17 Ιουλ 2023

Τί σοὔχω γιὰ μετά

Γράφει ο Γεώργιος Κ. Τζανάκης

Συνεχῶς βομβαρδιζόμαστε μὲ ἀναφορὲς στὴν Νέα ψηφιακὴ Ἐποχήστὴν ψηφιοποίησι τῶν πάντωνστὸν Μετανθρωπισμὸ (ἤ Ὑπερανθρωπισμό), στὴν εἰκονικὴ πραγματικότηταστο metaverceστὸν Τρανσεξουαλισμό (τοὺς περήφανουςκαλέτοὺς ΛΟΑΤΚΙ+)λα αὐτὰ δὲν εἶναι ἰδέες καὶ σχέδιαἀλλὰ γεγονότα ποὺ ἤδη πραγματοποιούνταιἄλλα σὲ μεγαλύτερο ἄλλα σὲ μικρότερο βαθμόΟἱ νέες ψηφιακὲς ταυτότητες καὶ τὸ ψηφιακὸ χρῆμα εἶναι μέσα καὶ ἐργαλεία τοῦ ἴδιου σκοποῦ. Καὶ ὁ τελικὸς σκοπς εἶναι ἡ…

δημιουργία τοῦ Νέου Πολιτισμοῦ καὶ Νέου Ἀνθρώπου, τοῦ Μετανθρώπου ἤ Ὑπερανθρώπου, κατὰ τοὺς σχεδιαστὲς καὶ ἐφαρμοστές ὅλων αὐτῶν.

ποιος ἐνδιαφέρεται δὲν θὰ δυσκολευτ νὰ βρ τὰ σχετικὰ μὲ τὸν Μετανθρωπισμὸ (ἤ περανθρωπισμόὥστε νὰ ἐννοήσῃ περὶ τίνος πρόκειται. Ἐδὼ παραθέτω μερικὰ σχετικὰ τεκμήρια-δεδομένα γιὰ ὅσους δὲν ἔχουν τὴν δυνατότητα ἤ τὸν χρόνο νὰ ψάξουν. Γιὰ ὅσους γνωρίζουν εἶναι περιττὸ νὰ συνεχίσουν γιατὶ θὰσυναντήσουν γνωστὰ πράγματα.

Μέσα ἀπὸ τὴν πληθώρα τῶν δημοσιευμάτων καὶ τῶν βιβλίων καὶ τῶν τηλεοπτικῶν παρουσιάσεων (βίντεο) ἐπέλεξα δύο πηγές, ἐπειδὴ θεωρῶ ὅτι εἶναι σημαντικὲς, σαφεῖς καὶ κατανοητές καὶ στὸν ἀπλούστερο ἄνθρωπο μία εἶναι ἡ συνέντευξις τοῦ κ. Θεοφάνη Τάση(Λέκτορος Συγχρόνου Φιλοσοφίας στὸ Πανεπιστήμιο AlpenAdria τῆς Αὐστρίας, στὸ ἐξῆς: ΘΤ) στὴν κ. Βίκυ Φλέσσα, στὴν ΕΡΤ2 [1] παρουσίᾳ τοῦ Ὑπουργοῦ τῆς ΝΔ κ. Κυριάκου Πιερακκάκη καὶ ἡ ἄλλη τὸ Νομοσχέδιο Δικαιωμάτων Μετανθρώπων (Transhumanist Bill of Rights), ὅπως παρουσιάζεται στὸν διαδικτυακό τους τόπο [2]. Πολὺ περιληπτικά, λοιπόν, ἐστιάζουμε στὰ κύρια σημεία.

«Ὁ Ὑπερανθρωπισμὸς εἶναι ἕνα ρεῦμα ποὺβρίσκεται στὸ σταυροδρόμι μεταξὺ φιλοσοφίαςἀνθρωπολογίας νευροεπιστημῶνἐπιστήμης τῆςπληροφορικῆςγεννετικῆς , μοριακῆς βιολογίαςκαὶ ἔχει ὡς στόχο τὴν ἀνθρώπινη ἀναβάθμησιἈνθρώπινη ἀναβάθμισι, ἐδῶ, σὲ τέσσερα ἐπίπεδαΣωματικὴ ἀναβάθμισι. Αἰσθηματικὴ ἀναβάθμησι. Ἠθικὴ ἀναβάθμισι καὶ Διανοητικὴ ἀναβάθμισι»ΘΤ [1]

Μιλᾶνε γιὰ ἀναβάθμισι τοῦ ἀνθρώπου. Δηλαδὴ ὁ ἄνθρωπος θὰ πάῃ πιὸ πέρα ἀπὸ αὐτὸ ποὺ μέχρι τώρα ξέραμε. Γι᾿αὐτοὺς ὁ ἄνθρωπος δὲν ἔχει φτιαχτεῖ σωστά. Εἶναι ἐλλιπής, κακοφτιαγμένος. Θὰ τὸν διορθώσουν. Θὰ τν κάνουν ὄχι ἀπλῶς λίγο καλύτερο, βελτιωμένο, ἀλλὰ πολὺ παραπάνω ἀπὸ τὴν σημερινή του εἰκόνα. Ὑπεράνθρωπο.

