11 Μαρ 2024

Μὲ τὴν σημαία δὲν παίζει κανείς!

Ἡ βεβήλωση τῆς ἑλληνικῆς σημαίας, τοῦ ἐθνικοῦ μας συμβόλου, γίνεται στὴν πρωτεύουσα τῆς χώρας μας, σὲ δημοτικὸ κτίριο, ὡς πρωτοβουλία τοῦ δημάρχου ΑθηναίωνΧάρή Δούκα! Τὴν Ἡμέρα τῆς Γυναίκας ὁ κ. Δούκας ἀποφάσισε νὰ φωταγωγηθεῖ τὸ δημαρχεῖο μὲ τὰ χρώματα τοῦ «ἔργου τέχνης» τῆς Γεωργίας Λαλέ, τὸ ὁποῖο δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ μιὰ ρὸζ ἐκδοχὴ τῆς ἑλληνικῆς σημαίας ποὺ εἶχε περιληφθεῖ σὲ ἔκθεση τοῦ Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδας στὴ Νέα Ὑόρκη καὶ ἀποσύρθηκε λόγῳ τῶν ἀντιδράσεων τῶν Ἑλλήνων, οἱ ὁποῖοι ἀγανάκτησαν μὲ τὴν ἀθλιότητα. 
Ὁ κ. Δούκας, λειτουργῶντας σὰν φορέας ἀριστερίστικων καὶ περιθωριακῶν ἀντιλήψεων, ξέχασε ποιούς ἐκπροσωπεῖ, λησμόνησε τὸ εἰδικὸ βάρος τοῦ ἀξιώματός του καὶ χρησιμοποίησε τὴν περιουσία τῶν Ἀθηναίων γιὰ νὰ προβάλει... ἐπάνω της τὰ προϊόντα τοῦ νεοταξικοῦ κοπρῶνα, ποὺ παρουσιάζεται σὰν τέχνη. Φυσικά, αὐτὸ δὲν εἶναι τέχνη, ἀλλὰ ἀκόμη μιὰ ἐπίθεση ἐναντίον τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ καὶ τοῦ πατριωτικοῦ αἰσθήματος τοῦ λαοῦ μας. 
Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ἡ βεβήλωση τοῦ ἐθνικοῦ μας συμβόλου, κάτι τὸ ὁποῖο ἀποφεύγουν νὰ κάνουν ἀκόμα καὶ ἐχθροὶ τῆς πατρίδας. Στὸν πόλεμο, σὲ περιπτώσεις νίκης σὲ βάρος τῶν στρατευμάτων μας, εἴθισται οἱ ἀντίπαλοι νὰ μὴ σκίζουν, καῖνε ἢ ἀλλοιώνουν τὶς σημαῖες μας, ἀλλὰ νὰ τὶς παίρνουν σὰν τρόπαια καὶ νὰ τὶς ἐκθέτουν στὰ πολεμικὰ μουσεῖα τους καὶ κάποια στιγμὴ νὰ ἀνταλλάσσονται μὲ δικά τους, ποὺ ἔχουν βρεθεῖ στὴ δική μας κατοχή. Αὐτὸ ἐπιβάλλει ὁ στρατιωτικὸς κώδικας τιμῆς. 
Ὁ Χάρης Δούκας ὄχι ἁπλῶς δὲν ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴν ἄποψη τῶν Ἀθηναίων σχετικὰ μὲ τὴ σημαία μας καὶ τὸν σεβασμὸ ποὺ τρέφουν γιὰ αὐτήν, ἀλλὰ ἔχει τεθεῖ μαχητικὰ ἐναντίον τους, μὲ τὴν ἐπιλογὴ νὰ προβάλλει πάνω στὸ δημαρχεῖο τὸ ἔκτρωμα τῆς κυρίας Λαλέ. 
Τέλος, πρέπει νὰ ἐπισημανθεῖ ὅτι γιὰ αὐτὴ τὴν ἐπιλογή του ὁ κ. Δούκας πρέπει νὰ ἐλεγχθεῖ καὶ σὲ ποινικὸ ἐπίπεδο, διότι ὁ νόμος ἀπαγορεύει τὴν παραμόρφωση, καταστροφὴ ἢ ρύπανση τοῦ ἐθνικοῦ μας συμβόλου καὶ προβλέπει γιὰ τοὺς παραβάτες φυλάκιση ἕως δύο ἔτη ἢ χρηματικὴ ποινή. 

1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.