8 Δεκ 2023

Οἱ ἠλεκτρονικὲς ταυτότητες ποὺ ἐκδίδει ἡ Κυβέρνηση Μητσοτάκη, εἶναι ἄκυρες, σύμφωνα μὲ τὸν εὐρωπαϊκὸ κανονισμὸ 2019/1157!!!

Γράφει ὁ Ἀθανάσιος Τσόκας, μαθηματικός - ἐρευνητής 
Ἕλληνα Ἀδελφέ μου, Καλὲ καὶ Ἀγαπημένε!. 
Ἄκουσε αὐτὰ ποὺ θὰ σοῦ πῶ, γιὰ τὶς "ἠλεκτρονικὲς ταυτότητες", γιὰ νὰ μὴν πέσεις στὴν ψηφιακὴ παγίδα (τοῦ ἀπόλυτου ἐλέγχου τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν), ποὺ μᾶς ἑτοιμάζει ὁ Πρωθυπουργός, κύριος Μητσοτάκης!!!. 
Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση (Ε.Ε)), μὲ τὴν ὁδηγία (κανονισμὸς 2019/1157) ὑποχρεώνει τὶς Κυβερνήσεις τῶν 27 κρατῶν-μελῶν της, μέχρι τὸν Αὔγουστο τοῦ 2026, ὅλοι οἱ Εὐρωπαῖοι πολῖτες, νὰ ἔχουν βγάλει, ἀπὸ μιὰ ἠλεκτρονικὴ ταυτότητα, ποὺ θὰ περιέχει μόνο τὰ βιομετρικὰ στοιχεῖα τοῦ κατόχου, ὅπως αὐτὸ ρητὰ ὁρίζει ἡ παράγραφος 5, τοῦ ἐν λόγῳ κανονισμοῦ 2019/1157. 
Ἡ δὲ ἀποστολή, αὐτῆς τῆς ἠλεκτρονικῆς ταυτότητας (σύμφωνα μὲ τὴν παράγραφο 5,του εὐρωπαϊκοῦ κανονισμοῦ 2019/1157), εἶναι μιὰ καὶ μοναδική : ἡ ταυτοποίηση τοῦ κατόχου της!. 
Καὶ κάτι ἄλλο πολὺ σημαντικό, ποὺ προκύπτει ἀπὸ μιὰ ἄλλη παράγραφο τοῦ εὐρωπαϊκοῦ κανονισμοῦ 2019/1157, ἡ ὁποία λέει ἐπὶ λέξει τὰ ἑξῆς:...
Ἂν τὰ κράτη μέλη ἀποθηκεύουν στοιχεῖα τῶν πολιτῶν τους (ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, προσωπικὸ ἀριθμό, τραπεζικὸ λογαριασμό, κ.λ.π) γιὰ τὶς ὑπηρεσίες τῆς ψηφιακῆς Διακυβέρνησης, αὐτὰ τὰ στοιχεῖα πρέπει νὰ ἀποθηκεύονται ξεχωριστὰ ἀπὸ τὰ βιομετρικὰ στοιχεῖα τοῦ κατόχου, τῆς ἠλεκτρονικῆς του ταυτότητας>>. 
Ὅμως, ὁ παμπόνηρος Πρωθυπουργός μας, ἀγνοεῖ ἀνερυθρίαστα αὐτὴ τὴ σημαντικὴ παράγραφο (παρ' ὅτι γνωρίζει ὅτι οἱ Εὐρωπαϊκοὶ νόμοι καὶ κανονισμοὶ εἶναι ἰσχυρότεροι ἀπὸ τοὺς ἀντίστοιχους Ἐθνικούς), καὶ μέσα στὸ Δεκέμβρη τοῦ 2023, θὰ ψηφίσει νομοσχέδια ποὺ ἀφοροῦν τὴ ψηφιακὴ Διακυβέρνηση!. 
Καὶ ἀπὸ τὸ τέλος αὐτοῦ τοῦ Δεκέμβρη (ποὺ θὰ εἶναι ψηφισμένα ὅλα τὰ νομοσχέδια τῆς ἠλεκτρονικῆς Διακυβέρνησης), ὅποιος προσέρχεται στὸ οἰκεῖο Ἀστυνομικὸ τμῆμα γιὰ ἔκδοση ἠλεκτρονικῆς ταυτότητας, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ βιομετρικά του στοιχεῖα θὰ τοῦ ἀποθηκεύονται καὶ τὰ ἄλλα στοιχεῖα του (ὁ προσωπικὸς ἀριθμός του, τὸ ΑΜΚΑ του, τὸ ΑΦΜ του, κ.λ.π), πρᾶγμα ποὺ τὸ ἀπαγορεύει, ὁ Εὐρωπαϊκὸς κανονισμὸς 2019/1157. 
Συνεπῶς, Ἕλληνα Ἀδελφέ μου, Καλὲ καὶ Ἀγαπημένε, ἐὰν δὲν μὲ ἀκούσεις (καὶ εἶσαι ἀπ' αὐτοὺς ποὺ δὲν ἔχουν βγάλει ἀκόμη ἠλεκτρονικὴ ταυτότητα), καὶ πᾶς μετὰ τὸ Δεκέμβρη τοῦ 2023 νὰ βγάλεις : 