Ὅλα αὐτὰ θὰ γίνουν μὲ 

«τὰ κατάλληλα ἐμφυτεύματα ἤ τὶς κατάλληλες τροποποιήσεις τοῦ γεννετικοῦ κώδικα» [...] «μὲ μία κατάλληλη φαρμακευτικὴ ἀγωγή, ἤ μὲ μία κατάλληλη μετατροπὴ τῆς βιοχημικῆς δομῆς τοῦ ἐγκεφάλου» ΘΤ [1].

 

Σωματικὴ ἀναβάθμησις.

Ἡ σωματικὴ ἀναβάθμισι περιλαμβάνει τὴν ὑγεία, τὴν τροποποίησι τοῦ σώματος, τὴν μορφολογικὴ βελτίωσι τοῦ νέου ἀνθρώπου καὶ φτάνει μέχρι ... τὴν ἀθανασία!!!

Μεταφέροντας στοὺς τηλεθεατὲς τῆς ἑλληνικῆς κρατικῆς τηλεοράσεως αὐτὲς τὶς στοχεύσεις ὁ κ. Τάσης, ἐπειδὴ καταλαβαίνει ὅτι θὰ τὸν περάσουν γιὰ παραμυθά ποὺ λέει ἀφηρημένα καὶ μακρινά πράγματα τονίζει:

«Καὶ τώρα σὲ ὅσους φέρουν τὴν ἀντίρρησι ὅτι ὅλα αὐτὰ μοιάζουν πάρα πολὺ ἀφηρημένα καὶ πάρα πολὺ μακρινά, ἤδη αὐτὸ τὸ καλοκαίρι, τὸν Αγουστο –καὶ γιὰ μένα ἦταν ἀπὸ τὸ πιὸ καθοριστικὸ γεγονὸς τοῦ 2020 - ὁ λον Μάσκ μὲ τὴν ἐταιρεία του Νιούραλιγκ παρουσίασε τὸ πρῶτο ἐμφύτευμα σὲ μέγεθος ἑνὸς νομίσματος, τὸ ὁποῖο ἐμφυτεύθηκε σὲ ἕνα γουρούνι, τὸ ὁποῖο ἐπέτρεπε τὴν καταγραφὴ τῆς ἐγκεφαλικῆς λειτουργίας τοῦ γουρουνιοῦ καὶ τὴν πρόβλεψι τῶν ἀντιδράσεων τοῦ γουρουνιοῦ. Αὐτὴ ἡ ἐφαρμογὴ θὰ χρησιμοποιηθῇ ἀρχικὰ, σὲ πρῶτο στάδιο σὲ παραπληγικοὺς ἀσθενεῖς, ἀσθενεῖς ποὺ δὲν ἔχουν ἔλεγχο τοῦ σώματός τους ἀπλοποιῶντας πάρα πολὺ τὶς ὑπάρχουσες τεχνολογίες, γιατὶ θὰ γίνῃ μία ρομποτικὴ ἐπέμβασις ἡ ὁποία εἶναι πολὺ ταχύτερη, φθηνώτερη καὶ θὰ προσφέρει ἐπίσης τὴν δυνατότητα νὰ χρησιμοποιηθῇ αὐτὸ τὸ ἐμφύτευμα μετὰ ἀπὸ κάποια χρόνια, ἐνδεχομένως καὶ στὴν ἐπόμενη δεκαετία, γιὰ τὴν ἀναβάθμισι πλέον καὶ ὄχι γιὰ τὴν ἴασι». ΘΤ [1]

Βλέπει κανεὶς πῶς παρουσιάζονται τὰ πράγματα. Ἔχουμε ἀσθενεῖς. Παραπληγικούς. Δὲν ἐλέγχουν τὸ σῶμα τους. Φτιάχνουμε ἕνα ἐμφύτευμα. Σήμερα σὲ μέγεθος νομίσματος, αὔριο σὲ πολὺ μικρότερο καὶ ἐπιτυγχάνουμε τὴν ἴασι τοῦ ἀσθενοῦς. Ποιός θὰ πῇ ὄχι; Πού εἶναι τὸ κακό; 

Ὑπάρχει ὅμως ἡ συνέχεια. «Στὴν πόμενη δεκαετία (θὰ ὑπάρχει ἡ δυνατότητα νὰ χρησιμοποιηθῇ αὐτὸ τὸ ἐμφύτευμα) γιὰ τὴν ἀναβάθμισι πλέον καὶ ὄχι γιὰ τὴν ἴασι».

Τελικὸς στόχος ἡ ἀναβάθμισι τοῦ ἀνθρώπου. Προσωρινὸς στόχος, καὶ θεμιτὸς καὶ καλοδεχούμενος, ἡ ἵασις τοῦ ἀσθενοῦς. 

