19 Ιουν 2024

Σκάνδαλο! Τὸ μεγάλο ξέπλυμα τῆς Τουρκίας

Γ. Γεραπετρίτης - Χ. Φιντὰν σὲ παλαιότερη συνάντηση. Ἐνθετη: Ὁ Φ. Σινιρλίογλου
Κατεβαίνουμε μὲ κοινὸ ψηφοδέλτιο γιὰ τὶς δύο ἀπὸ τὶς τέσσερις θεσμικὲς θέσεις στὸν Ὀργανισμὸ γιὰ τὴν Ἀσφάλεια καὶ τὴ Συνεργασία στὴν Εὐρώπη!
Θολωμένη ἀπὸ τὰ ἤρεμα νερὰ τοῦ Αἰγαίου καὶ τυφλωμένη ἀπὸ τὸ δόγμα τοῦ κατευνασμοῦ, ἡ ἑλληνικὴ διπλωματία φαίνεται πὼς κινεῖται σὲ ἰδιαίτερα ὀλισθηροὺς δρόμους ὅσον ἀφορᾶ τὴν πορεία τῶν ἑλληνοτουρκικῶν σχέσεων. Τελευταία ἀπόδειξη τῆς ἔλλειψης στρατηγικῆς, ἀλλὰ καὶ τῆς ἄνευ ὅρων παράδοσης στὰ κελεύσματα τῆς Ἀγκυρας εἶναι ἡ εἴδηση πὼς οἱ δυὸ χῶρες θὰ κατέλθουν μὲ κοινὸ ψηφοδέλτιο γιὰ τὶς δύο ἀπὸ τὶς τέσσερις θεσμικὲς θέσεις στὸν Ὀργανισμὸ γιὰ τὴν Ἀσφάλεια καὶ τὴ Συνεργασία στὴν Εὐρώπη (ΟΑΣΕ).
Τόσο ἡ Ἀθήνα ὅσο καὶ ἡ Ἀγκυρα χαρακτηρίζουν τὴν κίνηση αὐτὴ ὡς... ὑψηλοῦ συμβολισμοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ συνέχεια τῶν συνεννοήσεων μεταξὺ τῶν δύο πλευρῶν ἀλλὰ καὶ μήνυμα ὅτι ἀναζητοῦνται κοινοὶ βηματισμοὶ στὸ πλαίσιο τῆς ἀναθέρμανσης τῶν ἑλληνοτουρκικῶν σχέσεων. Συγκεκριμένα, ἡ Τουρκία διεκδικεῖ τὴ θέση τοῦ γενικοῦ γραμματέα τοῦ ΟΑΣΕ μὲ τὸν γνωστὸ πρέσβη Φεριντοῦν Σινιρλίογλου, ὁ ὁποῖος διετέλεσε ὑφυπουργὸς Ἐξωτερικῶν ἀλλὰ καὶ μόνιμος ἀντιπρόσωπος τῆς χώρας του στὰ Ἡνωμένα Ἐθνη στὴ Νέα Ὑόρκη.

Πρὶν ἀπὸ λίγες ἡμέρες ἡ Ἀγκυρα εἶχε στηρίξει τὴν ὑποψηφιότητα τῆς Ἑλλάδας ὡς μὴ μόνιμου μέλους στὸ Συμβούλιο Ἀσφαλείας τοῦ ΟΗΕ (γιὰ τὴ χρονιὰ 2025-2026), ἐνῷ ἡ Ἑλλάδα σὲ ἀντάλλαγμα θὰ στηρίξει τὴν τουρκικὴ ὑποψηφιότητα γιὰ τὴ θέση τοῦ γενικοῦ γραμματέα τοῦ Διεθνοῦς Ναυτιλιακοῦ Ὀργανισμοῦ (ΙΜΟ). Πέρα ὅμως ἀπὸ τὸ ἀλισβερίσι μὲ τοὺς Τούρκους, ἡ στήριξη τῆς συγκεκριμένης ὑποψηφιότητας ἔχει καὶ ἄλλα μειονεκτήματα, καθὼς ὁ Φεριντοὺν Σινιρλίογλου θεωρεῖται ἄνθρωπος τοῦ Ἐρντογὰν καὶ σκληροπυρηνικὸς στὰ θέματα ἐξωτερικῆς πολιτικῆς. Ἑλλάδα καὶ Κύπρος βρέθηκαν πολλὲς φορὲς ἀντιμέτωπες μὲ τὸν Σινιρλίογλου καὶ στὰ θέματα τοῦ Αἰγαίου, ἀλλὰ κυρίως τοῦ Κυπριακοῦ. Ἡ Ἑλλάδα διεκδικεῖ τὴ Διεύθυνση τῶν Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων μὲ τὴ Μάνια Τελαλιάν, νομικὸ (ἐργάστηκε ὡς ἐπικεφαλής τῆς Νομικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ ΥΠΕΞ μέχρι τὸ 2020 καὶ στὴ συνέχεια ἦταν συνεργάτρια τοῦ πρωθυπουργοῦ). Οἱ ἄλλες δύο θέσεις γιὰ τὶς ὁποῖες θὰ ὑπάρξει ἐκλογὴ εἶναι αὐτὲς τοῦ ἀντιπροσώπου γιὰ τὴν Ἐλευθερία τῶν ΜΜΕ καὶ ἡ ἄλλη γιὰ τὶς Ἐθνικὲς Μειονότητες.

Ὑπενθυμίζεται πὼς ἡ ἐξέλιξη αὐτὴ εἶχε προαναγγελθεῖ ἀπὸ τοὺς δύο ὑπουργοὺς Ἐξωτερικῶν, σὲ μιὰ προσπάθεια τόνωσης τοῦ θετικοῦ κλίματος τῆς ἑλληνοτουρκικῆς προσέγγισης, μὲ τὶς δυὸ χῶρες νὰ ἐκφράζουν μὲ ἐπιστολὲς τῶν ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν την ἀλληλοϋποστήριξή τους στὶς ὑποψηφιότητές τους γιὰ δυὸ σημαντικὲς θέσεις τοῦ ΟΑΣΕ. Σύμφωνα μὲ πληροφορίες μας, μὲ ἐπιστολή τους ὁ Γιῶργος Γεραπετρίτης καὶ ὁ Χακὰν Φιντὰν πρὸς τὸν ΟΑΣΕ δηλώνουν ὅτι ἡ Ἑλλάδα ὑποστηρίζει γιὰ τὴ θέση του γ.γ. τοῦ ΟΑΣΕ τὸν Τοῦρκο πρέσβη καὶ πρώην ὑφυπουργὸ ἐξωτερικῶν Φεριντοὺν Σινιρίογλου, καὶ τὴν ὑποψηφιότητα τῆς Μάνιας Τελαλιὰν γιὰ τὴ θέση τῆς διευθύντριας τοῦ Γραφείου Δημοκρατικῶν Θεσμῶν καὶ Ἀνθρώπινων Δικαιωμάτων τοῦ ΟΑΣΕ (ODHIR).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.