14 Ιουλ 2022

Ἡ Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννη ξεδιπλώνεται μπροστά στά μάτια μας - «Walletmor», μέ τσιπάκι στό χέρι ἀντί γιά τραπεζικές κάρτες!

Ψηφιακή δουλεία - Ἡ ὑπόθεση τῆς ἑταιρείας «Walletmor» μας παραπέμπει ξεκάθαρα στo σφράγισμα πού περιγράφει ἡ Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννη.
Ἐνῶ ὁ δυτικός κόσμος βυθίζεται ὁλοένα καί περισσότερο στό σκοτάδι τῆς ἀνασφάλειας, τῆς φτωχοποίησης καί τῆς ἐνεργειακῆς ἔνδειας, τά «ἁρπακτικά» τῆς νέας παγκόσμιας τάξης βρίσκουν (ἤ σωστότερα διαμορφώνουν) τίς ἰδανικές συνθῆκες γιά νά στρώσουν τόν δρόμο πρός τό τελικό «χάραγμα» πού ἀναφέρει ἡ Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννη.
Οἱ πολιτικές τῆς «Μεγάλης Ἐπανεκκίνησης» βομβαρδίζουν ἀνελέητα τήν μικρομεσαία τάξη, ἐξοντώνουν τήν... ἐπαγγελματική ἀνεξαρτησία καί ὁδηγοῦν ἑκατομμύρια κόσμου πρός τήν βιοποριστική κοπαδοποίηση. Λαοί «γονατισμένοι» ἀπό τήν πανδημία καί τήν ἐνεργειακή φτώχεια, ἐξαρτῶνται ὅλο καί περισσότερο ἀπό τήν ἐπιδοματική πολιτική, κάτι πού αὐξάνει τρομακτικά τό μερίδιο ἐλέγχου τοῦ κράτους, πού ζητᾶ ὡς ἀντάλλαγμα τήν ὑποταγή, τήν παρακολούθηση καί τή συνεχῆ πιστοποίηση. Δεσμευμένες ἐλευθερίες πού συγκεντρώνονται ἀπό την κάθε χώρα - δορυφόρο, γιά νά παραδοθοῦν στό ὑπερ - κράτος.

Καί συμβαίνει τό ἑξῆς (φαινομενικά) παράδοξο: Ἀπό τή μία τά εἰσοδήματα ὁλοένα καί συρρικνώνονται, καί ἀπό τήν ἄλλη οἱ μέθοδοι ἀγοραπωλησιῶν ἐκσυγχρονίζονται μέ ταχύτατους ρυθμούς. Ὁ πολίτης μπορεῖ νά μήν ἔχει πλέον τή δυνατότητα νά βγάλει τόν μῆνα, ἄλλα - πότε ἄμεσα καί πότε ἔμμεσα - πιέζεται συνεχῶς ἀπό τό κράτος ὥστε νά χρησιμοποιεῖ ὑπερσύγχρονα ἠλεκτρονικά «πορτοφόλια» καί «ἔξυπνες» ἐφαρμογές γιά νά διαχειρίζεται τό πενιχρό εἰσόδημα τοῦ.

Οἱ σκοτισμένοι «ἐγκέφαλοι» τοῦ Νταβός ἐπιθυμοῦν νά μήν διαθέτεις χρήματα γιά νά ἀνταποκριθεῖς στίς ἀνάγκες σου, νά εἶσαι μόνιμος δοῦλος ἑνός χρέους, ἄλλα νά ἀναβαθμίζεσαι συνεχῶς στίς τεχνολογίες πού χρησιμοποιεῖς γιά νά ἀγοράζεις καί νά πουλᾶς. Ποσῶς ἐνδιαφέρονται ἄν τό πορτοφόλι σου εἶναι γεμᾶτο. Τούς ἀρκεῖ νά εἶναι ψηφιακό.