Μήπως δὲν ζήσαμε τὰ τρία τελευταῖα χρόνια, ἀνάλογες καταστάσεις; Προσωρινὸς στόχος ἡ «ἀνοσία». Νὰ γλυτώσουμε, νὰ προστατευτοῦμε ἀπὸ μιὰ ἁρρώστια. Ἔτσι τὸ ἐμφάνιζαν. Τελικός στόχος, ποιός; Ἀπὸ ὅσαζοῦμε γύρω μας συνεχῶς καὶ ξαφνικά, κάτιδιαφορετικὸ καταλαβαίνουμε, ἄν καταλαβαίνουμε πλέον

Εἶναι καὶ ... ἡ ἐξωτερικὴ ἐμφάνισις τοῦ ἀνθρώπου. Ἄλλος εἶναι ψηλότερος , ἄλλος ὀμορφώτερος, ἄλλος ἀθλητικώτερος, ἄλλος ἐξυπνώτερος. Ἔτσι θὰ μείνῃ αὐτό; Τί πάει νὰ πῇ ὁ ἕνας ἔχει 2, ὁ ἄλλος 5, ὁ ἄλλος 10, καὶ ὁ ἄλλος ἐκατὸ τάλαντα; Αὐτὰ εἶναι προφανῶς παληομοδίτικα:

«Κάποιοι ἀπὸ μᾶς γεννιοῦνται ὀμορφώτεροι, κάποιοι ἐξυπνώτεροι κάποιοι γεννιῶντα λιγώτεροἀθλητικοί, κάποιοι γεννιῶνται μὲ κληρονομικὲς ἀσθένειες, καὶ τὸ ὅτι γεννιώμαστε μ᾿αὐτὲς τὶς ἀνισότητες καθορίζει τὴν ἐξέλιξι τοῦ βίου μας. Γιατὶ, λοιπὸν, ἐὰν ἔχουμε τὴν τεχνικὴ δυνατότητα νὰ μὴν ἐξαλείψουμε αὐτὲς τὶς ἀρχικὲς βιολογικὲς ἀνισότητες, οὔτως ὥστε ὅλοι οἱ ἄνθρωποι νὰ ἔρχονται στὴ ζωὴ μὲ τὰ ἴδια προσόντα καὶ τὸν ἴδιο ἐξοπλισμὸ στὸ ἴδιο σημεῖο ἐκκινήσεως;» ΘΤ [1]

Σὲ μιὰ κοινωνία τοῦ φαίνεσθαι, ποὺ οἱ ἄνθρωποι ἀλλάζουν τὴν μορφή τους μὲ ἐγχειρήσεις καὶπεμβάσεις καὶ σιλικόνες καὶ ὅλα τὰ «καλὰ τῆς πιστήμης», ἀκόμη καὶ τὸ φύλο τους ἀλλάζουν –γιατὶ ἔτσι θέλουν- πῶς ἀκούγονται ὅλα αὐτά; Μιὰ χαράἀκούγονται. Φαντάζομαι ὅ,τι κόμη καὶ οἱ ἐργολάβοι τῆς ἱσότητος καὶ τῶν δικαιωμάτων, ἀριστεροδεξιοί, θὰ ὑποδεχτοῦν μὲ ἀγαλίασι τέτοιες ἐπαγγελίες. 

Καὶ τέλος, μιὰ ποὺ ὅλα τελειώνουν, γιὰ νὰ μὴν τελειώνουν, οἱ περανθρωπιστές μᾶς ὐπόσχονται καὶ τὴν ... ἀθανασία:

«Οἱ τρανσχιουμανιστὲς πιστεύουν ὅτι ἡ γήρανσι εἶναι μία νόσος τὴν οποία πρέπει νὰ θεραπεύσουμε , εἶναι μία ἰάσιμη νόσος, καὶ μποροῦμε νὰ ξεκινήσουμε βαθμιαῖα ἐπιμηκύνοντας τὴν ζωή, μέχρι νὰ φτάσουμε σὲ ἕνα σημεῖο νὰ μὴν πεθαίνουμε καθόλου. Καὶ γιὰ ποιό λόγο θὰ πρέπει νὰ τὸ κάνουμε αὐτό; Γιατὶ πρῶτον ἡ βιολογικὴ ἐξέλιξι εἶναι ἀτελής, δηλαδὴ ἡ Φύσι δὲν εἶχε κανένα σχέδιο νὰ μᾶς κάνει Θεούς, δηλαδὴ ἡΦύσι μᾶς ἄφησε καὶ ἐξελιχθήκαμε ὅπως ἐξελιχθήκαμε, δηλαδὴ, δὲν ἔχουμε φτερὰ γιὰ νὰ πετᾶμε, δὲν ἔχουμε θώρακα γιὰ νὰ προστατευόμαστε, ὅπως ἄλλα ζώα, ἄρα ἔχουμε τὴν ὑποχρέωσι νὰ ὁλοκληρώσουμε τὸ ἔργο τῆς Φύσης μὲ τὸν καλύτερο δυνατὸ τρόπο» . ΘΤ [1]

