25 Αυγ 2023

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός ὁ Μεγάλος διδάσκαλος τοῦ Ἑλληνισμοῦ

τοῦ Κωνσταντίνου Χασόγια, 
Θεολόγου τοῦ Ε.Κ.Π.Α.
Ἕνας μεγάλος διδάσκαλος καί στυλοβάτης τοῦ ἑλληνισμοῦ καί τῆς ὀρθόδοξης πίστης στά πικρά χρόνια τῆς ὀθωμανικῆς σκλαβιᾶς ἦταν καί ὁ ἐθναπόστολος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός. Ὁ Ἅγιος καί Ἰσαπόστολος Κοσμᾶς τόνιζε σέ ὅλες τίς ὁμιλίες του πρός τούς σκλαβωμένους Ρωμηούς ὅτι «ψυχή καί Χριστός σας χρειάζονται», δίνοντας τούς κουράγιο καί ἐλπίδα. Ὁ Κοσμᾶς γεννήθηκε τό 1714 ἤ τό 1716 στό Μεγάλο Δένδρο τῆς Αἰτωλίας καί τό κατά κόσμον βαφτιστικό του ὄνομα ἦταν Κωνσταντῖνος.
Σύμφωνα μέ τόν Ἅγιο Νικόδημο τόν Ἁγιορείτη, τό ἔτος 1749 ὁ Κωνσταντῖνος μαθήτευσε στήν Ἀθωνιάδα Σχολή τοῦ Ἁγίου Ὅρους.Εν συνεχεία χειροτονήθηκε ἱερομόναχος στήν... Ἱερά Μονή Φιλοθέου ὅπου καί ἔλαβε τό ὄνομα Κοσμᾶς. Ὁ ἴδιος γνώριζε ὅτι τό Γένος τῶν Ἑλλήνων κινδύνευε νά ἀλλοτριωθεῖ καί νά ξεχάσει τήν πίστη του στόν Τριαδικό Θεό λόγῳ τῶν δεινῶν καί τῆς τρομοκρατίας πού βίωνε αἰῶνες ἀπό τούς Ὀθωμανούς κατακτητές. Ὁ Κοσμᾶς μετέβη στήν Κωνσταντινούπολη ὅπου συνάντησε τόν ἀδελφό του Χρύσανθο πού ἦταν ἐκεῖ δάσκαλος. Ὁ Χρύσανθος τοῦ ἔκανε μαθήματα ρητορικῆς τά ὁποῖα βοήθησαν τόν Κοσμᾶ στό φλογερό του κήρυγμα. Ἀκολούθως, μέ τήν ἄδεια καί τήν εὐλογία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Σεραφείμ Β' ξεκίνησε τήν περιοδεία του σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα γιά νά διδάξει τό λόγο τοῦ Θεοῦ ἀλλά καί νά θυμίσει σέ ὅσους εἶχαν ξεχάσει ἤ φοβηθεῖ τήν ἐθνική τους ταυτότητα. Κυριολεκτικά ὄργωσε τά μέρη πού ζοῦσαν οἱ ὑπόδουλοι χριστιανοί. 

Κήρυξε στήν Κωνσταντινούπολη, ἔπειτα μετέβη στή Θράκη καί τήν Καβάλα. Ἐπισκέφθηκε ξανά τή Μονή Φιλοθέου καί μέ ἄδεια συνέχισε γιά νά διδάξει στή Σκόπελο καί τή Σκιάθο τό 1763. Ἔπειτα ἀκολούθησε περιοδεία στήν Ἤπειρο ὅπου μίλησε μέ βεβαιότητα στούς πιστούς ὅτι ἡ ἐθνική ἀποκατάσταση ἦταν κοντά. Μέ νέα ἄδεια τοῦ Πατριάρχη Σωφρονίου Β΄, ὁ Κοσμᾶς περιοδεύει ἐκ νέου στίς νήσους Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σέριφο καί Μῆλο. Συνέχισε τήν περιοδεία του στή Θεσσαλονίκη, στή Χαλκιδική καί στήν Χειμάρα τῆς Βορείου Ἠπείρου, ἐπέστρεψε στήν Νότιο Ἤπειρο καί ἀπό ἐκεῖ κατέληξε στή Λευκάδα καί τήν Κεφαλληνία. Πῆγε ἀκόμη στή Ζάκυνθο, Κέρκυρα καί ξανά στή βόρειο Ἤπειρο. Τόν Ἰούλιο τοῦ 1775 περιοδεύει στή Βέροια, συνέχισε στή Νάουσα καί τήν Ἔδεσσα. Στό πέρασμα τοῦ ἀπό κάθε χριστιανικό χωριό ἤ πόλη ἔστηνε ξύλινους σταυρούς. Ὁ ἐθναπόστολος Κοσμᾶς τόνιζε στίς ὁμιλίες του πρός τούς σκλαβωμένους Ρωμηούς μεταξύ ἄλλων καί τά ἑξῆς:

