7 Νοε 2023

Πόθεν Ἔσχες: Τινάζουν τὴν «μπάνκα» στὸν ἀέρα οἱ πλούσιοι πολιτικοὶ – Τινάζουν τὶς ἄδειες τσέπες τους οἱ πολίτες

Πάμπλουτοι πολιτικοὶ ποὺ δὲν ἔχουν καμία ἐπαφὴ μὲ τὰ βάσανα τοῦ λαοῦ - Χτίζουν τὶς περιουσίες τους στὰ βουλευτικὰ ἕδρανα καὶ ζοῦν στὴν δική τους πραγματικότητα!
Συντάκτης: Ἐλευθέριος Ἀνδρώνη
Τὰ πόθεν ἔσχες τῶν Βουλευτῶν, Εὐρωβουλευτῶν, Ὑπεύθυνων Οἰκονομικῶν τῶν Πολιτικῶν Κομμάτων, Δημάρχων καὶ Περιφερειαρχῶν γιὰ τὸ ἔτος 2022 (χρήση 2021) δόθηκαν στὴν δημοσιότητα ἀπὸ τὴν ἁρμόδια ἐπιτροπὴ τῆς Βουλῆς.
Βλέποντας τὸ θέμα, ὄχι μόνο ἀπὸ τὴν στενὰ οἰκονομική, ἄλλα καὶ ἀπὸ τὴν κοινωνικὴ πλευρά, κάθε χρόνο ποὺ δίνονται στὴν δημοσιότητα τὰ Πόθεν Ἔσχες τῶν πολιτικῶν, ὁ λαὸς βγάζει τὸ ἴδιο θλιβερὸ συμπέρασμα: Ὅτι ἡ «ψαλίδα» μεταξὺ τῶν εἰσοδημάτων τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας καὶ τῶν εἰσοδημάτων τοῦ μέσου πολίτη, εἶναι τόσο χαοτικὰ μεγάλη, ποὺ καθιστά ἀδύνατον γιὰ τοὺς «καριερίστες» πολιτικοὺς νὰ ἀποκτήσουν ἐπαφὴ μὲ τὴν σκληρὴ πραγματικότητα ποὺ βιώνει ὁ ἑλληνικὸς λαός...

Κάπως ἔτσι, ἀπὸ ἀνθρώπους ποὺ δὲν ἔχουν ἰδέα τί θὰ πεῖ στέρηση, φτώχεια καὶ οἰκονομικὸ ἀδιέξοδο, ψηφίζονται μὲ χαρακτηριστικὴ ἄνεση τὰ νομοσχέδια – γκιλοτίνες ὅπως τοῦ Κωστῆ Χατζηδάκη ποὺ βάζει στὸ στόχαστρο καὶ «τσουβαλιάζει» τοὺς ἐλεύθερους ἐπαγγελματιες ἤ τὸ ἀντεργατικὸ νομοσχέδιο – ἔκτρωμα τοῦ Ἄδωνι Γεωργιάδη ποὺ τινάζει στὸν ἀέρα τὰ ἐργασιακὰ δικαιώματα.

Ἡ «παρέλαση» πλούτου ποὺ γίνεται στὴν Βουλὴ βρίσκεται σὲ ἄμεση ἀντιστοιχία μὲ τὴν σκληρότατη ἀντιλαϊκὴ πολιτικὴ ποὺ ἐπιβάλλεται στοὺς πολίτες, ἀφοῦ οἱ πολιτικοὶ (ἐκτὸς λίγων ἐξαιρέσεων) καταλαμβάνουν τὰ βουλευτικὰ ἔδρανα για νὰ ἐκτοξεύσουν τὸ κασὲ τους καὶ νὰ προστατέψουν μὲ κάθε κόστος ὅλα ἐκεῖνα τὰ συμφέροντα ποὺ «αὐγατίζουν» τὴν προσωπικὴ περιουσία τους.

