3 Αυγ 2023

Ἡ Worldcoin ξεκινᾷ τήν κυκλοφορία τοῦ νέου συστήματος παγκόσμιας ταυτοποίησης μέ «σκανάρισμα» ἴριδας!

Ἡ δυστοπική τεχνολογία κυκλοφορεῖ παγκοσμίως, ἀλλά ἀντιμετωπίζει ρυθμιστικό ἔλεγχο στίς ΗΠΑ.
Οἱ σκεπτικιστές παρακολουθοῦν καθώς το ἐγχείρημα τοῦ CEO του OpenAI Sam Altman, Worldcoin, ἀνακοινώνει τήν κυκλοφορία του. Αὐτή τή Δευτέρα, τό Tools for Humanity μέ ἕδρα τό Βερολῖνο καί τό Σάν Φρανσίσκο παρουσίασε τό σύστημα ψηφιακοῦ διαβατηρίου πού βασίζεται σέ blockchain της Worldcoin – τό World ID, μαζί μέ τό δικό του διακριτικό κρυπτονομίσματος, τό WLD.

Μέ τήν ὑπόσχεση μιᾶς κρυπτογραφικά ἀσφαλοῦς «ἀπόδειξης τῆς προσωπικότητας», τό Worldcoin ἐπιδιώκει νά διακρίνει... τούς πραγματικούς ἀνθρώπους ἀπό τά ρομπότ τεχνητῆς νοημοσύνης, θέτοντας τά θεμέλια γιά πιθανή διανομή καθολικοῦ βασικοῦ εἰσοδήματος (UBI). Τό κάνει παρουσιάζοντας τό μοναδικό του ὑλικό, τή «σφαῖρα» – μιά ἀσημένια σφαῖρα στό μέγεθος μιᾶς μπάλας μπόουλινγκ – πού ἐκτελεῖ σαρώσεις ἴριδας γιά νά ἐπιβεβαιώσει το ὅτι ὁ χρήστης εἶναι ἄνθρωπος.

Ὁ πυρῆνας τοῦ συστήματος Worldcoin ἀποτελεῖται ἀπό τό World ID, μιά ψηφιακή ταυτότητα καί τό διακριτικό WLD, τό ὁποῖο λαμβάνουν οἱ χρῆστες κατά τή δημιουργία ἑνός πορτοφολιοῦ. Γιά νά ἐξασφαλίσουν ἕνα World ID, οἱ χρῆστες πρέπει νά ὑποβάλουν μιά σάρωση ἴριδας μέσῳ του Worldcoin Orb, προσφέροντας ἔτσι μιά ἐπαληθεύσιμη ἀπόδειξη τῆς ἀνθρώπινης ταυτότητάς

Οἱ ἱδρυτές ὁραματίζονται τό World ID ὡς ἕνα παγκόσμιο ψηφιακό διαβατήριο πού ἀποθηκεύεται τοπικά στίς κινητές συσκευές τῶν χρηστῶν καί χρησιμοποιεῖται μέ ἐπίκεντρο τό ἀπόρρητο. Ἔχει σχεδιαστεῖ γιά νά προστατεύει τά ὑποκείμενα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των βιομετρικῶν δεδομένων, τῶν δεδομένων Γνωριμίας μέ τόν Πελάτη σας καί Καταπολέμησης τῆς νομιμοποίησης ἐσόδων ἀπό παράνομες δραστηριότητες, χρησιμοποιῶντας ἀποδείξεις μηδενικῆς γνώσης.

Ἡ ἔναρξη τοῦ ἔργου ἔχει πυροδοτήσει ἔντονες συζητήσεις, καθώς ἔχει ἐγείρει πολυάριθμες ἀνησυχίες σχετικά μέ τό ἀπόρρητο καί τήν ἀσφάλεια. Συγκεκριμένα, οἱ ἐπικριτές ἔχουν ἐκφράσει ἀνησυχίες γιά πιθανές διαρροές ἀπορρήτου, αὐξημένες προκλήσεις στή διατήρηση τῆς ἀνωνυμίας στό Διαδίκτυο καί πιθανές ἀπειλές ἀσφαλείας πού προκύπτουν ἀπό τή συγκέντρωση δεδομένων.

Ἐκτός ἀπό τό ὅτι εἶναι γενικά δυστοπικό καί μέρος τῆς πορείας πρός μιά κοινωνία ἐλέγχου, οἱ πρωταρχικές ἀνησυχίες πού ἔχουν προκύψει εἶναι ἡ ἰδιωτικότητα καί ἡ ἀσφάλεια. Αὐτά δέν εἶναι μοναδικά γιά τό Worldcoin, ἀλλά εἶναι πολύ σημαντικά δεδομένης τῆς φιλόδοξης προσπάθειάς του νά ἐπαναπροσδιορίσει τήν ἀπόδειξη τῆς προσωπικότητας.

Ἡ οὐσία τῆς ἀνησυχίας περί ἀπορρήτου περιστρέφεται γύρω ἀπό τή συλλογή καί ἀποθήκευση σαρώσεων ἴριδας. Ὑπάρχει ἐγγενής κίνδυνος ὅτι ἐάν κάποιος σαρώσει παράνομα τήν ἴριδα ἑνός ἄλλου ἀτόμου, θά μποροῦσε ἐνδεχομένως νά ἐπιβεβαιώσει τήν παγκόσμια ταυτότητα αὐτοῦ τοῦ ἀτόμου.

