, διότι μ ξίωσε Θες ν βρισθ κα ν διωχθ γι τν γάπη το Χριστο κα τν λήθεια τς πίστεως, σύμφωνα μ τν λόγον το «μακάριοι στ ταν νειδίσωσιν μς κα διώξωσι κα επωσι πν πονηρν ρμα καθ’ μν ψευδόμενοι νεκεν μο. Χαίρετε κα γαλλιάσθε, τι μισθς μν πολς ν τος ορανος» (Μάτθ. 5,11-12).


[1] Βλ. ερομ. σαάκ, «Βίος Γέροντος Παϊσίου το γιορείτου», γιον ρος 2004, σέλ. 690-691
[2] «Γέροντος Παϊσίου γιορείτου Λόγοι», τόμ. Β΄ , κδ. ερο συχαστηρίου «Εαγγελιστς ωάννης Θεολόγος», Σουρωτ Θεσσαλονίκης 1999, σέλ. 176
[3] «Γέροντος Παϊσίου…», ε.α. σέλ. 230-232
[4] ρχ. ουστίνου Πόποβιτς, ρθόδοξος κκλησία κα Οκουμενισμός, κδ. ερς Μονς ρχαγγέλων Τσέλιε, Βάλιεβο- Σερβία 1974, σέλ. 224
[5] Μητρ. Ναυπάκτου κα γίου Βλασίου εροθέου, Οδα νθρωπον ν Χριστ, ερ Μον Γενεθλίου της Θεοτόκου (Πελαγίας), κδοση Γ΄, 2008
[6] ρχ. Γεωργίου Καψάνη, « ποιμαντικ διακονία κατ τος ερος κανόνας», Πειραιες 1976, σέλ. 110-112
[7] PG 60, 611

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.