Πράγματι στὴν Χάρτα τῶν δικαιωμάτων τῶν Ὑπερανθρώπων, στὸ ἄρθρο 4. ὑπάρχει τὸ δικαίωμα τῆς ἀπεριόριστης διάρκειας ζωῆς, δηλαδὴ τῆς ἀθανασίας

«Άρθρο IV. Οἱ αἰσθανόμενες ὀντότητες δικαιοῦνται καθολικά δικαιώματα γιά τόν τερματισμό τοῦ ἀκούσιου πόνου, τή βελτίωση τῆς προσωπικότητας καί τήν ἐπίτευξη ἀπεριόριστης διάρκειας ζωῆς μέσῳ τῆς ἐπιστήμης καί τῆς τεχνολογίας».(Νομοσχέδιο  Δικαιωμάτων Μετανθρώπων) ΝΔΜ [2]

 

Αἰσθηματικὴ ἀναβάθμισις

Στὸν νέο ἄνθρωπο δίδεται ἡ δυνατότης νὰ μπορῇ νὰ λέγχῃ τὰ συναισθήματά του. Θυμὸς, ὀργὴ, ἄγχος, χαρά, ὅλα μποροῦν νὰ ἐλέγχονται μὲ τεχνολογικὰ ἐμφυτεύματα -τὰ τσιπάκια, ποὺ λένε λαϊκά- μὲ φαρμακευτικὴ ἀγωγὴ ἤ μὲ κατάλληλη μετατροπὴ τῆς βιοχημικῆς δομῆς τοῦ γκεφάλου:

«Ὑπάρχει ἡ αἰσθηματικὴ ἀναβάθμισι, ποὺ ἀφορᾶ τὴν ἰκανότητά μας νὰ μποροῦμε νὰ ἐλέγχουμε τὰ συναισθήματά μας . Δηλ. γιατί θὰ πρέπει νὰ γινόμαστε ἔρμαιο τῶν συναισθημάτων μας ἤ νὰ προσπαθοῦμε μὲ μακροχρόνιο διαλογισμὸ νὰ ἐπιτύχουμε νὰ ἐλέγξουμε λόγου χάριν τὴν ὀργή μας καὶ νὰ μὴν μποροῦμε μὲ μία κατάλληλη φαρμακευτικὴ ἀγωγή, ἤ μὲ μία κατάλληλη μετατροπὴ τῆς βιοχημικῆς δομῆς τοῦ ἐγκεφάλουνὰ ἐπιλέγουμε πότε θὰ ὀργιστοῦμε, γιὰ πόσο θὰ ὀργιστοῦμε, καὶ μὲ τί ἔντασι θὰ ὀργιστοῦμε. Ἤ ἄν θέλουμε νὰ εἴμαστε χαλαροί, νὰ μὴν εἴμαστε ἀγχωμένοι, ἤ ἄν θέλουμε νὰ εἴμαστε χαρούμενοι. Αὐτὰ ὑπάρχουν ἤδη. Ὅταν ἕνας λχ παίρνει ἕνα Ζάναξ αὐτομάτως ἠρεμεῖ. Εἶναι ἀποδεκτό. Τὸ πρόβλημα εἶναι ποιό δηλαδή; Τὸ ὅτι θὰ ὑπάρχει τὸ ἐμφύτευμα ἐνδεχομένως;  ἤ κάποια μακροχρόνια ἀγωγή;» ΘΤ [1] 

 

Ἠθικὴ ἀναβάθμισι.

Ὅταν γίνει ἡ ἀναβάθμησις τοῦ ἀνθρώπου, ἐπειδὴ οἱ ἄνθρωποι δὲν εἶναι ὅλοι καλοί, φαίνεται ὑπάρχουν καὶ κακοί, ἵσως ὑπάρξουν καὶ πρακτικὰ προβλήματα. Ἄν ἀναβαθμιστοῦν ἐγκληματίες, ληστὲς, βιαστές, δολοφόνοι, τί θὰ ἐπακολουθήσῃ; Ὅλοι τὸ καταλαβαίνουν καὶ πρῶτος ὁ φιλόσοφος κ. Τάσης. Ἄρα ἀπαιτεῖται καὶ ἠθικὴ ἀναβάθμισις. Τί θὰ κάνῃ αὐτή; Θὰ κάνει τοὺς βιαστὲς νὰ μὴν εἶναι βιαστές, τοὺς δολοφόνους νὰ μὴν σκοτώνουν, τοὺς ληστές νὰ μὴν κλέβουν καὶ τοὺς κακούς ... νὰ ἀγαποῦν:

