5 Απρ 2023

Δικαστήριο Φλωρεντίας: ἀποδόμηση τοῦ ὑποχρεωτικοῦ ἐμβολιασμοῦ κατά τοῦ Covid

Μέ πρόσφατη διαταγή , ἡ δικαστῆς τοῦ δεύτερου ἀστικοῦ τμήματος τοῦ Δικαστηρίου τῆς Φλωρεντίας, Susanna Zanda, ἀποδόμησε σημεῖο πρός σημεῖο τά ἐπιχειρήματα τοῦ Συνταγματικοῦ Δικαστηρίου πού νομιμοποιοῦν τήν ὑποχρέωση ἐμβολιασμοῦ κατά τοῦ Covid.

H Δρ Ζάντα εἶναι ἀπό τούς λίγους Ἰταλούς δικαστές πού παρέμειναν πιστοί στίς συνταγματικές ἀρχές καί τά ἀνθρώπινα δικαιώματα. Αὐτό τό ἔχει ἀποδείξει τούς τελευταίους μῆνες μέ διάφορες ἀποφάσεις ὑπέρ τῶν ἐργαζομένων πού... ἀπολύθηκαν ἐπειδή δέν εἶχαν ἐμβολιαστεῖ.

Μέ τή διαταγή πού κατατέθηκε τόν περασμένο Μάρτιο, καταδίκασε τήν ἐντολή ψυχολόγων τῆς Τοσκάνης νά πληρώσουν τά ἔξοδα τῆς διαδικασίας (σχεδόν 5 χιλιάδες εὐρώ) σέ διαμάχη μέ ἐπαγγελματία πού δέν εἶχε ὑποβληθεῖ στήν τρίτη δόση.

Ἐπιπλέον, εἶναι ὀγκολογικός ἀσθενής: μετά τόν πρῶτο ἐμβολιαστικό κύκλο, μάλιστα, εἶχε μιά ἀνεπιθύμητη ἀντίδραση (μεγέθυνση λεμφαδένα) καί διάγνωση καρκίνου τοῦ προστάτη.

Ἡ ἀρχή τοῦ habeas corpus
Στή διάταξη, ἡ δικαστῆς τῆς Φλωρεντίας ὑπενθυμίζει ὅτι, σύμφωνα μέ τά ἐπίσημα ἔγγραφα τῶν φαρμακευτικῶν ἑταιρειῶν καί τῶν ἀρχῶν φαρμάκων, τά λεγόμενα ἐμβόλια δέν ἔχουν καμία ἐπίδραση στήν πρόληψη τῆς ἐξάπλωσης τοῦ ἰοῦ Sars-cov2.

«Τά σκευάσματα κατά τοῦ Covid - γράφει ἡ Zanda - πού ἐγκρίθηκαν μόνο γιά τήν πρόληψη τῆς νόσου covid19, καί τά ὁποῖα ἀργότερα διαπιστώθηκε ὅτι ἦταν ἀναποτελεσματικά ἀκόμα καί γιά τήν πρόληψη τῆς νόσου, δέν μποροῦσαν νά ἐπιβληθοῦν στούς πολῖτες οὔτε γιά νά μποροῦν νά ἐργαστοῦν οὔτε γιά νά ἀσκήσουν ἄλλο δικαίωμα».

Ἡ διάταξη ἀναφέρει τήν ἀρχή τοῦ Habeas Corpus, δηλαδή τό ἀπαραβίαστο τοῦ σώματος, σέ σχέση μέ τό δικαίωμα ἄρνησης θεραπείας πού ἐμπίπτει στήν ἐξουσία αὐτοδιάθεσης στόν ἰατρικό τομέα πού κατοχυρώνεται στό ἄρθρο 3 τοῦ Χάρτη τῆς Νίκαιας.

Θέματα ἀποτελεσματικότητας, ἀσφάλειας καί φαρμακοεπαγρύπνησης

Οἱ 10 σελίδες τοῦ διατάγματος παρέχουν τόσο ἐπιστημονική ὅσο καί νομική ἐπισκόπηση τῶν συνεπειῶν τοῦ ὑποχρεωτικοῦ ἐμβολιασμοῦ: ἀπό τόν τοξικό μηχανισμό δράσης τῆς πρωτεΐνης ἀκίδας, πού ὁρίζεται ὡς «μή ἀνθρώπινη οὐσία» πού εἰσάγεται στόν ὀργανισμό μέσῳ ὁρῶν, ἕως τήν παθητική φαρμακοεπαγρύπνηση πού καταλήγει νά ὑποτιμᾶ σέ μεγάλο βαθμό τίς ἀνεπιθύμητες ἐνέργειες, περνῶντας ἀπό τά ἐπίσημα στοιχεῖα γιά τήν ὑπερβολική θνησιμότητα,ἡ δικαστῆς μάλιστα γράφει ὅτι «αὐτά τά σκευάσματα ἔχουν ἐπανειλημμένα βλάψει πολλές ζωές, ἀκόμη καί νεαρῶν καί ὑγειῶν-"questi preparati hanno ripetutamente spezzato molte vite anche giovani e sane". ».

«Ἡ δικαστῆς δήλωσε ὅτι τά σκευάσματα εἶναι ἀποτελεσματικά γιά τήν πρόληψη τῶν λοιμώξεων ἀπό SARS-COV2 καί εἶναι ἐπίσης ἀσφαλῆ καί μή πειραματικά».

Πρός ὑποστήριξη αὐτῶν τῶν ἐπιχειρημάτων, ἀκολουθοῦν οἱ παραπομπές ἀπό τά ἐπίσημα ἔγγραφα σχετικά μέ τήν ἔγκριση μέ διαδικασία ὑπό ὄρους,ὅρους, οἱ πληροφορίες γιά τή μή δοκιμή τοῦ φαρμάκου σέ ἀνοσοκατεσταλμένα ἄτομα, ἔγκυες ἤ θηλάζουσες γυναῖκες καί τά ἄγνωστα σχετικά μέ τή γονοτοξικότητα, τήν καρκινογένεση καί τή διάρκεια προστασίας.

Ἐν ὀλίγοις, ἕνα μάθημα ἀμεροληψίας καί ὀρθότητας στήν ἐξέταση τῶν θεσμικῶν πηγῶν: ἐνῶ ἡ Consulta ὑπερασπίστηκε τήν κυβέρνηση νομιμοποιῶντας τήν ἀναστολή τῶν μισθῶν καί τῶν οἰκογενειακῶν ἐπιδομάτων γιά χιλιάδες ἐργαζόμενους, ἡ Δρ. Susanna Zanda κατάφερε νά ἀποδείξει γιά ἄλλη μιά φορά ὅτι ὑπάρχει δικαστής στή Φλωρεντία ἱκανή νά ὑπερασπιστεῖ τά δικαιώματα τοῦ πολίτη καί τίς ἀρχές τοῦ Συντάγματος.

Μπορεῖτε νά διαβάσετε καί νά κατεβάσετε τό διάταγμα ἐδῶΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.