«Ἄνθρωπος ἀγράμματος ξύλο ἀπελέκητο. Δέν βλέπετε, ὅτι μέ τήν ἀγραμματωσύνη ἀγρίεψε τό Γένος μας καί ἐγίναμε ὡσάν θηρία; Οἱ πρόγονοί μας οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες, μέ τά γράμματα πού ἐμάνθαναν εἰς τά σχολεῖα των, ἐγίνοντο σοφοί καί ἐφώτιζαν τήν ἀνθρωπότητα. Μέ τά ἑλληνικά γράμματα ἐστηρίχθη καί διεδόθη ὁ Χριστιανισμός. Ἄν θέλετε νά λέγεσθε ἀπόγονοι τῶν ἐνδόξων Ἑλλήνων καί νά εἶσθε πραγματικοί Χριστιανοί μέ γνῶσι τοῦ Εὐαγγελίου, πρέπει νά κάμετε σχολεῖα.» Μάλιστα ἡ ἀπήχηση τοῦ κηρύγματος τοῦ ἦταν τέτοια πού στίς περιοχές πού δίδαξε ἱδρύθηκαν διακόσια σαράντα ἑπτά (247) σχολεῖα. Ὁ «Ἅγιος τῶν σκλάβων», μέ τίς ὁμιλίες του εἶχε πολλούς πού τόν ἀγάπησαν ἀλλά ἔκανε ταυτόχρονα καί πολλούς ἐχθρούς πού ἤθελαν νά τόν σταματήσουν. 

Τήν 23η Αὐγούστου 1779 ὁ Κοσμᾶς βρισκόταν στό Καλικόντασι τοῦ Βερατίου. Οἱ στρατιῶτες τοῦ Κούρτ πασᾶ τόν συνέλαβαν χωρίς νά τοῦ ἀνακοινώσουν καμία κατηγορία καί τόν κρέμασαν σέ ἕνα δένδρο τήν ἑπόμενη ἡμέρα. Κατόπιν τό τίμιο σῶμα τοῦ Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ ρίφθηκε στόν ποταμό Ἄψο τό ὁποῖο βρέθηκε μετά ἀπό τρεῖς μέρες. Ὁ νεομάρτυρας καί ἰσαπόστολος Κοσμᾶς πότισε τό δένδρο τῆς ἐλευθερίας τῶν Ἑλλήνων μέ τό μαρτυρικό του θάνατο τήν 24η Αὐγούστου 1779, ἡμέρα Σάββατο. Οἱ Ὀθωμανοί σκότωσαν τό σῶμα τοῦ Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ ὅμως δέν μπόρεσαν νά κάνουν τίποτα γιά τά σχολεῖα καί τή φλόγα πού εἶχε ἀνάψει γιά ἐλευθερία στίς ψυχές τῶν σκλαβωμένων Ἑλλήνων καί ἡ ὥρα τοῦ ἐθνικοῦ ξεσηκωμοῦ δέν θά ἦταν μακριά. 

Ἡ Ἐκκλησία ἐκτίμηση τό μαρτύριο τοῦ Πατροκοσμά καί προχώρησε στήν ἁγιοκατάταξη τοῦ Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ διά τῆς ὑπ'αριθ. 260/20-04-1961 Συνοδικῆς Πράξεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Ἀπό τότε ἡ ἱερά μνήμη του τιμᾶται τήν 24η Αὐγούστου κάθε ἔτους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.