25 Νοε 2023

ΗΠΑ: ''Ἡ τεχνητὴ νοημοσύνη ἀπειλεῖ τὸ μέλλον τῆς ἀνθρωπότητας''

Ἡ ταχεῖα ἀνάπτυξη τῆς τεχνολογίας τῆς τεχνητῆς νοημοσύνης μπορεῖ νὰ θέσει σὲ κίνδυνο τὸ μέλλον τῆς ἀνθρωπότητας, σύμφωνα μὲ τοὺς περισσότερους Ἀμερικανοὺς ποὺ συμμετεῖχαν σὲ δημοσκόπηση τῶν Reuters/Ipsos τὰ συμπεράσματα τῆς ὁποίας δόθηκαν σήμερα στὴ δημοσιότητα. Περισσότερα ἀπὸ δύο τρίτα τῶν Ἀμερικανῶν ἀνησυχοῦν γιὰ τὶς ἀρνητικὲς ἐπιπτώσεις τῆς AI καὶ 61% θεωροῦν ὅτι αὐτὴ μπορεῖ νὰ ἀπειλήσει τὸν πολιτισμό. 

Ἀπὸ τότε ποὺ τὸ ChatGPT τοῦ OpenAI ἔγινε ἡ ταχύτερα ἀναπτυσσόμενη ἐφαρμογὴ ὅλων τῶν ἐποχῶν, ἡ εὐρεῖα ἐνσωμάτωση τῆς τεχνητῆς νοημοσύνης στὴν καθημερινὴ ζωὴ ἐκτόξευσε τὴν AI στὸ ἐπίκεντρο τοῦ δημόσιου διαλόγου. Τὸ ChatGPT (Σ.τ.Σ: ἡ ἐφαρμογὴ τεχνητῆς νοημοσύνης ποὺ... ἐπιτρέπει διάλογο καὶ ἀπαντήσεις) ἔχει ξεκινήσει ἕναν ἀγῶνα στὸν τομέα τῆς ΑΙ μὲ μεγάλα ὀνόματα τῆς τεχνολογίας, ὅπως οἱ Microsoft καὶ ἡ Google νὰ δεσμεύονται ὅτι θὰ ξεπεράσουν τὰ ἐπιτεύγματα ἡ μιὰ τῆς ἄλλης στὸν τομέα τῆς τεχνητῆς νοημοσύνης. 

Βουλευτὲς καὶ ἑταιρεῖες ποὺ δραστηριοποιοῦνται στὸν τομέα τῆς τεχνητῆς νοημοσύνης ἐνδιαφέρονται ἐπίσης: ὁ διευθύνων σύμβουλος τῆς OpenAI Τὸμ Ὄλτμαν κατέθεσε χθὲς ἐνώπιον τοῦ ἀμερικανικοῦ Κογκρέσου ἐκφράζοντας τὶς ἀνησυχίες του γιὰ τὴν πιθανότητα κακῆς χρήσης αὐτῆς τῆς τεχνολογίας καὶ ζήτησε τὴν ἐπιβολὴ ρυθμιστικῶν κανόνων. 

"Δὲν ὑπάρχει κανένας τρόπος γιὰ νὰ μπεῖ αὐτὸ τὸ τζίνι στὸ μπουκάλι. Συντελεῖται μιὰ παγκόσμια ἔκρηξη", δήλωσε o γερουσιαστὴς Κόρι Μποῦκερ, ἕνας ἀπὸ τοὺς πολλοὺς βουλευτὲς ποὺ ἔθεσαν ἐρωτήσεις σχετικὰ μὲ τὸ ποιοὶ εἶναι οἱ καλύτεροι τρόποι γιὰ τὴ ρύθμιση τῆς ΑΙ στὸ πλαίσιο χθεσινῆς συζήτησης στὴ Γερουσία ἀναφορικὰ μὲ τὴ χρήση αὐτῆς τῆς τεχνολογίας. Ἡ δημοσκόπηση τῶν Reuters/Ipsos διαπίστωσε ὅτι ὁ ἀριθμὸς τῶν Ἀμερικανῶν ποὺ προβλέπουν ἀρνητικὰ ἀποτελέσματα ἀπὸ τὴν τεχνητὴ νοημοσύνη εἶναι τριπλάσιος σὲ σχέση μὲ ἐκεῖνον τῶν Ἀμερικανῶν ποὺ πιστεύουν το ἀντίθετο. 

