12 Μαΐ 2023

Ἐπιστολή τοῦ π. Ἀναστασίου Γκοτσόπουλου πρός τούς βουλευτές καί ὑποψηφίους βουλευτές τῶν τριῶν μεγάλων κομμάτων.

Πρωτοπρεσβύτερος
π. Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος
Ἐφημέριος  Ι. Ν.. Ἁγ.. Νικολάου Πατρῶν
τηλ.  6945-377621
e-mail : agotsopo@gmail.gr
Πάτρα   11/5/2023

Πρός
τούς εὐσεβεῖς ὑποψηφίους βουλευτές Ἀχαΐας
ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.
Ἐνταῦθα

Ἀγαπητοί, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!
Ὡς Ὀρθόδοξος Χριστιανός καί, μάλιστα, Ὀρθόδοξος ἱερέας καί ἐφημέριος στήν κεντρική καί ἱστορική ἐνορία τοῦ Ἁγ. Νικολάου Πατρῶν,  ἀπευθύνομαι σέ ἐσᾶς πού μέ διαφόρους... τρόπους ἐκφράζετε ὄχι μόνο το σεβασμό σας στόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό καί τήν Ἐκκλησία Του, ἀλλά καί δέν παραλείπετε νά αὐτοπροσδιορίζεσθε ἔργοις καί λόγοις ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί.

Μᾶς χαροποιεῖτε μέ τή στάση σᾶς αὐτή!

Μάλιστα, μᾶς συγκινεῖ ἡ προθυμία μέ τήν ὁποία σπεύδετε ἐσεῖς καί συνάδελφοί σας ὄχι μόνο νά προσκυνᾶτε ἀκόμα καί γονυπετεῖς τήν σεβάσμια εἰκόνα του «Ἄξιον Ἐστίν» στόν Μητροπολιτικό Ναό τῶν Ἀθηνῶν, ἀλλά καί νά μᾶς ἐνημερώνουν τά πολιτικά σας γραφεῖα μέ ἐπίσημα δελτία τύπου ἤ non-paper γιά τήν εὐλαβῆ αὐτή στάση σας! Θέλω νά πιστεύω ὅτι προέρχεται ἀπό τήν εἰλικρινῆ σας Ὀρθόδοξη πίστη καί δέν ἔχει κίνητρα καί σκοπιμότητες ἀνάξιες καί προσβλητικές γιά σοβαρά πολιτικά πρόσωπα (π.χ. ψηφοθηρία, ἐξαπάτηση τῶν ἁπλῶν πιστῶν κόκ), ὅπως πολύ συχνά κάποιοι σᾶς κατηγοροῦν. ἄδικα, θέλω νά πιστεύω.

Ὡς Ἀχαιός ἰδιαίτερα συγκινήθηκα ὅταν πρό 20ημέρου (τήν Παρασκευή τῆς Διακαινησίμου) εἶδα πολλούς Βουλευτές καί ὑποψηφίους τῆς Κυβερνητικῆς παράταξης καί τῆς μείζονος καί λοιπῆς Ἀντιπολίτευσης νά συμμετέχουν στήν πανήγυρη καί λιτανεία τῆς Παναγίας Τρυπητής στό Αἴγιο. Δυστυχῶς, ὅμως, θυμήθηκα ὅτι μόλις πρό διετίας τήν ἴδια ἀκριβῶς μέρα αὐτή ἡ ἴδια ἡ Κυβερνητική παράταξη μέ τή σύμφωνη γνώμη τῆς ἴδιας Ἀντιπολίτευσης ὄχι μόνο εἶχε ἐπιβάλει πρόστιμο γιά τήν ἁπλή περιφορά τῆς εἰκόνας τῆς Παναγίας πάνω σέ αὐτοκίνητο, ἀλλά καί τήν εἶχε διασύρει ὅπως καί ὅλη τή λειτουργική μας διακονία, ὡς αἰτία μολυσμοῦ τῶν πόλεων καί διάδοσης τῆς πανδημίας στό λαό! Θέλω νά πιστεύω ὅτι ἡ φετινή συμμετοχή σας στή λιτανεία της Ἐφόρου τοῦ Αἰγίου δέν γίνεται ὑποκριτικά γιά ψηφοθηρικούς λόγους ἀλλά εἶναι μιά ἐκδήλωση ἔμπρακτης μετάνοιας γιά τήν τότε ἀσέβειά σας (προσωπική ἤ παραταξιακή, δέν ἔχει μεγάλη διάφορα...) στήν Παναγία μας καί πρός ὅλη τήν λειτουργική ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας! Βέβαια, δέν ἀκούστηκε νά ζητήσετε συγγνώμη οὔτε ἀπό τήν Παναγία, οὔτε ἀπό τόν ἐπιχώριο Ἐπίσκοπο Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας, οὔτε ἀπό ἐμᾶς τούς λοιπούς κληρικούς, οὔτε ἀπό τόν πιστό λαό γιά τόν τότε δημόσιο προπηλακισμό μᾶς ἐκ μέρους σας.  Τέλος πάντων, δέν πειράζει, ἀρκεῖ ἡ ἔμπρακτη μετάνοιά σας...

