7 Νοε 2023

Σιωποῦν ἐνόχως!

Γράφει ὁ Σάββας Ἠλιάδης, Δάσκαλος Κιλκίς, 6-11-2023
Δὲν ἔχω δεῖ τὸ βλάσφημο τηλεοπτικὸ ἔργο "Φόνοι στὸ καμπαναριό". Ἔχω ἐμπιστοσύνη στὴν κρίση ἀξιοπρεπῶν καὶ ἀξιοσέβαστων ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι τὸ ἐπεσήμαναν, ἐξέφρασαν τὴν γνώμη τους καὶ τὸ καταδίκασαν. Γι΄ αὐτὸ καὶ γράφω.
Ἂν κάποιο βλάσφημο κατασκεύασμα, ὅπως τὸ «περὶ οὗ ὁ λόγος», προσβάλλει τὸν ἁπλὸ μοναχό, πόσο μᾶλλον τὸν ἄγαμο κληρικό, ὁ ὁποῖος ζεῖ στὸν κόσμο καὶ φέρει τὸ ἴδιο σχῆμα. Δυστυχῶς δέ, μεταξὺ αὐτῶν, τὸν ἴδιο τὸν ἐπίσκοπο! Πατριάρχες, ἀρχιεπίσκοποι, μητροπολίτες, τιτουλάριοι, διάφοροι βοηθοὶ ἐπίσκοποι ἀλλὰ καὶ ὅλοι ὁ ἱερομόναχοι, ἀρχιμανδρίτες καὶ λοιποί, ὅλοι τους εἶναι μοναχοί! Καί, ἂν δὲν μπορεῖ γιὰ πολλοὺς λόγους νὰ μιλήσει καὶ νὰ ἀντιδράσει ὁ ἁπλὸς μοναχός, ποὺ ζεῖ ἔξω ἀπὸ τὸν κόσμο, τότε ποιοὶ μένουν γιὰ νὰ μιλήσουν; Ρητορικὸ τὸ ἐρώτημα, καθότι αὐτονόητη ἡ ἀπάντηση! 

     Εἶναι τοῖς πάσι γνωστὸ πὼς ὁ ἐπίσκοπος φέρει καὶ αὐτὸς τὸ σχῆμα τοῦ μοναχοῦ.

Συνεπῶς, προσβάλλεται καὶ αὐτὸς καὶ ἀπαξιώνεται καὶ ὡς ποιμένας! Εἶναι τὸ πρῶτο σχῆμα ποὺ ἐνδύεται, ὅταν μπαίνει στὸν κλῆρο. Μπαίνει στὸ κελί του (;) γιὰ τὴν ὑπακοὴ (;) καὶ τὴν ἄσκηση καὶ ἀγωνίζεται γιὰ τὴν ἀπόκτηση τῶν ἀρετῶν. Μὲ αὐτὲς τὶς ἀρετὲς ἀναγνωρίζεται, ἐκλέγεται ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία ὡς κατάλληλος, χειροτονεῖται ἐπίσκοπος καὶ τοῦ ἐγχειρίζεται τὸ ἔργο τῆς διαποίμανσης. Μὲ ὄπλα αὐτὲς τὶς ἀρετές, ἡ Ἐκκλησία τοῦ ἐμπιστεύεται τὸ "διοικεῖν τὰ τῆς ἀρχῆς".

     Ποιὸς δὲν θυμᾶται τὸν ἀγώνα ποὺ ἔδωσε ὁ π. Αὐγουστίνος, ὅταν ὁ σκηνοθέτης Θεόδωρος Ἀγγελόπουλος προσπάθησε νὰ γυρίσει σκηνὲς ἀπὸ τὴν ἀσεβῆ ταινία «Τὸ μετέωρο βῆμα τοῦ πελαργοῦ» μέσα στὴν Φλώρινα; 

     Δὲν μιλοῦν οἱ ἐπίσκοποι! Σιωποῦν ἐνόχως! Μιλοῦν γιὰ ποικίλα θέματα, σημαντικὰ ἢ ἀσήμαντα καὶ ἐνεργοῦν, ἐπιβάλλοντας τὴν γνώμη τους καὶ τὸ θέλημά τους, ἐνίοτε σκληρῶς καὶ ἀδίκως, καὶ δὲν ἐγείρονται μπροστὰ στὴν ὕβρη καὶ τὴν ἀπαξίωση τῆς ἁγίας Παραδόσεως τῆς Ἐκκλησίας μας! Διότι εἶναι ἀλήθεια πὼς αὐτὸ τὸ ἀσκητικὸ - ἀγωνιστικὸ φρόνημα τοῦ μοναχισμοῦ εἶναι καὶ χαρακτηριστικὸ γνώρισμα τῆς Ὀρθοδόξου Πνευματικότητος τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας, φρόνημα τὸ ὁποῖο «ἡ τὴν ἰσάγγελον πολιτείαν ἐφιέμενοι Μοναχοὶ» ἐπιδιώκουν πλήρως καὶ τελείως, ἐπικυρώνοντας ἔτσι τὸ τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κλίμακος, «φῶς τοῖς μοναχοῖς οἱ ἄγγελοι, φῶς (ζωῆς ) τοῖς κοσμικοῖς οἱ μοναχοί».

Τί κρίμα! 

     Μιλῆστε, πατέρες! Ἂν δεν μιλήσετε ἐσεῖς, «καὶ οἱ λίθοι κεκράξονται»!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.