Σύμφωνα μὲ τὰ δεδομένα, 61% τῶν ἐρωτηθέντων πιστεύουν ὅτι ἡ ΑΙ συνιστᾶ κίνδυνο γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα, ἐνῶ μόνο τὸ 22% διαφωνοῦν καὶ τὸ 17% παραμένουν ἀβέβαιοι. Ἐκεῖνοι ποὺ εἶχαν ψηφίσει τὸν Ντόναλντ Τρὰμπ τὸ 2020 ἐξέφρασαν μεγαλύτερη ἀνησυχία. Τὸ 70% τῶν ψηφοφόρων του Τρὰμπ σὲ σχέση μὲ τὸ 60% τῶν ψηφοφόρων του Τζὸ Μπάϊντεν συμφωνεῖ ὅτι ἡ ΑΙ μπορεῖ νὰ ἀπειλήσει τὴν ἀνθρωπότητα. 

Σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὶς θρησκευτικὲς πεποιθήσεις, οἱ Εὐαγγελικοὶ Χριστιανοὶ κυρίως συμφωνοῦν ὅτι ἡ ΑΙ ἀποτελεῖ κίνδυνο γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα μὲ ποσοστὸ 32% σὲ σύγκριση μὲ 24% τῶν μὴ Εὐαγγελιστῶν Χριστιανῶν. Ἐνῶ οἱ Ἀμερικανοὶ ἀνησυχοῦν γιὰ τὴν τεχνητὴ νοημοσύνη, ἡ ἐγκληματικότητα καὶ ἡ οἰκονομία βρίσκονται σὲ ὑψηλότερη θέση στὸν κατάλογο μὲ τὶς ἀνησυχίες σχετικὰ μὲ καθημερινὰ ζητήματα: τὸ 77% ὑποστηρίζει τὴν αὔξηση τῆς χρηματοδότησης τῆς ἀστυνομίας γιὰ τὴν καταπολέμηση τῆς ἐγκληματικότητας καὶ τὸ 82% ἀνησυχεῖ γιὰ τὸν κίνδυνο ὕφεσης. 

Ἐκπρόσωποι τοῦ χώρου λένε ὅτι οἱ πολῖτες θὰ πρέπει νὰ κατανοήσουν καλύτερα τὰ ὀφέλη τῆς ΑΙ. "Οἱ ἀνησυχίες εἶναι πολὺ εὔλογες, ἀλλὰ θεωρῶ ὅτι ἐκεῖνο ποὺ λείπει στὸν διάλογο εἶναι γιατί τὸ κάνουμε ὅλο αὐτό; Ἡ ΑΙ θὰ αὐξήσει τὴν ποιότητα ζωῆς τῶν ἀνθρώπων καὶ θὰ τοὺς βοηθήσει νὰ γίνουν περισσότερο ἀποτελεσματικοὶ καὶ ἱκανοί", λέει ὁ Σεμπάστιαν Θράν, ἕνας καθηγητὴς πληροφορικῆς στὸ πανεπιστήμιο Στάνφορντ, ποὺ ἵδρυσε τὸ Google X. "Οἱ Ἀμερικανοὶ δὲν συνειδητοποιοῦν μᾶλλον πόσο ἔχει ἤδη διεισδύσει στὴν καθημερινὴ ζωή τους τόσο στὸ σπίτι ὅσο καὶ στὴ δουλειὰ ἡ τεχνητὴ νοημοσύνη", τονίζει ὁ ἴδιος. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.