30 Ιαν 2010

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ

Παναγιώτης Τελεβάντος, Ὁ «Νεοβαρλααμισμός» ἁπλώνει ρίζες
Ο “ΝΕΟΒΑΡΛΑΑΜΙΣΜΟΣ” ΑΠΛΩΝΕΙ ΡΙΖΕΣ
============
Σχολιογράφος θρησκευτικῆς ἰστοσελίδας κοινοποίησε ἄκρως ἀνησυχητικές ἐξελίξεις στήν Ἱερά Μητρόπολη Δημητριάδος ἀναφορικά μέ τό “Νεοβαρλααμισμό”.

“ΝΕΟΒΑΡΛΑΑΜΙΣΜΟΣ” ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ
_________________
Γράφει σχετικά: “Πρόκειται γιά μία νέα αἵρεση γιά τήν ὁποία πρέπει νά πάρει θέση ἡ Σύνοδος. Νεοβαρλααμίτες δέν ὑπάρχουν μόνο στήν Πρέβεζα, ἀλλά καί στή Μητρόπολη Δημητριάδος. Ἄν προσέξατε στήν πρώτη σελίδα τοῦ “Ὀρθοδόξου Τύπου” γίνεται λόγος γιά καταγγελία πιστῶν, συγκεκριμένα κατά τήν ἑορτή Θεοφανείων, ὅπου διαβάστηκε ἡ προφητεία τοῦ Ἠσαΐα στή δημοτική.
Τό ἴδιο ἔγινε καί κατά τόν Ἑσπερινό τῶν Χριστουγέννων. Ὅλα τά ἀναγνώσματα διαβάστηκαν στή δημοτική καί ἀναμεταδίδοντο ἀπό τόν Σταθμό τῆς Ι. Μονῆς Ταξιαρχῶν ἀπευθείας ἀπροκάλυπτα καί ἀναίσχυντα. Ἀκολούθησαν διαμαρτυρίες τηλεφωνικές ἀλλά τό κακό δέν διορθώνεται.
Πρέπει νά ξέρετε ὅτι ὅπου παρίσταται ὁ Δεσπότης τοῦ Βόλου κ. Ἰγνάτιος παντοῦ διαβάζονται ἀναγνώσματα, εὐχές,προφητεῖες κλπ. στή δημοτική ἀπό τό βιβλίο πού κυκλοφόρησε ὁ Πρεβέζης. Ἔχει ἐπιβάλει νά ἀγορασθεῖ ἀπό τούς ἱερεῖς τῶν ἐνοριῶν καί νά διαβάζουν κατά περίσταση τό ἀνάλογο κείμενο. Ξεκίνησε δειλά-δειλά καί τώρα τό ἔχει καθιερώσει. Σέ πολλά ἐπίσης μυστήρια γάμους, βαπτίσεις γίνεται τό ἴδιο. Ἄς προσέξουμε λίγο τήν πορεία τοῦ οἰκουμενιστοῦ κ. Ἰγνατίου καί τό τί ἀκριβῶς συμβαίνει στή Μητρόπολη Δημητριάδος (Θεολογική Ἀκαδημία κλπ)....
Νομίζω ὅτι πρέπει νά γνωρίζετε καί αὐτό τό ἐξίσου σημαντικό. Στό ναό τῆς Ἄγ. Παρασκευῆς στή διάρκεια τῆς Θ. Λειτουργίας, μαζί μέ τά ἀγοράκια πού ντύθηκαν παπαδάκια γιά νά κάνουν εἴσοδο (μικρή καί μεγάλη) ἀκολούθησαν καί κοριτσάκια ντυμένα παπαδίνες κρατώντας κεράκια (στόν τύπο τῶν Μυροφόρων δῆθεν) παρουσία τοῦ Δεσπότη καί μέ τήν ἀνοχή τῶν πιστῶν πού διαμαρτυρήθηκαν ἐκ τῶν ὑστέρων στά κρυφά.”
Συγκλονιστικές καί πολύ συγκεκριμένες οἱ πληροφορίες τοῦ σχολιογράφου. Δυστυχῶς ἡ Ἱερά Σύνοδος ὑπνώττει ὡς συνήθως γιά ὅλα τά θέματα τό νήδυμο.
Ἐλπίζουμε ὁ καλός σχολιογράφος νά στείλει σχετική ἐπιστολή στόν “Ὀρθόδοξο Τύπο” γιά νά συνειδητοποιήσουν περισσότεροι πιστοί τό μέγεθος τοῦ προβλήματος.