«Ὑπάρχει ἕνα ἐρώτημα: Ποιοί θὰ ἀναβαθμιστοῦν; Αὐτοὶ ποὺ ἔχουν τὰ οἰκονομικὰ μέσα ἤ ὅλοι; Μποροῦν νὰ ὑπάρχουν κρατικὲς πολιτικὲς ποὺ νὰ ἐπιδοτοῦν ἀναβαθμίσεις. ... Τὸ ὁποῖο (σημ: ἄν δὲν ἀναβαθμιστοῦν ὅλοι) ἐνδεχομένως νὰ ὁδηγήσῃστὴν δημιουργία μίας τάξης ἡ ὁποία θὰ ὑπερέχῃβιοχημικὰ, γεννετικὰ ἀπὸ τοὺς ὑπόλοιπους. Μπορεῖ νὰ ὑπάρχῃ καὶ ἕνα θετικὸ σενάριο μιὰ σοσιαλδημοκρατία ἡ ὁποία νὰ ἀναβαθμίζῃ ὅλους τοὺς πολίτες. Ἄν ὅμως ἀναβαθμίζει ὅλους τοὺς πολίτες ἀναβαθμίζει καὶ τοὺς ἐγκληματίες. Φανταστεῖτε τώρα βιαστὲς μὲ νυχτερινὴ ὅρασι, φανταστεῖτε δολοφόνους μὲ τεράστια μυϊκὴ δύναμι. Ἄρα πρέπει νὰ μιλήσουμε γιὰ μία ἠθικὴ ἀναβάθμισι. Ἡθικὴ ἀναβάθμισι σημαίνει ὅτι μέσῳ πάλι τῆς κατάλληλης χρήσης ἐμφυτευμάτων ἤ τροποποίησις τοῦ γεννετικοῦ κώδικα νὰ μποροῦμε νὰ ἔχουμε μεγαλύτερη ἐνσυναίσθησι καὶ μεγαλύτερη ἰκανότητα ἀγάπης». ΘΤ[1]

Διανοητικὴ ἀναβάθμισι

Χρειάζεται καὶ αὐτὴ, διότι μέσα στὸν καταιγισμὸ τῶν πληροφοριῶν καὶ τῶν δεδομένων, (ἐφ΄ ὅσον καλὸςπολίτης εἶναι ὁ ἐνημερωμένος πολίτης -ὅπως λένε οἱ ἔμποροι τῶν «εἰδήσεων» καὶ τὰ ἀφεντικά τους) πῶς μπορεῖ κανεὶς νὰ τὰ ἐπεξεργαστῇ καὶ νὰ τὰ ἀξιολογήσῃ; 

«Τὸν καταιγισμὸ τῶν πληροφοριῶν ποὺ δεχόμαστε καὶ στὸ ἄγχος τῆς πληθωριστικῆς πληροφορίας,ὅπως τὴν ὀνομάζω, δηλ. μία ἐλευθερία ποὺ αὐξάνει ἐκθετικὰ λόγῳ τῆς αὔξησις τῆς ἐλευθερίας ἐπιλογῆς μποροῦμε νὰ ἔχουμε τὰ κατάλληλα ἐμφυτεύματα ἤ τὶς κατάλληλες τροποποιήσεις τοῦ γεννετικοῦ κώδικα προκειμένου νὰ ἔχουμε αὐξημένη ἰκανότητα συγκέντρωσης, αὐξημένη προσοχή, καὶ αὐξημένη ἰκανότητα ἐπεξεργασίας δεδομένων». ΘΤ [1]

Καὶ μιὰ ποὺ ἔχει δίπλα του τὸν κ. Ὑπουργὸ, ποὺ τὸν ἀκούει συγκαταβαίνοντας, τὸν χρησιμοποιεῖ ὡς  παράδειγμα:

«Ἄν ὁ κάθε ἕνας ἀπὸ μᾶς σήμερα, καὶ ὁ κ. Ὑπουργὸς περισσότερο ἀπὸ μᾶς, πρέπει νὰ ἀπαντάῃ σὲ περισσότερα ἀπὸ 200 email, νὰπαντάει σὲ 200 μηνύματα, νὰ δέχεται 150 κλήσεις,νὰ κάνει 40 βιντεοκλήσεις, ἕνα φόρτο ἐπικοινωνίας ποὺ ἦταν ἀδιανόητος γιὰ ἄλλες ἐποχές, ἄν τοῦ προσφερθῇ ἡ δυνατότητα νὰ τὸ διαχειριστῇ αὐτὸ ἀποτελεσματικώτερα ἀναβαθμίζοντας τὸν ἑαυτό του, θὰ τὸ κάνει». ΘΤ [1]

