5 Απρ 2023

Ἀθωώθηκε ὁ Μητροπολίτης Μόρφου ἀπό ὅλες τίς κατηγορίες πού ἀντιμετώπιζε σέ σχέση μέ παραβάσεις τῶν περιοριστικῶν μέτρων γιά τόν κορωνοϊό

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος παρουσιάστηκε σήμερα 4 Ἀπριλίου, 2023 ἐνώπιον τοῦ Ἐπαρχιακοῦ Δικαστηρίου Λευκωσίας μαζί μέ τόν συνήγορό του  κ. Νίκο Κληρίδη καί ἀθωώθηκε ἀπό ὅλες τίς κατηγορίες πού ἀντιμετώπιζε σέ σχέση μέ παραβάσεις τῶν περιοριστικῶν μέτρων γιά τόν κορωνοϊό καί εἰδικότερα ὅτι παρότρυνε καί/ἤ διήγειρε τούς πιστούς νά διαπράξουν ποινικά ἀδικήματα δηλαδή νά συμμετάσχουν σέ δημόσια συνάθροιση... ἤ συνάθροιση πέραν τῶν δύο ἀτόμων.

Ἡ ἀθωωτική ἀπόφαση τοῦ Δικαστηρίου ἀναφέρει τά ἀκόλουθα:

«[....] Ἀπό τήν ἐνώπιον μοῦ μαρτυρία, δέν στοιχειοθετεῖται ἡ ἀποδιδόμενη στόν Κατηγορούμενο παραβατική συμπεριφορά τῆς πρόσκλησης σέ δημόσια συνάθροιση ἤ συνάθροιση πέραν τῶν 2 ἀτόμων.  Ἐξηγῶ. Ἄν καί στά βίντεο φαίνεται μεγάλος ἀριθμός ἀτόμων στή λειτουργία στόν ποταμό Καρκώτη καί μάλιστα μέ παραδοχή τοῦ ἰδίου τοῦ Κατηγορούμενου σέ κατάθεση τοῦ, Τεκμήριο 4, μετά τό πέρας τῆς τέλεσης τοῦ καθαγιασμοῦ αὐτός κάθισε καί ἦρθαν 250 ἄτομα καί ὅλοι ἀσπάζονταν τό δεξί του χέρι, στήν Κατηγορία 1, δηλαδή πρόσκληση σέ δημόσια συνάθροιση ἤ σέ συνάθροιση πέραν τῶν 2 ἀτόμων. Ὑπῆρξε μία πρόσκληση, ἕνα κάλεσμα, ἀλλά σέ ἐπιτρεπόμενη κατά τίς 6/1/21 ὅταν καί τελέστηκε, ἄσκηση θρησκευτικῆς λατρείας ἤ ἔστω προέκτασης τοῦ ἐκκλησιασμοῦ τῆς ἡμέρας βάσει τοῦ Κανονισμοῦ 2(1)(θ) της Κ.Δ.Π.615/21.

Ἔλαβε χώρα στίς 6/1/21 ἁγιασμός ὑδάτων, ἔθιμο καί μέρος τοῦ τελετουργικοῦ γιά τό ὁποῖο ὄχι μόνο ἔχω δικαστική γνώση, ἀφοῦ εἶναι συνδεδεμένο μέ τήν ἱστορική συλλογική μνήμη τῶν Κυπρίων - παραπέμπει τό ἐν λόγῳ ἔθιμο στούς πρίν τό 1974 σχετικούς ἑορτασμούς σέ ὁλόκληρη τήν ἐπικράτεια μᾶς, μεταξύ ἄλλων καί στή ρίψη τοῦ σταυροῦ στή θάλασσα τῆς Κερύνειας καί τῆς Ἀμμοχώστου, ἀλλά καί γιά τό ὁποῖο τέθηκε καί συγκεκριμένη μαρτυρία ἐνώπιον τοῦ Δικαστηρίου ἀπό  τήν Κατηγοροῦσα Ἀρχή.

Στόν ποταμό Καρκώτη μετέβηκαν ὄντως πολλά ἄτομα καί μάλιστα ὁ ἴδιος ὁ Κατηγορούμενος δέχθηκε ὅτι ἀσπάσθηκαν τό χέρι τοῦ 250 ἐξ' αὐτῶν. Αὐτό ὅμως γιά τό ὁποῖο κατηγορήθηκε κι ἐρευνήθηκε ὁ Κατηγορούμενος, ἦταν ἡ κατά παράβαση τῶν ἰσχύοντων Κανονισμῶν παρακίνηση σέ δημόσια συνάθροιση. Παράνομη συνάθροιση δέν ἔλαβε χώρα, ἀφοῦ αὐτό πού ἔλαβε χώρα στίς 6/1/21 ἦταν ἡ ἐν τοῖς Κανονισμοῖς ἐπιτρεπόμενη ἄσκηση θρησκευτικῆς λατρείας.

Καταληκτικά: συνιστοῦσε, ὁ καθαγιασμός τῶν ὑδάτων στόν ποταμό Καρκώτη, ὄχι δημόσια συνάθροιση, ἀλλά δραστηριότητα πού ὁ ἴδιος ὁ νομοθέτης, κατά τήν ἔκφραση «ἐν τῇ σοφίᾳ του», ἐπέτρεψε κατ' ἐξαίρεση γιά τίς 6/1/21, ἡμέρα τῶν Θεοφανείων. Τό ἔπραξε ὁ νομοθέτης, ἀναγνωρίζοντας προφανῶς τή σημασία τῆς ἐν λόγῳ ἄσκησης θρησκευτικῆς λατρείας, ὡς μίας ἀναγκαίας χαλάρωσης στούς τότε πάμπολλους περιορισμούς χάριν τῆς δημόσιας ὑγείας, ὑπέρ τῶν θρησκευόμενων πολιτῶν τοῦ τόπου.»

Ὡς ἐκ τούτου ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου ἐπιθυμεῖ νά ἀναπέμψει ἐκ βάθους ψυχῆς εὐχαριστίες πρός τόν Τριαδικό Θεό, τήν Ὑπεραγία Θεότοκο, τόν ἅγιο Αὐξίβιο Ἀ΄ Ἐπίσκοπο Σόλων, τόν πολιοῦχο ἅγιο τῆς Μητροπόλεως μᾶς Μάμα, ἀλλά καί πρός τούς Πατέρες ὅσιο Ἰάκωβο (Τσαλίκη), ὅσιο Εὐμένιο τόν Λεπρό, ὅσιο Παΐσιο Ἁγιορείτη, ὅσιο Νικηφόρο τόν Λεπρό, ὅσιο Φιλούμενο τον ἐξ Ὀρούντης καί  ὅσιο Πορφύριο Καυσοκαλυβίτη γιά τή συμπαράσταση καί τήν προστασία πού παρεῖχαν σ' ἐμᾶς καθ' ὅλη τή διάρκεια τῆς δοκιμασίας μας.

Ἐπίσης θέλει νά ἐκφράσει τίς εὐχαριστίες του πρός τόν κ. Ν. Κληρίδη καί πρός τόν κλῆρο καί τόν πιστό λαό τῆς Κύπρου καί τῆς Ἑλλάδος, ἀλλά καί τῶν ἁπανταχοῦ Ὀρθοδόξων, γιά τίς προσευχές τους καί τά πολλά ἠλεκτρονικά  καί γραπτά μηνύματα-ἐπιστολές συμπαράστασης, πού ἀπέστειλαν σ' ἐμᾶς.

Ἐμεῖς θά συνεχίσουμε νά διακονοῦμε καί νά ὁμολογοῦμε τήν ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.