Ο “ΝΕΟΒΑΡΛΑΑΜΙΣΜΟΣ” ΑΠΛΩΝΕΙ ΡΙΖΕΣ
________________
Εἶναι φανερόν ὅτι ὁ “Νεοβαρλααμισμός” ἐπεκτείνεται σταδιακά, σταθερά καί ὕπουλα.
Καταρχήν σημειώθηκαν οἱ γελοιωδίες πού ἐπεβλήθηκαν ἐτσιθελικά στήν Πρέβεζα. Σέ λευκό χαρτί ζήτησε ὑπογραφές ὁ πρωτοσύγκελος τῆς Μητρόπολης Θεοδόσιος Μαρτζοῦχος γιά νά ἐκδώσει “αὐθόρμητο” ψήφισμα κληρικῶν τῆς Μητρόπολης Πρεβέζης ὑπέρ τῶν κακόγουστων καί ἐν πολλοῖς δογματικά ἄστοχων μεταγλωττίσεων τῶν ἱερῶν κειμένων τῆς λατρείας.
Στή συνέχεια ἀνεφάνη στό στερέωμα ὁ "ἀποφατικός" θεολόγος π. Δανιήλ Ἀεράκης γιά νά παραστήσει τό θεωρητικό του "Νεοβαρλααμισμοῦ". Ἔστω καί ἄν, ὡς εἰκός, ἐξετέθη καί ἐξέθεσε τούς ὁμοιδεάτες του μέ τήν ἀθεολόγητη παρέμβασή του, διεύρυνε τό μέτωπο τῆς ἀποστασίας.
Πάταγο προκάλεσαν οἱ πολλαχόθεν καταγγελθεῖσες ἀπρέπειες τοῦ ἀμετανόητου συγκρητιστῆ πάπα-Κώστα Μπέη τοῦ καθαιρετέου.Τώρα μαθαίνουμε, ἀπό τήν καταγγελία τοῦ "Στουδίτη", ὅτι παρόμοια παρατράγουδα συμβαίνουν καί στή Μητρόπολη Δημητριάδος ὅπου ὁ οἰκεῖος Μητροπολίτης κ. Ἰγνάτιος προξενεῖ τεράστια ζημιά μέ τή Θεολογική Ἀκαδημία καί τόν Οἰκουμενιστικό καί νεωτεριστικό του οἶστρο.