Ἀντιλαμβάνεσθε, ἀγαπητοί μου, ὅτι προσπαθῶ νά ἔχω καλό λογισμό γιά ὅλες τίς ἐνέργειές σας μέ τίς ὁποῖες ἰδιαίτερα αὐτό τόν προεκλογικό καιρό φανερώνετε ἔντονα τήν εὐλάβεια καί το σεβασμό σας στήν Ὀρθόδοξη πίστη μας.

Ὑπάρχουν ὅμως κάποια ἐρωτήματα πού ταλαιπωροῦν πολύ ὄχι μόνο τή δική μου σκέψη ἀλλά καί πολλῶν ἄλλων κληρικῶν καί πιστῶν, καί ἐπιτρέψτε μου νά σᾶς τά ἀπευθύνω ἐλπίζοντας ὅτι μέ τήν ἀπάντησή σας θά μᾶς βοηθήσετε νά τά ὑπερβοῦμε:

Πώς γίνεται ἕνας αὐτοπροσδιοριζόμενος καί αὐτοπροβαλλόμενος ὡς συνειδητός Ὀρθόδοξος Χριστιανός νά εἶναι ἐνταγμένος σέ πολιτική παράταξη τῆς ὁποίας τό πολιτικό πρόγραμμα σέ καίριες καί θεμελιώδεις διατάξεις του ἀθετεῖ, περιφρονεῖ καί προσβάλλει το Νόμο τοῦ Θεοῦ;

Πώς μπορεῖ ἕνας βουλευτής ταυτόχρονα νά λέει ὅτι τιμᾶ τό Εὐαγγέλιο καί ταυτόχρονα νά εἶναι ἐνταγμένος καί νά ὑποστηρίζει κόμμα πού εὐθέως τό περιφρονεῖ;

Πώς μπορεῖ νά συνδυάζει ἡ συνείδησή σας τήν ἴδια στιγμή το σεβασμό στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία  μαζί μέ τήν περιφρόνηση στή διδασκαλία της;

Πώς τή μιά μέρα ἐνώπιον ἐπισκόπων καί κληρικῶν καί πιστῶν διακηρύττετε τήν προσήλωση σᾶς στή διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ καί τήν ἑπόμενη μᾶς καλεῖτε νά ὑπερψηφίσουμε κυβερνητικό πρόγραμμα πού εἶναι ριζικά ἀντίθετο μέ αὐτή;

Καί γιά νά μήν ὑπάρχουν παρεξηγήσεις: Δέν ἐννοῶ κάποιες ἐπιμέρους λεπτομέρειες ἤ ἥσσονος σημασίας χριστιανικές διδασκαλίες ἤ διατάξεις τοῦ προεκλογικοῦ σᾶς προγράμματος, ἀλλά βασικές διδασκαλίες πίστης καί χριστιανικῆς ζωῆς ἀπό τή μιά πλευρά, καί ἀπό τήν ἄλλη θεμελιώδεις  διατάξεις τοῦ κυβερνητικοῦ σας προγράμματος, ὅπως οἱ ἴδιες οἱ παρατάξεις σας τίς ἔχουν ἀξιολογήσει.

Ἀναφέρομαι στό ἀπό πνευματικῆς ἄποψης μεῖζον ζήτημα τοῦ κιναιδισμοῦ, καταπυγοσὺνης (κατά τήν ἀρχαιοελληνική γραμματεία) ἤ σοδομισμοῦ, ἀρσενοκοιτίας (κατά τούς χριστιανούς συγγραφεῖς), ἀνωμαλίας (σύμφωνα μέ τά λεξικά Μπαμπινιὼτη, Τεγόπουλου, Φυτράκη) καί γενικότερα τῆς ἀτζέντας τῶν ΛΟΑΤΚΙ (κατά τήν ὁρολογία τῆς πολιτικῆς ὀρθότητας). [Γιά νά μήν ὑπάρξει ἠθελημένῃ ἤ μή παρεξήγηση: Προφανῶς ἀναφέρομαι στή συστηματική προσπάθεια ἐξωραϊσμοῦ, διαφήμισης καί οὐσιαστικά ἐπιβολῆς τῆς ἁμαρτίας στήν κοινωνία καί μέ κανένα τρόπο δέν στρέφομαι οὔτε θέλω νά στιγματίσω πρόσωπα πού εἶναι ὑποδουλωμένα στό συγκεκριμένο πάθος-ἁμαρτία  -τόν «κολοφώνα (=αποκορύφωμα) τῶν κακῶν», κατά τόν Ἰω. Χρυσόστομο-  ὅπως βέβαια καί σέ ὅλα τά πάθη, τά ὁποῖα ἀπομακρύνουν τόν ἄνθρωπο ἀπό τόν Θεό καί μποροῦν νά τοῦ στερήσουν τήν σωτηρία. Δηλαδή, ἄλλο πρᾶγμα ἡ ἁμαρτία πού καταδικάζεται ἀπόλυτα καί ἄλλο πρᾶγμα ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι, «εἰκόνες τοῦ Θεοῦ», πού ἔχουμε πέσει θῦμα τῆς ἁμαρτίας καί χρήζουμε τοῦ ἐλέους τοῦ Θεοῦ].

