12 Οκτ 2022

π. Γεώργιος Σχοινάς: "Εμείς τα ξέρουμε όλα ! (; )"


Ὁ ἄνθρωπος πού θέλει νά κινεῖται γύρω ἀπό τό θέλημα τοῦ, τό ἰδεολόγημα τοῦ, τίς ἰδέες του, ἐπενδύει μέ ἕναν τρόπο ἰδιαίτερο ὅλα αὐτά με ὅτι νομίζει ὅτι θά προσδώσει κῦρος στά λεγόμενα του, γιά νά φαίνεται καί νά θεωρεῖται ὅτι εἶναι ἡ αὐθεντία πού... ξέρει καί μιλάει γιά τά πάντα.

Στό «Ἐνοριακό Ἀρχονταρίκι» τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας Πειραιῶς καί στό πλαίσιο τοῦ προγράμματος «ΕΝΟΡΙΑ ἐν δράσει...», τήν Δευτέρα 10 Ὀκτωβρίου, ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Τσιμούρης, Θεολόγος, φιλοξένησε τόν Πρωτοπρεσβύτερο π. Γεώργιο Σχοινά, Θεολόγο, σέ μιά συζήτηση μέ θέμα  «Ἐμεῖς τά ξέρουμε ὅλα ! (; )».

Ἡ   ἐκδήλωση μεταδόθηκε  ἀπό τό κανάλι τοῦ «ΕΝΟΡΙΑ ἐν δράσει...» στό YouTube.

Πολλοί ἄνθρωποι, σημείωσε ὁ π. Γεώργιος, ἐπειδή ἔχουν γνώση ἑνός μέρους τοῦ ἐπιστητοῦ, θεωροῦν ὅτι κατέχουν ὅλη τή γνώση. Εἶναι ἕνα γνώρισμα τῆς ἐποχῆς μας, πού ἔχει νά κάνει μέ ἕνα ὑπερφίαλο «ἐγώ», πού κρύβεται πίσω ἀπό ὅλες αὐτές τίς συμπεριφορές.

Ὁ ἄνθρωπος πού θέλει νά κινεῖται γύρω ἀπό τό θέλημα τοῦ, τό ἰδεολόγημα τοῦ, τίς ἰδέες του, ἐπενδύει μέ ἕναν τρόπο ἰδιαίτερο ὅλα αὐτά με ὅτι νομίζει ὅτι θά προσδώσει κῦρος στά λεγόμενα του, γιά νά φαίνεται καί νά θεωρεῖται ὅτι εἶναι ἡ αὐθεντία πού ξέρει καί μιλάει γιά τά πάντα.

Εἶναι μία πνευματική νόσος, συνέχισε, τήν ὁποία ἄν δέν τήν προσέξει κάποιος, μπορεῖ νά πέσει. Ἄν ὅμως δοῦμε λίγο, πώς συμπεριφέρονταν οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, θά ἀνακαλύψουμε ἕναν ἄλλο τρόπο, ἀφοῦ εἶχαν ὡς κήρυγμα δια βίου, νά μαθαίνουν, ὅπως ἐπίσης καί οἱ φιλόσοφοι τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδας.

Ἔχουμε τέτοια παραδείγματα σέ ὅλους τούς ἁγίους καί τούς ἐνάρετους καί εὐλογημένους ἀνθρώπους τῆς Ἐκκλησίας μας, πού μᾶς δείχνουν ἕναν δρόμο.

«Ὅταν πάει κάποιος σέ ἕνα μοναστήρι, δέν πάει ὡς φτασμένος καί ἄς ἔχει πτυχία, ἀλλά πάει καί κάνει ὑπακοή, ὑποτάσσεται. Αὐτό δείχνει ὅτι δέν ἀπολυτοποιεῖ τήν γνώση πού ἔχει λάβει, οὔτε τήν θεολογική γνώση πού μπορεῖ νά ἔχει, ἀλλά πάει γιά νά μάθει.

Αὐτό εἶναι πού λείπει σήμερα καί δέν εἶναι θέμα κάποιων λίγων ἀνθρώπων, ἀλλά οἱ πολλοί εἴμαστε ἔτσι. Γνωρίζουμε μέρος ἐκ τοῦ ὅλου καί νομίζουμε ὅτι ξέρουμε ὅλο τό πρᾶγμα. Ἔχει χαθεῖ ἡ ταπείνωση, τό φρόνημα τῆς μαθητείας.»

