12 Μαΐ 2023

Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης δέχθηκε ὅμιλο Ὀρθοδόξων, Ρωμαιοκαθολικῶν καί Προτεσταντῶν πιστῶν ἀπό τήν Αὐστρία

"Πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν καὶ ὑπείκετε· αὐτοὶ γὰρ ἀγρυπνοῦσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν ὡς λόγον ἀποδώσοντες· ἵνα μετὰ χαρᾶς τοῦτο ποιῶσι καὶ μὴ στενάζοντες· ἀλυσιτελὲς γὰρ ὑμῖν τοῦτο". (Ἐβρ. 13,17)

Σχόλιο Οἰκουμένιου στό "ὑπείκετε":
*Οἰκουμένιος*: Τί Οὖν; Παντί ἄρχοντι πείθεσθαι δεῖ; Τῷ μέν κακῶς πιστεύοντι οὐ,οὗ δεῖ πείθεσθαι, τῷ δέ κακῶς μέν βιοῦντι, καλῶς δέ πιστεύοντι, πείθεσθαι χρή... Ὅτι ὁ μέν κακῶς βιῶν οὐκ ἄν κακῶς βιοῦν συμβουλεύσειε τοῖς ἄλλοις• καί γάρ καί αὐτός ταῦτα πράττων αἰσχύνεται• καί δῆλον ἐκ τοῦ μηχανάσθαι πάντα τρόπον κρύπτειν ἄ πράττει• ὁ δέ περί τήν πίστιν κακός, κακῶς καί τῷ λαῷ κηρύξει".

Ἀπόδοση στήν Νεοελληνική:
Τί λοιπόν; Πρέπει νά κάνουμε ὑπακοή σέ ὅλους τούς πνευματικούς"ἄρχοντες"; (ἐπισκόπους, ἱερεῖς, διδασκάλους κλπ). Ἐννοεῖται πώς ὄχι. Σ' αὐτόν μέν πού ἀλλοιώνει τήν πίστη δέν πρέπει νά ὑπακοῦμε, σ' αὐτον δέ πού ζεῖ κακοπτρόπως, ἀλλά πιστεύει ὀρθά, πρέπει νά ὑπακοῦμε... Διότι, αὐτός μέν πού ζεῖ μέ κακό τρόπο, δέν θά συμβούλευε τούς ἄλλους νά ζήσουν καί αὐτοί τό ἴδιο. Διότι καί αὐτός, παρόλο πού τά πράττει, ὅμως ντρέπεται. Καί γίνεται φανερό ἀπό τό ὅτι μηχανεύεται κάθε τρόπο, ὥστε νά κρύψει αὐτά πού κάνει. Αὐτός ὅμως πού εἶναι κακός στήν πίστη, θά κηρύξει κακῶς καί στόν λαό.

Διαβάστε παρακάτω τήν εἴδηση:

Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος δέχθηκε σήμερα στό Φανάρι τόν Μητροπολίτη Αὐστρίας κ. Ἀρσένιο, μέ τόν Ἐπίσκοπο Ἀπαμείας κ. Παΐσιο, καθώς καί τόν Ρωμαιοκαθολικό Ἐπίσκοπο Eisenstadt Δρ. ägidius Zsifkovics, τόν... πρώην Εὐαγγελικό Ἐπίσκοπο Burgenland κ. Manfred Koch καί ὅμιλο Ὀρθοδόξων, Ρωμαιοκαθολικῶν καί Προτεσταντῶν πιστῶν ἀπό τήν Αὐστρία, οἱ ὁποῖοι πραγματοποιοῦν προσκυνηματική ἐπίσκεψη στήν Πόλη καί τήν Καππαδοκία.Ὁ Παναγιώτατος, σέ σύντομο χαιρετισμό του στήν γερμανική γλῶσσα, καλωσόρισε τούς Ἱεράρχες καί τούς προσκυνητές καί ἐξέφρασε τήν χαρά του γιά τήν ἀπό κοινοῦ ἐπίσκεψή τους, ἡ ὁποία, ὅπως ἀνέφερε ἀποτελεῖ μία ἁπτή ἔκφραση τοῦ βιωμένου οἰκουμενισμοῦ, τοῦ διαλόγου τῆς ζωῆς. Στή συνέχεια ἐπεσήμανε τή σημασία καί τή δύναμη τοῦ εἰλικρινοῦς διαλόγου, γιά τόν ὁποῖο, ὅπως εἶπε, δέν ὑπάρχει ἐναλλακτική ὁδός.