Θὰ φύγεις ἀπὸ τὸ ἀστυνομικὸ τμῆμα, ὄχι μὲ τὴν ἠλεκτρονικὴ ταυτότητα (ταυτοποίησης τοῦ κατόχου), ὅπως ὁ εὐρωπαϊκὸς κανονισμὸς 2019/1157 ὁρίζει, ἀλλὰ θὰ φύγεις μὲ μιὰ ψηφιακὴ κάρτα τοῦ πολίτη, ὅπως τὴν ὁρίζει καὶ ὅπως τὴν ἔχει φανταστεῖ ὁ Πρωθυπουργὸς κὸς Μητσοτάκης, μὲ τοὺς δικούς του νόμους καὶ τοὺς δικούς του σχεδιασμούς!. 
Μὲ αὐτὴ τὴ ψηφιακὴ κάρτα τοῦ πολίτη (μὲ αὐτὴ τὴ ψηφιακὴ ταυτότητα), σύντομα ὁ παμπόνηρος κὸς Μητσοτάκης, Ἕλληνα Ἀδελφέ μου, θὰ σὲ βάλει καὶ στὸ ψηφιακὸ εὐρὼ (χωρὶς νὰ ἔχεις κἂν ρευστὸ χρῆμα στὰ χέρια σου, ἀλλὰ ἁπλὰ ἕνα ἄϋλο ψηφιακὸ πορτοφόλι) καὶ τότε θὰ σὲ ἐλέγχει ἀπόλυτα!. 
Ἐὰν εἶσαι καὶ λίγο ζωηρούλης.... (συμμετέχεις σὲ ἀπεργίες, γράφεις ἐνοχλητικὰ ἄρθρα κατὰ τῆς πολιτικῆς του (ὅπως κάνω καὶ ἐγὼ) κ.λ.π τότε θὰ βλέπεις κάθε τόσο τὴν ψηφιακὴ ταυτότητα σοῦ ἀπενεργοποιημένη καὶ δὲν θὰ μπορεῖς νὰ πάρεις, οὔτε ἕνα κουλουράκι, οὔτε νὰ πιεῖς ἕνα καφεδάκι! 
Καὶ θὰ ζεῖς μὲ τὸ φόβο τῆς ἀπενεργοποίησης τοῦ ψηφιακοῦ σου πορτοφολιοῦ!. 
Καὶ εἴτε θέλεις, εἴτε δὲν θέλεις, θὰ μετατραπεῖς σὲ ἕναν φιλήσυχο πολίτη ἢ ἀκόμη σὲ ἕνα χειροκροτητὴ τοῦ Μητσοτάκη καὶ τοῦ κάθε μελλοντικοῦ "Μητσοτάκη", αὐτῆς τῆς χώρας!. 
Γι' αὐτό, Ἕλληνα Ἀδελφέ μου, Καλὲ καὶ Ἀγαπημένε!. 
Ἐὰν θέλεις νὰ εἶσαι ἕνας ἐλεύθερος καὶ ὄχι ἕνας φοβισμένος πολίτης!. 
Ἐὰν θέλεις νὰ εἶσαι ἀποκλειστικὸς κάτοχος τῆς ρευστῆς σου περιουσίας!. 
Ἐὰν θέλεις νὰ προφυλάξεις, τὴν προσωπική σου καὶ οἰκονομική σου ζωή! 
Μὴν πᾶς νὰ βγάλεις αὐτὴ τὴ δουλικὴ καὶ δαιμονικὴ κάρτα τοῦ πολίτη, αὐτὴ τὴν ψηφιακὴ ταυτότητα, ποὺ σοῦ ἑτοιμάζει ὁ Πρωθυπουργὸς κὸς Μητσοτάκης!. 
Ἐὰν δὲν πᾶς, δὲν πρόκειται νὰ ὑποστεῖς καμία κύρωση!. 
Γιατί σὲ προστατεύει, ὁ εὐρωπαϊκὸς κανονισμὸς 2019/1157, (ὅπως παραπάνω, σοῦ περιέγραψα)!. 
Ὁ ὁποῖος κανονισμός, μᾶς μιλάει ξεκάθαρα γιὰ ἠλεκτρονικὴ ταυτότητα (ταυτοποίησης τοῦ κατόχου) καὶ ὄχι γιὰ ψηφιακὴ κάρτα τοῦ πολίτη!. 
Καὶ ἐσύ, Ἕλληνα Ἀδελφέ μου, ποὺ ἤδη ἔχεις βγάλει ἠλεκτρονικὴ ταυτότητα, στὴν ὁποία ὑπάρχουν μόνο τὰ βιομετρικά σου στοιχεῖα (γιατί ἀκόμη δὲν ἔχουν ψηφιστεῖ οἱ νόμοι γιὰ τὴν ψηφιακὴ Διακυβέρνηση) εἶσαι μιὰ χαρά!. 
Μὲ τὴν ἠλεκτρονικὴ ταυτότητα ποὺ ἔβγαλες, εἶσαι σύννομος μὲ τὸν κανονισμὸ 2019/1157 τῆς Ε.Ε καὶ δὲν φοβᾶσαι κανέναν!. 
Κι' ἂν σὲ καλέσουν μετὰ τὸ Δεκέμβρη τοῦ 2023 νὰ πᾶς στὸ οἰκεῖο Ἀστυνομικὸ τμῆμα γιὰ νὰ σοῦ ἀποθηκεύσουν τὰ ἄλλα στοιχεῖα σου, στὴ νέα ἠλεκτρονική σου ταυτότητα, νὰ τοὺς πεῖς ΟΧΙ! 
Νὰ τοὺς πεῖς : ΔΕΝ ΕΡΧΟΜΑΙ!!! 
Γιατί, μοῦ τὸ ἀπαγορεύει, ὁ εὐρωπαϊκὸς κανονισμὸς 2019/1157!. 
΄΄Ἔτσι, ὅλοι μας, Ἕλληνες ἀδέλφια μου! 
Λέμε ΟΧΙ στὴν ψηφιακὴ κάρτα τοῦ κοὺ Μητσοτάκη! 
Λέμε ΟΧΙ στὴ ψηφιακὴ δουλεία τοῦ κοὺ Μητσοτάκη! 
Λέμε ΟΧΙ στὴν ψηφιακὴ ὁλοκληρωτική μας ὑποδούλωση στὸν κὸ Μητσοτάκη καὶ στὸν κάθε μελλοντικὸ κὸ "Μητσοτάκη"! 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΣΟΚΑΣ 

