16 Απρ 2024

Ἡ Ἀσπασία Κουρουπάκη ἔβαλε στὸ «σκαμνί» τὸ Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ: «Ὁ πολιτσμὸς εἶναι ἐργαλεῖο γεωστρατηγικό! Νὰ φτιάξετε ἕνα πολιτισμικὸ ἀνάχωμα στὸν ὀθωμανικὸ πολιτισμικὸ ἰμπεριαλισμό, ποὺ ἀναθεωρεῖ τὴν ἱστορία καὶ κατακλύζει ἀκόμη καὶ τὶς ἑλληνικὲς ὀθόνες»!

Ἡ βουλευτής 
Β1 Βορείου Τομέως Ἀθηνῶν κυρία Ἀσπασία Κουρουπάκη ἐπανέλαβε τὴν βασικὴ θέση τῆς «ΝΙΚΗΣ», ὅτι τὰ ζητήματα πολιτισμοῦ, εἶναι ζητήματα ἐθνικῆς καὶ θρησκευτικῆς ταυτότητας. Ὁ πολιτισμὸς εἶναι ἡ ταυτότητα μὲ τὴν ὁποία συστηνόμαστε στὸν κόσμο ἀλλὰ καὶ ἕνα πανίσχυρο γεωστρατικὸ ἐργαλεῖο, ἤπιας ἰσχύος. Καὶ αὐτὸ δὲν τὸ γνωρίζουμε μόνο ἐμεῖς. Τὸ ξέρουν καὶ οἱ γείτονες, οἱ ὁποῖοι ἐδῶ καὶ χρόνια ἔχουν ἀναπτύξει μιὰ βιομηχανία θεάματος, μὲ σκοπὸ τὴν ἀναπαραγωγὴ ἑνὸς ἀφηγήματος γιὰ τὴν ὑποτιθέμενη ἠθικὴ ἀνωτερότητα τοῦ πολιτισμοῦ. Καὶ αὐτὴ ἡ διαπίστωση δὲν εἶναι ἡ ἄποψη κάποιων συνωμοσιολόγων. 
Καταθέτω στὰ πρακτικὰ τῆς Βουλῆς, ἐπεσήμανε ἡ κυρία Κουρουπάκη, τὸ ἄρθρο τοῦ Gurdian μὲ τίτλο «Πῶς ἡ τουρκικὴ τηλεόραση κατακτᾶ τὸν κόσμο». Σὲ αὐτὴν τὴν πολιτισμικὴ πρόκληση, ἔχουμε ὑποχρέωση σὰν χώρα νὰ ἀπαντήσουμε! Διαβάζοντας κανεὶς αὐτὸ τὸ ἄρθρο, ποὺ σᾶς καλῶ... νὰ τὸ μελετήσετε ἐπισταμένως κύριε Ὑπουργέ, θὰ ἀντιληφθεῖτε ὅτι ἡ πολιτισμικὴ διπλωματία, εἶναι μία πάρα πολὺ σοβαρὴ ὑπόθεση. Καὶ δὲν πρέπει νὰ τὴν ἀφήνετε στὴν τύχη. Καὶ τὸν διεκπεραιωτισμὸ τῶν ἐξουσιοδοτικῶν διατάξεων καὶ τῶν ἐφαρμοστικῶν Ὑπουργικῶν ἀποφάσεων. 
Τόνισε ακόμη ἡ βουλευτής, ὅτι ἡ γειτονικὴ χώρα ἔχει φροντίσει νὰ φτιάχνει μέσα ἀπὸ τὶς ὀπτικοακουστικὲς παραγωγές της τὴν εἰκόνα μιᾶς ὑποτιθέμενης αὐτοκρατορικῆς ἠθικῆς ἀνωτερότητας, στὴν ὁποία οἱ Ἕλληνες συχνὰ ἐμφανίζονται μὲ τὸν χειρότερο τρόπο. Τὴν ἴδια στιγμὴ ποὺ ἐμεῖς ἐδῶ, προωθοῦμε τὴν woke ἀτζέντα τῆς πλήρους ἀποδόμησης ἀξιῶν, ἀρχῶν καὶ σεβασμοῦ στὸ παρελθόν. Αὐτὴν τὴν πορεία ἔχετε ὑποχρέωση νὰ τὴν ἀνακόψετε! 