"Δοξάζουμε τόν Τριαδικό Θεό γιά τίς πολλές εὐλογίες του, γιά τούς διαλόγους μας, γιά τίς οἰκουμενικές συναντήσεις, γιά τίς κοινές μας ἐλπίδες. Βιώνουμε καί γνωρίζουμε ὅτι ἡ οἰκουμενική μας πορεία δέν εἶναι ἀναζήτηση τῆς ἀλήθειας, ἀλλά συνάντηση μέσα στήν ἀλήθεια πού εἶναι ὁ Σωτῆρας μας Ἰησοῦς Χριστός", σημείωσε ὁ Πατριάρχης καί εὐχήθηκε ὁ Θεός νά χαρίσει στήν ἐκκλησία του ἀφοσιωμένους θεολόγους μέ πνεῦμα ἀνοικτοσύνης, πού θά ἐργαστοῦν γιά τήν ἐπίτευξη τῆς εὐλογημένης χριστιανικῆς ἑνότητας.


Στό τέλος τῆς ὁμιλίας του, ὑπενθύμισε ὅτι σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τή μνήμη τῶν Ἁγίων Κύριλλου καί Μεθοδίου, φωτιστῶν τῶν Σλάβων, καθώς, ἐπίσης, ὅτι ἡ 11η Μαΐου εἶναι καί ἡ ἡμέρα τῶν ἐγκαινίων τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τό ἔτος 330, ἐκφράζοντας τήν εὐχή τό προσκύνημά τους στήν "Πόλη τῶν Πόλεων" καί τήν Καππαδοκία νά εἶναι εὐλογημένο.


Τήν ἴδια στιγμή τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ἐπισκέφθηκε σήμερα ὁ κ. Johanes Regenbrecht, Γενικός Πρόξενος τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Γερμανίας.

Ὁ κ. Regenbrecht ἔγινε δεκτός ἀπό τόν Παναγιώτατο Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο καί εἶχαν μακρά συζήτηση σέ ἐγκάρδια ἀτμόσφαιρα.

Στή συνάντηση παρέστησαν ὁ Ἀναπληρωτής Γενικός Πρόξενος κ. Martin Graf καί ὁ Διάκονος κ. Οἰκουμένιος, Κωδικογράφος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.

3 σχόλια:

 1. Κάθε φορά που διαβάζω τέτοιες ειδήσεις, προσθέτω ακόμη μια θλίψη στην ψυχή μου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αλήθεια, ας μας απαντήσουν οι επισκοπούντες και ποιμένοντες την Εκκλησία του Χριστού, τι σημαίνει το πονηρό και δυσώδες ρήμα του πατριάρχου: "...ἁπτή ἔκφραση τοῦ βιωμένου οἰκουμενισμοῦ, τοῦ διαλόγου τῆς ζωῆς...";
  Ακόμη, το: "επεσήμανε τήν σημασία καί τή δύναμη τοῦ εἰλικρινοῦς διαλόγου, γιά τόν ὁποῖο, ὅπως εἶπε, δέν ὑπάρχει ἐναλλακτική ὁδός"; .
  Ασήμαντες επισημάνσεις; Ή άτυπη ανακοίνωση της ήδη αποφασισθείσης προδοσίας;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Αγαπητοί
  Έλεγε ένας όχι πια εν ζωή σύγχρονος γέροντας ότι εάν σήμερα ερχόταν ξανά ο Χριστος οι πολιτικοί και οι παππαδες θα τον σταύρωναν ξανά.
  Και το παράδοξο ξέρετε ποιο είναι.
  Ότι έτρεξαν όλοι τους να το κάνουν πράξη.
  Για κακη τους όμως τύχη ο Κύριος είναι πάντα Αναστας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.