3 σχόλια:

 1. Μέσα στον Δεκέμβριο τώρα βγαίνει το προεδρικό διάταγμα χωρίς δυνατότητα νομικής προσφυγής, ΑΦΜ ΑΜΚΑ ΑΜΑ ΑΔΤ αριθμός διπλώματος και αριθμός διαβατηρίου γίνονται όλα ένα. Υποχρεωτικό θα είναι από 1 Μαΐου του 2024. Όσοι δεν το έχουν δεν θα μπορούν να κάνουν φορολογική δήλωση με αποτέλεσμα να κλειδωθεί ο αριθμός λογαριασμός τους. Όσοι είναι ορθόδοξοι, λίγοι μήνες έμειναν για το μαρτύριο, οι άλλοι τελείωσαν, χαράχθηκαν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ10 Δεκεμβρίου 2023 στις 5:14 μ.μ.

  Έχει ό Θεός πάντα έχει εμείς αντίσταση καθόλου να μην τις πάρουμε και ό Κύριος θα μας οικονομίσει. Δόξα Τω Ανεχομένω Ημάς Θεώ Τριάς Αγία Δόξα Σοι

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Έχει ό Θεός πάντα έχει εμείς αντίσταση και νά μήν πάρουμε καθόλου αυτές τις κάρτες και ό Άγιος Θεός θα μας οικονομίσει μας έχει έγνοια. Δόξα Τω Ανεχομένω Ημάς Θεώ Τριάς Αγία Δόξα Σοι

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.