Σᾶς καλοῦμε νὰ θέσετε ὡς κριτήρια ἐνίσχυσης τῶν ὀπτικοακουστικῶν παραγωγῶν στὰ ἄρθρα 26 καὶ 89 τοῦ νομοσχεδίου, τὴν σύνδεση μὲ τὸν διαχρονικὸ ἑλληνικὸ πολιτσμὸ καὶ νὰ μὴν ἀφήσετε στὶς ἐξουσιοδοτικὲς διατάξεις νὰ διευκρινιστοῦν ποιά θὰ εἶναι τὰ κριτήρια αὐτά. 
Δὲν δικαιολογεῖται τὰ κριτήρια αὐτὰ νὰ εἶναι μόνο καλλιτεχνικὰ ἢ αἰσθητικά. Πρέπει νὰ ἀντιληφθεῖ ἡ ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου σας ὅτι ὁ πολιτσμὸς εἶναι ἐργαλεῖο γεωστρατηγικό, τὸ ὁποῖο ὁ ἑλληνισμὸς δὲν πρέπει νὰ ἀφήσει ἀναξιοποίητο! 
Ζητᾶμε νὰ ὑπάρξει σαφὴς ρητὴ διάταξη στὸ κείμενο τοῦ νομοσχεδίου, στὰ ἀνωτέρω ἄρθρα, ὅπου ρητῶς θὰ ὁρίζεται ὅτι θὰ προωθοῦνται καὶ θὰ ἐνισχύονται κατὰ προτίμηση, ὅσες ὀπτικοακουστικὲς παραγωγὲς ἔχουν θεματικὸ περιεχόμενο ποὺ προβάλει τὴν διαχρονικὴ πορεία τοῦ ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς πολιτισμικῆς του κληρονομιᾶς. Ἐνῷ ἰδιαίτερη ἔμφαση, σᾶς καλοῦμε νὰ δώσετε, στὸν ἀγνοημένο καὶ συκοφαντημένο μεσαιωνικὸ ἑλληνισμό, τὸ ὁποῖο οἱ παραγωγοὶ τῆς Δύσης περιφρονοῦν καὶ οἱ παραγωγοὶ τῆς Τουρκίας συκοφαντοῦν! 
Τηλεοπτικὲς σειρὲς μὲ τέτοιο περιεχόμενο γίνονταν πάντα ἐπιτυχίες ἀπὸ τὸ 1973, ὅπου προβλήθηκε τὸ σήριαλ «Οἱ ἔμποροι τῶν Ἐθνῶν» μέχρι καὶ σήμερα, ὅπου ἀντίστοιχες μυθοπλασίες ἐποχῆς ἔχουν μεγάλη ἐπιτυχία... 
Σᾶς καλοῦμε λοιπόν, εἶπε καταλήγοντας ἡ κυρία Κουρουπάκη, νὰ κάνετε τὴν σωστὴ ἐπιλογή. Στὰ χέρια σας δὲν κρατᾶτε τὸ ζήτημα τῆς οἰκονομικῆς ἐνίσχυσης τῶν ἐπαγγελματιῶν τοῦ χώρου τοῦ θεάματος, ἀλλὰ τὴν πολιτισμικὴ διπλωματία τῆς ἤπιας ἰσχύος τοῦ ἑλληνισμοῦ! 
Μὲ τὸ παρὸν νομοσχέδιο, ἔχετε τὴν ἱστορικὴ εὐκαιρία νὰ ξεκινήσετε νὰ φτιάχνετε ἕνα πολιτισμικὸ ἀνάχωμα στὸν ὀθωμανικὸ πολιτισμικὸ ἰμπεριαλισμό, ποὺ ἀναθεωρεῖ τὴν ἱστορία καὶ κατακλύζει ἀκόμη καὶ τὶς ἑλληνικὲς ὀθόνες! 
Ὁμιλία τῆς Ἀσπασίας Κουρουπάκη, βουλευτοῦ Β1 Βορείου Τομέως Ἀθηνῶν τῆς ΝΙΚΗΣ, στὴν συνεδρίαση τῆς Διαρκοῦς Ἐπιτροπῆς Μορφωτικῶν Ὑποθέσεων γιὰ τὸ σχέδιο νόμου τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ «Δημιουργικὴ Ἑλλάδα: ἐνίσχυση τοῦ κινηματογραφικοῦ, ὀπτικοακουστικοῦ καὶ δημιουργικοῦ τομέα, ἵδρυση φορέα γιὰ τὸ βιβλίο καὶ λοιπὲς διατάξεις γιὰ τὸν σύγχρονο πολιτισμὸ» (15/4/2024). 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.