17 Σεπ 2022

Ἡ Δανία... συμβουλεύει ἄτομα κάτω τῶν 50 ἐτῶν νά μήν λαμβάνουν ἐνισχυτικές δόσεις

STOP στά ἐμβόλια ἀπό τή Δανία!
Πώς ἀλλάζουν τελικά τά πράγματα! Σιγά,Σιγᾶ σιγά,σιγᾶ ὁλοένα καί περισσότερες χῶρες ἔχουν ἀρχίσει νά κατανοοῦν, ὅτι τά ἐμβόλια καί ὅλη ἐκείνη ἡ τρομολαγνία γιά τό τί θά γίνει ἐάν κάποιος δέν ἐμβολιαστεῖ δέν «πουλάει».
Τελευταῖο «χτύπημα» στό φιάσκο τῶν ἐμβολίων ἦρθε ἀπό τή Δανία, ἡ ὁποία μάλιστα συμβουλεύει ἄτομα κάτω τῶν 50 ἐτῶν νά μήν… λαμβάνουν ἐνισχυτικές δόσεις ἐμβολίου γιά τόν COVID-19, ὅπως ἀνακοίνωσε ἡ Δανική Ὑγειονομική Ἀρχή.

Ὁ σκοπός τοῦ ἐμβολίου δέν εἶναι ἡ πρόληψη

«Ὁ σκοπός τοῦ ἐμβολιασμοῦ δέν εἶναι ἡ πρόληψη τῆς μόλυνσης ἀπό τόν COVID-19 καί, ἑπομένως, σέ ἄτομα ἡλικίας κάτω τῶν 50 ἐτῶν δέν προσφέρεται ἐπί τοῦ παρόντος ἀναμνηστικός ἐμβολιασμός», ἔγραψε ὁ ὀργανισμός σέ δήλωση τῆς 13ης Σεπτεμβρίου, ἐνῶ σημείωσε ὀτι ὁ ὀργανισμός ἔχει «στόχο νά ἀποτρέψει σοβαρές ἀσθένειες, νοσηλεία καί θάνατο», ἀνέφερε ἡ δήλωση.

Ἀξίζει νά σημειωθεῖ, ὅτι ἡ σκανδιναβική χώρα ἀπέρριψε ἐπίσης ρητά κάθε προσποίηση γιά ἀνάσχεση τῆς ἐξάπλωσης τοῦ COVID-19 καί ἀνακοίνωσε, ὅτι θά ἐπικεντρωθεῖ στήν προστασία τῶν εὐάλωτων ἀτόμων, συμπεριλαμβανομένων τῶν ἀτόμων μέ ἐξασθενημένο ἀνοσοποιητικό σύστημα καί τῶν ἡλικιωμένων. Αὐτοί οἱ ἄνθρωποι, εἶπε, κινδυνεύουν περισσότερο νά ἀναπτύξουν σοβαρές περιπτώσεις COVID-19.

Οἱ νέοι ἄνθρωποι προστατεύονται

Ἡ Ὑγειονομική Ἀρχή τῆς Δανίας, σημείωσε, ὅτι τά ἄτομα κάτω τῶν 50 ἐτῶν «γενικά δέν διατρέχουν ἰδιαίτερα ὑψηλότερο κίνδυνο νά νοσήσουν σοβαρά» ἀπό τόν ἰό.
Εἰδικότερα, σημείωσε πώς οἱ νέοι ἄνθρωποι «προστατεύονται καλά ἀπό τό νά ἀρρωστήσουν σοβαρά» καί «πολύ μεγάλος ἀριθμός ἀπό αὐτούς ἔχουν ἤδη ἐμβολιαστεῖ καί ἔχουν μολυνθεῖ στό παρελθόν» μέ τόν COVID-19, ἀνέφερε μεταξύ ἄλλων ὁ ὀργανισμός.
«Ὑπάρχει συνεπῶς καλή ἀνοσία σέ αὐτό τό τμῆμα τοῦ πληθυσμοῦ», ἀνέφερε ἡ ὑπηρεσία. «Εἶναι σημαντικό ὁ πληθυσμός νά θυμᾶται ἐπίσης τίς ὁδηγίες γιά τόν τρόπο πρόληψης τῆς ἐξάπλωσης τῆς λοίμωξης, συμπεριλαμβανομένης τῆς παραμονῆς στό σπίτι σέ περίπτωση ἀσθένειας, τοῦ συχνοῦ ἀερισμοῦ ἤ ἀερισμοῦ, τῆς κοινωνικῆς ἀπόστασης, τῆς καλῆς ἐθιμοτυπίας βῆχα, τῆς ὑγιεινῆς τῶν χεριῶν καί τοῦ καθαρισμοῦ».