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ
________________________
Δυστυχῶς ὁρισμένοι ἔχουν τή λανθασμένη ἐντύπωση ὅτι οἱ νεωτερισμοί στή Μητρόπολη Πρεβέζης εἶναι τοπικό πρόβλημα.
Ἔχουν τήν ἐντύπωση ὅτι ὁ Σεβασμιότατος λόγω ἡλικίας καί ἀσθενείας δέν ἔχει πιά τήν ἱκανότητα νά ἐλέγχει τήν κατάσταση καί ὅτι ἔγινε ὑποχείριό του συγκρητιστῆ πάπα-Κώστα Μπέη. Ὅλοι οἱ νεωτερισμοί, κατά τήν ἄποψή τους, προιόντος τοῦ χρόνου θά σβήσουν. Θά ἐκφυλιστοῦν ἰδιαίτερα μετά τήν κοίμηση τοῦ Σεβασμιότατου κ. Μελέτιου.
Ἡ δική μου ἐκτίμηση εἶναι διαφορετική. Καταρχήν οὐδείς γνωρίζει πότε ὁ Κύριος θά καλέσει τό Σεβασμιότατο κοντά Του. Ὕστερα κυκλοφοροῦν φῆμες ὅτι ὁ Σεβασμιότατος πρόκειται νά παραιτηθεῖ σύντομα ὑπέρ τοῦ πρωτοσύγκελου τοῦ π. Θεοδόσιου Μαρτζούχου, ὁ ὁποῖος διατύπωσε βλάσφημες θέσεις γιά τούς Ψαλμούς τοῦ Δαβίδ στό τεῦχος 105 τῆς “Συναξης”, στήν προσπάθειά του νά προωθήσει τό “Νεοβαρλααμισμό” τῆς “λειτουργικῆς ἀναγέννησης”. Ἄν οἱ φῆμες ἐπιβεβαιωθοῦν θά ἔχουμε διαιώνιση ὄχι λύση τοῦ προβλήματος στή Μητρόπολη Πρέβεζας.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΕΡΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΣΧΗΜΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑ-ΚΩΣΤΑ ΜΠΕΗ
_______________
Οἱ πληροφορίες ὅτι τό “Νεοβαρλααμικό” πνεῦμα ἄρχισε νά ἐπεκτείνεται καί στή Μητρόπολη Δημητριάδος (καί ποιός ξέρει πού ἀλλοῦ) ἀποδεικνύει ὅτι ὁ “Νεοβαρλααμισμός” δέν εἶναι ἁπλά καρπός τῆς ἰδιορρυθμίας τοῦ πάπα-Κώστα Μπέη ἀλλά νεωτερισμός πού ἐπεκτείνεται καί σέ ἄλλες Μητροπόλεις. Οἱ ρίζες του δέν σχετίζονται ἁπλά μέ τή ἰδιορρυθμία ἑνός συγκρητιστῆ. Τροφοδοτοῦνται ἀπευθείας ἤ ἔμμεσα ἀπό τίς πηγές τοῦ λεγόμενου “φιλελεύθερου” Προτεσταντισμοῦ τῆς δεκαετίας τοῦ 1960 καθώς ἐπίσης ἀπό τή θεολογία τῆς Β΄ Βατικάνειας Συνόδου. Ἔχουν ἀντιασκητικό καί ἀντορθόδοξο χαρακτήρα. Διέπονται ἀπό ἕνα πνεῦμα νοησιαρχίας πού ἐκπροσωπεῖ ὁ Βαρλαάμ.

ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΝ ΕΚΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ
______________________
Ἰδιαίτερα ἀνησυχητική εἶναι ἡ πληροφορία γιά τήν εἰσαγωγή “παπαδίνων” πού συμμετέχουν μέ τά “παπαδάκια” στή Μικρή καί Μεγάλη εἴσοδο στή Θεία Λειτουργία.
Εἶναι φανερόν ὅτι πίσω ἀπό τήν ἐτσιθελική ἐπιβολή τῆς μεταγλώττισης τῆς λατρείας κρύβεται ἕνας ὀλιγάριθμος ἀλλά ἐξαιρετικά θορυβοποιός καί ἐπικίνδυνος ἑσμός νεωτεριστῶν οἱ ὁποῖοι προσπαθοῦν ἐτσιθελικά νά ἐπιβάλουν τό Βαρλααμικό τούς φρόνημα στήν Ἐκκλησία.
Τό θέμα πρέπει νά ἀχθεῖ μέ ἐμπεριστατωμένη καταγγελία στή Σύνοδο γιά νά καταδικαστεῖ ὁ Νεοβαρλααμισμός καί γιά νά δοθοῦν σαφεῖς ἐντολές γιά τερματισμό τοῦ σκανδαλισμοῦ τοῦ ποιμνίου μέ τήν εἰσαγωγή προτεσταντικῶν καί βατικάνειων προτύπων στή λατρεία τῆς Ἐκκλησίας.

ΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΛΑ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΗ
____________________
Ὅσοι ἀναλύουν μόνον τά γλωσσικά προβλήματα ἀναφορικά μέ τίς ἄστοχες μεταγλωττίσεις τῶν θιασωτῶν τῆς “λειτουργικῆς ἀναγέννησης” παίζουν ἀνεπιγνώστως τό παιγνίδι τῶν “Νεοβαρλααμιτών”.
Πρός Θεοῦ! Δέν ἐννοῶ ὅτι δέν πρέπει νά μήν ἐπισημαίνονται τά πολλά προβλήματα πού σχετίζονται μέ τήν ἀδόκιμη μεταγλώττιση στή δημοτική.
Ἀντίθετα! Ἐπαινῶ ἐκ βαθέων ὅσους ἐπεσήμαναν τά προβλήματα καί τά κατέστησαν ἐξόχως φανερά σέ ὅλους. Ἐκεῖνο πού ἐπιπλέον καί προπαντός χρειάζεται νά γίνει εἶναι νά τεθοῦν οἱ ἀδόκιμες καί κακόγουστες μεταγλωττίσεις μέσα στό εὐρύτερο βαρλααμικό πλαίσιο πού ἐκπροσωποῦν γιά νά καταδικαστοῦν ὡς αἵρεση.
Ἡ περιεκτική ἐργασία τοῦ κορυφαίου ὀρθόδοξου θεολόγου π. Θεόδωρου Ζήση στό συνέδριο γιά τή “λειτουργική ἀναγέννηση” ἀναλύει εὐσύνοπτα ἀλλά διεξοδικά τόν αἱρετικό χαρακτήρα τῶν ἐπιδιωκόμενων νεωτερισμῶν. Ἡ ἐμπεριστατωμένη εἰσήγηση τοῦ π. Σαράντη Σαράντη στό ἴδιο λειτουργικό συνέδριο δείχνει πρός τήν ἴδια κατεύθυνση.

ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΙ ΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ "ΝΕΟΒΑΡΛΑΑΜΙΣΜΟΥ"
___________
Ἀλίμονον ἄν ἡ Ἐκκλησία δεχτεῖ εἰσηγήσεις γιά ἀλλαγές ἀπό τούς ἀνθρώπους πού πρωτοστατοῦν στίς Νεοβαρλααμικές ἀσχημίες.
Γιά ἀναλογιστεῖτε, πατέρες καί ἀδελφοί, ποιοί εἶναι οἱ εὐάριθμοι πρωταγωνιστές τῆς “λειτουργικῆς ἀναγέννησης”: Ὁ συγκρητιστής πάπα-Κώστας Μπέης! Ὁ “διορθωτής” τῶν Ἁγίων π. Βασίλειος Θερμός! Οἱ ἀθεολόγητοι π. Δανιήλ Ἀεράκης καί π. Θεοδόσιος Μαρτζοῦχος! Ὁ βραχύς τί παρά Προτεστάντες ἠλαττωμένος π. Ἀντώνιος Πινακούλας! Ὁ γνωστός εὐρωθεολόγος Θανάσης Παπαθανασίου! Οἱ Μητροπολίτες Μεσσηνίας Χρυσόστομος καί Δημητριάδος Ἰγνάτιος!
Ὑπάρχει ἄνθρωπος στοιχειώδους σοβαρότητας πού πιστεύει ὅτι μεταξύ τους ὑπάρχει ἔστω καί ἕνας φερέγγυος γιά νά ἐπιφέρει ἀλλαγές στή λατρεία τῆς Ἐκκλησίας;
Καί οἱ λίθοι κεκράξονται πῶς ὄχι!

ΘΛΙΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΥΡΜΟ ΤΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
_________________
Τό ὅτι παρέσυραν καί τό Σεβασμιότατο Νικοπόλεως στό βαρλααμικό κατήφορο μᾶς θλίβει ἀφάνταστα ἐπειδή ὁ ἀγαπητός μας π. Μελέτιος πρέσβευε τά ἀκριβῶς ἀντίθετα ἀπό ὅσα τώρα ἄστοχα πράττει.
Αὐτός ὅμως δέν εἶναι λόγος γιά νά ἐπιβληθεῖ “Νεοβαρλααμισμός” στή λατρεία καί στό ἦθος τῆς Ἐκκλησίας.
Ὑπογραμμίζει μόνον τήν τεράστια εὐθύνη ἔναντί του Θεοῦ ὅσων ἐκμεταλλεύτηκαν τό εὐάλωτό του Σεβασμιότατου καί τόν περιήγαγαν στή δυσχερῆ θέση πού βρίσκεται σήμερα πού εἶναι ἀναγκασμένος νά ἀπολογεῖται μέ κείμενα πού προκαλοῦν θυμηδία γιά τίς κακοδοξίες τοῦ π. Μπέη.
Εὐθύνη ὅμως ἔχουν καί ὅσοι συνετοί καί σώφρονες στόν περίγυρο τοῦ Σεβασμιότατου δέν προσπαθοῦν νά σταματήσουν τή φορά τῶν πραγμάτων πρός τό γκρεμό τῆς ἀποστασίας.

ΑΚΤΙΝΕΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.