Καὶ ἂν αὐτὸς ὁ πλουτισμὸς εἶναι νόμιμος, αὐτο δεν σημαίνει ὅτι εἶναι καὶ ἠθικός. Διότι αὐτοὶ οἱ πολιτικοὶ ψηφίστηκαν ἀπὸ τὸν λαὸ γιὰ νὰ ἀφουγκραστοῦν τὰ προβλήματά του, καὶ ὄχι νὰ πολιτεύονται μὲ γνώμονα τὴν καρέκλα καὶ τὶς ἀπολαβές. Ὄχι γιὰ νὰ κάθονται στὰ βουλευτικὰ ἕδρανα, ἀπὸ «καλοθελητὲς» τῶν πάσης φύσεως ἰδιωτικῶν μεγαλοσυμφερόντων, μέχρι καὶ «κοράκια» ποὺ ἐκπροσωποῦν funds. Ἄνθρωποι ποὺ δὲν ἔχουν δεῖ οὔτε… ζωγραφιστὸ ἔνσημο, δὲν βλέπουν οὔτε ζωγραφιστὸ τὸν ἐργαζόμενο λαό. Ἄνθρωποι ποὺ συντηροῦνται ἀπὸ τὴν εὐνοιοκρατία, εἶναι ἀδύνατον νὰ καταλάβουν τί ἐστὶ ἀναξιοκρατία.

Ἂν τὰ εἰσοδήματά σου εἶναι τέτοια ποὺ σὲ κλείνουν σὲ μία «γυάλα» στὶς ἰδιωτικές σου «Βερσαλλίες», εἶναι ἀδύνατον νὰ δεῖς τὴν δυστυχία ποὺ ὑπάρχει γύρω σου. Καὶ ἂν τῆς ρίξεις μία κλεφτῆ ματιά, θὰ δεῖς μία εἰκόνα που παραμορφώνεται ἀπὸ τὴν ἀναισθησία σου. Εἶναι ἀδύνατον νὰ νοιώσεις τί σημαίνει γιὰ τὸν κάθε βιοπαλαιστὴ ἡ ἀκρίβεια, τὸ ἄδειο καλάθι τοῦ νοικοκυριοῦ, τὸ ἄδειο ρεζερβουὰρ στὸ αὐτοκίνητο, τὸ παγωμένο σπίτι χωρὶς θέρμανση, οἱ ἐξοντωτικοὶ φόροι, οἱ πλειστηριασμοὶ καὶ ὅλα ὅσα ἀντιμετωπίζουν οἱ πολίτες. Καὶ ὁ ὁποιοσδήποτε ἰσχυρισμὸς πλούσιου πολιτικοῦ ὅτι δῆθεν κατανοεῖ τὰ προβλήματα τοῦ λαοῦ, εἴναι γεματος ὑποκρισία.

Οἱ δηλώσεις Πόθεν Ἔσχες, ἀναδεικνύουν ἀστρονομικὰ νούμερα καὶ φέτος, ὅπως καὶ κάθε χρόνο. Εἰσοδήματα, δεκάδες ἀκίνητα, «χρυσὲς» καταθέσεις καὶ ἐπενδύσεις στὸ ἐξωτερικό. Πολιτικοὶ ποὺ ζοῦν στὴν χλιδὴ καὶ διαθέτουν «κομπόδεμα» γιά… 10 ζωές, πῶς ἀκριβῶς περιμένουμε νὰ εὐαισθητοποιηθοῦν γιὰ τὸν πολίτη ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ βγάλει οὔτε τὸ μήνα;

Κάποιος πολιτικὸς ποὺ ἔχει στὴν κατοχὴ του ὁλοκληρo… «χωριὸ» ἀπὸ 33 διάσπαρτα ἀκίνητα, πῶς θὰ καταλάβει τὸν φοιτητὴ ποὺ δὲν βρίσκει νὰ νοικιάσει ἕνα σπίτι γιὰ νὰ κάνει τὶς σπουδές του ἢ τὸν καθηγητὴ ποὺ στέλνεται στὸ νησὶ καὶ δὲν ἔχει ποῦ νὰ μείνει διότι ἡ ἀγορὰ ἀκινήτων ἔχει μετατραπεῖ σὲ βιομηχανία πανάκριβων Airbnb;

