21 Μαρ 2024

Συγκλόνισε τό Εὐρωκοινοβούλιο ἡ κ. Μαρία Καρυστιανοῦ

ΟΡΘΙΑ, μέ δυνατή φωνή καί διαυγῆ ὁμιλία, ἡ πρόεδρος τοῦ συλλόγου τῶν οἰκογενειῶν τῶν θυμάτων στά Τέμπη, κ. Μαρία Καρυστιανοῦ, παρουσίασε χθές στό Εὐρωκοινοβούλιο μέ μελανά χρώματα τό κράτος δικαίου στήν Ἑλλάδα, τήν κατάσταση τῶν σιδηροδρόμων καί τήν ἔλλειψη προστασίας τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς.
«Βρίσκομαι ἐνώπιόν σας γιατί οἱ ἐγγυήσεις τοῦ κράτους δικαίου ἔχουν πάψει νά λειτουργοῦν στήν Ἑλλάδα» δήλωσε στήν Ἐπιτροπή Ἀναφορῶν τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου ἡ κ. Καρυστιανοῦ. Ἔκανε λόγο γιά μεθοδεύσεις πού προσβάλλουν τήν μνήμη τῶν νεκρῶν καί παραβιάζουν κατάφωρα τίς ἀρχές τοῦ κράτους δικαίου, ἐπαναλαμβάνοντας τήν βεβαιότητα πού ἔχουν... οἱ οἰκογένειες τῶν θυμάτων ὅτι ἐπιχειρεῖται συγκάλυψις τῶν εὐθυνῶν.

Ἀπευθυνόμενη στά μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς εἶπε ὅτι ἔχει μεγάλη εὐθύνη, γιατί δέν ὁμιλεῖ μόνο ὡς μάνα πού ἔχασε τό παιδί της, «ἀλλά καί ὡς ἐκπρόσωπος τῶν οἰκογενειῶν τῶν θυμάτων. Ἔχω εὐθύνη γιατί «ἡ φωνή μας γιγαντώθηκε κι ἔσμιξε μέ φωνή 1.330.000 πολιτῶν, πού ἔχουν συνυπογράψει τό δίκαιο αἴτημά μας.»

Ἀπό τήν ἀρχή τῆς ὁμιλίας της κατέστησε σαφές ὅτι ἀπευθύνεται στό Εὐρωκοινοβούλιο ὡς Εὐρωπαία πολίτης καί ὄχι ὡς ἱκέτις. «Αὐτό πού μᾶς ὁδήγησε σήμερα ἐδῶ εἶναι μιά ἀλληλουχία κάκιστων χειρισμῶν καί μεθοδεύσεων τῆς ἑλληνικῆς Κυβέρνησης, πού προσβάλλει τήν μνήμη τῶν νεκρῶν μας καί τήν ἀξιοπρέπεια τῶν θυμάτων πού ἐπιβίωσαν. Οὐσιαστικά παραβιάζει κατάφωρα θεμελιώδεις ἀρχές τοῦ κράτους δικαίου. Μέ λίγα λόγια, σήμερα μᾶς ἔφερε ἐδῶ ἡ ἀπελπιστική κατάρρευση τῆς ἐμπιστοσύνης πού βιώνουμε στήν Ἑλλάδα σέ σχέση μέ τήν ὀρθή λειτουργία τῶν θεσμῶν» εἶπε στήν ἀρχή τῆς ὁμιλίας της. Εἰδικά γιά τήν πολύκροτη σύμβαση τοῦ ΟΣΕ «717», ἡ κ. Καρυστιανοῦ σημείωσε: «Δέν ἐπιτρέπουμε νά νομιμοποιεῖται ἡ ἀτιμωρησία. Ἐξ αἰτίας αὐτῆς, τήν στιγμή πού ἡ εὐρωπαϊκή εἰσαγγελία διαπιστώνει σέ σχέση μέ τή διαβόητη σύμβαση 717 παράνομες πράξεις καί παραλείψεις πού συνδέονται αἰτιωδῶς μέ τό δυστύχημα, ἡ Κυβέρνηση μέσῳ τῆς Βουλῆς παρέχει στόν ἁρμόδιο τότε ὑπουργό καί νῦν βουλευτή πλήρη ἀσυλία. Δέν τόν παραπέμπει κἄν νά κριθεῖ στή Δικαιοσύνη. Ἐξ αἰτίας αὐτῆς, στό πρῶτο 24ωρο μετά τή μοιραία σύγκρουση δόθηκε κυβερνητική ἐντολή συγκάλυψης, γιά τήν ὁποία μέχρι καί σήμερα κανένας δέν ἔχει ἀναλάβει τήν εὐθύνη, παρ’ ὅλο πού ἔχει δημοσίως ὁμολογηθεῖ». Ὑπεστήριξε καί πάλι ὅτι στήν μία ἁμαξοστοιχία ὑπῆρχαν παράνομες οὐσίες πού προεκάλεσαν τήν θανατηφόρο ἔκρηξη.

Ἐνημέρωσε τούς εὐρωβουλευτές ὅτι ἐντός πέντε ἡμερῶν οἱ ἁρμόδιες Ἀρχές μετεκίνησαν τά συντρίμμια καί ἐπιχωμάτωσαν πλήρως τόν χῶρο. «Χάθηκαν χρήσιμα ἀποδεικτικά στοιχεῖα ἐνοχῆς. Καμμία παρέμβαση εἰσαγγελέα καί ἀνακριτῆ, παρά ἕξι μῆνες μετά ἡ Εἰσαγγελέας τοῦ Ἀρείου Πάγου, μᾶς προέτρεψε νά ζητήσουμε βοήθεια ἀπό τήν Ἐκκλησία. Βέβαια εἶναι ἤδη γνωστή σέ ἐσᾶς ἡ ἀμφισβήτηση τῆς ἑλληνικῆς δικαιοσύνης, ἐπειδή ἡ κεφαλή αὐτῆς διορίζεται ἀπό τήν Κυβέρνηση» εἶπε ἡ κ. Καρυστιανοῦ. Ἐνεφανίσθη σχεδόν βέβαιη ὅτι βάσει τῆς ἕως τώρα ἀνακρίσεως δέν πρόκειται νά λάμψει ἡ ἀλήθεια. «Γιά ἄλλη μιά φορά. Ἄν ὅμως δέν λάμψει ἡ ἀλήθεια, εἶναι θέμα χρόνου νά ξανασυμβεῖ τό κακό» προσέθεσε.

Πρίν ὁλοκληρώσει τήν ὁμιλία της καταχειροκροτούμενη, ἡ κ. Καρυστιανοῦ ἀνέφερε τό αἴτημα νά παραμείνει ἀνοιχτή ἡ ἀναφορά στήν Ἐπιτροπή, ὅπως καί ἀπεφασίσθη τελικῶς στήν συνέχεια, καί νά παρέμβουν οἱ ἁρμόδιες εὐρωπαϊκές ἐπιτροπές ὥστε ἡ Κομμισσιόν νά ζητήσει πλήρη ἐνημέρωση καί νά δημοσιοποιήσει τό σχετικό ὑλικό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.