Ἀναμφισβήτητα ὁ ἐκσυγχρονισμένος φτωχός, εἶναι τό νέο παγκόσμιο μοντέλο πολίτη. Ἕνας ἀπόλυτα διαχειρίσιμος, κρατικοδίαιτος σκλάβος πού ζεῖ μέ ψίχουλα καί χαρίζει τήν ἀνεξαρτησία του καί τήν ἰδιωτικότητα τοῦ.

Οἱ ἠλεκτρονικές κάρτες καί οἱ ἐφαρμογές συναλλαγῶν καί ταυτοποίησης, δέν εἶναι παρά πρόδρομοι τοῦ σφραγίσματος γιά τό ὁποῖο ξεκάθαρα μιλᾶ ἡ Ἀποκάλυψη. Τά ἐμφυτεύματα μικροτσίπ (καί τά ἠλεκτρονικά τατουάζ) εἶναι τό ἑπόμενο στάδιο τῆς δυστοπίας πού ἑτοιμάζουν, γιά νά ἀποκτήσουν τόν πλήρη ἔλεγχο σέ κάθε ἀνθρώπινο σῶμα. Ἄλλωστε τό λένε χωρίς περιστροφές πλέον οἱ «προφῆτες» τοῦ ψηφιακοῦ φασισμοῦ.

O ἱστορικός καί συγγραφέας Yuval Noah Harari, κορυφαῖος σύμβουλος τοῦ Παγκόσμιου Οἰκονομικοῦ Φόρουμ δήλωσε χωρίς κανένα δισταγμό πώς: «δέν πρέπει μόνο νά παρακολουθοῦμε τούς ἀνθρώπους (σ.σ. ἐξωτερικά), ἄλλα πρέπει νά παρακολουθοῦμε τί συμβαίνει κάτω ἀπό τό δέρμα τους».

Κάπως ἔτσι πληθαίνουν ὁλοένα καί περισσότερο τά δημοσιεύματα πού ἐξοικειώνουν τούς πολῖτες μέ τήν ἰδέα τοῦ ἐμφυτεύσιμου μικροτσίπ καί τίς ἀνέπαφες συναλλαγές μέσῳ αὐτοῦ.

Ὁ «πρόδρομος» σφραγίσματος τῆς Walletmor
Ὡς τελευταία εἴδηση, στά ἑλληνικά μέσα ἐνημέρωσης ἀναδημοσιεύτηκε ἕνα πρόσφατο ἄρθρο τῆς «Daily Mail» τό ὁποῖο ἀφορᾶ τήν ἐπιχειρηματική δραστηριότητα τοῦ Βρετανο - Πολωνοῦ Wojtek Paprota, ἱδρυτῆ τῆς «Walletmor», ἡ ὁποία εἶναι ἡ πρώτη ἑταιρεία στόν κόσμο πού πουλάει τσίπ ἀνέπαφων τραπεζικῶν καρτῶν πού μποροῦν νά ἐμφυτευτοῦν σέ ἀνθρώπους. Τό μικροτσίπ διαφημίζεται στήν ἱστοσελίδα τῆς ἑταιρείας ὡς «τό πορτοφόλι τοῦ αὔριο» καί θυμίζει ἔντονα τήν ὁρολογία τῆς ἐποχῆς τοῦ κορονοϊοῦ, ὅπου οἱ ἐφαρμογές πιστοποίησης ἐμβολιασμοῦ ἔφεραν κι ἐκεῖνες τόν ὅρο «wallet» (Covid Free Wallet).

Τό μόνο πού ἔχει νά κάνει ἕνας ἄνθρωπος γιά νά σφραγιστεῖ σάν πρόθυμο «σφαχτάρι» τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων, εἶναι νά πληρώσει 299 δολάρια, νά «κατεβάσει» στό κινητό του μιά σχετική ἐφαρμογή πού θά συνδέεται μέ τό ἐμφύτευμα, καί νά κλείσει ραντεβού γιά νά τοῦ τοποθετήσουν τό ἐμφύτευμα κάτω ἀπό τόν καρπό.