Προσφορά, λοιπὸν καὶ δυνατότητα ἡ ἀναβάθμισις τοῦ ἑαυτοῦ μας. Γιατί νὰ μὴν τὸ κάνουμε; Θὰ τὸ κάνειἀποφαίνεται ὁ φιλόσοφος. Ἄν εἶναι ὅμως διστακτικὸς νὰ τὸ κάνῃ; Γιατὶ νὰ εἶναι διστακτικός; Ἔτσι. Ἴσως νὰ μὴν ἔχει τόση ἐμπιστοσύνη στὴν «ἐπιστήμη» τοῦ Μπίλλ Γκαίητζ, τοῦ Χαράρι, τοῦ Τάση, τοῦ Τσιόδρα, τῆς Παγώνη, τοῦ Εὐαγγελάτου,τοῦ Ἱερωνύμου καὶ ὅλων τῶν καλῶν ἀνθρώπων ποὺ νοιάζονται γιὰ τὸ ἀνθρώπινο εἶδος καὶ θέλουν νὰ τὸ ἀναβαθμίσουνἤ βοηθοῦν αὐτοὺς ποὺ θέλουν νὰ τὸ ἀναβαθμίσουν· μὲ το ἀζημίωτο, βέβαια. Ἴσως ὑπάρχουν ἀκόμη τέτοιοι, διστακτικοί ἐννοῶ, ἀφοὺ μερικοὶ σκέπτονται ἀκόμη καὶ νὰ μὴν πάρουν τὴν νέαψηφιακὴ ταυτότητα. «Δὲν ὑπάρχει θέμα» καταλήγει ὁ φιλόσοφος. Θὰ τὸ κάνῃ (ὁ διστακτικός) διότι δὲν θὰ μπορῇ νὰ ἀντισταθῇ στὸν ἀνταγωνισμό:

«Καὶ ἄν ἐνδεχομένως εἶναι διστακτικὸς νὰ τὸ κάνῃ, τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ συνάδελφοί του σὲ ἄλλες χῶρες θὰ τὸ κάνουν (βλέπε Κίνα) τὸ ὁποῖο θὰ τοὺς καταστήσει ἀποτελεσματικώτερους, θὰ τὸν ὑποχρεώσῃ νὰ τὸ κάνῃ. ν ὁλίγοις δηλ. θὰ εἶναι σὰν νὰ συμμετέχουμε σὲ ἀθλητικοὺς ἀγῶνες ὅπου κάποιοι ἀθλητὲς εἶναι ντοπαρισμένοι ἐνῷ ἡ ὑπόλοιποι δὲν εἶναι. Δὲν θὰ εἶναι εὔκολο νὰ ἀντισταθῇς σ` αὐτό». ΘΤ [1]

Αὐτὰ ἀπὸ τὸν κ. Τάση, τὸν φιλόσοφο, γιὰ τὴν ἀναβάθμισι τῶν ἀνθρώπων. 

Ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῶν Ὑπερανθρωπιστῶν τὰ πράγματα εἶναι πολὺ πιὸ ρηξικέλευθα. Αὐτοὶ, ἐνῷ λένε ἤ ὑπονοοῦν ἀκριβῶς τὰ ἴδια μὲ τὸν κ. Τάση, ἔχουνξεφύγει ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους, φυσιολογικοὺς ἤ ἀναβαθμισμένους.  Μιλοῦν γιὰ "νοήμονες ὀντότητες" (sentient entities ).

«Ὁ όρος "νοήμονες ὀντότητες" (sentient entities) περιλαμβάνει:

(i) Ἀνθρώπινα ὄντα, συμπεριλαμβανομένων τῶν γενετικὰ τροποποιημένων ἀνθρώπων,

       (ii) Cyborgs,(σ.μ: ἕνα φανταστικό ἤ ὑποθετικό πρόσωπο τοῦ ὁποίου οἱ φυσικές ἰκανότητες ἐπεκτείνονται πέρα ἀπό τοὺς φυσιολογικοὺς ἀνθρώπινους περιορισμούς μὲ μηχανικά στοιχεία ἐνσωματωμένα στὸ σῶμα).

       (iii) ψηφιακές νοημοσύνες,

       (iv) νοητικῶς ἐνισχυμένα, προηγουμένως μὴνοήμονα ζώα,

      (v) κάθε εἶδος φυτοῦ ἤ ζώου ποὺ ἔχει ἐνισχυθεῖ ὥστε νὰ διαθέτῃ την ἰκανότητα νοήμονος σκέψης- καὶ

       (vi) Ἄλλες προηγμένες νοήμονες μορφές ζωῆς». ΝΔΜ [2]

Ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους, τοὺς ἀναβαθμισμένους ἀνθρώπους, τοὺς γεννετικὰ τροποποιημένους ἀνθρώπους καὶ αὐτοὺς ποὺ ἔχουν ἐνσωματωμένα μηχανικὰ στοιχεία τὸ σῶμα τους, ποὺ ἀναφέρει καὶ κ. Τάσης καὶ βλέπουμε καὶ στὸ νομοσχέδιο τῶν Μετανθρωπιστῶν, ἔχουμε καὶ ψηφιακὲς νοημοσύνεςφυτὰ ἤ ζώα ποὺ ἔχουν γίνει νοήμονα, ἀλλὰ καὶ «ἄλλες» νοήμονες μορφὲς ζωῆς. Δὲν μιλοῦν πιὰ γιὰ ἀνθρώπους. Βεβαίως αὐτοὶ βρίσκονται στὴν Ἀμερικὴ ἄρα προηγοῦνται ἡμῶν καμμιὰ εἰκοσαετία, πότε  κ. Τάσης φρονίμως ποιῶν, δὲν ἀναφέρει ὅλα τὰ παραπάνω καθότι στὴν Ἑλλαδίτσα δὲν εἶναι ἀκόμη οἱ περισσότερες συνειδήσεις ριμες νὰ τὰ ἀποδεχτοῦν.

