8 Ιουν 2024

Μήνυμα τοῦ Προέδρου τῆς ΝΙΚΗΣ: Σταθεροὶ στὶς ἐπιλογές μας!

Ὁ Πρόεδρος τῆς ΝΙΚΗΣ Δημήτριος Νατσιός
Στὴν παράδοση τῆς Πίστεώς μας, λέμε ὅτι «μπορῶ νὰ κάνω τὰ πάντα, ἀλλὰ δὲ μὲ συμφέρει νὰ κάνω τὰ πάντα». 
Ἀξίζει λοιπὸν σεβασμὸς στὸν ἱερὸ θεσμὸ τῆς οἰκογένειας, ὡς ἕνωση ἑνὸς ἄνδρα καὶ μίας γυναίκας. Αὐτὸ διδάσκει ἐξάλλου καὶ τὸ Ἱερὸ Εὐαγγέλιο, αὐτὸ προτάσσει καὶ τὸ Σύνταγμά μας καὶ ὁ νομικὸς πολιτισμός μας, αὐτὸ εἶναι καὶ ἡ πολιτισμική μας παράδοση, αὐτὸ εἶναι ἡ πανανθρώπινη πρακτικὴ ἀνὰ τὶς χιλιετίες. 
Ἀνεχόμενοι αὐτὸ τὸ νομοσχέδιο, ἀνεχόμαστε ὡς κοινωνία νὰ δημιουργηθεῖ... μία γενιὰ παιδιῶν μεγαλωμένων μὲ ἀφύσικο τρόπο ζωῆς καὶ μὲ τραυματισμένη, δυστυχῶς, τὴν ψυχολογία τους. 
Ἐκφράζοντας τὴν συνείδηση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, θὰ ἀγωνισθοῦμε μὲ δύναμη νὰ ἐπαναφέρουμε τὸν σεβασμὸ στὴν ἱερότητα τῆς παραδοσιακῆς οἰκογένειας. 

Μήνυμα τοῦ Προέδρου τῆς ΝΙΚΗΣ: Ἡ φύση εἶναι ὁ νόμος 
Τὰ παιδιὰ δὲν εἶναι τεκμήριο φορολογίας, εἶναι τὸ μέλλον ποὺ μᾶς χτυπᾶ τὴν πόρτα. Ἡ ἐπιδότηση στὶς γεννήσεις Ἑλληνόπουλων εἶναι κορυφαία ἀποστολὴ καὶ προτεραιότητα μιᾶς πολιτείας ποὺ ὀφείλει νὰ εἶναι φύλακας καὶ ἀρωγὸς κάθε μελλοντικῆς μητέρας. 
Εἶναι στενόχωρο νὰ διανύουμε τὸν 21ο αἰῶνα καὶ νὰ συζητοῦμε τὴ νομικὴ σχετικότητα τῆς ἀξίας τῆς ζωῆς. Τὸ δικαίωμα στὴν ζωή, «ἐξ ἄκρας συλλήψεως», εἶναι ἱερὸ καὶ ἀδιαπραγμάτευτο. 
Εἶναι ἐξίσου στενόχωρο στὸν 21ο αἰῶνα νὰ διαστρεβλώνονται θεμελιώδεις νόμοι τῆς φύσης, ὅπως ἡ ἀλήθεια περὶ τῶν δύο φύλων. Κανένα παιδὶ δὲν γεννιέται μὲ Πατέρα 1 καὶ Πατέρα 2, ὅπως τὰ νέα πιστοποιητικὰ γέννησης προβλέπουν ὡς δυνατότητα καταχώρησης.
Ὁ Πρόεδρος τῆς ΝΙΚΗΣ 
Δημήτριος Νατσιός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.