STOP στά ἐμβόλια ἀπό τή Δανία

Ὅπως γνωρίζουμε, ἡ Δανία ἦταν μιά ἀπό τίς πρῶτες χῶρες στόν κόσμο πού σταμάτησε νά χορηγεῖ ἐμβόλια κατά τοῦ COVID-19 σέ ὑγιῆ παιδιά. Τό Ἡνωμένο Βασίλειο ἀκολούθησε πρόσφατα τό παράδειγμά του καί τερμάτισε τή χορήγηση ἐμβολίων COVID-19 στά περισσότερα παιδιά ἡλικίας 11 ἐτῶν καί κάτω.
«Ἡ Δανική Ὑγειονομική Ἀρχή δέν σχεδιάζει ἐπί τοῦ παρόντος νά συστήσει ὁμαδικό ἐμβολιασμό σέ ἄτομα κάτω τῶν 18 ἐτῶν», δήλωσε στό Associated Press ἡ Lotte Baelum, ἐκπρόσωπος τῆς Ὑγειονομικῆς Ἀρχῆς. «Τά παιδιά καί οἱ νέοι πού διατρέχουν αὐξημένο κίνδυνο νόσησης COVID-19 θά συνεχίσουν νά ἔχουν τήν ἐπιλογή ἐμβολιασμοῦ μετά ἀπό ἀτομική ἀξιολόγηση».
Ἐνῶ μεταξύ ἄλλων,ὑποστηρίζει πώς τά παιδιά καί οἱ νέοι πού κινδυνεύουν νά ἀναπτύξουν κρούσματα COVID-19 μποροῦν ἀκόμα νά λάβουν τό ἐμβόλιο στή Δανία ἐάν τό συστήσει γιατρός, δήλωσε ἡ ὑπηρεσία ὑγείας τόν περασμένο μῆνα.

Τό παράδειγμα τῆς Δανίας ἀκολουθοῦν καί ἄλλες χῶρες

Στό δρόμο πού χάραξε ἡ Δανία καί οἱ ΗΠΑ καί τό Ἡνωμένο Βασίλειο, μιᾶς καί ἡ Ὑπηρεσία Ἀσφάλειας Ὑγείας τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου δήλωσε τόν Σεπτέμβριο ὅτι στά παιδιά πού δέν εἶχαν κλείσει τά 5 μέχρι τό τέλος Αὐγούστου δέν θά προσφερθοῦν ἐμβόλια γιά τόν COVID-19, σημειώνοντας ὅτι ἡ προσφορά ἐμβολίου γιά παιδιά ἡλικίας 5 ἕως 11 ἐτῶν ἦταν μιά προσωρινή ὁδηγία.
Τέλος, στό ἴδιο μῆκος κύματος καί οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες, μέ τούς εἰδικούς νά διαπιστώνουν, ὅτι περίπου δύο μῆνες ἀφότου ὁμοσπονδιακοί ὑγειονομικοί ἀξιωματοῦχοι ἐνέκριναν τίς δόσεις ἐμβολίου COVID-19 γιά μικρά παιδιά καί βρέφη, μόνο ἕνα πολύ μικρό ποσοστό παιδιῶν ἔχει λάβει τήν πρώτη δόση, σύμφωνα μέ στοιχεῖα πού δημοσίευσαν τά Κέντρα Ἐλέγχου καί Πρόληψης Νοσημάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.