Νομίζω, γνωρίζετε πολύ καλά ὅτι στά ἀνωτέρω ζητήματα οἱ θέσεις τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας εἶναι ἀπολύτως σαφεῖς καί σταθερές διαχρονικά, διότι στηρίζονται σέ προφητικές, ἀποστολικές, πατερικές καί συνοδικές ἐκκλησιαστικές διδασκαλίες, ἀφοῦ τά θέματα αὐτά ἅπτονται τοῦ πυρῆνα τῆς Χριστιανικῆς ἀνθρωπολογίας καί σωτηριολογὶας. Δέν νοεῖται Ὀρθόδοξος Χριστιανός νά μήν ἀποδέχεται τή διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας περί ἀνθρώπου, περί σωτηρίας, περί γάμου κλπ. Ἐπιτέλους, δέν ὑπάρχει Ὀρθοδοξία ala carte...

Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, οἱ θέσεις τῶν πολιτικῶν σας παρατάξεων γιά τά ζητήματα αὐτά ὅπως ἔχουν καταγραφεῖ στά προεκλογικά κυβερνητικά τους προγράμματα εἶναι ἐντελῶς ἀντίθετες ἤ, ἀκριβέστερα, ἀνατρέπουν πλήρως τή χριστιανική ἠθική καί διδασκαλία περί ἀνθρώπου, σωτηρίας κλπ .  θεωροῦνται δέ ἀπό τίς ἴδιες σας τίς παρατάξεις ὡς ἀδιαπραγμάτευτες.

Πώς λοιπόν μπορεῖτε καί τά συμβιβάζετε αὐτά στή συνείδησή σας;

Μέ ποιά ἐσωτερική ἄνεση ἐμφανίζεστε ἐνώπιον ἐπισκόπων, ἱερέων καί πιστῶν χριστιανῶν καί μᾶς καλεῖτε νά ψηφίσουμε τά πολιτικά σας προγράμματα, τά ὁποῖα εἶναι ἐντελῶς ἀντίθετα μέ τήν πίστη μας; Δηλαδή μᾶς προτείνετε νά ἀσεβήσουμε ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, νά ἁμαρτήσουμε συνειδητά ἐναντίον τοῦ Νόμου Του;  Μή γένοιτο!

Καί σέ τελική ἀνάλυση: πῶς ἀνέχεστε, ἀγαπητοί, ὅσοι θέλετε νά εἶστε συνειδητά μέλη τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας καί ἀγωνίζεσθε νά ζεῖτε κατά Χριστόν, πῶς ἀνέχεστε νά «στεγάζεστε» κάτω ἀπό πολιτική στέγη πού περιφρονεῖ το Νόμο τοῦ Θεοῦ, ἀσεβεῖ στό Εὐαγγέλιο Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀνατρέπει τή διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας; Δέν πρέπει νά ἔχει ἐφαρμογή καί στήν συγκεκριμένη περίπτωση ἡ προτροπή τοῦ Εὐαγ. Ἰωάννου (Ἀποκ. 18, 4):

«καί ἤκουσα ἄλλην φωνήν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λέγουσαν :
ἔξελθε  ὁ λαός μου,  ἶνα μή συγκοινωνήσετε ταῖς ἁμαρτίαις αὐτῆς, ἵνα ἐκ τῶν πληγῶν αὐτῆς μή λάβητε»;

Μέ  τιμή καί εὐχές
π. Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος

4 σχόλια:

 1. αξιος,πατερ μου σας αγαπαμε,,οπως παντα ομολογειτε ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΟΥΤΩΝ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΩΝ,,ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αγαπητέ πατέρα Αναστάσιε,
  Απεύχομαι την επανάκαμψη ενός ιού. Όμως, αν, ώ μη γένοιτο, έχουμε πάλι τα ίδια, τότε θα δούμε κατά πόσον θα τηρήσουν άλλη στάση, ελεύθερη και δημοκρατική έναντι της εκκλησίας και των συνανθρώπων τους οι πολιτικοί μας. Αυτοί που κατηγορούσαν συνεχώς και με σκαιότατο τρόπο οποίους διαφωνούσαν, με τα επιβαλλόμενα αντιδημοκρατικά μέτρα εγκλεισμού των συνανθρώπων τους. Μακάρι να μετάνιωσαν. Αν ναι ομως, θα ζητούσαν δημοσίως συγνώμη και δεν θα έφερναν νόμους ανήθικους και αντίθεους στην βουλή των Ελλήνων. Λυπάμαι για όλους. Δεν έχουν μετανοήσει. Μακάρι κάποτε να συμβεί.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ειναι οντως απορία ολων των πιστων αυτο που διερωτάσθε πάτερ, πολυ θα θελαμε να δοθει μια απαντηση απο μερους των!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Αξιοσέβαστος, Θεού Χάριτι!
  ΑΜΑΣΕΥΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.