27 Μαΐ 2023

Ἀπάντηση στά ψεύδη τοῦ κ. Βελόπουλου

Ὁ κ. Κυριάκος Βελόπουλος, σέ ἐκπομπή τοῦ κ. Χατζηνικολάου  (23/5), καταφέρθηκε ἐναντίον τῆς ΝΙΚΗΣ τήν ὁποία ἀποκάλεσε «ὑποκομματίδιο», φτιαγμένο ἀπό τή Νέα Δημοκρατία γιά νά ἀνακόψει τήν Ἑλληνική Λύση καί μάλιστα ἐπικαλέστηκε ὅτι «ἔχει καί στοιχεῖα».

Κάκιστη ἡ ἐπιλογή τοῦ κ. Βελόπουλου νά ὑποβαθμίσει τήν δημοκρατική γνώμη 172.000 Ἑλλήνων, οἱ ὁποῖοι γνωρίζουν σαφῶς τίς ἐπανειλημμένες καί ξεκάθαρες δημόσιες δηλώσεις μας, ὅτι ἡ ΝΙΚΗ θεωρεῖ τή Νέα Δημοκρατία καταστροφική γιά τήν Ἑλλάδα καί δέν πρόκειται ἐπ'οὐδενί λόγῳ νά συνεργαστεῖ μαζί της. Θά τό ἐπιβεβαιώσει στόν ἴδιο τόν κ. Βελόπουλο καί ὁ κατά σάρκα ἀδελφός του, ὁ ἐκλεγείς βουλευτής... Θεσσαλονίκης τῆς ΝΔ κ. Δημήτρης Βενιέρης - Βελόπουλος.

Καλοῦμε τόν κ. Βελόπουλο νά φέρει στή δημοσιότητα τά «στοιχεῖα» του, τά ὁποῖα ἐμαστε βέβαιοι ὅτι συναγωνίζονται σέ γνησιότητα τά «χειρόγραφα τοῦ Ἰησοῦ» πού ἐμπορευόταν ἀπό τό τηλεκατάστημά του. Ἐνδεχομένως τά «στοιχεῖα» νά συναγωνίζονται σέ γνησιότητα καί τό ὑποκοριστικό «Φραγκούλης», μέ τό ὁποῖο βάπτισε τόν τότε ὑποψήφιο (καί νῦν Εὐρωβουλευτή) Ἐμμανουήλ Φράγκο, ὥστε ὁ ἀνύποπτος πολίτης νά πιστέψει ὅτι τάχα μαζί του συστρατεύθηκε ὁ γνωστός ἀπόστρατος στρατηγός κ. Φραγκούλης Φράγκος.

Ἄς ἀναρωτηθεῖ τό ἐκλογικό σῶμα, πῶς γίνεται ὁ κ. Βελόπουλος νά μᾶς κατηγορεῖ ὡς «δεκανίκι τῆς ΝΔ» καί ταυτόχρονα νά προσπαθεῖ γιά πεντακομματική Βουλή, δηλαδή αὐτά ἀκριβῶς πού ἐπιδιώκει καί ἡ ΝΔ ὥστε νά ἀλλάξει ἀνενόχλητη τό Σύνταγμα σύμφωνα μέ τίς ἀπαιτήσεις τῆς «Μεγάλης Ἐπανεκκίνησης».

Ξέχασε ὁ κ. Βελόπουλος τή δική του θητεία στή Νέα Δημοκρατία ὅταν διαλύθηκε τό ΛΑΟΣ μέ τό ὁποῖο ψήφισε καί ὁ ἴδιος τό πρῶτο μνημόνιο.

Ξέχασε ὁ κ. Βελόπουλος ὅτι δέν θεωρεῖ προδοσία τήν ἐκχώρηση τοῦ ὀνόματος τῆς Μακεδονίας.


Ἄραγε οἱ ψηφοφόροι του γνωρίζουν ὅτι ἡ ἱστοσελίδα «pro news» πού συστηματικά στηρίζει τήν Ἑλληνική Λύση πετῶντας λάσπη καί συκοφαντίες γιά τή ΝΙΚΗ, ἀνήκει ἐπίσημα στήν DNM Group, τῆς ὁποίας ἰδιοκτήτης καί διευθυντής εἶναι ὁ κ. Ἀναστάσιος Γκουριώτης, συνεργασθείς μέ τό Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Ἄμυνας ἐπί Κυβερνήσεων ΝΔ; Γνωρίζουν ὅτι ὁ ὅμιλος πού μᾶς ἀποκαλεῖ «μαξιλάρι» τῆς ΝΔ, εἶναι ἐκεῖνος πού δίνει ἔντυπά του γιά διανομή στόν Ἐλεύθερο Τύπο;

Δέν ξέρουμε τί νά τοῦ εὐχηθοῦμε. «Ὁ Ἰησοῦς ἤ ὁ Δίας μαζί σου»; Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι μέ τό βιβλίο του «Ἰησοῦς καί Δίας», μᾶς ἔχει μπερδέψει γιά το ποιόν ἀκριβῶς ἔχει γιά θεό του. Σαφῶς ὅμως, ἕνας ἄνθρωπος πού διεκήρυττε δημοσίως ὅτι ὁ Ἰησοῦς εἶναι νόθο παιδί Ἕλληνα στρατιώτη, δέ μπορεῖ νά αὐτοτιτλοφορεῖται «ὀρθόδοξος».

Προτείνουμε στόν κ.Βελόπουλο νά ἐπικεντρωθεῖ στήν ἀνάπτυξη τῶν δικῶν του θέσεων, ἀφήνοντας κατά μέρος τήν ὑπηρεσία του στά ἐκλογικά συμφέροντα τῆς ΝΔ, πού εἶναι νά φιμώσει καί νά διαστρεβλώσει τή φωνή τῆς Νίκης. Πόσο δύσκολο τοῦ εἶναι νά κάνει ἕναν τίμιο προεκλογικό ἀγῶνα;

«Οἱ ψεῦτες καί οἱ κλέφτες τόν πρῶτο χρόνο χαίρονται», λέει ὁ Λαός μας. Στίς 25 Ἰουνίου ὁ χρόνος αὐτός τελειώνει. Στίς 25 Ἰουνίου ἔρχεται ἡ Νίκη τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί τῆς Ἀνθρώπινης Ἀξιοπρέπειας. Ἡ Νίκη μπαίνει στή Βουλή καί οἱ ἀλήθειες θά ἀκούγονται πεντακάθαρα.

1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.