25 Φεβ 2023

Στρατηγόπουλος: «Μὴν τολμήσετε μαθητὴ ποὺ κάνει ἀταξία στὴν τάξη νὰ τὸν βγάλετε ἔξω. Ὁ ἄρρωστος νὰ μείνει μέσα. Ἀὐτὸ σημαίνει κόστος γιὰ τὸν καθηγητὴ. Χωρὶς διὰ Χριστὸν τρελλοὺς δασκάλους, ἡ παιδεία μας θὰ εἶναι ἀποτρελλαμένη»!

Πατήρ Κωνσταντῖνος Στρατηγόπουλος
Ερώτηση: Θέλω νὰ σᾶς ρωτήσω ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ. Στὰ σχολεῖα τὰ τελευταῖα χρόνια ἡ βία, ἡ αὐθάδεια, ἡ ἀσυδοσία, ὅλο καὶ περισσότερο αὐξάνει. Καὶ ὅλο καὶ περισσότερα παιδιὰ προβληματικά, μέσα στὶς τάξεις ἔχουμε. Θὰ ἤθελα νὰ μᾶς πεῖτε κάτι, ἔτσι δυὸ - τρία πράγματα.
Ἀπάντηση: Ὁ σημερινὸς ἐκπαιδευτικός, πράγματι, βρίσκεται σὲ ἕνα κολασμένο σχολεῖο. Ἀλλά, τὸ μόνο ποὺ ἔχω νὰ πῶ εἶναι τὸ ἑξῆς. Θὰ μπορεῖ νὰ πιάσει, κάτι ποὺ θὰ ἔχει τρομερὸ κόστος πάνω στὸν καθηγητή, ποὺ θὰ κάνει αὐτὸ τὸ κάτι. Ἐδῶ, χρειάζεται μιὰ τρέλα καὶ μιὰ σαλότητα. Τὸ παιδὶ εἶναι φορτωμένο ἀπὸ τὶς συνεχεῖς γνώσεις. Φόρτωμα γνώσεων. Βία, φροντιστήρια, μαθήματα, ἰδιαίτερα. Τὸ παιδὶ εἶναι κουρασμένο καὶ περιφρονεῖ τὸ σχολεῖο. Δὲν μπορεῖ νὰ... ἀντέξει ἄλλο τὸ σχολεῖο. Κακῶς, ἀλλὰ δὲν μπορεῖ. Γιατί γίνεται κι ἀγωγὴ ὅπως εἶπα μονομερής· καλλιεργείας τοῦ ἐγκεφάλου κι ὄχι ὅλων τῶν δεδομένων ποὺ λένε οἱ Πατέρες μας. Ποὺ εἶναι τὰ πρωτογενῆ μεγέθη. Ἐδῶ χρειάζεται μιὰ τρέλλα, πραγματικά. Μιὰ τρέλλα, ποὺ θὰ φέρει τὸν καθηγητὴ σὲ σύγκρουση καὶ μὲ τὸ πρόγραμμα καὶ μὲ τὸν διευθυντὴ καὶ μὲ ὅλες τὶς ἐκπαιδευτικὲς δομές. Χωρὶς τρέλλα, δὲν γίνεται τίποτα. Κι αὐτὴ ἡ τρέλλα ἔχει πολυποίκιλα μεγέθη. Μπορεῖ νὰ τὰ ἀλλάξει τὰ πάντα ὁ καθηγητής. 

Ἀλλὰ χρειάζεται μιὰ τρέλλα. Ὅπου ἀλλιῶς θὰ κοιτάξει νὰ προσεγγίσει τὰ παιδιά. Θὰ ἀλλάξει τὸ μοντέλο τοῦ μαθήματός του. Δὲν ἔχει κάτι ἄλλο νὰ κάνει. Θὰ ἀλλάξει δομές. Χρειάζεται μιὰ τρέλλα. Νὰ ἀρχίσει νὰ ἀποκρίνεται στὶς ἀπαιτήσεις τῶν παιδιῶν. Νὰ πεῖ, τί θέλετε μαζὶ νὰ κάνουμε σήμερα σὰν μάθημα; Τί θέλετε; Τὰ παιδιὰ ἔχουνε ξέρετε πέντε – δέκα [κλασικὰ] ἐρωτήματα. Ἀρχίστε ἀπὸ ἐκεῖ. Δὲν θέλετε νὰ ἀκούσετε μάθημα. Τὸ σέβομαι. Εἶστε κουρασμένοι. Ἀπὸ ποῦ θέλετε νὰ ἀρχίσουμε; Θὰ ποῦν ἀπὸ τὸν Ἀλέξη. Θὰ ποῦν ἀπὸ τὸ σέξ. Θὰ ποῦνε μιὰ τρέλλα. Θὰ ποῦν κάτι. Γιὰ νὰ ἔχετε τὴν τόλμη νὰ κάνετε κάτι, νὰ μπεῖτε στὴν καρδιὰ τῶν παιδιῶν. Καὶ πουλῆστε καὶ τὸ μάθημα. Πουλῆστε τὸ μάθημα, πραγματικά. Δὲν γίνεται ἀλλιῶς. Γιατί τὸ παιδὶ ἀναζητεῖ κάτι ἄλλο ἀπὸ τὸν δάσκαλό του. Καὶ μπαίνει ὁ καθένας μέσα καὶ λέει, μπλά, μπλά, μπλά. Ὡραία εἶναι αὐτὰ τὰ μπλὰ – μπλά. Τὸ παιδὶ δὲν ἀντέχει πιά. Καὶ δὲν βρίσκει αὐτὴν τὴν ἄλλη παιδεία. Καὶ τὸ περιμένει τὸ παιδί. 

