8 Ιουν 2024

Καντιώτης: Πρόσεχε τὴν ψῆφον σου!

(†) Ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Καντιώτης
Κάνοντας κακὴ ἐκλογὴ ὁδηγεῖς σὲ βάραθρα τὴν Ἑλλάδα καὶ ματαίως κατόπιν θὰ καταριέσαι ποὺ τελείως ἄκριτα καὶ ἐπιπόλαια τὴν ἔδωσες! Ἄν στὴν Ἑλλάδα παρουσιαστῇ ἕνας πραγματικὰ πιστὸς Χριστιανὸς καὶ πῇ· «Ἕλληνες, δὲν θὰ κυβερνήσουμε τὴν Ἑλλάδα μὲ τὸ ἄλφα ἤ βῆτα ἤ γάμμα κόμμα, ἀλλὰ μὲ τὸ Εὐαγγέλιο! Τὸ Εὐαγγέλιο εἶναι ἡ Σοφία καὶ μ’ αὐτὸ θὰ κυβερνήσουμε τὴν Ἑλλάδα!», πέστε μου, θὰ τὸν ψήφιζαν οἱ Χριστιανοί; Ἐμένα νὰ μοῦ τρυπήσετε τὴν μύτη, ἄν ἡ παράταξί του ἔπαιρνε ἕνα βουλευτή! Τὸν Βαραββᾶ θὰ ἐκλέξουμε, διότι εἶναι κουμπάρος τους, τοὺς εὐνοεῖ καὶ πολλὰ ἄλλα διότι! Δὲν θέλεις, λαέ, Ἰησοῦν τὸν Ναζωραῖον; Ἔ, ἄφησε τότε νὰ ἐκλέγωνται οἱ Βαραββᾶδες σου καὶ νὰ σὲ... κυβερνοῦν οἱ ἀντίχριστοι! Πρέπει νὰ γίνῃ στὴν Ἑλλάδα μιὰ κίνηση Χριστιανική! Ἀλλὰ ποῦ εἶναι οἱ Χριστιανοί; Εἶναι σπάνιοι! Ἀλλ’ ὅ,τι καὶ ἄν γίνῃ, τὸ Εὐαγγέλιο θὰ νικήσῃ!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.