26 Φεβ 2024

Οἱ ἱεροί Πατέρες ἐξέχεαν αἷμα καί ἱδρῶτες καί δάκρυα γιά τούς ἀγῶνες ὑπέρ τῆς Ὀρθοδοξίας, καί δέν τά "φόρτωσαν" ὅλα στόν ἐφησυχασμό...

Δημοσιεύουμε δύο σχόλια ἀναγνωστῶν μας προς προβληματισμό:
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μάνης κ. Χρυσόστομος πολύ ὀρθῶς καί ὡραῖα μᾶς ἀναπτύσσει τά περί ἀκαταλύτου τῆς Ἐκκλησίας, κατά τά ἀψευδή τοῦ Κυρίου λόγια, καί τόν εὐχαριστοῦμε! Ἄν ὅμως "πύλαι Ἅδου οὐ κατισχύσουσι τῆς Ἐκκλησίας", τοῦτο δέν συνεπάγεται καί ὅτι οἱ κατά τόπους Ἐκκκλησίες τοῦ Θεοῦ, οἱ Τοπικές Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες, εἶναι ὁπωσδήποτε ἀκατάλυτες καί διαμένουσαι εἰς αἰῶνας αἰώνων. Μάρτυρες, οἱ καταλυθεῖσες ἀρχαῖες Ἐκκλησίες τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, πού ἀναφέρονται στά πρῶτα κεφάλαια τοῦ ἱεροῦ βιβλίου τῆς Ἀποκαλύψεως· ἐπίσης, ἠ ἄλλοτε Ὀρθόδοξη Ρώμη, τῆς Ἰταλίας, ἠ ὁποία διέσωσε μέν πολλάκις τήν Ὀρθοδοξία ἔναντι τῆς αἱρετικῆς τότε καθ᾿ ἡμᾶς Ἀνατολῆς, ὡς λ.χ. ἐπί τοῦ Ἀρειανισμοῦ (4ον αἰῶνα) καί τῆς Εἰκονομαχίας (8ο - 9ο αἰῶνες), ἀλλά τελικῶς ὑπέκυψε στήν ἀνομία τοῦ αἱρετικοῦ Παπισμοῦ. Συνεπῶς, δέν ὑπάρχει... οὐδέν περιθώριο ἐφησυχασμοῦ... Ἡ ἀληθής Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ πάντοτε θά ὑπάρχει ἐπί γῆς, ἀλλ᾿ αὐτό δέν σημαίνει, ὅτι δῆθεν ἀπροϋποθέτως καί ἀμεταθέτως ἡ τοπική ἱερά Μητρόπολή μας, τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἤ καί σύνολη ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος θά ἀνήκει ὁπωσδήποτε σέ ἐκείνην, τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ.... Γι᾿ αὐτό ἄλλωστε οἱ ἱεροί Πατέρες ἐξέχεαν αἷμα καί ἱδρῶτες καί δάκρυα γιά τούς ἀγῶνες ὑπέρ τῆς Ὀρθοδοξίας, καί δέν τά "φόρτωσαν" ὅλα στόν ἐφησυχασμό....

Σεβασμιώτατε,
Ἡ πικρία ποὺ ἐπικρατεῖ ἀνάμεσα στοὺς χριστιανοὺς δὲν ὠφείλεται τόσο στὸ γεγονὸς ὅτι κυριαρχεῖ τὸ κακό, ἡ ἀνωμαλία καὶ ἡ διαστροφή. Αὐτὰ δυστυχῶς πάντα θὰ ὑπάρχουν! Αὐτὸ ποὺ μᾶς θλίβει εἶναι ὅτι ἡ διοικοῦσα Ἐκκλησία δὲν χρησιμοποιεῖ τὰ ὅπλα ποὺ ἔχει γιὰ νὰ διαφυλάξει τοὺς πιστούς της. Ἡ Ἐκκλησία λέει ὅτι ἀγαπᾶ καὶ δὲν ἀφορίζει. Δέχεται τὴν Σοσοδομίτισα πρόεδρο τῆς δημοκρατίας, τὴν βάζει μέσα στὴν ἐκκλησία σὲ κεντρικὴ θέση.
(δὲν τρέχει τίποτα ποὺ πανηγύρισε μὲ τὴν πρόεδρο τῶν λεσβιῶν καὶ τοὺς λοιποὺς πολιτικοὺς τὴν ψήφιση τοῦ σιχαμεροῦ νομοσχεδίου). Ὁπότε οἱ Χριστιανοὶ σαστίζουν. Νὰ τὰ ἰσοπεδώσουμε ὅλα τότε. Τὰ ζευγάρια ποὺ συζοῦν μὲ τὴν λογικὴ αὐτὴ μποροῦν καὶ νὰ κοινωνοῦν. Ἐπειδὴ περίσσεψε ἡ ἁμαρτία νὰ ἀλλάξουμε τὸ Εὐαγγέλιο. Μὲ τὴν ἴδια λογικὴ οἱ πνευματικοὶ νὰ σταματήσουν νὰ βάζουν ἐπιτίμια.

Θὰ φέρω ἕνα παράδειγμα.
Ἂς ὑποθέσουμε ὅτι σὲ ἕνα σχολεῖο ἕνας μαθητὴς κάνει κάτι ἄσχημο. Ὁ διευθυντὴς ἐπειδὴ ἀγαπᾶ τὸν μαθητὴ δὲν τὸν τιμωρεῖ. Ὁ μαθητὴς κάνει κάτι πιὸ βαρύ. Ὁ διευθυντὴς δὲν μιλᾶ. Τὸ κακὸ γενικεύεται. Παρασύρονται κι ἄλλοι μαθητές. Ὁ διευθυντής τοὺς ἀγαπᾶ καὶ δὲν τοὺς τιμωρεῖ. Στὸ τέλος στὸ σχολεῖο γίνεται χαμός...
Ὑπῆρχε ἡ ἀποβολή, ὑπῆρχε καὶ ἡ ἀλλαγὴ σχολικοῦ περιβάλλοντος.
Σεβασμιώτατοι ξυπνῆστε!!!
Μᾶς σκανδαλίζετε ἀφάνταστα!!!
Πράξετε αὐτὸ ποὺ ὀφείλετε!!!
Ἡ Ἐκκλησία ξέρουμε ὅτι εἶναι καὶ θὰ εἶναι δυνατὴ ὅπως σὲ ὅλους τοὺς αἰῶνες ἄλλωστε.
Ἐσεῖς τί λόγο θὰ δώσετε στὸν δικαιοκρίτη Θεό;

Μὲ πόνο
μιὰ πρεσβυτέρα

1 σχόλιο:

  1. Σεβασμιώτατοι ξυπνήστε. Αν δεν τους αφορίσετε τώρα, με μαθηματική ακρίβεια θα σας βάλουν να παντρεύετε ομοφυλόφιλους.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.