26 Φεβ 2023

"Ἔλαμψεν ἡ χάρις σου Κύριε..."

Ψάλλει ὁ γέρω-Δοσίθεος Κατουνακιώτης
Πρόκειται γιὰ ἐκτέλεση τοῦ Ἰδιομέλου τῶν Ἀποστίχων τοῦ Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ της Κυριακῆς της Τυρινῆς «Ἔλαμψεν ἡ χάρις σου Κύριε» σὲ μελοποίηση Ἰακώβου Πρωτοψάλτου. Ἐκτελεῖ ὁ ἀείμνηστος μοναχὸς Δοσίθεος Κατουνακιώτης, τοῦ ὁποίου ἡ ἀγάπη γιὰ τὰ μέλη τοῦ Ἰακώβου Πρωτοψάλτου ἦταν πολὺ μεγάλη.
Ἤχος Δ΄
Ἔλαμψεν ἡ χάρις σου Κύριε, ἔλαμψεν ὁ φωτισμὸς τῶν ψυχῶν ἡμῶν· ἰδοὺ καιρὸς εὐπρόσδεκτος· ἰδοὺ καιρὸς μετανοίας, ἀποθώμεθα τὰ ἔργα τοῦ σκότους, καὶ ἐνδυσώμεθα τὰ ὅπλα τοῦ φωτός, ὅπως διαπλεύσαντες τὸ τῆς Νηστείας μέγα πέλαγος, εἰς τὴν τριήμερον Ἀνάστασιν καταντήσωμεν, τοῦ Κυρίου καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ σώζοντος τὰς ψυχάς ἡμῶν.

Ἑρμηνευτική Ἀπόδοση
Ἔλαμψε ἡ Χάρη Σου Κύριε, ἔλαμψε (ἡ Χάρη Σου) τό φῶς ἐκεῖνο, πού καταυγάζει τίς ψυχές μας. Νά, τώρα δά εἶναι ὁ κατάλληλος καιρός, τώρα εἶναι ἡ ὥρα γιά μετάνοια. Ἄς ἀφήσουμε λοιπόν τά σκοτεινά τῆς ἁμαρτίας ἔργαι ἄς ζωστοῦμε τά ὅπλα τοῦ (Εὐαγγελικοῦ) φωτός. Ἔτσι, ἀφοῦ διαπλεύσουμε τό ἀπέραντο πέλαγος τῆς (τεσσαρακονθήμερης) νηστείας, νά φτάσουμε (νά γιορτάσουμε) τήν τριήμερη Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου καί Σωτήρα μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ Μόνου Σωτήρα τῶν ψυχῶν μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.