Αὐτός πού ταπεινώνεται, συνέχισε ὁ π. Γεώργιος, δέν ζεῖ μόνο τήν παρουσία τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά ἐπιτρέπει καί στούς ἀδελφούς του, νά ζοῦν δίπλα του. Αὐτός πού πραγματικά μαθαίνει νά σμικρύνεται καί νά ταπεινώνεται, ἀποκτᾶ τέτοιες πνευματικές κεραῖες, πού μπορεῖ νά ἀκούει τούς πάντες.

Οἱ ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ, πού ξέρουν νά ταπεινώνονται, ἔχουν μεγάλα πνευματικά αὐτιά καί ἀκοῦνε πολύ καλά τόν ἄλλον καί ἀναγνωρίζουν τό καλό πού ἔχει.

Δυστυχῶς ὅμως, ὅπως παρατήρησε, αὐτό εἶναι σπάνιο στίς μέρες μας. Ἐπειδή εἴμαστε δοκησίσοφοι, νομίζουμε ὅτι εἴμαστε σοφοί, ἔχουμε ἕναν φασισμό στόν τρόπο πού ἐκφέρουμε τήν ἄποψη μᾶς, σάν νά εἶναι ἡ ἀπόλυτη ἀλήθεια. Αὐτές οἱ καταστάσεις, οὐσιαστικά εἶναι μεγάλα πλήγματα στό σῶμα τῆς κοινωνίας, ἀκόμη καί τῆς Ἐκκλησίας.

«Πάσχουμε πολλές φορές ἀπό μία ἰδιότυπη αὐτοθαυμαστική διάθεση, ἕναν ἰδιότυπο ναρκισσισμό. Ὁπότε ὅλα τά κάνουμε καλά καί γιατί νά ἀκούσουμε τόν ἄλλον; Καί ὅσο καλλιεργοῦμε αὐτόν τόν ναρκισσισμό μέσα μας, τόσο πιό δέσμιοι γινόμαστε αὐτῆς τῆς πραγματικότητας.»

Ὁ ἄνθρωπος μέσα στήν ἀνασφάλεια τοῦ, ἐπεσήμανε, προσπαθεῖ νά φτιάξει ἕναν πύργο ἰσχυρό γύρω ἀπό τό ἐγώ του, φυλακίζεται μέσα ὁ ἴδιος καί προσπαθεῖ νά φυλακίσει καί τούς ἄλλους. Ὁπότε ἐδῶ εἶναι ἡ γροθιά σέ αὐτόν τόν πύργο τοῦ ἐγωισμοῦ μας, πού ρίχνει ἡ παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας.

Τό μυστικό τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως τό βλέπουμε στούς βίους τῶν ἁγίων, εἶναι καί ἀπό τό κακό νά βγάζει καλό. Καί ἀπό τήν ἀντίθετη καί λανθασμένη γνώμη, κάτι καλό μπορεῖ νά βγάλει.

Δέν εἶναι ἄλλωστε τυχαῖο, ὅτι ὅλοι οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, ἔφτιαξαν τήν δογματική παρακαταθήκη, μέ τήν ἀποκάλυψη πού εἶχαν ἀπό τόν Θεό, ἀλλά πάντοτε σέ ἕνα διάλογο μέ τίς αἱρέσεις τῆς ἐποχῆς.

Καί ὅπως τόνισε ὁ π. Γεώργιος, κλείνοντας τήν συνάντηση:

«Ἔχει χαθεῖ τό μέτρο, γιατί ἔχει χαθεῖ αὐτό τό πρᾶγμα τό ὄμορφο καί εὐλογημένο πού ὅλοι τό ψάχνουμε, ἡ ταπείνωση, ἡ μαθητεία, τό νά μπορεῖς νά δεῖς τό καλό ὅπου κι ἄν βρίσκεται καί νά ξέρεις ὅτι αὐτό τό καλό, τό ἔχει φυτέψει ὁ Θεός.

Ἔχουμε ξεχάσει τήν ἔννοια τῆς πρόσληψης καί τῆς μεταμόρφωσης, πού ἔχει μιά ταπεινή προσέγγιση καί μέ μιά σιγουριά πού δέν ὀφείλεται στό ὅτι ἐγώ ξέρω, ἀλλά ἔχω παντογνώστη καί παντοδύναμο Θεό.

Νά μᾶς δώσει ὅλους ὁ Θεός, νά ἔχουμε εὐήκοα ὦτα, αὐτιά πού νά ἀκοῦνε καλά. Κι ἄν ἀκοῦμε καλά θά συλλάβουμε καί τά δικά Του μηνύματα.»

Τόν διάλογο μπορεῖτε νά παρακολουθήσετε ἐδῶ:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.