Μὴν παραξενεύεστε. Τ «νοήμονα φυτὰ» καὶ «νοήμονα ζῶα» μὴν μᾶς ξενίζουνἩ εἰκόνα ποὺ δείχνουμε ὡς πρόσωπα καὶ ὡς κοινωνίαπως ἀποδεικνύουν οἱ ἀντιδράσεις μας σὲ ὅσα μᾶς συμβαίνουν, μᾶλλον πλησιάζει περισσότερο στὰ φυτὰ καὶ ζῶα. Ὅσον δὲ ἀφορᾶ τὸ θέμα τῆς νοημοσύνης μας... φτάνουν τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἐκλογῶν γιὰ νὰ διαπιστώσουμε ποὺ βρίσκεται...

Ἄς ἀφήσουμε, ὅμως, τὶς ἀμφιβόλου ποιότητος κρίσειςμας καὶ ἄς γυρίσουμε στὰ δεδομένα. 

Ἄνθρωποι, ἀναβαθμισμένοι ἄνθρωποι, ἐπεξεργασμένοι ἤ ἐμπλουτισμένοι μὲ τεχνολογία καὶ μηχανικὰ μέρη, ζῶα καὶ φυτὰ μὲ νοημοσύνη, γήϊνα ἤ πλανητικά νοήμονα ὄντα μὲ βιολογικὴ ἤ ὄχι καταγωγή ἔχουν τὰ ἴδια δικαιώματα στὴ ζωὴ καὶ ὀφείλουν νὰ ἔχουν πνεῦμα ἀδελφωσύνης

«Σὲ ὅλες τὶς αἰσθανόμενες ὀντότητες παρέχεται ἰσότιμη καὶ πλήρης πρόσβαση σε όλα τα καθολικά δικαιώματα στὴ ζωήὍλες οἱ αἰσθανόμενες ὀντότητες δημιουργοῦνται ἐλεύθερες καὶ ἴσες σὲ ἀξιοπρέπεια καὶ δικαιώματα. Εἶναι προικισμένες μὲ λογικὴ καὶ συνείδησι καὶ θὰ πρέπει νὰ ἐνεργοῦν μεταξύ τους μὲ πνεῦμα ἀδελφοσύνης» Ἄρθρο ΙΙΙ. ΝΔΜ [2]

Οἱ νοήμονες ὀντότητες ἔχουν τὸ δικαίωμα νὰ πειραματίζονται καὶ νὰ ἐρευνοῦν πρὸς πᾶσαν κατεύθυνσι, ἀκόμη καὶ στὰ ἐξωγήϊνα πεδία, προκειμένου νὰ ξεπεράσουν τοὺς βιολογικοὺς περιορισμοὺς τῆς ἀνθρωπότητος, καὶ νὰ παρατείνουν τὴν διάρκεια ζωῆς, νὰ ἐξαλείψουν τὶς ἀσθένειες μὲγενετικὲς τροποποιήσεις, βιο-μηχανοτρονικὰ μέλη καὶ ὅσα ἄλλα (δὲν) μπορεῖ κανεὶς νὰ φανταστῇ:

«Οἱ αἰσθανόμενες ὀντότητες δικαιοῦνται τὴν ἐλευθερία νὰ διεξάγουν ἔρευνα, νὰ πειραματίζονται καὶ νὰ ἐξερευνοῦν τὴ ζωή, τὴν ἐπιστήμη, τὴν τεχνολογία, τὴν ἰατρική καὶ τὰ ἐξωγήινα πεδία γιὰ νὰ ξεπεράσουν τοὺς βιολογικοὺς περιορισμοὺς τῆς ἀνθρωπότητας. [...] Οἱ νοήμονες ὀντότητες δικαιοῦνται ἐπίσης τὴν ἐλευθερία νὰ δημιουργοῦν κυβερνητικὰ τεχνητὰ ὄργανα, βιο-μηχανοτρονικὰ μέλη, γενετικές τροποποιήσεις, συστήματα, τεχνολογίες καὶ βελτιώσεις γιὰ τὴν παράτασι τῆς διάρκειας ζωῆς, τὴν ἐξάλειψι τῶν ἀσθενειῶν καὶ τὴν βελτίωσι ὅλων τῶν νοήμονων μορφῶν ζωῆς». Άρθρο VIII. ΝΔΜ [2]

Ἡ τροποποίησις τοῦ σώματος πρέπει νὰ εἶναι ἐγγυημένη νομικῶς: 

