3 Οκτ 2022

π. Ρωμανίδης: Ἄν θέλη κανείς νά δῆ πώς ἐσκέπτοντο οἱ πρόγονοί μας νά λάβη σοβαρά ὑπ' ὄψιν τόν Ἅγιο Διονύσιο Ἀρεοπαγίτη

Πρωτοπρ. Ἰωάννου Σ. Ρωμανίδου, 
"Πατερική Θεολογία", ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ,
Θεσσαλονίκη 2004.
Ὁ ἅγιος Διονύσιος ὁ Ἀρεοπαγίτης ἦταν καθ' ὅλον τόν Μεσαίωνα ὁ κατ' ἐξοχήν Θεολόγος τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως. Ὅλοι οἱ Πατέρες αὐτόν ἐπικαλοῦνται, μετά τόν ἅγιο Μάξιμο τόν Ὁμολογητή, σάν τήν πιό μεγάλη αὐθεντία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Σήμερα βέβαια συνηθίζομε, μετά ἰδίως τήν καθιέρωσι τῆς ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, νά θεωροῦμε τούς Τρεῖς Ἱεράρχες ὡς τούς κορυφαίους Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας.
Παρά ταῦτα ὁ ἅγιος Διονύσιος ὁ Ἀρεοπαγίτης ἔπαιξε καθοριστικό ρόλο στήν διαμόρφωσι τῆς Πατερικῆς παραδόσεως. Ὁ ἴδιος... ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός ἀκολουθεῖ κατά πόδας τόν ἅγιο Διονύσιο τόν Ἀρεοπαγίτη. Ὁπότε, ἄν θέλη κανείς νά δῆ πώς ἐσκέπτοντο οἱ πρόγονοί μας κατά τόν Μεσαίωνα, εἶναι ὑποχρεωμένος νά λάβη πολύ σοβαρά ὑπ' ὄψιν τόν Διονύσιο τόν Ἀρεοπαγίτη, ἄσχετα μέ τό θέμα τοῦ ποιός ἀκριβῶς εἶναι ὁ Διονύσιος ὁ Ἀρεοπαγίτης.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.