10 Απρ 2024

Γνήσια Ῥωμηοπούλα: Ἡ Ἀσπασία Κουρουπάκη ἀποκαλύπτει τὸ ἐθνομηδενιστικὸ νομοσχέδιο Μενδώνη γιὰ τὸ «Ἑλληνόφωνο» τραγούδι καὶ ὑπερασπίζεται τὴν ῥωμαίικη μουσική παράδοση!

Ἡ Ἀσπασία Κουρουπάκη ξεσκεπάζει τὸ στρεβλὸ καὶ ἄνευ οὐσίας ἀφήγημα τῆς κυβερνήσεως Μητσοτάκη, ποὺ ἀρνεῖται νὰ κάνει χρήση τοῦ ὅρου «ἑλληνικὸ» τραγούδι! Ἡ προφανὴς ἐξήγηση ἀνάγεται στὸν ἐθνομηδενισμὸ τῆς κυβερνήσεως! Γιὰ τὴν κυβέρνηση (ἢ ἀλλιῶς ὅπως τὴν χαρακτήρισε, τὸ γαλάζιο ΠΑΣΟΚ), ἡ ἑλληνικότητα δὲν ὑφίσταται, ὑπάρχουν μόνο κάποιοι ἑλληνόφωνοι καλλιτέχνες! 
Ὅμως, ἡ κυρία Κουρουπάκη ἐξήγησε, ὅτι ἡ βυζαντινή, ἡ παραδοσιακὴ καὶ ἡ λαϊκὴ μουσική, εἶναι ἡ πραγματικὴ ἑλληνικὴ μουσική! Δυστυχῶς, γιὰ τὴν ἐθνομηδενιστικὴ κυβέρνηση καὶ τοῦ ὑπουργεῖο πολιτισμοῦ, ἡ πραγματικὴ μουσικὴ τοῦ Ἑλληνισμοῦ βρίσκεται στὸ περιθώριο, ἀπροστάτευτη, λοιδορούμενη, ἐνίοτε διωκόμενη! Σύμβολο τοῦ μεσαιωνικοῦ ἑλληνισμοῦ γιὰ αἰῶνες ἦταν ὁ δικέφαλος ἀετός! Οἱ γεωπολιτικὲς συγκυρίες ἐπέβαλαν τὸν ἀποκεφαλισμὸ του... Ἡ ἀνατολικὴ συνιστῶσα τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ, ἔπρεπε νὰ χλευαστεῖ, νὰ διωχθεῖ καὶ νὰ ἐξαφανιστεῖ... Γιατί γιὰ τοὺς δυτικοὺς καὶ τοὺς ἐγχώριους ἐντολοδόχους, δὲν ἔπρεπε κἂν νὰ ὑπάρχει! Ἀπὸ τὴν ἐποχή τῶν Βαυαρῶν ἐπιβλήθηκε ἡ δυτικότροπη Ἑλλάδα, εἰς βάρος τῆς ἀνατολίτικης φύσης της! 
Δεῖτε τὴν Ῥωμαίικη ὁμιλία τῆς κυρίας Κουρουπάκη...
Ὁμιλία τῆς Ἀσπασίας Κουρουπάκη, βουλευτοῦ Β1 Βορείου Τομέως Ἀθηνῶν τῆς ΝΙΚΗΣ, στὴν συνεδρίαση τῆς Διαρκοῦς Ἐπιτροπῆς Μορφωτικῶν Ὑποθέσεων γιὰ τὸ σχέδιο νόμου τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ «Μέτρα γιὰ τὴ διαφύλαξη καὶ τὴν ἀνάδειξη τῆς ἄϋλης πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς, τὴν προστασία καὶ ἐνίσχυση τοῦ ἑλληνόφωνου τραγουδιοῦ καὶ τῶν ἠχογραφημάτων νέων δημιουργῶν ἢ καλλιτεχνῶν, καθὼς καὶ τὴν προστασία καὶ διάχυση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας, στὸ πλαίσιο τῆς διαφύλαξης καὶ ἀνάδειξης τῆς ἄϋλης πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς - Ρυθμίσεις γιὰ τὸν ἐκσυγχρονισμὸ τῆς ἐμπορικῆς πολιτικῆς τοῦ Ὀργανισμοῦ Διαχείρισης καὶ Ἀνάπτυξης Πολιτιστικῶν Πόρων καὶ λοιπὲς διατάξεις τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ» (9/4/2024).

1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.