«Θά πρέπει νὰ θεσπιστοῦν νομικές ἐγγυήσεις γιὰ τὴν προστασία τῆς ἐλεύθερης ἐπιλογῆς τοῦ ἀτόμου κατὰ τὴν ἐπιδίωξη τῆς εἰρηνικῆς, συναινετικῆς ἐπιστήμης τῆς παράτασης τῆς ζωῆς, τῆς βελτίωσης τῆς ὑγείας, τῆς τροποποίησης τοῦ σώματος καί τῆς μορφολογικῆς βελτίωσης».Άρθρο IX. ΝΔΜ [2]

Ἡ μορφολογικὴ βελτίωσις καὶ ἡ μορφολογικὴ ἐλευθερία, τὸ νὰ κάνῃ κανεὶς ὅτι θέλει μὲ τὰ φυσικὰ χαρακτηριστικά του ἤ καὶ τὴ νοημοσύνη του, εἶναι ἐπίσης δικαίωμα ἀλλὰ οἱ πόλοιποι ἔχουν τὸ καθῆκον νὰ τοὺς ἀντιμετωπίζουν ὡς (φυσιολογικά) ἄτομα:

«Οἱ αἰσθανόμενες ὀντότητες συμφωνοῦν νά ὑποστηρίζουν τή μορφολογική ἐλευθερία -τό δικαίωμα νά κάνει κανείς μέ τά φυσικά χαρακτηριστικά ἤ τή νοημοσύνη του ὅ,τι θέλει[...] Ἡ μορφολογική ἐλευθερία συνεπάγεται τό καθῆκον νά ἀντιμετωπίζονται ὅλοι οἱ νοήμονες ὡς ἄτομα» Άρθρο Χ. ΝΔΜ [2]

Καταλαβαίνει ὁ καθεὶς ὅτι αὐτὰ ποὺ τώρα διεκδικοῦν οἱ ΛΟΑΤΚΙ+ (ἄνδρες ποὺ νοιώθουν γυναῖκες καὶ ἀπαιτοῦν νὰ γίνουν καὶ μὲ ἱατρικὲς ἐπεμβάσεις καὶ τὸ ἀντίθετο, υἱοθεσία παιδιῶν κλπἤ οἱ ἄπειρες ἐμφανιζόμενες σεξουαλικὲς ἰδιαιτερότητες εἶναι ὑποπεριπτώσεις αὐτῆς τῆς καταστάσεως, προάγγελοι καὶ προδρομικὰ φαινόμενα αὐτῶν ποὺ θὰ παρουσιαστοῦν ἀργότερα.

Νομίζω ὅ,τι εἶναι ἀρκετά αὐτὰ ποὺ παρετέθησαν. Ὁκάθε ἕνας εὔκολα μπορεῖ νὰ καταλάβῃ ποὺ πάει τὸ πράγμα. Δεδομένου ὅτι τὰ παραπάνω δὲν εἶναι καινούργια πράγματα, εἶναι τοῦ 2020 ἡ συνέντευξις καὶ τοῦ 2018  χάρτα τῶν δικαιωμάτων τῶν ὑπερανθρωπιστῶν, ἄξιον ἀπορίας εἶναι τί κάνουν τόσα χρόνια οἱ ἐπισκοποῦντες καὶ μεριμνῶντες ἐξ ὁρισμοῦ γιὰ τὸν ἄνθρωπο καὶ τὴν δημιουργία τοῦ Θεοῦ. Μπορεῖ καὶ νὰ κάνουν κάποιοι καὶ νὰ μὴν φαίνονται ἤ νὰ μὴν θέλουν νὰ φαίνονται, μπορεῖ καὶ ἐγὼ νὰ κάνω «κακὸ»ποὺ μ᾿ἔπιασε καὶ παρουσιάζω τέτοια δεδομένα, ποὺ ἴσως ἀγχώσουν ἤ στεναχωρήσουν κάποιους,ταράσσοντας τὴν μακαριότητά τους. 

Στὸ ἑπόμενο, πρῶτα  Θεός,  θὰ ἀναφέρουμε μερικὲς ἀπὸ τὶς αὐτονόητες συνεπαγωγὲς τῶν παραπάνω, κατὰ τὸ ψεκασμένο μας μυαλό, βέβαια.

Γεώργιος Κ. Τζανάκης. Ἀκρωτήρι Χανίων. 16 Ἰουλίου 2023

 

 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

[1] https://www.youtube.com/watch?v=2duxizDkbyU

[2] Transhumanist Bill of Rights – Version 3.0 – U.S. Transhumanist Party – Official Website (transhumanist-party.org)

1 σχόλιο:

  1. ΜΟΥ ΕΛΕΓΕ ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΑΙΣΘΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΛΟΑΤΚΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ ΚΑΤΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑ, ΔΙΟΤΙ ΤΟΥΣ ΧΑΪΔΕΥΕΙ ΤΑ ΝΕΥΡΑ. ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥΣ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΣΗ ΜΕΓΑΛΗ.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.