8 Δεκ 2023

Καμία ἐθνικὴ στρατηγικὴ γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς τουρκικῆς ἀπειλῆς

Ζήσαμε σήμερα ἄλλη μία προσπάθεια τῆς Ἀθήνας νὰ συμμαζέψει τὴν εἰκόνα τῶν σχέσεών μας μὲ τὴν ἐπιθετικὴ γείτονα. 
Ὁ ἐρχομός του Ἐρντογὰν στὴ χώρα μας ἐξυπηρετεὶ προφανῶς τὴν ἀνάγκη του γιὰ μία καλὴ ἔξωθεν μαρτυρία, ἐξυπηρετεὶ τὴν ἐξασφάλιση τῆς χώρας του ἀπὸ δυσμὰς (ἀπὸ ὅπου προσπαθῶντας νὰ ἀποστασιοποιηθεῖ φοβάται μήπως ὑποστεῖ ζημίες), ἐξυπηρετεί τα ἀσθμαίνοντα σχέδιά του γιὰ ἐξοπλισμὸ τῆς Πολεμικῆς του Ἀεροπορίας (ἀφοῦ οἱ δυνητικῶς ἄμεσα ἀπειλούμενοι χαριεντίζονται μαζί του), ἐξυπηρετεὶ καὶ... τὴν χαλάρωση τῶν ἀμυντικῶν ἀνακλαστικῶν τῶν Ἑλλήνων ἀπέναντι στὸν ἀναθεωρητισμό του. Γιὰ τὰ τυχὸν κέρδη τῆς δικῆς μας πλευρᾶς θὰ πρέπει μᾶλλον νὰ ψάξουμε πολύ: δύο φορὲς μέσα στὰ μοῦτρα μας ἀνέφερε τουρκικὴ μειονότητα στὴ Θράκη (καὶ φυσικὰ δέν ...πείστηκε ἀπὸ τὴν εὔλογη ἀντίδραση τοῦ Μητσοτάκη), μίλησε πάλι γιὰ τὸ Αἰγαῖο μὲ τὰ γνωστὰ περὶ θάλασσας ποὺ μᾶς ἑνώνει (σὰν νὰ μὴν εἶναι σχεδὸν καθ΄ ὁλοκληρίαν ἑλληνικό), γιὰ τὴν Κύπρο ἐπανέλαβε τὰ περὶ λύσης μὲ βάση τὶς πραγματικότητες (τῆς Κατοχῆς καὶ τοῦ ἐποικισμοῦ) κι ἄλλωστε ὁ Μητσοτάκης τὸ εἶχε προσπεράσει μὲ μιὰ τυπικὴ φράση. Ἐκατέρωθεν δὲν εἰπώθηκε λέξη γιὰ casus belli ἢ γιὰ τὰ νησιὰ τοῦ ἀνατολικοῦ Αἰγαίου, ἢ γιὰ τὶς γκρίζες ζῶνες. Τὶς διμερεῖς συμφωνίες μένει νὰ τὶς δοῦμε. Ἡ ἀνάπτυξη τοῦ διμεροῦς ἐμπορίου δὲν μᾶς λέει τίποτε ὅταν ἔχουμε ὄχι μόνο μεγάλο ἔλλειμμα ἀλλὰ καὶ ἐξαγωγὲς μὲ τόσο χαμηλὴ προστιθέμενη ἀξία, σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν ἄλλη πλευρά. Δώσαμε καὶ τὴ βίζα γιὰ τὰ νησιά, πρᾶγμα ποὺ χρόνια ἐπιζητοῦσε ἡ Τουρκία, τί πήραμε ὡς ἀντάλλαγμα; Τίποτε δὲν μάθαμε. Κλείσαμε καὶ τὸ Λαύριο καὶ πήραμε τά ...εὔσημα τοῦ Τούρκου προέδρου, μαζὶ μὲ τὴν ἐπισήμανση νὰ μὴν τό ...ἐπιτρέψουμε κάπου ἀλλοῦ! Τί κερδίσαμε ἐπὶ τοῦ πεδίου ὡς Ἑλλάδα, αὐτὸ εἶναι τὸ ἐρώτημα, γιατί ἡ Τουρκία κέρδισε ἤδη πράγματα ἁπτά, χωρὶς νὰ ὑποχωρήσει σὲ ὁτιδήποτε. Τὴν δίμηνη μείωση τῶν λαθροροὼν ποὺ κάλλιστα τὸν ἄλλον μῆνα μπορεῖ νὰ ἀνατραπεῖ; Ἢ τὴν πρόσκληση στὴν Ἄγκυρα; Κακά τα ψέμματα, τὸ "κλίμα" στὶς Ε/Τ σχέσεις ἦταν καὶ παραμένει ἄθλιο καὶ ἐπιδεινούμενο, ὁ "καιρὸς" τῶν Ε/Τ μόνο ἔχει ἀλλάξει παροδικὰ ἐπειδὴ τὸ θέλησε ἡ ἄλλη πλευρά, κρίνοντας πὼς αὐτὸ τὴν συμφέρει. Στὸν τόπο μας ἐξακολουθεῖ νὰ λείπει δραματικὰ μιὰ συνεκτικὴ ἐθνικὴ στρατηγικὴ γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση (καὶ) τῆς τουρκικῆς ἀπειλῆς. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.