Ἐνῶ ἡ Worldcoin δίνει ἔμφαση στήν ἀποκέντρωση τοῦ λογισμικοῦ της, τό γεγονός ὅτι ἡ κατασκευή καί ἡ διανομή τῶν Orbs εἶναι συγκεντρωμένες ἐγείρει μιά σειρά ἄλλων ζητημάτων. Χωρίς κανένα μέσο γιά ἐξωτερική ἐπαλήθευση τῆς ἀκεραιότητας τῶν Orbs, ὑπάρχει ὁ κίνδυνος ἑνός σκόπιμου ἤ τυχαίου «παράθυρου», τό ὁποῖο θά μποροῦσε ἐνδεχομένως νά ἐπιτρέψει τή δημιουργία πλαστῶν ἀνθρώπινων ταυτοτήτων ἀπό τό ἴδιο τό Worldcoin Foundation.

Ἐκτός ἀπό τά προαναφερθέντα προβλήματα, ἡ συνολική ἀσφάλεια τοῦ συστήματος παρουσιάζει ἀρκετές προκλήσεις. Ὑπάρχει ὁ διαρκῇς κίνδυνος νά παραβιαστοῦν οἱ συσκευές τῶν χρηστῶν καί οἱ χρῆστες θά μποροῦσαν νά χειραγωγηθοῦν ὥστε νά σαρώσουν τίς ἴριδες τούς γιά κακόβουλα μέρη. Ἡ τεχνολογική πρόοδος στήν τρισδιάστατη ἐκτύπωση παρουσιάζει ἐπίσης τήν τρομακτική πιθανότητα δημιουργίας ψευδῶν ταυτοτήτων πού θά μποροῦσαν νά περάσουν τή σάρωση ἴριδας.

Παρά τόν σκεπτικισμό, τό ντεμποῦτο του Worldcoin σέ μεγάλα χρηματιστήρια ὅπως τό Binance γνώρισε ἀνοδική πορεία, μέ τό διακριτικό του, τό WLD, νά κορυφώνεται στά 5,29 $ ἀπό ἀρχική τιμή 0,15 $, σύμφωνα μέ τά ἀρχεῖα της Binance.

Ὁ συνιδρυτής του Ethereum, Vitalik Buterin, ἔχει συζητήσει ἀνοιχτά τήν προσέγγιση τοῦ Worldcoin γιά τήν ἀπόδειξη τῆς προσωπικότητας, ἀναγνωρίζοντας τόσο τίς δυνατότητες ὅσο καί τίς πιθανές παγίδες τέτοιων πρωτοκόλλων. Κατά τήν ἄποψή του, ἡ χρήση βιομετρικῶν στοιχείων, εἰδικά μέσῳ του Worldcoin's Orb, ἐγείρει ἐρωτήματα σχετικά μέ τό ἐάν εἶναι ἠθικά ἀποδεκτά.

Ἡ διττή στρατηγική του Worldcoin, πού προσφέρει τόσο ἕνα νέο σύστημα ἐπαλήθευσης ταυτότητας ὅσο καί ἕνα κρυπτονόμισμα, ἔχει κάνει συγκρίσεις μέ ἄλλα ἔργα. Τό GoodDollar, μιά καθολική πλατφόρμα βασικοῦ εἰσοδήματος, φαίνεται νά μοιράζεται παρόμοιους στόχους, ὅπως σημειώνει ὁ ἱδρυτής του eToro, Yoni Assia.

Καθώς το Worldcoin κλιμακώνει τίς δραστηριότητές του σέ 35 πόλεις σέ 20 χῶρες μετά ἀπό μιά ἐπιτυχημένη περίοδο beta μέ 2 ἑκατομμύρια χρῆστες, παραμένουν ἐρωτήματα σχετικά μέ τό πῶς θά ἀντιμετωπίσει τά ζητήματα ἀπορρήτου και ἀσφάλειας.

Ὡστόσο, ἡ ὁμάδα του Worldcoin εἶναι ἀποφασιστική. Ὑποστηρίζουν ὅτι τό World ID θά εἶναι ἕνα ἀπαραίτητο ἐργαλεῖο σέ μιά ἐποχῇ πού κυριαρχοῦν τά chatbots AI ὅπως τό ChatGPT, ὅπου γίνεται ὅλο καί πιό δύσκολο νά γίνει διάκριση μεταξύ ἀνθρώπων καί ρομπότ AI. Ὁ Altman εἶναι ἐπίσης ὁ Διευθύνων Σύμβουλος τοῦ OpenAI πού δημιούργησε τό ChatGPT.

Ὁ Altman ὁραματίζεται τό Worldcoin ὡς ἕνα μέσο γιά τήν ἀντιμετώπιση τοῦ οἰκονομικοῦ μετασχηματισμοῦ πού ὁδήγησε στή γενετική τεχνητή νοημοσύνη καί προβλέπει τή χρησιμότητά του στή μείωση τῆς ἀπάτης στά προγράμματα UBI, βοηθῶντας στήν καταπολέμηση τῆς εἰσοδηματικῆς ἀνισότητας.

Ἐνῶ ὁ Altman θεωρεῖ ὅτι μιά παγκόσμια ἐκτέλεση στό UBI εἶναι ἕνα μακρινό μέλλον, ἡ κυκλοφορία του Worldcoin σηματοδοτεῖ ἕνα σημαντικό βῆμα πρός αὐτή τήν πραγματικότητα, ἀκόμα κι ἄν εἶναι ἁπλῶς ἕνα πείραμα πρός τό παρόν. Ἡ συνεχιζόμενη συζήτηση σχετικά μέ τό ἀπόρρητο, τόν συγκεντρωτισμό καί τίς πτυχές ἀσφάλειας τοῦ Worldcoin ὑπογραμμίζει μόνο τό γεγονός ὅτι ἡ πορεία πρός ἕνα τέτοιο μέλλον εἶναι γεμάτη προκλήσεις καί ἐρωτήματα.

Μετάφραση γιά τήν ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.