30 Σεπ 2010

Ἐπιστολὴ Μήτ. Πειραιῶς Σεραφεὶμ πρὸς τὴν Σύνοδο γιὰ Διάλογο μὲ Προτεστάντες


  ΔΕΛΤΙΟΝ  ΤΥΠΟΥ
Σέβ. Μητροπολίτης Πειραις κ. Σεραφεμ πέστειλλε τν κάτωθι πιστολν πρς τν ερν Σύνοδον τς κκλησίας τς λλάδος:
ριθμ. Πρώτ. 1252                                             

ν Πειραιε τ 24η Σεπτεμβρίου 2010
 Τ ερ Συνόδω
τς κκλησίας τς  λλάδος
ωάννου Γενναδίου 14
Ες ΑΘΗΝΑΣ
"""""""""""""""""""
Μακαριώτατε Δέσποτα,
Σεβασμιώτατοι γιοι Συνοδικο Σύνεδροι,
κοινωνία τς πληροφορίας προσδίδει ες τος συγχρόνους καιρος τν δυνατότητα ταχείας νημερώσεως π διαφόρων θεμάτων κα οτω πάνυ ελαβς προάγομαι πως ποβάλω τ ερ Σώματι τς Δ.Ι.Σ. τς παρούσης συνοδικς περιόδου, ες χάριτι Θεο μετέχω, τν πληροφόρησιν τν διεθνν μέσων νημερώσεως κα διαιτέρως τν TIMES τς Ν. όρκης δι τν πόφασιν τς Λουθηρανικς ν μερικ κοινωνίας πως ντάξη ς νωτάτους Θρησκευτικος λειτουργος ατς κα δ ν τ πισκοπικ βαθμ πρόσωπα κατεγνωσμένα δι τν σοδομιτισμν τν, τινα νερυθριάστως δημοσία χουν συνάψει θεσμον γαμικν σχέσιν κα  συμβιον ες τν χυδαίαν ατν νατροπν τς νθρωπίνης ντολογίας κα το Παναγίου θελήματος το Τρισαγίου Θεο, ς κα τν TIMES το Λονδίνου δι τν πόφασιν τς γγλικανικς κοινωνίας πρ τς χειροτονίας γυναικν ς πισκόπων ατς, τς ριστικς ποφάσεως ναμενομένης ν ληφθ κατ τν γενικν σύνοδον ατς ν όρκη Μ. Βρετανίας, τ προσεχς τος.
καθ’ μς γιωτάτη, καινοτόμητος κα διαίρετος ρθόδοξος Καθολική του Χριστο κκλησία, γνωστν τυγχάνει τι ερίσκεται ν θεολογικ διαλόγω κατόπιν πανορθοδόξων ποφάσεων μετ τν προειρημένων θρησκευτικν κοινωνιν κα πομένως α ν τος περθεν κινήσεις τν, προκαλον ελόγως τν πορίαν δι τν ναγκαιότητα τς συνεχίσεως το λεγομένου θεολογικο μετ’ ατν διαλόγου, φ’ σον μ τοσούτον κφαντορικν τρόπον α ερημέναι θρησκευτικα κοινωνίαι ποσκορακίζουν κάθε ννοιαν Εαγγελικς κα Χριστιανικς ληθείας πομακρυνόμεναι λιγγιωδς κ τς... μίας κα μοναδικς μπέλου το Σώματος το Χριστο.
θεν τυγχάνει μεζον θέμα, δι τν γιωτάτην μν κκλησίαν ς κα δι τς λοιπς ρθοδόξους Ατοκεφάλους κκλησίας, συμμετοχ μν ες μίαν προδήλως, κατόπιν τν νωτέρω, λυσιτελ διαδικασίαν, μ μοναδικν «φελος» τν πικοινωνιακν πολιτικν τν μετέρων ντιπροσώπων κα φυσικ τν ξενοδοχειακν τν πολαβν κατ τς διεργασίας το διαλόγου.
πομένως καθίσταται ναγκαία πλήρης διασάφησις το λου ατο λγεινο θέματος μ τν ποστολν γγράφων τς καθ’ μς γιωτάτης κκλησίας πρς τος ρθοδόξους Προέδρους τν διεξαγομένων μετ τν ερημένων θρησκευτικν κοινωνιν θεολογικν διαλόγων, στε μερίμνη ατν ν διακριβωθ πισήμως, ἐὰν μν παγκόσμιος Λουθηρανικ μοσπονδία ποδέχεται τς ντιθέους ποφάσεις τν ν μερικ μοπίστων ατς, δ γγλικανικ κοινωνία πρόκειται ν χωρήση ες τν χειροτονία γυναικν «’πισκόπων» π το τους 2014 κα ν περιπτώσει παληθεύσεως τν δη παγκοσμίως ξαγγελθέντων αθωρε ν παύσωμεν τν λυσιτελ μετ’ ατν θεολογικν διάλογον δίδοντες οτω ναργς τν θεοφιλ μαρτυρίαν τς γιωτάτης μν ρθοδόξου Καθολικς κκλησίας.
π δ τούτοις, βαθυσεβάστως διατελ, λάχιστος ν Χριστ δελφός,
Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ Πειραις ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.