Ἀλλὰ ὁ καθηγητὴς ποὺ θὰ κάνει τὴν τρέλλα, πρέπει νὰ ἔχει ἐν Χριστῷ παιδεία. Τρέλλα χωρὶς ἐν Χριστῷ παιδεία, δὲν γίνεται. Σαλότητα χωρὶς Χριστό, δὲν γίνεται. Οἱ ἄλλοι τρελλοὶ εἶναι γιὰ τὰ ψυχιατρεῖα. Μονάχα, οἱ διὰ Χριστὸν σαλοὶ δὲν εἶναι γιὰ τὰ ψυχιατρεῖα. Μπορεῖς νὰ κάνεις αὐτὴν τὴν τρέλλα; Ἐκεῖ ποντάρω καὶ ἐκεῖ τολμῶ, δηλαδή. Καὶ σᾶς τὸ λέω ἐμπειρικά, αὐτὸ τὸ πράγμα. Ἐμπειρικά. Θὰ κάνετε αὐτὴν τὴν τρέλλα. Καὶ θὰ ἀκουμπήσετε τὰ παιδιὰ τουλάχιστον. Καὶ προσέξτε, μὴν τολμήσετε, μαθητὴ ποὺ κάνει ἀταξία μέσα στὴν τάξη, νὰ τὸν βγάλετε ἔξω. Ὁ ἄρρωστος πρέπει νὰ μείνει μέσα. Ποῦ θὰ πᾶνε οἱ ἄρρωστοι; Τοὺς πετᾶμε ἔξω ἀπὸ τὸ παράθυρο; Κι ἀρχίζει μιὰ ἄλλη παιδεία πιά. Θέλει κόπο καὶ μόχθο καὶ τότε κάτι μπορεῖ νὰ γίνει. Ἀλλὰ αὐτὸ σημαίνει κόστος, γιὰ τὸν ἴδιο τὸν καθηγητὴ ποὺ τὸ κάνει. Πράγματι, σήμερα χωρὶς τρελλοὺς δασκάλους, ἡ παιδεία μας θὰ εἶναι ἀποτρελλαμένη. Καὶ θὰ γεμίζει τὰ παιδιά μας, γιὰ τὸ μέλλον τους, στὰ ψυχιατρεῖα.

Απόσπασμα ἀπό τὴν ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία τοῦ μακαριστοῦ πρωτοπρεσβύτερου πατρός Κωνσταντίνου Στρατηγοπούλου, ποὺ ἔγινε στὴν Πανελλήνια Ἕνωση Γονέων, στὴν Ἁγία Παρασκευὴ τοῦ ὁμωνύμου προαστίου Ἀθηνῶν, τὴν Παρασκευὴ στὶς 20-02-2009 μὲ θέμα «Ἐφηβεία. Τὸ τέλος ἢ ἡ ἀρχὴ τῆς ἐπανάστασης;».

1 σχόλιο:

 1. Τρέλα είναι και η εκούσια έξοδος του δασκάλου από την τάξη, εις ένδειξη διαμαρτυρίας και απογοήτευσης. Τρέλα γλυκιά, στην τρέλα των μαθητών: "Δεν σέβεστε την διαδικασία της μάθησης, τον χώρο στον οποίο ιερουργείται αυτή, τους ελάχιστους συμμαθητές σας, (έστω και τον ένα), οι οποίοι περιμένουν ευγενικά και υπομονετικά την λήξη αυτής της κατάστασης; Λοιπόν, αποσύρομαι και αποχωρώ στο γραφείο μου, μέχρι να αποφασίσετε εσείς πότε θα με καλέσετε πίσω ".
  Βγαίνω από την τάξη, παγώνουν τα πάντα. Τσιμουδιά! Νέκρα, απόλυτη σιωπή! Αμέσως μετά, ψίθυροι, αντεγκλήσεις, διαφωνίες με επιρρίψεις ευθυνών εντεύθεν κακείθεν ...
  Περιμένω στο διάδρομο (για παν ενδεχόμενο) ανυπόμονος. Σε λίγο ανοίγει η πόρτα και έρχονται τρεις τέσσερις μαζί: "Κύριε, συγγνώμη που σας στενοχωρήσαμε! Εντάξει, τα συζητήσαμε και τα βρήκαμε. Είμαστε έτοιμοι. Ελάτε μέσα "!
  Δόξα τω Θεώ! Και ξανά από την αρχή και πάλι τα ίδια... και πάλι κάπως έτσι... και πάλι αλλιώς... και έχει ο Θεός...
  ΑΜΑΣΕΥΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.