24 Ιουλ 2023

Οἱ ἐξελίξεις γιὰ τὴν Οὐκρανικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ τὶς διώξεις της τὸν Ἰούλιο 2023

Ἡ ἀντιπαράθεση πρωτοπρ. Ἀναστάσιου Γκοτσόπουλου καὶ Ἱερομόναχου Νικήτα
Toῦ Βασίλειου Εὐσταθίου
Δρ. Φυσικοῦ, Θεολόγου, MEd
1. Εἰσαγωγή.
Τὸ ζήτημα τῆς ἐκκλησιαστικῆς κατάστασης στὴν Οὐκρανία ἐξακολουθεῖ σχεδὸν πέντε χρόνια μετὰ τὴν μονομερὴ ἀποκατάσταση τῶν σχισματικῶν καὶ τὴν ἀπόδοση τῆς αὐτοκεφαλίας σὲ αὐτοὺς νὰ παραμένει χωρὶς καμιὰ ἀπολύτως πρόοδο στὴν ἐπίλυσή του. Τόσο ἡ σταθερὴ ἀποφυγὴ ἀποδοχῆς καὶ ἀναγνώρισης τῆς ἐκ τοῦ μηδενὸς προελθούσης αὐτοκέφαλης ἐκκλησιαστικῆς δομῆς ἀπὸ τὶς δέκα τοπικὲς Ἐκκλησίες τοῦ ὀρθόδοξου χριστιανικοῦ κόσμου μέσα στὸ σύνολο τῶν δεκατεσσάρων, ὅσο καὶ οἱ συνεχῶς αὐξανόμενης ἔντασης διωγμοὶ ἐκ μέρους ὀργάνων τῆς οὐκρανικῆς κυβέρνησης... καὶ μελῶν τῆς νέας αὐτοκέφαλης δομῆς κατὰ τῶν πιστῶν τῆς Οὐκρανικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ποὺ ἀναγνωρίζει ἡ πλειοψηφία τῶν Ὀρθοδόξων, μαρτυρεῖ τὴν πραγματικὴ βάλτωση τῆς δυσχερῆς αὐτῆς κατάστασης. Ἐπομένως οὐσιαστικὰ μιλάμε γιὰ σοβαρὴ ἐπιδείνωσή της, καθὼς μιὰ πληγὴ ποὺ χρονίζει ἀνοικτὴ στὸ τέλος νομοτελειακὰ μολύνεται ὁδηγῶντας σὲ ὁριστικὸ ἀκρωτηριασμὸ ἤ καὶ θάνατο. Ἐκτὸς βέβαια τῆς περιπτώσεως τοῦ θαύματος, τὸ ὁποῖο ὅμως δὲν μπορεῖ νὰ συμβεῖ ἄνευ ζωντανῆς πίστεως καὶ ἄδολης ἀγάπης, ποὺ εἶναι ὅμως ἀγαθὰ σπάνια καὶ δυσεύρετα, εἰδικὰ στὸν καιρό μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.