Ἔπειτα, ὁ ἄνθρωπος αὐτός ξεχνάει τίς χρεωστικές καί πιστωτικές κάρτες καί ἀρκεῖ μόνο νά περάσει τό χέρι τοῦ πάνω ἀπό ἕναν «ἀναγνώστη» ἀνέπαφων συναλλαγῶν. Καί τί κερδίζει ὁ ἄνθρωπος αὐτός οὐσιαστικά, σέ σχέση μέ κάποιον πού δέν ἔχει τσιπαριστεί; Ἀπολύτως τίποτα. Τό μόνο - γελοῖο - ὄφελος εἶναι πώς ἐξοικονομεῖ... τρία δευτερόλεπτα κάθε φορά πού πληρώνει. Τόσο θά τοῦ ἔπαιρνε νά βγάλει ἀπό τό πορτοφόλι του τά μετρητά ἤ τήν πιστωτική του.

Τό δέ ἐπιχείρημα πώς δέν κινδυνεύει πιά νά πέσει θῦμα κλοπῆς τῶν χρημάτων ἤ τῆς κάρτας εἶναι καί αὐτό ἀστεῖο. Διότι πουλᾶς τήν ἰδιωτικότητα σοῦ γιά νά ἀγοράσεις μιά δῆθεν ἀσφάλεια γιά κάτι πού ἁπλά «ἐνδέχεται» νά συμβεῖ. Εἶναι ἐξαιρετικά πιθανό νά μήν πέσεις θῦμα κλοπῆς ποτέ στή ζωή σου, ἄλλα τόν ἔλεγχο τοῦ σώματος σοῦ καί τίς πληροφορίες σου, τίς «πουλᾶς» κάθε ὥρα καί στιγμή πού κουβαλᾶς μέσα σου αὐτό τό ἐμφύτευμα, 24 ὧρες το 24ωρο. Ἡ ζημιά εἶναι ἀφάνταστα μεγαλύτερη ἀπό τό ὅποιο ὄφελος. Γιά νά μήν συζητήσουμε πώς τό νά ἔχεις τό «πορτοφόλι» σου κάτω ἀπό τό δέρμα σου, ἐνδέχεται νά ἀνοίξει το δρόμο γιά νέες μορφές ἐγκληματικότητας.

Τά «credits» πού χάνονται σέ μιά νύχτα
Τό «τσιπάρισμα» ἀνθρώπων μπορεῖ νά εἶναι κάτι πού πρός τό παρόν πραγματοποιεῖται κυρίως ἀπό ἰδιωτικές ἑταιρεῖες, ἄλλα ἤδη ἔχουν δοθεῖ οἱ ντιρεκτίβες ὥστε νά υἱοθετηθεῖ σταδιακά ἀπό τά κράτη. Καί ἀσφαλῶς θά παρέχεται δωρεάν, διότι πολύ ἁπλά τό ἐμπορεύσιμο «προϊόν» θά εἶναι ὁ ἴδιος ὁ πολίτης.

Ὅσο γιά τή δῆθεν ἀσφάλεια πού εὐαγγελίζονται οἱ ἑταιρεῖες πού τσιπάρουν ἀνθρώπους, ἄς δώσουμε σημασία στό τί ἔγινε μέ τήν ἱστορία τῆς ἑταιρείας«Walletmor». Σύμφωνα μέ τήν «Daily Mail» ὁ ἱδρυτής Wojtek Paprota παραπλάνησε τούς πελάτες του, καί γιά τίς ὑπηρεσίες πού παρεῖχε, εἶχε ἐπαναχρησιμοποιήσει τσίπ ἀπό ἕναν τρίτο προμηθευτή, τῇ «MuchBetter», ἡ ὁποία συνδέεται μέ τή Mastercard.