Καὶ σὰν νὰ μὴν ἔφτανε αὐτό, οἱ «καριερίστες» πολιτικοὶ ἀπολαμβάνουν καὶ σκανδαλώδεις διευκολύνσεις γιὰ τὰ ὑπέρογκα «φέσια» πρὸς τράπεζες ἢ δημόσιο. Γιὰ παράδειγμα, μόνο τὸ οἰκονομικὸ ἐπιτελεῖο τῆς κυβέρνησης χρωστάει σχεδὸν ἕνα ἑκατομμύριο εὐρώ. Συγκεκριμένα, χρωστάνε περιπου 924.000 εὐρω απὸ κοινοῦ ὁ ὑπουργὸς Οἰκονομίας καὶ Οἰκονομικῶν, Κωστῆς Χατζηδάκης, ὁ ἀναπληρωτὴς ὑπουργὸς Νίκος Παπαθανάσης καὶ ὁ ὑφυπουργὸς Χάρης Θεοχάρης, βάσει δηλώσεων πόθεν ἔσχες (χρήση 2021).

Εἶναι οἱ ἴδιοι ἄνθρωποι ποὺ βάφτισαν συλλήβδην ὡς φοροφυγάδες τοὺς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες καὶ οὐσιαστικά τοὺς ἀπαγόρευσαν νὰ βγάζουν κάτω ἀπὸ 10.920 εὐρὼ τὸ χρόνο. Ἐδῶ δὲν μιλᾶμε ἁπλὰ γιὰ ἀδικία, ἀλλά γιὰ κανονικὴ τυραννία ἀπό ἀνθρώπους ποὺ δὲν τοὺς ἀκουμπάει τίποτα ἀκόμα καὶ ἂν εἶναι μπαταχτσηδες ὁλκῆς, ἀλλά ἐκεῖνοι φτιάχνουν φορολογικὲς θηλιὲς γιὰ τὸν μεροκαματιάρη, ἐπιβάλλοντας ἀσφυκτικοὺς φόρους. Καὶ αὐτὸ εἶναι μόνο ἕνα ἐλάχιστο παράδειγμα.

Ἂν πιάσουμε τὰ χρέη ὁλόκληρου τοῦ ὑπουργικοῦ συμβουλίου τῆς κυβέρνησης Μητσοτάκη, ἐκεῖ τὰ νούμερα ζαλίζουν. Πάνω ἀπὸ 7 ἑκατομμύρια εὐρὼ χρωστᾶνε ὑπουργοὶ καὶ ὑφυπουργοί μόνο καὶ μόνο γιατί «μποροῦν». Καὶ ὁλόκληρες οἰκογένειες πετιοῦνται καθημερινὰ ἔξω ἀπὸ τὰ σπίτια τους γιὰ λίγες χιλιάδες εὐρώ, γιατί δὲν μποροῦν, δὲν «προσαρμόστηκαν» καὶ δὲν πρόλαβαν τὸ τρένο τοῦ καπιταλισμοῦ ποὺ ἐπιβιβάστηκε τὸ 2% τῶν Ἑλλήνων καὶ ταξιδεύει γιὰ ἄλλες πολιτεῖες.

Ἂν παραμερίσουμε ὅλες τὶς παρωπίδες ποὺ προκύπτουν ἀπὸ τὶς ἰδεολογικές μας ἐμμονές, τὸν κομματικὸ φανατισμό μας καὶ τὰ συμφέροντα τοῦ μικρόκοσμοῦ μας, θὰ κατανοήσουμε ὅτι ἔντιμος πολιτικὸς χωρὶς νὰ δίνει ἔντιμο προσωπικὸ παράδειγμα, δὲν ὑπάρχει. Ἂς σταματήσουν κάποιοι νὰ μᾶς τὸ παίζουν Ρομπὲν τῶν δασῶν, τὴν ὥρα ποὺ οἱ λογαριασμοὶ τους κοντεύουν νὰ «σκάσουν» ἀπὸ τὸ πολὺ χρῆμα. Ἡ ἐπαφὴ μὲ τὴν λαϊκὴ βάση, ξεκινᾶ ἀπὸ τὸ κατὰ πόσο ἔχεις προσωπικὴ πείρα ἀπὸ τὰ βάσανα τοῦ λαοῦ. Ἂν δὲν ἔχεις ἐπαφή, πάντα θὰ σοὺ λένε γιὰ ψωμὶ καὶ πάντα θὰ τοὺς ἁπαντὰς γιὰ παντεσπάνι…

sportime

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.