2 Οκτ 2022

Κερκόπορτα διὰ τὴν «ἕνωσιν τῶν ἐκκλησιῶν» ἡ «συνοδικότης» τοῦ παπισμοῦ!

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ τῆς πυρετώδους προωθήσεως τῆς «ἑνώσεως τῶν ἐκκλησιῶν», ἐν ὄψει τοῦ 2025, ὁ Παπισμὸς «παίζει τὸ τελευταῖο του χαρτί». Μὲ ἀπίστευτες σοφιστεῖες προσπαθεῖ νὰ ξεπεράσει τὸν σκόπελο τῆς Συνοδικότητας καὶ νὰ τὴν ἐναρμονίσει μὲ τὸ παπικὸ πρωτεῖο, γιὰ νὰ μᾶς παρασύρει στὰ δίχτυά του. Δεῖτε ὅμως πῶς θεωρεῖ ὁ «ἀλάθητος» τὸν συνοδικὸ θεσμὸ τῆς Ἐκκλησίας, τὸν ὁποῖο καταρράκωσε καὶ ἐξαφάνισε ἡ «ἐκκλησία» του, ὅπως... ἀποκάλυψε ὁ διαβόητος καὶ παμπόνηρος Καρδινάλιος Κόχ: «Ὁ Πάπας Φραγκίσκος «τόνισε ὅτι στὸν διάλογό μας μὲ τοὺς Ὀρθοδόξους, ἐμεῖς οἱ Καθολικοὶ ἔχουμε τὴν ἀνταποδοτικὴ δυνατότητα νὰ μάθουμε λίγο περισσότερα γιὰ τὴ σημασία τῆς ἐπισκοπικῆς συλλογικότητας καὶ τὴν ἐμπειρία τους ἀπὸ συνοδικότητα». «Ὁ Πάπας πάντα μᾶς ὑπενθυμίζει ὅτι ἡ σύνοδος δὲν εἶναι κοινοβούλιο. Ἐνῷ μία δημοκρατικὴ διαδικασία χρησιμεύει πάνω ἀπ’ ὅλα γιὰ τὸν καθορισμὸ τῶν πλειοψηφιῶν, ἡ συνοδικότητα εἶναι μία πνευματικὴ διαδικασία ποὺ στόχος της εἶναι νὰ καθορίσει τί ἑνώνει τοὺς Χριστιανοὺς στὴν πίστη, τὸν τρόπο ζωῆς καὶ τὴν κοινοτικὴ πρακτική τους». «Γιὰ τὸν Πάπα Φραγκίσκο, ἡ συνοδικότητα εἶναι ἐπίσης πολὺ στενὰ συνδεδεμένη μὲ τὴ συμμετοχὴ ὅλων τῶν πιστῶν στὸν εὐαγγελισμὸ τοῦ σημερινοῦ κόσμου» (Ἱστ. Πενταπόσταγμα)! Δηλαδὴ «ἄλλα λόγια ν’ ἀγαπιόμαστε»! Οὔτε λέξη γιὰ τὴν Συνοδικότητα ὡς τρόπο ὑπάρξεως καὶ διοικήσεως τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία, μόνη αὐτή, ὁρίζει τὸ ἀλάθητό της καὶ εἶναι ὁ ὑπέρτατος κριτὴς τῆς ἀλήθειας καὶ τῆς γνησιότητάς της! «Ἡ συνοδικότητα εἶναι σὰν ἕνα νέο ζευγάρι γυαλιὰ ἢ νὰ βλέπεις τὴν πίστη καὶ τὰ πιεστικὰ ἐρωτήματα τοῦ σήμερα μὲ νέα μάτια καὶ νὰ ἀκοῦς τί ἔχει νὰ μᾶς πεῖ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα», ἀνέφερε ὁ Καρδινάλιος! Κι ὅμως αὐτὲς οἱ ἀνοησίες ἀποτελοῦν βάση συζήτησης τῶν «δικῶν» μας, μὲ τοὺς ἀμετανόητους καὶ δόλιους παπικούς!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.