Μόλις εἰδοποιήθηκαν γιά τίς ἐνέργειες τῆς «Walletmor» καί οἱ δύο ἑταιρεῖες ἀπέσυραν τήν ψηφιακή ὑποστήριξη τους, ἐπικαλούμενες «ἀνησυχίες γιά τήν ὑγεία καί τήν ἀσφάλεια». Οἱ λογαριασμοί τῶν πελατῶν ἀχρηστεύτηκαν ἐν μία νυκτί. Οἱ τσιπαρισμένοι ἄνθρωποι, κοιμήθηκαν μέ ὑποδόρια «πορτοφόλια» καί ξύπνησαν μέ μπλοκαρισμένες συσκευές παρακολούθησης πού δέν τούς παρεῖχαν τή δυνατότητα νά ἀγοράσουν οὔτε ἕνα μπουκάλι νερό. Ἀντί γιά πραγματικά χρήματα, κουβαλοῦσαν μιά μικροσυσκευή μέ κάποια ἰδεατά «credits» πού ἁπλά ἐξαφανίστηκαν, ἐπειδή ἔτσι ἀποφάσισαν κάποιες ἑταιρεῖες.

Ἄραγε πόσο ἀπέχει αὐτή ἡ ὑπόθεση ἀπό τήν διαχείριση τοῦ κορονοϊοῦ, ὅπου οἱ «ἀπείθαρχοι» πολῖτες, δέν λάμβαναν ἀπό τό κράτος τό QR Code ὥστε νά ἐργάζονται, νά εἰσέρχονται σέ ἐσωτερικούς χώρους καί νά κατέχουν «προνόμια κανονικότητας»;

Γιά ποιά ἀσφάλεια μιλᾶμε λοιπόν; Ἄς ἀναλογιστοῦμε πώς τό σφράγισμα δέν εἶναι κάτι «συμβολικό» ἤ ἀφῃρημένο ὅπως βολεύει κάποιους νά πιστεύουν. Θά εἶναι κάτι πολύ συγκεκριμένο καί ὑπαρκτό. Ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης μέ τή φώτιση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἔδωσε ξεκάθαρη προειδοποίηση γιά ὅσα βλέπουμε νά ξεδιπλώνονται μπροστά μας σήμερα:

«Καὶ ποιεῖ πάντάς, τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους, ἵνα δώσωσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν, καὶ ἵνα μή τίς δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. ῟ωδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου· ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστί· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξς΄».

Πέρα ἀπό τά ἐμφυτεύματα τῶν τσίπ, στό πεδίο τῆς ταυτοποίησης ἔχουν μπεῖ δυναμικά καί τά λογισμικά ἀναγνώρισης προσώπου, ὁπότε βλέπουμε πώς καί τό σημεῖο τοῦ κεφαλιοῦ ἀρχίζει νά τραβᾶ ἔντονα τήν προσοχή τῶν νέων τεχνολογιῶν, ἀκριβῶς ὅπως περιγράφεται στήν Ἀποκάλυψη.

Ὅλα τά σύγχρονα κινητά χρησιμοποιοῦν πλέον καί τήν ἀναγνώριση προσώπου γιά νά «ξεκλειδώνεται» τό κινητό (πέρα ἀπό τή δυνατότητα χρήσης δαχτυλικοῦ ἀποτυπώματος). Ἐπίσης ἀπό τό 2016 ἡ «Ἀpple» μέ τό «Apple Pay» εἰσήγαγε τό «selfie pay», τό ὁποῖο ἐπέτρεπε στούς πελάτες νά ἐγκρίνουν τίς συναλλαγές μέ τή λήψη μιᾶς φωτογραφίας τοῦ προσώπου τους.

Ἡ ἀνθρωπότητα ὁδηγεῖται ὁλοταχῶς σέ μιά ψηφιακή μορφή δουλείας πού δέν θά ἔχει ἱστορικό προηγούμενο. Οἱ κατευθύνσεις καί τά μηνύματα εἶναι πλέον ξεκάθαρα. Μόνο ὅσοι ἐπιμένουν νά ἐθελοτυφλοῦν, κάνουν πώς δέν τά βλέπουν...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.